Tìm hiểu cấu trúc đề thi tiếng Đức ECL, GOETHE, ÖSD và TELC

Tìm hiểu cấu trúc đề thi tiếng Đức ECL, GOETHE, ÖSD và TELC

Chứng chỉ tiếng Đức ECL, GOETHE, ÖSD, TELC có cấu trúc cụ thể như thế nào? Mỗi kỳ thi sẽ có một số khác nhau nhất định nhưng nhìn chung không có kỳ thi nào khó hay dễ hơn những cái tên còn lại.

1 Tim Hieu Cau Truc De Thi Tieng Duc Ecl Goethe Osd Va Telc

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về các chứng chỉ thi tiếng Đức phổ biến ở trình độ B1 để giúp bạn dễ hình dung và chọn lựa.

Cấu trúc đề thi tiếng Đức ECL

  Cấu trúc đề thi tiếng Đức ECL Tổng điểm
Viết

(schriftliche Prüfung)

Đọc hiểu

(Leserverstehen)

– Thời gian làm bài: 35 phút.

– Bao gồm 2 bài:

+ Đọc và điền từ cho sẵn.

+ Đọc và trả lời câu hỏi.

 

25

  Viết

(Schriftliche Kommunikation)

– Thời gian làm bài: 40 phút.

– Bao gồm 2 bài phần:

+ Viết E-Mail khoảng 150 từ.

+ Viết nghị luận về một chủ đề.

* Được phép mang từ điển vào phòng thi.

25
Nói

(mündliche Prüfung)

Nghe hiểu

(Hörverstehen)

– Thời gian làm bài: 20-25 phút

– Bao gồm 2 phần:

+ Nghe và chọn đáp án đúng hoặc nghe và sắp xếp tiêu đề.

+ Nghe và trả lời câu hỏi.

 

25

  Nói giao tiếp

(Mündliche Kommunikation)

– Bao gồm 3 phần: 15 phút

+ Giới thiệu bản thân (Vorstellung)

+ Hội thoại (Gelenktes Gespräch)

Bốc một chủ đề, giám thị sẽ đặt câu hỏi và thảo luận với Partner.

+ Ý kiến của bản thân về một chủ đề qua các bức ảnh của giám thị đưa.  (Selbständige Äußerung zu einem Thema)

 

25

Cấu trúc đề thi tiếng Đức GOETHE

  Cấu trúc đề thi tiếng Đức GOETHE Tổng điểm
Đọc hiểu

 

5 bài (65 phút)

– Thường có 5 đoạn text ngắn.

– Đọc và lựa chọn đáp án.

 

105

Viết

 

3 bài (60 phút)

– Viết một bức thư.

– Viết một đoạn văn thể hiện quan điểm về một chủ đề.

– Viết một bức thư.

 

100

Nghe hiểu

 

4 bài (40 phút)

– Nghe và chọn đáp án đúng/sai.

– Nghe và chọn đáp án a/b/c.

 

100

Nói giao tiếp

 

– Thi theo cặp (15 phút)

– 3 bài

+ Cùng bạn lên kế hoạch cho một sự kiện nào đó.

+ Thuyết trình về một chủ đề được bốc thăm.

+ Feedback và đặt câu hỏi cho bài thuyết trình của bạn cặp và trả lời câu hỏi cho bài thuyết trình của mình.

 

100

Cấu trúc đề thi tiếng Đức ÖSD và TELC

 

 ÖSD

 

TELC

 

Tổng điểm
Đọc hiểu

 

 

5 bài (90 phút)

– Đọc hiểu (3 bài):

+ Chọn tiêu đề tương ứng với các đoạn văn.

+ Đọc và chọn đáp án phù hợp.

+ Chọn quảng cáo phù hợp với tình huống.

– Từ vựng (2 bài)

+ Trắc nghiệm: điền từ phù hợp vào đoạn văn cho sẵn.

 

105

Viết

 

1 bài (40 phút): Viết Email. 1 bài (30 phút): Viết một bức thư. 45
Nghe hiểu

 

3 bài (30 phút): Nghe và chọn đáp án đúng/sai.  

75

Nói giao tiếp

 

– Thi theo cặp (15 phút)

– 3 bài

+ Làm quen với bạn thi qua việc đạt câu hỏi và trả lời. 

+ Nêu ý kiến của bản thân cho bạn thi về một chủ đề cho sẵn.

+ Cùng bạn lên kế hoạch cho một sự kiện.

 

75


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan