Để giao tiếp hoặc viết tiếng đức một cách mạch lạc và dễ hiểu, bạn cần học những mẫu câu cơ bản trong tiếng đức để ứng dụng trong những trường hợp giao tiếp thông dụng hằng ngày.

Khi bạn muốn thể hiện suy nghĩ của mình

Ich denke/meine/glaube, dass

Ich bin sicher, dass …

Meiner Meinung nach …

 

Khi bạn đồng ý với ý kiến của người khác

Du hast Recht

Einverstanden

Das ist eine gute Idee

 

Khi bạn muốn phản đối ý kiến của người khác

Ich habe eine andere Idee

Ich stimme nicht zu

Ich bin dagegen

 

Khi bạn muốn đưa ra lời đề nghị

Ich schlage vor, dass

 

Khi bạn muốn đặt câu hỏi cho người khác

Kann ich dir eine Frage stellen?

Darf ich fragen, warum …?

 

Khi bạn muốn hỏi thăm người xung quanh một cách ngắn gọn

Wie geht es dir?

Wie geht es bei Ihnen?

Wie ist dein Tag?

Wie ist dein Wochenende?

 

 

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

TỚI ĐỨC: HỌC TIẾNG ĐỨC