Tâm sự

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/07/22/1_ap-luc-vi-vo-gioi.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=c Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại yêu và chọn tôi khi ngay từ thời đi học cô ấy đã luôn xuất sắc,...

Bài khác trong chuyên mục này

Bài nóng trong tháng