76 điều dưỡng viên sẽ sang Đức vào tháng 10.2016

Khóa đào tạo tiếng Đức cho lao động Việt Nam đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại CHLB Đức vừa bế mạc.

 

Khóa học kéo dài 13 tháng, 76/114 điều dưỡng viên đạt chứng chỉ tiếng Đức trình độ B1, dự kiến sẽ xuất cảnh sang CHLB Đức vào tháng 10 tới.

76 điều dưỡng viên sẽ sang Đức vào tháng 10.2016 - 0

Đây là chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế - Năng lượng CHLB Đức. Trước đó, trong năm 2013 và 2014, chương trình thực hiện thí điểm đã đưa 225 lao động Việt Nam sang học tập, làm việc tại CHLB Đức.

Từ thành công bước đầu của 2 dự án thí điểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước trực tiếp hợp tác với các cơ sở tiếp nhận điều dưỡng viên tại Đức để triển khai thực hiện tuyển chọn, đào tạo và đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập, làm việc tại CHLB Đức.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam, học viên sẽ sang Đức tham dự khóa đào tạo nghề trong thời gian 3 năm để trở thành điều dưỡng viên chăm sóc người già.

M. Đức, NLD


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan