Từ vựng tiếng Đức trình độ A1 Chủ đề: Thông tin cá nhân - Wortschatz zum Thema: Persönnliche Informationen132 Content Capture 13

 1. der Familienname(-n) / der Nachname(-n): họ
 2. der Vorname(-n) / der Name(-n): tên
 • Wie ist Ihr Name? – Mein Name ist Trang.
 • Können Sie den Name bitte buchstabieren? – T.R.A.N.G
 • der Geburtsname(-n): tên khai sinh (dùng trong trường hợp người đã từng đổi tên, hoặc người phụ nữ đổi theo họ của chồng sau khi kết hôn)
 • das Alter: tuổi 
 • Wie alt bist du? – Ich bin 23. 
 • das Geburtsdatum: ngày tháng năm sinh
 • der Geburtstag: ngày sinh
 • das Geburtsjahr: năm sinh
   
 • Wann sind Sie geboren? – Ich bin am 15. August 1991 geboren.
 • der Geburstort: nơi sinh
 • Wo sind Sie geboren? – Ich bin in Ho Chi Minh Stadt geboren.
 • die Nationalität | die Staatsangehörigkeit(-en): quốc tịch
 • Woher kommen Sie ? – Ich komme aus Vietnam.
 • Wie ist Ihre Staatsangehörigkeit? – Ich bin Vietnamesisch.
 • das Land(-”er): quốc gia (nơi đang sinh sống)
 • Lưu ý:
 • Tên các quốc gia thường không đi kèm với mạo từ. (Länder haben moistens keine Artikel).
  Ví dụ: Deutschland, Frankreich, Italien.
 • Một số tên các quốc gia bắt buộc đi kèm với mạo từ bao gồm, ví dụ: die Schweiz, die Türkei, der Iran, der Irak, die USA, die Niederlande.
 • die Religion(-en): tôn giáo
 • Wie ist Ihre Religion? – Ich bin Buddhist.
 • der Buddhismus: Phật giáo
 • das Geschlecht: giới tính
 • männlich: giới tính nam
 • weiblich: giới tính nữ
 • verwandt: không xác định giới tính
 • der Familienstand: tình trạng hôn nhân
 • ledig: độc thân
 • verheiratet: đã kết hôn
 • anderer: khác
 • der Beruf(-e): nghề nghiệp
 • Was sind Sie von Beruf? – Ich bin Studentin von Beruf.
 • der Wohnort(-e): nơi ở
 • Wo wohnen Sie? – Ich wohne in …
 • die Adresse(-n): địa chỉ
 • Wie ist Ihre Adresse? – Meine Adresse ist …
 • die Hausnummer: số nhà
 • die Straße(-n): đường
 • die Stadt(-”e): thành phố
 • die Postleitzahl: mã bưu chính (viết tắt là PLZ)
 • die Telefonnummer: số điện thoại
 • die E-mail(-s): hòm thư điện tử
 • der Fax(-e): địa chỉ fax
 • die Unterschrift(-en): chữ ký

 

Theo: bettergerman.com

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức