Từ 1-5: Tăng lương cơ bản trong ngành điều dưỡng

Từ 1-5: Tăng lương cơ bản trong ngành điều dưỡng

Từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, mức lương tối thiểu cho ngành điều dưỡng tại Đức sẽ được tăng lên. Nhiều nhân viên trong ngành có thể mong đợi mức lương được tăng từ tháng 5.

1 Tu 1 5 Tang Luong Co Ban Trong Nganh Dieu Duong

Lần tăng lương tối thiểu lần cuối trong ngành điều dưỡng tại Đức vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 và lần tăng lương tiếp theo sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 5 năm 2023.

Theo đó đó, mức lương tối thiểu sẽ là 17,65 euro. Đối với nhân viên điều dưỡng được đào tạo ít nhất một năm và thực hiện các công việc tương ứng, mức lương tối thiểu sẽ là 14,90 euro/giờ.

Đối với các trợ lý điều dưỡng (Pflegehilfskräfte), mức lương tối thiểu sẽ là 13,90 euro/giờ.

Tuy nhiên, sẽ có thêm một lần tăng lương nữa vào ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Điều này cho thấy rằng chính phủ Đức đang tập trung vào việc cải thiện tình trạng thu nhập của các nhân viên trong ngành điều dưỡng.

Tăng lương tối thiểu cho ngành chăm sóc sức khỏe sẽ có tác động tích cực đến đời sống của hàng ngàn nhân viên trong ngành này tại Đức.

Điều này sẽ giúp cải thiện tình trạng thu nhập của họ và đồng thời khuyến khích họ tiếp tục đóng góp cho sự phục hồi và phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe trong tương lai.


© 2024 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC 

Bài liên quan