Những website giúp bạn luyện đọc tiếng Đức cực tốt

Những website giúp bạn luyện đọc tiếng Đức cực tốt

Bạn thiếu nguồn đề luyện kĩ năng đọc tiếng Đức ? Bạn thiếu sách tiếng Đức để đọc hàng ngày?

Luyện đọc tiếng Đức là nguồn tổng hợp các trang tạp chí, báo và tải sách miễn phí trên mạng giúp các bạn có nhiều thời gian đọc và cải thiện kĩ năng đọc nhiều hơn.


1- Tin tức
http://www.sueddeutsche.de/?variant=newsticker
http://www.handelsblatt.com/
http://www.faz.net/
http://www.welt.de/
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/


2- Thể thao
http://www.11freunde.de/
http://www.kicker.de/


3- Nghệ thuật
http://www.art-magazin.de/
http://www.archplus.net/home/


4- Sách
http://gutenberg.spiegel.de/
http://www.childrensbooksforever.com/childrenpages/German1.html
http://www.childrensbooksforever.com/childrenpages/German2.html
http://sternchenland.com/
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/browsen/
http://manybooks.net/language.php?code=de


5- Tạp chí
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://start.neon.de/
http://www.zeit.de/wissen/zeit-wissen/index
http://www.bunte.de/
http://www.stern.de/
http://www.titanic-magazin.de/newsticker/
http://www.theeuropean.de/

132 Content Old Man Reading Near River Germany
6- Blog học tiếng Đức
https://yourdailygerman.com/
http://blogs.transparent.com/german/
http://www.jabbalab.com/blog/category/german
http://slowgerman.com/


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan