Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt

Các loài động vật luôn đem lại nhiều niềm vui và thú vị cho con người bởi vì chúng đôi khi có những hành động hết sức đáng yêu, hồn nhiên hết nấc.

Chú vẹt này mở hộp ra nhưng lại bị chú mèo cào một cái nên lại đóng nắp vào.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 1 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Chú chim này vào siêu thị ăn trộm và chạy ra cửa nhanh như một cơn gió.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 2 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Chú vẹt thấy cái cốc in hình đồng loại liền ngó vào nói chuyện.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 3 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Chú chim này cứ chăm chăm nghịch đuôi làm chú chó tức không làm gì được.

Bài viết Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt này tại: www.tapchinuocduc.com

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 4 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Chú sóc kéo sợi đuôi của con công khiến nó chạy toán loạn.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 5 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Chú vẹt này tự xé giấy để làm đẹp cho mình.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 6 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Chú gà nhảy tâng tâng để ăn quả trên cây.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 7 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

Đà điểu bắt chước cô gái nhảy dập chân.

Bài viết "Xiêu lòng với hành động đáng yêu của các loài động vật, lắm trò nhất là họ hàng nhà vẹt"Bài viết dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM132 8 Xieu Long Voi Hanh Dong Dang Yeu Cua Cac Loai Dong Vat Lam Tro Nhat La Ho Hang Nha VetBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_319f4a84b9 www_tapchinuocduc_com

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

CUỘC SỐNG: GIẢI TRÍ

Bài nóng trong tháng