Brandenburg

Brandenburg FlaggeBrandenburg, địa điểm của tương lai tại một Châu Âu thống nhất nằm tại trung tâm Berlin từng là trung tâm của vương quốc Phổ trước kia.


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan