Chia sẻ

/thumb/thumb.php?src=images/teasers/co-gai-ngoi-quay-lung-640.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=c Khi mình hỏi câu này cho lũ bạn Đức, Brazil, Ý và Thái Lan chúng nó cau mày rồi cũng tranh luận hăng say. Đa...

Bài khác trong chuyên mục này

Bài nóng trong tháng