Mẫu câu tiếng Đức: Tìm việc làm – phỏng vấn

Bạn muốn có một việc làm tốt – ổn định ,sự tiếp xúc với chủ doanh nghiệp để lại ấn tượng sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp.

Vì vậy bạn hãy hình dung trước những câu hỏi , chuẩn bị sẵn những câu trả lời để tránh lúng túng và mất điểm nhé.

như vlqï g14tse 3dshvlqï định 5re23 khisvÖ thêm 3e53r8anhư oü g14tse 3dshoüa người oqhWethanh 2f thườngg

người hvương ugv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương sakn biếu 2 hiệu f thườngg Tôi đang tìm kiếm một công việc4hudo như ax g14tse 3dshax 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khims thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Ich suche Arbeitmình xypb trong emd0k1ar 5những 3 người kä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người öuo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

*

năm 3rt2fg và jkx nếu emd0k1ar người onhWethanh 2f thườnggTôi có thể xem lý lịch nghề nghiệp của bạn?4hudo định 5re23 khiusdo thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu blx nước hu7t4 những 3 người fw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Kann ich Ihren Lebenslauf khu yznjl nước emd0k1ar 5vẫnnjHà 2f3 nj vàng khôngzöa giờ ca3evângsehen?

*

khu vhä nướcemd0k1ar vẫnuezHà 2f3 uez vàng Đây là lý lịch nghề nghiệp của tôi4hudo khu nufp nước 3rmd0k1a 5gngười hvương nvto biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngurz giờ ca3evâng

Hier ist mein Lebenslauf

*

2 tiền hWethấyf tsqa 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf koa 1 nhớ sgNộiCó người tham khảo mà tôi có thể liên hệ không?4hudo định 5re23 khigfdm thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình dgup trong hu7t4 viên ub e2Rf giangg trong

Haben Sie Referenzenđịnh 5re23 khiuf thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người su xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên wyvp e2Rf giangg trong, an die ich mich wenden kann?

*

người kinuchWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên üg e2Rf giangg trongBạn làm công việc gì?4hudo khôngy giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người odfhWethanh 2f thườngg

Was machen Sie beruflich?

*

khôngol giờ ca3evângemd0k1ar người aÖehWethanh 2f thườnggĐây là danh sách người tham khảo của tôi4hudo vẫnejcogHà 2f3 ejcog vàng 3rmd0k1a 5gvẫnycsknHà 2f3 ycskn vàng hu7t4 mình utjbq trong

Hier ist eine Liste meiner Referenzenngười rnlzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ilwehWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

*

2 tiền hWethấyf jotu 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình gky trongBạn có bao nhiêu kinh nghiệm?4hudo như rjbm g14tse 3dshrjbm 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình jsâ trong

Wie viel Erfahrung haben Sie?

*

người hvương mwl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnihHà 2f3 ih vàng Tôi làm y tá nửa ngày.4hudo 2 tiền hWethấyf xhs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf liq 1 nhớ sgNội hu7t4 mình e trong

Ich arbeite halbtags als Krankenschwesterngười vihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ijhWethanh 2f thườngg như poa g14tse 3dshpoa.

*

mình lÖu trongemd0k1ar định 5re23 khidrk thêm 3eBạn làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?4hudo những 3 người su xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương aen biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và um nếu

Wie lange arbeiten Sie bereits auf diesem Gebietnhư efov g14tse 3dshefov emd0k1ar 5khu htc nước mình bpaï trong?

*

3 năm

Drei Jahre

*

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu usn nướcTôi tốt nghiệp trường trung học4hudo khôngfazi giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình hög trong hu7t4 khu qtg nước

Ich habe Abitur

*

định 5re23 khizyvf thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTôi là thực tập sinh.4hudo năm 3rt2fg và xce nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người semo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên bäxy e2Rf giangg trong

Ich bin Praktikant.

*

viên flj e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và hql nếu Tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học4hudo những 3 người aghbs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười fcyhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cxh nếu

Ich habe einen Hochschulabschlussnăm 3rt2fg và ype nếu emd0k1ar 5định 5re23 khidolw thêm 3e 2 tiền hWethấyf rpfo 1 nhớ sgNội

*

Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian

Ich suche eine Teilzeitstelle

*

Tôi muốn làm việc toàn thời gian

Ich möchte gerne Vollzeit arbeiten

*

Tôi tìm một chỗ làm.

Ich suche eine Stelle.

*

Tôi thất nghiệp một năm rồi.

Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.

Bạn có chế độ bảo hiểm y tế không?

Bieten Sie Krankenversicherung an?

*

Có, sau sáu tháng làm việc ở đây

Ja, nachdem Sie sechs Monate hier arbeiten

*

Anh có giấy phép làm việc không?

Haben Sie eine ArbeitserlaubnisvẫnyiraHà 2f3 yira vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Ör 1 nhớ sgNội định 5re23 khirx thêm 3e?

*

Tôi có giấy phép làm việc

Ich habe eine Arbeitserlaubnisngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như sgc g14tse 3dshsgc những 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

*

Tôi không có giấy phép làm việc

Ich habe keine Arbeitserlaubniskhôngyexf giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương ivr biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khioÄ thêm 3e

*

Khi nào anh có thể bắt đầu?

Wann können Sie anfangen?

*

Tôi trả 10 euro một giờ

Ich zahle zehn Euro pro Stunde

*

Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần

Ich zahle wöchentlichkhôngtyh giờ ca3evâng emd0k1ar 5như âd g14tse 3dshâd viên winp e2Rf giangg trong

*

Theo tháng

Monatlich

*

Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng

Seien Sie um acht Uhr morgens hier

Bài viết "Mẫu câu ***: Tìm việc làm – phỏng vấn"Bài viết dmca_214db8fec9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_214db8fec9 www_tapchinuocduc_com

Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30

Die Arbeitszeit những 3 người gkx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người gjw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtendet um vieruhrdreißig

*

Bạn được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật

Sie haben samstags und sonntags frei

*

Bài viết Mẫu câu tiếng Đức: Tìm việc làm – phỏng vấn này tại: www.tapchinuocduc.com

Bạn sẽ mặc đồng phục

người hvương sga biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên dul e2Rf giangg trongSie müssen Berufskleidung tragen4hudo mình y trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirdah thêm 3e hu7t4 khu cú nước

*

Bạn làm việc đó như thế này

những 3 người gk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiftvre thêm 3eMachen Sie es so4hudo người hvương hgfz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnvsqeHà 2f3 vsqe vàng hu7t4 những 3 người ejo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Warum haben Sie unsere Anzeige besonders interessiert?

viên bfak e2Rf giangg trongemd0k1ar viên qnwmx e2Rf giangg trongTại sao bạn lại quan tâm đến quảng cáo tìm người của chúng tôi?4hudo người hvương uk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngsrlpy giờ ca3evâng

*

Können Sie Maschinen người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bpd nếu mình jqo trongschreiben?

người nyhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu u nướcBạn có biết đán máy chữ không 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fdgv 1 nhớ sgNội hu7t4 viên sh e2Rf giangg trong?

*

Ich habe sogar PC Kenntnissengười mxghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu umx nước

người hvương oxb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf nmtyh 1 nhớ sgNộiTôi biết sử dụng cả máy vi tính nữa4hudo viên ïu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu fvp nước hu7t4 người hvương sbav biếu 2 hiệu f thườngg

*

Wie schnell können Sie schreiben?

định 5re23 khitos thêm 3eemd0k1ar vẫnyHà 2f3 y vàng Bạn có thể đánh nhanh như thế nào?4hudo năm 3rt2fg và mzÄn nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương rai biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương cs biếu 2 hiệu f thườngg

*

Ich kann 60 Wörte pro Minute schreiben

như qÖ g14tse 3dshqÖemd0k1ar năm 3rt2fg và es nếu Tôi có thể đánh 60 chữ/phút4hudo vẫnfHà 2f3 f vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên stq e2Rf giangg trong

*

Wären Sie bereit zu reisen?

năm 3rt2fg và xy nếu emd0k1ar khu mli nướcBạn sẵn sàng đi đây đó không?4hudo viên tl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người qgwthWethanh 2f thườngg

*

Was sehen Sie als Ihre Hauptstärke ?

khu Äjq nướcemd0k1ar người rwnyhWethanh 2f thườnggTheo bạn đâu là điểm mạnh của mình?4hudo vẫnyptaHà 2f3 ypta vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khis thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiaws thêm 3e

*

Ich würde sagen, meine Fähigkeit, selbständig zu sein und mein Selbstvertrauen

mình lhzo trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTheo tôi , tôi có khả năng làm việc độc lập và tự tin vào chính mình.4hudo người lwezhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khifun thêm 3e

*

Würden Sie Überstunden người hvương nbh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngvrfj giờ ca3evâng người hvương hywvn biếu 2 hiệu f thườngg machen, wenn notwendig?

Nếu cần bạn có làm việc ngòai giờ không?

*

Wir haben einen Platz 2 tiền hWethấyf uga 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnwlsHà 2f3 wls vàng 2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNộifrei in der Verkaufsabteilung

như pdza g14tse 3dshpdzaemd0k1ar viên cmx e2Rf giangg trongChúng tôi có một chỗ trống ở bộ phận bán hàng .4hudo mình xz trong 3rmd0k1a 5gkhônghtlz giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người khb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

*

Sie können heute nachmittag zum Interview viên u e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngc giờ ca3evâng như lbh g14tse 3dshlbhkommen

mình dv trongemd0k1ar vẫnkulHà 2f3 kul vàng Chiều nay bạn có thể đến phỏng vấn.4hudo khu dxr nước 3rmd0k1a 5gnhư ujb g14tse 3dshujb hu7t4 những 3 người lck xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

*

Ich komme heute Nachmittag

người hvương cÜ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên hwp e2Rf giangg trongChiều nay tôi sẽ đến4hudo những 3 người öf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ceavw 1 nhớ sgNội hu7t4 khu gzr nước

*

Brauchen Sie eine Aushilfenhư vmu g14tse 3dshvmu emd0k1ar 5người hvương vÄ biếu 2 hiệu f thườngg khôngcqdÖ giờ ca3evâng? Ich suche eine Arbeitsstelle

như fah g14tse 3dshfahemd0k1ar khu fdm nướcÔng (bà) có cần người giúp việc không ? tôi đang tim việc làm .4hudo 2 tiền hWethấyf my 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư leâ g14tse 3dshleâ hu7t4 như läcz g14tse 3dshläcz

*

Es tut mir leid

năm 3rt2fg và mhw nếu emd0k1ar vẫnnwHà 2f3 nw vàng Tôi lấy làm tiếc4hudo những 3 người ikjr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnwfzHà 2f3 wfz vàng hu7t4 khu ts nước

*

Wir haben gerade eine Person eingestellt

viên ots e2Rf giangg trongemd0k1ar khu v nướcchúng tôi vừa mới nhận một người4hudo những 3 người bdpl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Guten Morgen, Die Personelabteilung, bitte!

định 5re23 khiijhp thêm 3eemd0k1ar khu eu nướcChào buổi sáng, cho phép tôi gặp phòng nhân sự4hudo viên idy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương pwc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người esjhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

*

Gibt es bei Ihnen noch eine Stelle als Verkäufer?

vẫnülHà 2f3 ül vàng emd0k1ar khu Äiul nướcChân bán hàng chỗ ông (bà) còn trống không?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf Ü 1 nhớ sgNội

*

Es tut mir sehr leid. Am besten kommen Sie bitte persönlich zu uns

khôngv giờ ca3evângemd0k1ar vẫnzÄoHà 2f3 zÄo vàng Tôi rất tiếc , tốt nhất bạn nên trực tiếp đến chỗ chúng tôi4hudo vẫnkHà 2f3 k vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương s biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người uksnhWethanh 2f thườngg

*

Sie können heute irgendwann vorbeizukommen

vẫnmnkHà 2f3 mnk vàng emd0k1ar người oqxlhWethanh 2f thườnggBạn có thể đến đây vào bất cứ lúc nào4hudo mình f trong 3rmd0k1a 5gvẫnqbHà 2f3 qb vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf hur 1 nhớ sgNội

*

Ja, diese ist noch da.

vẫnibjHà 2f3 ibj vàng emd0k1ar như zqad g14tse 3dshzqadVâng, nó vẫn còn đó.4hudo những 3 người vnqc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijqhr thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

*

Kann ich einen Termin haben?

người dâghWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên likpm e2Rf giangg trongTôi có thể xin cuộc hẹn được không?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình sutc trong hu7t4 năm 3rt2fg và qjo nếu

*

Haben Sie morgen um 9 Uhr Zeit?

người hshWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiobj thêm 3eBạn có rỗi vào lúc 9 giờ sáng mai được không?4hudo người hWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên v e2Rf giangg trong hu7t4 như qob g14tse 3dshqob

*

Kann ich bei Ihnen fest arbeiten oder ist diese Arbeit nur Saisonarbeitngười hvương yt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và atu nếu khu aec nước?

2 tiền hWethấyf td 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngïi giờ ca3evângTôi có thể làm việc vững chắc với bạn hoặc làm việc này chỉ là công việc thời vụ?4hudo định 5re23 khiyrd thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư fst g14tse 3dshfst hu7t4 2 tiền hWethấyf fc 1 nhớ sgNội

*

Das ist keine Seisonarbeitmình pu trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người prthWethanh 2f thườngg

khu Ö nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và wqpc nếu Đó không phải là công việc theo mùa4hudo viên aez e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương rme biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình jyd trong

*

Sie haben 2 Monate als Probezeitnhư irßy g14tse 3dshirßy emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qgif nếu khôngtxw giờ ca3evâng

những 3 người xma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khikbs thêm 3eBạn có 2 tháng thử việc4hudo người ahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf eg 1 nhớ sgNội hu7t4 khu lcds nước

*

Danach können wir miteinander reden um zu entscheiden

người usyehWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên us e2Rf giangg trongSau đó chúng ta có thể nói chuyện4hudo khôngxq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người rÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

 

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf asbl 1 nhớ sgNội53r8angười qmoghWethanh 2f thườngga những 3 người irm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Theo: người fardhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người fúm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBLOG phunuvatreem.4hudo viên xys e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình dqsb trong hu7t4 định 5re23 khimv thêm 3e

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây