Đức đã nới lỏng các quy định về hai quốc tịch trong những năm gần đây, tạo cơ hội cho nhiều người hơn được sở hữu hộ chiếu Đức trong khi vẫn giữ hộ chiếu từ một quốc gia khác.

1 Nhung Dieu Ban Can Biet Ve Hai Quoc Tich O Duc

Nói chung, luật về hai quốc tịch ở Đức tuân theo nguyên tắc Vermeidung von Mehrstaatigkeit (tránh đa quốc tịch). Tuy nhiên, trong những năm qua, những gì từng là một quy tắc nghiêm ngặt chống lại hai quốc tịch đã dần bị bãi bỏ.

Một số thay đổi đối với luật trong hai thập kỷ qua đã khiến nhiều người có thể có quốc tịch Đức và quốc tịch của một quốc gia khác.

Thay đổi luật

Cuộc cải cách lớn đầu tiên của luật quốc tịch Đức diễn ra vào năm 2000 khi chính phủ SPD / Green thời đó đồng ý chuyển đổi cơ bản các quyền công dân tách khỏi dòng máu (ius sanguinis) theo nguyên tắc hỗn hợp cả tổ tiên và nơi sinh ( ius soli).

Điều này có nghĩa là những đứa trẻ được đưa đến từ những người nhập cư ở Đức giờ đây tự động đủ tiêu chuẩn để có quốc tịch, trong khi những đứa trẻ sinh ra từ người Đức ở nước ngoài không còn tự động được nhập quốc tịch nữa.

Nguyên tắc của Vermeidung von Mehrstaatigkeit vẫn còn nguyên giá trị. Ở tuổi 21, con cái của các bậc cha mẹ nhập cư phải lựa chọn giữa quốc tịch Đức và quê hương của tổ tiên họ. Nhưng một đạo luật được thông qua vào năm 2014 ít nhiều đã loại bỏ nhu cầu lựa chọn này, loại bỏ nó cho trẻ em nhập cư miễn là chúng sinh ra và lớn lên ở Đức.

Trong khi đó, một luật năm 2007 đã cho phép công dân EU có thể mang cả hộ chiếu Đức và hộ chiếu của nước họ.

Cuối cùng, một đạo luật được thông qua vào năm ngoái đã mở rộng quyền miễn trừ dành cho những người nhập quốc tịch Đức khi trưởng thành. Luật mới này đặc biệt nhằm giúp đỡ những người bị đàn áp về mặt chính trị tại nước sở tại và những người phải đối mặt với những khoản phí quá lớn khi từ bỏ quốc tịch ban đầu của họ.

Vì vậy, những người đủ điều kiện để có hai quốc tịch?

Quyền khai sinh

Con của cha mẹ là người nước ngoài và cha mẹ là người Đức sinh ra trên đất Đức có quyền có cả hai quốc tịch miễn là luật pháp của nước sở tại của cha mẹ là người nước ngoài cho phép. Những người này luôn có quyền có cả hai hộ chiếu. Ở đâu đó, gần 80.000 trẻ em sinh ra mỗi năm trở thành công dân song tịch theo cách này.

Trẻ em sinh ra từ cha mẹ không phải là người Đức ở Đức sau năm 2000 có quyền mang hai quốc tịch miễn là chúng cũng lớn lên ở Đức.

Trẻ em sinh ra từ ít nhất một công dân Đức ở nước ngoài có quyền song tịch miễn là quốc gia nơi trẻ sinh ra cũng công nhận nguyên tắc jus soli. Cha mẹ phải đăng ký khai sinh này với cơ quan đại diện ngoại giao địa phương trong vòng 12 tháng đầu đời của đứa trẻ.

Không biết có bao nhiêu người có quốc tịch Đức theo cách này. Kể từ năm 2000, những người này không thể truyền lại quốc tịch Đức của họ cho thế hệ tiếp theo.

Người lớn trở thành người Đức

Nếu bạn đã sống ở Đức một cách hợp pháp trong tám năm, chưa bao giờ phạm tội và nắm vững ngôn ngữ thì bạn có quyền trở thành một người Đức. Nói chung, điều này có nghĩa là từ bỏ các quốc tịch khác (trừ khi bạn có thể cho nhà chức trách một lý do ngoại lệ rằng bạn cần phải có hai quốc tịch).

Có một số trường hợp ngoại lệ.

Đầu tiên, tất cả công dân EU và công dân Thụy Sĩ đều có quyền tự động mang hai quốc tịch.

Khi Vương quốc Anh rời EU, những người Anh nộp đơn xin nhập quốc tịch Đức sau khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc (ngày 1 tháng 1 năm nay) nói chung sẽ phải từ bỏ quốc tịch Anh của mình.

Những người đến Đức tị nạn cũng có quyền giữ quốc tịch quê hương của họ. Điều đó cũng xảy ra đối với công dân của Iran và Maroc, hai quốc gia khiến công dân cực kỳ khó từ bỏ quốc tịch của mình.

Người ta ước tính rằng khoảng một nửa số người nhập quốc tịch Đức khi trưởng thành có thể giữ quốc tịch ban đầu của họ.

Nguồn: The Local

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức