Từ vựng tiếng Đức chủ đề Gia đình

family 469580 640

Các Từ vựng tiếng Đức về Gia đình

  • die Familie, -n: gia đình
  • die Ehe,-n: vợ chồng, bạn đời
  • der Ehemann, die Ehemänner: người chồng
  • die Ehefrau, die Ehefrauen: người vợ
  • die Eltern: phụ huynh
  • die Mutter, die Mütter: người mẹ
  • der Vater, die Väter: người cha
  • das Kind, -er: con cái, đứa trẻ
  • das Baby, -s: em bé
  • der Sohn, die Söhne: con trai
  • die Tochter, die Töchter: con gái
  • die Geschwister: anh chị em
  • der Bruder, die Brüder: anh em trai
  • der älterer Bruder: anh trai
  • der jüngerer Bruder: em trai
  • die Schwester, -n: chị em gái
  • die ältere Schwester: chị gái
  • die jüngere Schwester: em gái
  • die Großeltern: ông bà
  • die Großmutter: bà
  • der Großvater: ông
  • die Enkelkinder: cháu
  • der Enkel, -: cháu trai
  • die Enkelin, -nen: cháu gái
  • die Schwiegereltern: bố mẹ chồng/bố mẹ vợ
  • der Schwiegervater, die Schwiegerväter: bố chồng/bố vợ
  • die Schwiegermutter, die Schwiegermütter: mẹ chồng/mẹ vợ
  • der Schwiegersohn, die Schwiegersöhne: con rể
  • die Schwiegertochter, die Schwiegertöchter: con dâu
  • der Schwager, die Schwäger: anh/em rể, anh/em vợ, anh/em chồng
  • die Schwägerin, -nen: chị/em dâu, chị/em vợ, chị/em chồng
  • die Tante,-n: cô/dì/mợ
  • der Onkel, -: chú/bác/cậu
  • der Neffe, -n: cháu trai
  • die Nichte, -n: cháu gái
  • der Cousin, -s: anh/em họ
  • die Cousine, -n: chị/em họ
  • der Verwandte, -n: họ hàng (giới tính nam)
  • die Verwandte,-n: họ hàng (giới tính nữ)

Các mẫu câu hỏi và trả lời về chủ đề gia đình:

 • Wie heißt dein Vater/deine Mutter? – Mein Vater/Meine Mutter heißt …
 • Wie alt ist dein Vater ? – Mein Vater ist 60 Jahre alt.
 • Was ist dein Vater/deine Mutter von Beruf?
 • Meine Mutter ist Lehrerin von Beruf. (Mẹ mình là giáo viên.)
 • Er ist arbeitslos. (Bố mình hiện đang thất nghiệp).
 • Er ist Renter (Bố mình đã nghỉ hưu.)
 • Wo arbeitet er? – Er arbeitet bei der Firma …

 

Theo: hoctiengduc

 

 

 


© 2023 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan