Lý do 80 phường tại TPHCM phải sắp xếp, sáp nhập

Lý do 80 phường tại TPHCM phải sắp xếp, sáp nhập

Theo phương án TPHCM trình Bộ Nội vụ, địa phương chỉ sắp xếp 80 phường thuộc địa giới của 10 quận. Đơn vị hành chính cấp quận, huyện chưa sắp xếp giai đoạn này.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong giai đoạn này, TPHCM có 129 phường cần sắp xếp, tuy nhiên địa phương đề xuất không thực hiện sắp xếp đối với 49 phường do có yếu tố đặc thù.

Trong tờ trình gửi Bộ Nội vụ, UBND TPHCM đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đồng ý cho Thành phố vận dụng một số yếu tố đặc thù.

Cụ thể, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp, nhưng có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ khi năm 1976 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

1 Ly Do 80 Phuong Tai Tphcm Phai Sap Xep Sap Nhap

Quận Phú Nhuận sẽ thành lập 2 phường mới trong giai đoạn này (Ảnh: Hoàng Giám).

Đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ làm quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023-2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn có hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Đơn vị hành chính quận có từ 10 đơn vị hành chính phường trực thuộc trở lên thì chỉ thực hiện sắp xếp một số phường, để đảm bảo sau khi sắp, quận phải có tối thiểu 10 phường trực thuộc.

Trong giai đoạn 2023-2030, các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 thì không bắt buộc phải sắp xếp.

Theo phương án của TPHCM đưa ra, 80 phường thuộc diện sắp xếp thuộc 10 quận. Sau khi triển khai phương án, thành phố sẽ có 38 phường mới, giảm 39 phường so với hiện tại.

Tại quận 3, phường 9 sẽ nhập với phường 10 để thành lập phường 9; phường 12 nhập với phường 13 để hình thành phường 12.

Tại quận 4, phường 6 sẽ nhập với phường 9 để thành phường 9; phường 8 nhập với phường 10 để thành phường 8; phường 14 nhập với phường 15 để thành phường 15.

Tại quận 5, phường 2 sẽ nhập với phường 3 để thành phường 2; phường 5 nhập với phường 6 để thành phường 5; phường 7 nhập với phường 8 để thành phường 7; phường 10 nhập với phường 11 để thành phường 11.

Tại quận 6, phường 2 nhập với phường 6 cùng một phần phường 5 để hình thành phường 2; phường 1 nhập với phường 3 và phường 4 để thành phường 1; phường 9 nhập với một phần phường 5 để thành phường 9; phường 11 nhập với một phần phường 10 để thành phường 11; phường 14 nhập với một phần phường 13 để thành phường 13.

Tại quận 8, phường 1 sẽ nhập với phường 2, phường 3 để thành lập phường Rạch Ong; phường 8 nhập với phường 9 và phường 10 để thành lập phường Hưng Phú; phường 11 nhập với phường 12, phường 13 để thành lập phường Xóm Củi.

Tại quận 10, phường 6 nhập với phường 7 thành phường 6; phường 5 nhập với phường 8 thành phường 8; phường 10 nhập với phường 11 thành phường 10.

Tại quận 11, phường 1 nhập với phường 2 thành phường 1; phường 4 nhập với phường 6 và phường 7 thành phường 7; phường 8 với phường 12 thành phường 8; phường 9 nhập với phường 10 thành phường 10; phường 11 nhập với phường 13 thành phường 11.

Tại quận Bình Thạnh, phường 1 nhập với phường 3 thành phường 1; phường 5 và một phần phường 6 thành phường 5; phường 7 và một phần phường 6 thành phường 7; phường 11 với một phần phường 13 thành phường 11; phường 2 nhập với phường 15 thành phường 15; phường 19 và phường 21 thành phường 19; phường 14 và phường 24 thành phường 24.

Tại quận Gò Vấp, các phường 1, 4, 7 được sáp nhập thành phường 1; phường 8 nhập với phường 9 thành phường 8; phường 14 với một phần phường 13 thành phường 14; phường 15 với một phần phường 13 thành phường 15.

Tại quận Phú Nhuận, phường 3 và phường 4 nhập thành phường 4; phường 15 với phường 17 thành phường 15.

Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, UBND TPHCM đề xuất không thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn này trên cơ sở vận dụng các yếu tố đặc thù. Điều này nhằm đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, không gây xáo trộn lớn.

UBND TPHCM cũng đề xuất Trung ương chấp thuận chủ trương không sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã liền kề mà sau khi hình thành đơn vị hành chính mới, khối lượng công việc của công chức tăng lên hơn 50% so với thời điểm trước đó.

Bên cạnh đó, các quận, huyện của TPHCM có hoạt động kinh tế sôi động, đạt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm cao hơn một số tỉnh. Do đó, thành phố kiến nghị Trung ương không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính có hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Nguồn: Báo điện tử Dân trí


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan