13 ‘kiểu giao thông lạ’ chỉ có ở Việt Nam

13 ‘kiểu giao thông lạ’ chỉ có ở Việt Nam

Khi xem những bứ‌c ảnh này chắc hẳn sẽ không ít người phải bật cười, chống cằm suy nghĩ và tự đặt hàng loạt câu hỏi, nhưng khó lòng có được câu trả lời.

132 1 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

(Ảnh: Internet)

132 2 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Chân đặt lên tay người lái đúng không? (Ảnh: Internet)

132 3 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Chú ấy làm gì thế nhỉ? (Ảnh: Internet)

132 4 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Chú ấy làm gì thế nhỉ? (Ảnh: Internet)

132 5 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Chú ấy làm gì thế nhỉ? (Ảnh: Internet)

132 6 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Bị bắt rồi nhé! (Ảnh: Internet)

132 7 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Sao bác ấy chở được cả xe máy bằng xe đạp nhỉ? (Ảnh: Internet)

132 8 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

(Ảnh: Internet)

132 9 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

(Ảnh: Internet)

132 10 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Chắc nặng lắm? (Ảnh: Internet)

132 11 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Biển xe đâu rồi? (Ảnh: Internet)

132 12 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

Buộc dây quanh mình? (Ảnh: Internet)

132 13 13 Kieu Giao Thong La Chi Co O Viet Nam

(Ảnh: Internet)


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan