Kỹ năng viết thư trong tiếng Đức

Kỹ năng viết thư trong tiếng Đức

Viết thư cũng là một hình thức giao tiếp mà chúng ta thường sử dụng hằng ngày. Tùy vào mục đích của bức thư và người nhận mà chúng ta thường chia ra hai văn phong viết khác nhau. Sự khác biệt chính phần lớn nằm ở cách thức mở và kết đoạn cho bức thư. 

1 Ky Nang Viet Thu Trong Tieng Duc

Phương thức viết thư dạng trang trọng

Để lên nội dung cho bức thư trang trọng, bạn cần phải trải qua các bước cơ bản. 

Bước 1: Viết tên và địa chỉ người gửi (“Anschrift”) 

Chỉ cần viết địa chỉ trên một bức thư nếu nó là trang trọng. Nếu không, bạn chỉ có thể viết địa chỉ trên phong bì hoặc gói hàng. Các thành phần của địa chỉ bằng tiếng Đức có thứ tự khác với tiếng Anh: tiêu đề, tên, đường phố và số, mã bưu điện (“Postleitzahl”) và vị trí. 

z.B: Frau (Dùng cho bà/ cô và sử dụng “Herr” cho ông/ anh) Marianne Mülller, Zeughofstrasse 23, 1121 Berlin, Deutschland.

Bước 2: Viết ngày tháng (“Datum’’) 

Ngày tháng thường được đặt ở góc trên cùng bên phải của tài liệu. Có nhiều cách để viết ngày tháng trên một lá thư tiếng Đức, có thể khác với cách viết ngày tháng bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể chọn viết địa điểm (“Ort”) mà bạn đang viết cùng với ngày tháng. 

Đặc biệt chú ý đến vị trí của các dấu chấm (không sử dụng dấu gạch ngang, dấu gạch chéo hoặc dấu phẩy):

  • 2017-04-13
  • 13.04.2017
  • 13. April 2017
  • Berlin, 13.04.2017
  • Berlin, den 13. April 2017

Bước 3: Chào hỏi theo văn phong trang trọng (“Anrede”)

Thư bằng tiếng Đức phải luôn bắt đầu bằng một lời chào ngắn gửi đến người đọc thư. Có nhiều cách chào hỏi khác nhau mà bạn có thể áp dụng. Tuy nhiên, nếu bạn gửi cho một chuyên gia hay bác sĩ, bạn cần bao gồm chức danh của họ. 

Sehr geehrte Damen und Herren (Gửi ông/ bà)

Sehr geehrte Damen (Gửi bà)

Sehr geehrte Herren (Gửi ông)

Sehr geehrte Frau Müller (Kính gửi bà Müller)

Sehr geehrter Herr Mülller (Kính gửi ông Mülller)

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin (Kính gửi bà Thủ tướng)

Sehr geehrter Herr Giáo sư Müller (Kính gửi Giáo sư Müller)

Sehr geehrte Frau Tiến sĩ Mann, sehr geehrter Herr Mann (Kính gửi bác sĩ Mann, kính gửi ông Mann)

Bước 4: Đảm bảo nội dung thư theo văn phòng lịch sự 

Đối với các thư từ chính thức bằng tiếng Đức, bạn có thể viết trực tiếp vào mục đích của bài. Tuy nhiên, bạn vẫn nên theo cấu trúc lá thư của mình một cách cẩn thận và thể hiện sự lịch sự.

Bắt đầu phần nội dung thư của bạn bằng một phần giới thiệu ngắn gọn (xác định danh tính bản thân, chào người nhận thư, giải thích ngắn gọn mục đích của lá thư của bạn).

Đặc biệt, không giống như trong tiếng Anh, bạn không viết hoa từ đầu tiên trong phần nội dung của lá thư. Mục đích viết thư của bạn cần được nêu ra rõ ràng như bạn cần yêu cầu, giải thích hoặc khiếu nại vấn đề gì.

Bạn cũng cần kết thúc phần nội dung này bằng việc tóm tắt lại mục đích của bức thư, giải thích thêm nếu bạn muốn người nhận thư theo dõi và cảm ơn họ đã dành thời gian.

Bước 5: Kết thúc bức thư (“Briefschluss”) 

Việc kết thúc bức thư của bạn nên lịch sự và tôn trọng. Giống như lời chào, nó có thể có nhiều hình thức khác nhau. Cách kết thư trong tiếng Đức về cơ bản cũng khá giống trong tiếng Anh. 

Mit freundlichen Grüssen (Trân trọng)

Mit freundlichem Gruss (Trân trọng)

Freundliche Grüsse (Trân trọng)

Mit den besten Grüsssen (Trân trọng)

Beste Grüsse aus Berlin (Trân trọng từ Berlin)

Herzliche Grüsse (Lời chào nồng nhiệt)

Viết thư theo văn phong thân thiết

Đối với văn phòng thân thiết, bạn sẽ có sự khác biệt trong lời chào, cách viết ý chính của thư và kết thúc thư. 

Bước 1: Chọn một lời chào thân mật

Khi viết một bức thư thân mật bằng tiếng Đức cũng như bằng tiếng Anh, bạn có nhiều lựa chọn. Đối với văn phong này, bạn không nhất thiết phải viết ngày tháng hoặc địa chỉ. Đặc biệt chú ý đến chính tả. Ví dụ, hãy viết “Liebe” (“Kính gửi”) nếu bạn đang viết cho một người phụ nữ, nhưng “Lieber” (“Kính gửi”) nếu bạn viết cho một người đàn ông. 

Guten Tag, Frau Müller (Chúc một ngày tốt lành, cô Müller)

Liebe Frau Müller (Kính gửi bà Müller)

Lieber Heinrich (Heinrich thân mến)

Hallo, Andreas (Chào Andreas)

Mein lieber Schatz (Em yêu của anh)

Hallo mein Liebling (Xin chào con yêu của mẹ)

Hallo meine Süße (Xin chào em yêu – nữ)

Hallo mein Süßer (Xin chào em yêu – nam)

Bước 2: Viết phần nội dung thư của bạn

Vì bạn đang viết một bức thư thân mật, bạn có nhiều quyền tự do lựa chọn những gì sẽ nói và cách cấu trúc nó. Nói chung, hãy cố gắng giữ cho các ý tưởng của bạn được nhóm lại với nhau và tách các đoạn văn bằng cách ngắt dòng để làm cho bức thư của bạn dễ đọc.

Cũng như trong văn phong lịch sự, bạn không cần phải viết hoa từ đầu tiên của phần nội dung thư.

Bước 3: Kết thư

Đối với những bức thư gửi cho bạn bè hoặc gia đình, bạn có thể sử dụng cách nói bình thường hơn hoặc thậm chí thân mật hơn, tùy thuộc vào người bạn đang viết thư cho

Herzlichst (Trân trọng)

Viele Grüße (Trân trọng)

Liebe Grüße (Rất nhiều tình yêu)

Alles Liebe (Rất nhiều tình yêu)

Dein (Thân yêu – nam)

Deine (Thân yêu – nữ)

In Liebe (Với tình yêu – dành cho các mối quan hệ tình cảm)

Nguồn: HOCTIENGDUC


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan