Tiền hoàn trả từ phụ phí thuê nhà cũng được tính là thu nhập

Tiền hoàn trả từ phụ phí thuê nhà cũng được tính là thu nhập

Ở ĐỨC NÊN BIẾT: Sở Lao Động Đức chỉ có trách nhiệm chi trả đúng các chi phí và phụ phí thuê nhà thật sự, chứ không thể trả dư ra để có thể cất đi làm tiền tiết kiệm.

Một người phụ nữ lớn tuổi sống bằng khoản lương hưu ít ỏi và xin thêm trợ cấp xã hội đã nhận lại một số tiền trong hoá đơn tính phụ phí cả năm.

1 Tien Hoan Tra Tu Phu Phi Thue Nha Cung Duoc Tinh La Thu Nhap

Không ngờ, Sở Lao Động sau khi biết việc này đã khấu trừ số tiền đó vào mức thu nhập của bà và đồng thời giảm bớt khoản tiền trợ cấp xã hội tương đương cho thời gian tiếp theo (chia đều cho 6 tháng).

Bà đâm đơn kiện ra toà với lý do:

Vì thu nhập thấp, bà đã cố gắng sinh hoạt tiết kiệm, từ điện, nước nóng, lò sưởi, chỉ để có thêm vài đồng dư dả, phòng khi ốm đau bệnh tật đột xuất, bởi bà không thể chỉ trông cậy vào trợ cấp xã hội hay lương hưu nhận hàng tháng.

Rất tiếc, toà đã phán bà thua kiện, vì tất cả những khoản tiền phụ phí được hoàn trả lại hàng năm cho những người tuổi cao xin trợ cấp xã hội vì không đủ sức lao động đều phải tính như một dạng tiền thu nhập – cả khi người hưởng trợ cấp cố gắng tiết kiệm vì muốn có thêm khoản tiền trang trải cho cuộc sống.

Toà cũng nhấn mạnh rằng, Sở Lao Động chỉ có trách nhiệm chi trả đúng các chi phí và phụ phí thuê nhà thật sự, chứ không thể trả dư ra để có thể cất đi làm tiền tiết kiệm (Toà án xã hội Stuttgart, án quyết ra ngày 08.06.2018 – S 11 SO 569/18).


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan