Schleswig-Holstein

SchleswigHolstein FlaggeSchleswig-Holstein là bang nằm giữa biển Bắc và biển Đông, là cánh cửa dẫn đến Scandinavơ và các quốc gia lân cận ở Trung và Đông Âu.


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan