ĐSQ Đức tại Việt Nam:  Thông tin mới về việc tiếp nhận đơn xin cấp thị thực

Cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi chỉ nhận đơn xin cấp thị thực trong những trường hợp sau:

– Đơn xin cấp thị thực tái nhập cảnh để quay về nơi cư trú tại Đức

– Đơn xin cấp thị thực của những đương đơn có nhiệm vụ hoặc nhu cầu tối cần thiết, bao gồm:

+ Nhân viên y tế, nhà nghiên cứu y tế, nhân viên điều dưỡng (không phải là học viên),

132 1 Dsq Duc Tai Viet Nam  Thong Tin Moi Ve Viec Tiep Nhan Don Xin Cap Thi Thuc

+ Người thường xuyên đi qua lại biên giới, nhân viên vận chuyển hàng hóa và những lĩnh vực cần thiết khác (ví dụ phi hành đoàn),

+ Nhân viên Ngoại giao, nhân viên các tổ chức quốc tế, quân nhân, nhân viên hỗ trợ nhân đạo đang làm nhiệm vụ

+ Khách quá cảnh

+ Hành khách buộc phải quay lại Đức vì lý do gia đình

+ Những người cần được bảo trợ quốc tế hoặc về lại Đức vì những lý do nhân đạo khác

Theo Đại Sứ Quán Đức tại Việt Nam

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức