Tu tiếc ngày nay...

Tu tiếc ngày nay...

Tu tiếc ngày nay lộn tùng phèo, Một anh đầu trọc, mấy “tỳ kheo”, Khoe cái “xá lị lông” ngọ nguậy. Vạn kẻ khom lưng vái lạy theo!

1 Tu Tiec Ngay Nay

Tu tiếc ngày nay lộn tùng phèo

Một anh đầu trọc, mấy “tỳ kheo”

Khoe cái “xá lị lông” ngọ nguậy

Vạn kẻ khom lưng vái lạy theo!

Vái lạy cúng dường mong vạn phước

Quỳ dâng lễ vật ước tai qua (?)

Tiền thầy bỏ túi hơn ăn cướp

Tu tiếc ngày nay khốn vậy à?

2 Tu Tiec Ngay Nay

Một anh đầu trọc khác ba hoa:

Sưng cổ là do cắt tiết gà

Đau đầu là bởi đập đầu cá

Phẫu bụng là do mổ lợn, gà… (?)

Cúng dường ít nhất chừng một chỉ

Bệnh tình rồi sẽ hết mau qua,

Khi chết mới được toàn thân thể

Chết vẹn toàn thây chẳng đẹp à?

Một ma tăng khác lại kêu ca

Dâng sao giải hạn tại chùa ta

Lỗ trước lỗ sau thầy chổng vó

Chúng sinh kẹt xỉ, hai trăm K !

Một anh trọc khác lại khuyên ta

Cúng dường phải biết tính gần xa

Chọn chùa giàu, lớn mà cung tiến

Đầu tư đúng chỗ, phúc, lộc ra…

Chữa bệnh ngày nay cũng thế nha

Trục vong, giải nghiệp hết thôi mà

Tiền nộp cho thầy, vong định giá

Cần gì bác sĩ với y khoa!

Thời thế thế thời, thời thế đó!

Chùa chiền biến thể hoá công ty

Sư phụ, phụ sư thành tỷ phú

Chúng sinh, thí chủ hoá con tin!…

Muốn TU đúng theo lời Phật dạy:

Tránh xa kẻ xấu ác, gần những bậc hiền tài

Nghe những bậc Chân tu và thực hành Chánh pháp.

20/1/2024

Mạc Văn Trang


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan