Vừa phải thôi các quan Y tế!

Vừa phải thôi các quan Y tế!

Từ đầu năm 2023, các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày. Đây là mức giá được đề xuất trong “Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp”.

1 Vua Phai Thoi Cac Quan Y Te

Dự thảo đang được Bộ Y tế xây dựng, xin ý kiến, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2023. Chả lẽ đây là định hướng XHCN mà bác cả Trọng rao giảng, kiên định?

Vừa phải thôi chứ, phòng khách sạn tư nhân ở các trung tâm du lịch cho một người với đầy đủ tiện nghi cũng chỉ 1.5 triệu đổ lại, hạch toán kiểu gì các ngài đòi thu 3 triệu một người tại bệnh viện công, dù chữa bệnh theo yêu cầu?

Một xã hội được gọi là phát triển tốt đẹp thì các chỉ số giá dịch vụ càng ngày càng phải giảm trong khi thu nhập người Dân càng ngày càng phải tăng. XHCN lại càng phải như vậy.

Định hướng XHCN dứt khoát phải là như vậy.

Không chấp nhận được một xã hội ra rả là ưu việt, nhân văn mà hai người chung một giường, thậm chí bệnh nhân phải chen chúc nằm trên sàn nhà, trên hành lang.

Nâng cao dịch vụ bệnh nhân theo tiêu chuẩn quốc tế, tức là bệnh nhân vào bệnh viện công phải được chăm sóc tử tế, chỗ nằm tử tế là bổn phận và trách nhiệm của nhà nước, cụ thể ở VN, là bổn phận và trách nhiệm của đảng cầm quyền. Bổn phận và trách nhiệm này không thể thoái thác cho bất cứ ai.

Còn không thì…

Các quan ngài y tế nên nhớ rằng bệnh viện công khác bệnh viện tư. Không được công tư lẫn lộn rồi đè Dân, dù là Dân có tiền chữa bệnh theo yêu cầu để tận thu.

Nên nhớ bất cứ nước tư bản văn minh nào đều chữa bệnh theo bệnh chứ không chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân. Bệnh nhân vào bệnh viện việc đầu tiên là được chữa bệnh theo bệnh đã và tất cả bệnh nhân được đối xử như nhau.

Sau đó mới xem xét tiền nào để trả phí. Nếu bệnh nhân có bảo hiểm, bảo hiểm lo. Nếu bệnh nhân nghèo không bảo hiểm, không tiền thì bệnh viện chuyển cho các Quỹ, các Hội Từ thiện hỗ trợ.

Ở nhiều nước vào chữa trị ở bệnh viện công không mất tiền. Đâu ra đó.

Một bệnh nhân giàu có chữa bệnh theo yêu cầu sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nhân này chưa cần thiết sử dụng thiết bị y tế nào đó nhưng vẫn được sử dụng trong khi thiết bị đó khẩn cấp cứu bệnh nhân nặng hơn mà không được cứu vì ít tiền.

Và, chính sự khác biệt dịch vụ của kẻ giàu với người nghèo ở bệnh viện công sẽ tạo cho nhân viên y tế bệnh viện công vì lợi nhuận của họ, chạy theo phục vụ tận tình bệnh nhân giàu, bỏ bê phục vụ bệnh nhân nghèo.

2 Vua Phai Thoi Cac Quan Y Te

Bộ Y tế mà bà Lan làm bộ trưởng nên để việc phục vụ bệnh nhân giàu có, muốn chữa bệnh theo yêu cầu, theo đẳng cấp của mình cho các bệnh viện tư, trả lại bệnh viện công đúng nghĩa công - của Dân, phục vụ Dân.

Nên nhớ, các bệnh viện tư bây giờ luôn mời được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất của các bệnh viện công khám chữa bệnh theo yêu cầu. Việc đãi ngộ xứng đáng cho bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện công là việc của nhà nước Vì Dân, chứ không phải việc của các bệnh nhân muốn chữa bệnh theo yêu cầu.

Lưu Trọng Văn


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan