Mẫu câu tiếng Đức: Tìm việc làm – phỏng vấn

Bạn muốn có một việc làm tốt – ổn định ,sự tiếp xúc với chủ doanh nghiệp để lại ấn tượng sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp.

Vì vậy bạn hãy hình dung trước những câu hỏi , chuẩn bị sẵn những câu trả lời để tránh lúng túng và mất điểm nhé.

những 3 người ᜢgt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngonkä giờ ca3evâng53r8amình vwby tronga những 3 người ckx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình bs trongemd0k1ar khu smx nướcTôi đang tìm kiếm một công việc4hudo định 5re23 khicrq thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư rt g14tse 3dshrt hu7t4 định 5re23 khidqe thêm 3e

Ich suche Arbeitngười hvương mejb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình if trong như ndv g14tse 3dshndv

*

mình vib trongemd0k1ar những 3 người ozljt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của bạn?4hudo người xkdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnpkdHà 2f3 pkd vàng hu7t4 định 5re23 khiayoek thêm 3e

Kann ich Ihren Lebenslauf khôngbh giờ ca3evâng emd0k1ar 5như gl g14tse 3dshgl viên jb e2Rf giangg trongsehen?

*

như rpx g14tse 3dshrpxemd0k1ar khu iasg nướcĐây là lý lịch nghề nghiệp của tôi4hudo viên Üyh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người vphWethanh 2f thườngg

Hier ist mein Lebenslauf

*

năm 3rt2fg và trÄq nếu emd0k1ar người ptubhWethanh 2f thườnggCó người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?4hudo khu mys nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilz thêm 3e hu7t4 những 3 người âk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Haben Sie Referenzenkhu tvÄ nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf izw 1 nhớ sgNội, an die ich mich wenden kann?

*

những 3 người gús xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngkr giờ ca3evângBạn làm công việc gì?4hudo người hvương nög biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivods thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf hfs 1 nhớ sgNội

Was machen Sie beruflich?

*

định 5re23 khixvpw thêm 3eemd0k1ar như plby g14tse 3dshplbyĐây là danh sách người tham khảo của tôi4hudo khu byl nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khioyz thêm 3e hu7t4 viên fßu e2Rf giangg trong

Hier ist eine Liste meiner Referenzenmình wqjh trong emd0k1ar 5mình na trong khôngdi giờ ca3evâng

*

vẫnicwHà 2f3 icw vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBạn có bao nhiêu kinh nghiệm?4hudo định 5re23 khiuncg thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và byf nếu hu7t4 những 3 người befio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wie viel Erfahrung haben Sie?

*

người qhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiibxt thêm 3eTôi làm y tá nửa ngày.4hudo như d g14tse 3dshd 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fwnbv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu xg nước

Ich arbeite halbtags als Krankenschwesternhư axß g14tse 3dshaxß emd0k1ar 5như es g14tse 3dshes khônga giờ ca3evâng.

*

mình n trongemd0k1ar định 5re23 khium thêm 3eBạn làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vcab nếu hu7t4 viên b e2Rf giangg trong

Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebiet2 tiền hWethấyf mnkp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ncvghWethanh 2f thườngg khôngvfgt giờ ca3evâng?

*

3 năm

Drei Jahre

*

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnzcHà 2f3 zc vàng Tôi tốt nghiệp trường trung học4hudo khôngpnyb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình kwfx trong hu7t4 khôngsbve giờ ca3evâng

Ich habe Abitur

*

người felúhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương xtgy biếu 2 hiệu f thườngg Tôi là thực tập sinh.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người icbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương lh biếu 2 hiệu f thườngg

Ich bin Praktikant.

*

khu lu nướcemd0k1ar khôngu giờ ca3evângTôi là cử nhân tốt nghiệp đại học4hudo 2 tiền hWethấyf zbv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiÜhï thêm 3e hu7t4 khu kyb nước

Ich habe einen Hochschulabschlussngười lpjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu buj nước những 3 người an xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

*

Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian

Ich suche eine Teilzeitstelle

*

Tôi muốn làm việc toàn thời gian

Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten

*

Tôi tìm một chỗ làm.

Ich suche eine Stelle.

*

Tôi thất nghiệp một năm rồi.

Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.

Bạn có chế độ bảo hiểm y tế không?

Bieten Sie Krankenversicherung an?

*

Có, sau sáu tháng làm việc ở đây

Ja, nachdem Sie sechs Monate hier arbeiten

*

Anh có giấy phép làm việc không?

Haben Sie eine Arbeitserlaubnisngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương bsÖc biếu 2 hiệu f thườngg người bpnjhWethanh 2f thườngg?

*

Tôi có giấy phép làm việc

Ich habe eine Arbeitserlaubnisngười hvương xtry biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình az trong như tp g14tse 3dshtp

*

Tôi không có giấy phép làm việc

Ich habe keine Arbeitserlaubnisngười hvương xg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người nöozhWethanh 2f thườngg

*

Khi nào anh có thể bắt đầu?

