Để tìm việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức Quý vị có thể làm đơn xin thị thực cho thời hạn tối đa là sáu tháng. Điều kiện là Quý vị có bằng tốt nghiệp trường đại học nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp của Đức và trường đại học đó được công nhận (xem chi tiết tại mục chứng minh trình độ)

Đề nghị Quý vị nộp những giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu có giá trị
  • Hai ảnh hộ chiếu sinh trắc học
  • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ
  • Đề nghị Quý vị nộp bản gốc và hai bản photo những giấy tờ sau. Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.
  • Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh).

132 1 Thi Thuc Di Tim Viec Lam Tai Cong Hoa Lien Bang Duc

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục bằng tiếng Đức

Một bản tự viết trình bày động cơ, mà từ đó nhận thấy được Quý vị quan tâm đến lĩnhvực làm việc và vị trí nào, Quý vị xin làm việc tại đâu và sẽ ở tại đâu

Chứng minh trình độ v/d bằng Diplome, bảng điểm tổng kết, sổ lao động, chứng chỉ ngoại ngữ Để biết bằng tốt nghiệp trường đại học nước ngoài của Quý vị có tương đương không và trường đại học đó có được công nhận không, Quý vị có thể xem trong ngân hàng dữ liệu ANABIN trang http://anabin.kmk.org/ – phải xuất trình cả hai bản in từ đó ra. Nếu bằng tốt nhiệp/trường đại học của Quý vị không có trong ngân hàng dữ liệu, Quý vị phải đề nghị ZAB (Cơ quan trung ương về giáo đục đào tạo nước ngoài) công nhận:

http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html

Đối với chứng nhận đào tạo nghề thì cơ quan có thẩm quyền công nhận nghề nghiệp của Đức phải xác định được trình độ nghề nghiệp tương đương với một trình độ nghề nghiệp được đào tạo trong nước.

Mỗi tháng Quý vị phải có ít nhất 853 Euro. Có thể chứng minh nguồn tài chính chi trả cho toàn bộ thời gian lưu trú bằng: Giấy cam kết bảo lãnh với lưu ý là cho mục đích đào tạo

Chứng minh đảm nhận chi phí theo mẫu quốc gia, còn gọi là Giấy cam kết bảo lãnh (Hỏi thông tin chi tiết tại cơ quan ngoại kiều nơi cư trú của người đứng ra cam kết – người cam kết cư trú lâu dài ở nước ngoài có thể đến viết cam kết tại cơ quan đại diện của Đức có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người đó.)

hoặc

Mở một tài khoản phong tỏa

Trong quá trình xin cấp thị thực có thể chứng minh khả năng trang trải chi phí sinh hoạt bằng cách mở tài khoản phong tỏa. Quý vị được tự lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản. Theo thông tin hiện nay Đại sứ quán / Tổng Lãnh sự quán biết thì tại Việt Nam có thể mở tài khoản phong tỏa như yêu cầu của thủ tục thị thực tại các ngân hàng trong danh sách sau đây: Vietin Bank. Danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ này trên toàn cầu có trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Đức

Chứng nhận có bảo hiểm y tế đầy đủ cho khoảng thời gian lưu trú. Khi đến nhận thị thực phải xuất trình chứng nhận bảo hiểm này. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho Quý vị.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

Nguồn: vietnam.diplo.de

 

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức