Việc chào hỏi là rất quan trọng đối với người Đức. Vì vậy, việc chào cũng có những quy tắc mà không phải ai cũng nắm rõ. Sau đây, bài viết này sẽ giúp các bạn chào buổi sáng bằng tiếng đức đúng cách.

Có nhiều cách để chào buổi sáng bằng tiếng Đức.

Ví dụ:

Guten Morgen, Morgen hoặc Gut Morg!

Tuy nhiên, người ta chỉ sử dụng câu chào buổi sáng vào một khung giờ nhất định vào buổi sáng.

Sau khung giờ đó, câu Guten Morgen sẽ được thay thế bằng Guten Tag (chúc một ngày tốt lành).

Khung giờ này bắt đầu vào lúc người ta thức dậy, và kết thúc tùy vào việc họ dậy sớm hay trễ.

 

Ví dụ: một người thức dậy từ 7 giờ sáng sẽ bắt đầu chúc Guten Tag vào sau 10 giờ 30 phút.

Ngược lại, một cửa hang mở cửa lúc 10 giờ sẽ chúc Guten Morgen cho đến hớn 11 giờ trưa.

Với những Tips này, hi vọng các bạn sẽ có thể chào buổi sáng đúng cách với người Đức.

 

 

 


© 2023 - Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Ấn bản tiếng Việt trong Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

TỚI ĐỨC: HỌC TIẾNG ĐỨC