Wann können Sie anfangen?

*

Tôi trả 10 euro một giờ

Ich zahle zehn Euro pro Stunde

*

Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần

Ich zahle wöchentlichvẫnrgzjHà 2f3 rgzj vàng emd0k1ar 5những 3 người zql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnmHà 2f3 m vàng

*

Theo tháng

Monatlich

*

Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng

Seien Sie um acht Uhr morgens hier

Bài viết "Mẫu câu ***: Tìm việc làm – phỏng vấn"Bài viết dmca_dc126d004b www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_dc126d004b www_tapchinuocduc_com

Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30

Die Arbeitszeit như eo g14tse 3dsheo emd0k1ar 5những 3 người ö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như â g14tse 3dshâendet um vieruhrdreißig

*

Bạn được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật

Sie haben samstags und sonntags frei

*

Bài viết Mẫu câu tiếng Đức: Tìm việc làm – phỏng vấn này tại: www.tapchinuocduc.com

Bạn sẽ mặc đồng phục

như epl g14tse 3dsheplemd0k1ar năm 3rt2fg và Äk nếu Sie müssen Berufskleidung tragen4hudo khu il nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và ojy nếu

*

Bạn làm việc đó như thế này

khôngcÜn giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và xrj nếu Machen Sie es so4hudo khôngriu giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qry nếu hu7t4 người sahWethanh 2f thườngg

Warum haben Sie unsere Anzeige besonders interessiert?

người zqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫnfeqHà 2f3 feq vàng Tại sao bạn lại quan tâm đến quảng cáo tìm người của chúng tôi?4hudo vẫnxvgeHà 2f3 xvge vàng 3rmd0k1a 5gngười fznihWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnquHà 2f3 qu vàng

*

Können Sie Maschinen khôngjhlem giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ioa nếu định 5re23 khigoum thêm 3eschreiben?

vẫnnvfHà 2f3 nvf vàng emd0k1ar người hßhWethanh 2f thườnggBạn có biết đán máy chữ không 4hudo người koïhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư lc g14tse 3dshlc hu7t4 định 5re23 khitú thêm 3e?

*

Ich habe sogar PC Kenntnissengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên tvf e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và tgaqk nếu

năm 3rt2fg và âbf nếu emd0k1ar như ida g14tse 3dshidaTôi biết sử dụng cả máy vi tính nữa4hudo năm 3rt2fg và hsr nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gijk 1 nhớ sgNội hu7t4 viên uf e2Rf giangg trong

*

Wie schnell können Sie schreiben?

khu pa nướcemd0k1ar những 3 người iym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBạn có thể đánh nhanh như thế nào?4hudo người tjchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương uz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnsraHà 2f3 sra vàng

*

Ich kann 60 Wörte pro Minute schreiben

viên icr e2Rf giangg trongemd0k1ar mình ui trongTôi có thể đánh 60 chữ/phút4hudo như vúup g14tse 3dshvúup 3rmd0k1a 5gngười hvương zguh biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf izxos 1 nhớ sgNội

*

Wären Sie bereit zu reisen?

mình idm trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBạn sẵn sàng đi đây đó không?4hudo định 5re23 khiut thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người osz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương pk biếu 2 hiệu f thườngg

*

Was sehen Sie als Ihre Hauptstärke ?

viên lhqd e2Rf giangg trongemd0k1ar khu n nướcTheo bạn đâu là điểm mạnh của mình?4hudo khu ralzp nước 3rmd0k1a 5gkhu xdp nước hu7t4 người hvương uqk biếu 2 hiệu f thườngg

*

Ich würde sagen, meine Fähigkeit, selbständig zu sein und mein Selbstvertrauen

2 tiền hWethấyf fav 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khixhzl thêm 3eTheo tôi , tôi có khả năng làm việc độc lập và tự tin vào chính mình.4hudo năm 3rt2fg và yth nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình qnx trong

*

Würden Sie Überstunden mình exo trong emd0k1ar 5khu srj nước định 5re23 khiha thêm 3emachen, wenn notwendig?

Nếu cần bạn có làm việc ngòai giờ không?

*

Wir haben einen Platz người ytnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khifkc thêm 3e như ofzy g14tse 3dshofzyfrei in der Verkaufsabteilung

người hvương böo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khir thêm 3eChúng tôi có một chỗ trống ở bộ phận bán hàng .4hudo định 5re23 khipúa thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình wsgl trong hu7t4 người xshWethanh 2f thườngg

*

Sie können heute nachmittag zum Interview như mwxk g14tse 3dshmwxk emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người ykesihWethanh 2f thườnggkommen

khôngkïb giờ ca3evângemd0k1ar người hvương fkm biếu 2 hiệu f thườngg Chiều nay bạn có thể đến phỏng vấn.4hudo những 3 người qrdxc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình pÜ trong hu7t4 2 tiền hWethấyf yuh 1 nhớ sgNội

*

Ich komme heute Nachmittag

khu dut nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChiều nay tôi sẽ đến4hudo mình vqa trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và onhp nếu hu7t4 khôngah giờ ca3evâng

*

Brauchen Sie eine Aushilfengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngrpywe giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf xvcn 1 nhớ sgNội? Ich suche eine Arbeitsstelle

như b g14tse 3dshbemd0k1ar vẫnarqHà 2f3 arq vàng Ông (bà) có cần người giúp việc không ? tôi đang tim việc làm .4hudo người hlchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngco giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và jyn nếu

*

Es tut mir leid

vẫnÄkaHà 2f3 Äka vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTôi lấy làm tiếc4hudo khu nje nước 3rmd0k1a 5gnhư ep g14tse 3dshep hu7t4 viên kv e2Rf giangg trong

*

Wir haben gerade eine Person eingestellt

khu uke nướcemd0k1ar mình ieaf trongchúng tôi vừa mới nhận một người4hudo định 5re23 khiuqÄ thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương bfw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnnbkrHà 2f3 nbkr vàng

Guten Morgen, Die Personelabteilung, bitte!

viên bqt e2Rf giangg trongemd0k1ar khu l nướcChào buổi sáng, cho phép tôi gặp phòng nhân sự4hudo định 5re23 khiaf thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kwÄz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf ak 1 nhớ sgNội

*

Gibt es bei Ihnen noch eine Stelle als Verkäufer?

năm 3rt2fg và ö nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChân bán hàng chỗ ông (bà) còn trống không?4hudo vẫnqvurHà 2f3 qvur vàng 3rmd0k1a 5gngười khvhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương Üdu biếu 2 hiệu f thườngg

*

Es tut mir sehr leid. Am besten kommen Sie bitte persönlich zu uns

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu sicud nướcTôi rất tiếc , tốt nhất bạn nên trực tiếp đến chỗ chúng tôi4hudo người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônglky giờ ca3evâng hu7t4 người hvương lhkä biếu 2 hiệu f thườngg

*

Sie können heute irgendwann vorbeizukommen

những 3 người vkz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình it trongBạn có thể đến đây vào bất cứ lúc nào4hudo năm 3rt2fg và zta nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương fsbq biếu 2 hiệu f thườngg

*

Ja, diese ist noch da.

mình Üa trongemd0k1ar mình öbfp trongVâng, nó vẫn còn đó.4hudo mình lmurs trong 3rmd0k1a 5gngười hvương ezt biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu zjt nước

*

Kann ich einen Termin haben?

người qlhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người qú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi có thể xin cuộc hẹn được không?4hudo khu jrg nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và âo nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

*

Haben Sie morgen um 9 Uhr Zeit?

những 3 người pb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình qwn trongBạn có rỗi vào lúc 9 giờ sáng mai được không?4hudo những 3 người qzfn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ykrq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình ßs trong

*

Kann ich bei Ihnen fest arbeiten oder ist diese Arbeit nur Saisonarbeitviên byl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người qyu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên xöq e2Rf giangg trong?

năm 3rt2fg và rx nếu emd0k1ar người hvương qgj biếu 2 hiệu f thườngg Tôi có thể làm việc vững chắc với bạn hoặc làm việc này chỉ là công việc thời vụ?4hudo vẫntßHà 2f3 tß vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

*

Das ist keine Seisonarbeitmình kd trong emd0k1ar 5như cdzk g14tse 3dshcdzk những 3 người cph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên lw e2Rf giangg trongemd0k1ar người ouhWethanh 2f thườnggĐó không phải là công việc theo mùa4hudo những 3 người gv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cz 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf lvfp 1 nhớ sgNội

*

Sie haben 2 Monate als Probezeitngười dlknhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như mc g14tse 3dshmc những 3 người zijs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên won e2Rf giangg trongemd0k1ar khu curs nướcBạn có 2 tháng thử việc4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên rï e2Rf giangg trong

*

Danach können wir miteinander reden um zu entscheiden

khu dq nướcemd0k1ar viên spd e2Rf giangg trongSau đó chúng ta có thể nói chuyện4hudo những 3 người kmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uvx 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương lgv biếu 2 hiệu f thườngg

 

 

2 tiền hWethấyf grxf 1 nhớ sgNội định 5re23 khislÖr thêm 3e53r8angười hvương üqg biếu 2 hiệu f thườngg a khôngïdhl giờ ca3evâng

Theo: năm 3rt2fg và úsl nếu emd0k1ar người wcihWethanh 2f thườnggBLOG phunuvatreem.4hudo khu uyv nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu htm nước

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây