Hỏi: "Tôi đang ăn Hartz-IV, nhưng bây giờ tôi lại muốn chuyển nhà, xin hỏi tôi có chuyển nhà được không và tôi phải làm thế nào?"

1 Tro Cap Xa Hoi Tai Duc Hartz Iv Va Mot Vai Dieu Can Biet

Trả lời:

Chuyển nhà khi đang ăn Hartz-IV theo tự ý không thể nói là không được, nhưng có một số điểm cần tính đến như sau:

1. trong trường hợp có lý do chính đáng, ví dụ số người ở trong căn hộ nhiều hơn số phòng ở là 2 đơn vị, hoặc có lý do y tế bắt buộc phải chuyển nhà v.v. đương sự cần đến JobCenter xin chấp thuận. Có được sự chấp thuận (Zustimmung) của JobCenter thì mới đi ký hợp đồng thuê nhà (mới).

2. Nếu đã xin JobCenter mà bị bác thì vẫn có thể chuyển nhà được nếu như bằng cách nào đó thuê được nhà mới, chỉ xin lưu ý là JobCenter chỉ trả cho căn hộ mới tiền nhà (Miete) không cao hơn mức đã trả cho nhà cũ.

Nhà mới ở khác khu vực phụ trách của JobCenter thì phải đến JobCenter chỗ mới để nộp lại đơn xin ăn Hartz-IV, nên xin mẫu đơn ngay hôm đăng ký hộ khẩu (Anmeldung) vào nhà mới, đồng thời phải lấy giấy cắt ăn Hartz-IV tại nơi cũ.

Trường hợp cần chuyển nhà (Umzug) để đi làm có lương đủ ăn không còn cần đến xã hội nữa thì có thể xin JobCenter cho tiền chuyển nhà.

Hartz-IV và việc mời người nhà sang chơi

Câu hỏi:

Tôi ăn Hartz-IV (Trợ cấp xã hội) thì có thể mời người nhà sang chơi không?

Trả lời:

Văn phòng „Hội nhập“ trả lời: Trong việc cấp Visa sang Đức thăm thân, Cơ quan đại diện ngoại giao của Đức, ví dụ Đại sứ quán tại Hà nội, Tổng lãnh sự tại tp HCM v.v. đặc biệt chú trọng đến nguồn tài chính cho chuyến đi (và về!), đến việc người được đi có chắc chắn quay về lại VN hay không, chưa kể đến chuyện an ninh cho nước Đức (!).

Thủ tục xin cấp Visa thăm thân được quy định rõ ở trang Web của Đại sứ quán Hà nội. Giấy mời của người thân bên Đức là một chứng cớ về mục đích chuyến đi. Một chuyến đi có các khoản chi phi chính như: tiền vé 2 lượt đi về, chi phí ăn, ở và chi phí khi bị ốm đau. Trường hợp người được mời có thừa khả năng chứng minh đủ tài chính cho các khoản đó thì không cần nói làm gì. Nếu không đủ hoặc không chứng minh được là đủ thì cần đến sự hỗ trợ của người nhà đứng ra „bảo lãnh“, cái mà người ta gọi là làm giấy “Verpflichtungserklärung“ của người đứng ra mời. Bảo lãnh có thể cho một hoặc nhiều mục chi phí chính kể trên. Một người ăn Hartz –IV có thể bảo lãnh về chỗ ở chẳng hạn, khi đó người được mời phải chứng minh cho ĐSQ Đức tại Vietnam biết về khả năng chi trả các khoản khác.

Như vậy về nguyên tắc, người ăn tiền Hartz-IV cũng có thể mời được người nhà sang chơi!

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức