Tâm sự

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/07/26/1_dinh-kien-loa-phuong.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=c Thông tin về việc thành phố Hà Nội muốn khôi phục hoạt động của hệ thống loa phường mấy hôm nay khiến dư luận bùng...

Bài khác trong chuyên mục này

Bài nóng trong tháng