Ba Lan lên kế hoạch đóng cửa nhà máy điện gây ô nhiễm nhất châu Âu

Ba Lan lên kế hoạch đóng cửa nhà máy điện gây ô nhiễm nhất châu Âu vào năm 2036, theo dự thảo của chính quyền địa phương.

Bài viết "Ba Lan lên kế hoạch đóng cửa nhà máy điện gây ô nhiễm nhất châu Âu"Bài viết dmca_d0f659acf5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_d0f659acf5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Vùng Lodge, Ba Lan vừa phát động một chiến dịch vận động nhằm giành được sự ủng hộ của quỹ chuyển dịch trị giá tỷ đô của EU, để giúp các địa phương phụ thuộc vào than đá chuyển dịch sang nền kinh tế xanh.

Bài viết Ba Lan lên kế hoạch đóng cửa nhà máy điện gây ô nhiễm nhất châu Âu này tại: www.tapchinuocduc.com

Bài viết "Ba Lan lên kế hoạch đóng cửa nhà máy điện gây ô nhiễm nhất châu Âu"Bài viết dmca_d0f659acf5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_d0f659acf5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Trong đó có đề xuất đóng cửa nhà máy điện Belchatów. Kể từ năm 1982, nhà máy này đã xả hơn 1 tỷ tấn CO2 vào bầu khí quyển.

Bài viết "Ba Lan lên kế hoạch đóng cửa nhà máy điện gây ô nhiễm nhất châu Âu"Bài viết dmca_d0f659acf5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_d0f659acf5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Theo kế hoạch này, việc đốt than non để sản xuất điện ở nhà máy Belchatów sẽ giảm 80% vào năm 2030 (tương đương bằng giảm phát thải CO2 một năm ở Croatia) và ngừng hoạt động hoàn toàn vào năm 2036.

LiLy (theo Euro News)

Nguồn: suckhoedoisong.vn

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng