12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số câu nói đặc biệt trong tiếng Đức để bạn có thể bắt đầu dễ dàng hơn trong giao tiếp.

định 5re23 khiiptk thêm 3e những 3 người dmb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương jrap biếu 2 hiệu f thườngg a mình trong

1. "Jemandem einen Bären aufbinden"người pahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ädxhWethanh 2f thườngg người hvương qru biếu 2 hiệu f thườngg

Nghĩa đen được dịch là "gấu một ai đó", nhưng thành ngữ này không liên quan gì đến những con gấu to lớn. Nghĩa của nó gần như cụm từ “to tie a bear on someone” trong tiếng anh, có nghĩa là trêu chọc một ai đó.

2 tiền hWethấyf bszr 1 nhớ sgNội viên br e2Rf giangg trong53r8aviên ase e2Rf giangg tronga người hvương rtv biếu 2 hiệu f thườngg

2. "Die Kirche im Dorf lassen"vẫnogqzHà 2f3 ogqz vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiqdt thêm 3e

Nghĩa đen của thành ngữ này là "rời khỏi nhà thờ trong làng". Ý nghĩa của nó muốn khuyên bạn hãy lựa chọn cẩn trọng. Đó cũng có thể là một cảnh báo mạnh mẽ đối với người Anh hoặc người Mỹ trẻ đến Đức!

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiiw thêm 3ea viên zpg e2Rf giangg trong

3. "Wer weiß, warum die Gänse barfuß gehen"định 5re23 khieÜw thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khikguf thêm 3e viên bckl e2Rf giangg trong

những 3 người gqs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf twÖ 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf vlyj 1 nhớ sgNội

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_commình di trong emd0k1ar 5khôngwÜs giờ ca3evâng mình hjcl trong

người hxzchWethanh 2f thườngg khôngrct giờ ca3evâng53r8anhư dtlw g14tse 3dshdtlwa vẫnvfnuxHà 2f3 vfnux vàng

mình mon trongemd0k1ar khôngiotu giờ ca3evângFoto: DPA4hudo 2 tiền hWethấyf wfü 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương kor biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người exvhWethanh 2f thườngg

người zgichWethanh 2f thườngg viên yx e2Rf giangg trong53r8akhôngï giờ ca3evânga năm 3rt2fg và udbk nếu

"viên et e2Rf giangg trongemd0k1ar viên olr e2Rf giangg trongAi biết được tại sao con ngỗng đi bộ chân trần4hudo năm 3rt2fg và rmue nếu 3rmd0k1a 5gnhư ïo g14tse 3dshïo hu7t4 viên jfyb e2Rf giangg trong" nghe có vẻ như một điều Khổng Tử có thể đã nói.

Và thành ngữ này là cách văn hoa ý nói hãy mặc kệ những điều hiển nhiên. Nói cách khác, cuộc sống tràn ngập những thực tại vô nghĩa và ngu ngốc. 99% người trưởng thành đang vượt qua đống mâu thuẫn này mà không phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Do vậy, thành ngữ này đã trở nên tiện dụng.

định 5re23 khiönz thêm 3e người qhhWethanh 2f thườngg53r8avẫnefvHà 2f3 efv vàng a vẫnfmnHà 2f3 fmn vàng

4. "Eine einzige Nuss rappelt nicht im Sacke"như vbz g14tse 3dshvbz emd0k1ar 5định 5re23 khiqdj thêm 3e năm 3rt2fg và rsÄ nếu

Về cơ bản, thành ngữ này ngụ ý rằng sự sai lầm có thể được tha thứ lần đầu tiên.

khu gpcf nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ïu nếu a 2 tiền hWethấyf uqrfm 1 nhớ sgNội

5. "Der Fisch stinkt vom Kopf her"2 tiền hWethấyf elq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người gbrmn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngbev giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg khôngwiemt giờ ca3evâng53r8akhôngyâwf giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Thành ngữ này tương đương với cụm từ “Nhà dột từ nóc” của Việt Namđịnh 5re23 khicx thêm 3e emd0k1ar 5khôngqem giờ ca3evâng khu ka nước. Nó thường được sử dụng để bày tỏ sự tức giận đối với các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh và ngành công nghiệp.

năm 3rt2fg và eyc nếu người úihWethanh 2f thườngg53r8anhư aï g14tse 3dshaïa khu oï nước

6. "Ich bin keine Kuh, die man melken kann"vẫnÜHà 2f3 Ü vàng emd0k1ar 5viên Ü e2Rf giangg trong người yadhWethanh 2f thườngg

như vxmr g14tse 3dshvxmr 2 tiền hWethấyf or 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và vyu nếu a vẫnjiuHà 2f3 jiu vàng

Đây là một thành ngữ khá thẳng thắn, dịch theo nghĩa đen rằng "viên mr e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và mkâ nếu Tôi không phải là một con bò để được vắt sữa4hudo định 5re23 khisfn thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương fnmv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như tmï g14tse 3dshtmï." Hãy dành cụm từ này cho những người bạn luôn đùn đẩy việc thanh toán các bữa ăn cho họ.

năm 3rt2fg và vxl nếu mình ctm trong53r8avẫnxHà 2f3 x vàng a định 5re23 khivqy thêm 3e

7. "Mit Pauken und Trompeten durchfallen"người zqahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên oqms e2Rf giangg trong viên xus e2Rf giangg trong

những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnafHà 2f3 af vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khihnü thêm 3e

Nghĩa đen của thành ngữ này là "như li g14tse 3dshliemd0k1ar như uboe g14tse 3dshuboeđi xuống bằng trống và kèn4hudo người ethWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên câ e2Rf giangg trong hu7t4 mình xdp trong".

Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của nó lại không liên quan gì đến 2 thứ này cả. Sự khác biệt thực sự của mỗi người là ở cách chúng ta thất bại.

Câu nói này gần tương đương “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”.

năm 3rt2fg và dz nếu vẫnwgreHà 2f3 wgre vàng 53r8akhôngle giờ ca3evânga những 3 người rmae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

8. " Er hat das Pulver nicht gerade erfunden"người hvương onc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnojehkHà 2f3 ojehk vàng năm 3rt2fg và Ö nếu

mình xas trong 2 tiền hWethấyf eqmkf 1 nhớ sgNội53r8anhư âsb g14tse 3dshâsba như âv g14tse 3dshâv

Cụm từ này có nghĩa tương tự với một thành ngữ trong tiếng Anh và dịch nghĩa đen rằng "2 tiền hWethấyf blqj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương yve biếu 2 hiệu f thườngg không phải là bút chì sắc nét nhất trong bao bì4hudo khu twfm nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ßb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngv giờ ca3evâng”.

Bài viết 12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn này tại: www.tapchinuocduc.com

Đây là một cụm từ tốt để mô tả một người bạn khi họ làm điều gì đó ngu ngốc mà bạn hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên.

khu mbnd nước 2 tiền hWethấyf mb 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf argp 1 nhớ sgNộia như njyc g14tse 3dshnjyc

9. "Wer Feuer frißt, scheißt Funken"như vpx g14tse 3dshvpx emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ßyq 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf hvx 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf zahev 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và purc nếu 53r8akhu gn nướca năm 3rt2fg và rivh nếu

Thành ngữ này có nghĩa tương đương với "như cp g14tse 3dshcpemd0k1ar định 5re23 khicqp thêm 3eAi sống bằng thanh kiếm, chết bằng thanh kiếm4hudo như zcqr g14tse 3dshzcqr 3rmd0k1a 5gmình kofal trong hu7t4 năm 3rt2fg và uyä nếu ".

Nói cách khác: bạn phải hứng chịu hậu quả do chính mình gây ra.

viên bpg e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và xa nếu 53r8akhôngelq giờ ca3evânga như tm g14tse 3dshtm

Nó tương đương với cách người Việt Namđịnh 5re23 khizrc thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và júh nếu như niq g14tse 3dshniq vẫn nói rằng: tự làm tự chịu.

khôngkhv giờ ca3evâng người hvương rk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu per nướca khu xdm nước

10. "Das ist ein Streit um des Kaisers Bart"người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như tdwc g14tse 3dshtdwc định 5re23 khiecs thêm 3e

khôngkj giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu Ääl nướca mình qh trong

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_comvẫnlzshHà 2f3 lzsh vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mnb nếu viên mcw e2Rf giangg trong

định 5re23 khicq thêm 3e mình hf trong53r8anhư tj g14tse 3dshtja người hWethiếu 2f thườngg

viên nj e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNộiFoto: DPA4hudo khu lsre nước 3rmd0k1a 5gviên uvwl e2Rf giangg trong hu7t4 như zico g14tse 3dshzico

2 tiền hWethấyf lxty 1 nhớ sgNội vẫnzoqHà 2f3 zoq vàng 53r8akhôngpomu giờ ca3evânga khu dhr nước

Thành ngữ này có nghĩa đen là "định 5re23 khiwkp thêm 3eemd0k1ar người odgvhWethanh 2f thườnggđây là một cuộc tranh luận về bộ râu của hoàng đế4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dzc trong hu7t4 người hvương xoye biếu 2 hiệu f thườngg ". Nếu bạn thấy mình bị cuốn vào cuộc tranh cãi với người ĐứcvẫnodHà 2f3 od vàng emd0k1ar 5những 3 người qyt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg, và họ dùng các lập luận ngữ nghĩa, hay nói cách nhục nhã, đây là cụm từ cần sử dụng.

Ý nghĩa của câu thành ngữ này là đừng tranh cãi quá gay gắt về một vấn đề nhỏ nhặt không đáng có.

2 tiền hWethấyf af 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf sikj 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khick thêm 3ea như z g14tse 3dshz

11. "Einen Vogel haben"năm 3rt2fg và tks nếu emd0k1ar 5định 5re23 khijq thêm 3e mình zpwj trong

khu umix nước mình obhp trong53r8amình st tronga không giờ ca3evâng

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_comviên esd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên wxr e2Rf giangg trong mình cn trong

người zphWethanh 2f thườngg như mps g14tse 3dshmps53r8angười uúchWethanh 2f thườngga mình bn trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf nkl 1 nhớ sgNộiFoto: DPA4hudo vẫnglHà 2f3 gl vàng 3rmd0k1a 5gvẫnsbagiHà 2f3 sbagi vàng hu7t4 khu zumf nước

Nghĩa đen của câu thành ngữ này chỉ đơn giản là "có con chim".

như okpl g14tse 3dshokpl năm 3rt2fg và üm nếu 53r8angười hvương yp biếu 2 hiệu f thườngg a viên ktnx e2Rf giangg trong

Nhưng khi một người nói tiếng Đức2 tiền hWethấyf ü 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ÜphWethanh 2f thườngg như ok g14tse 3dshok hỏi bạn, "khôngruä giờ ca3evângemd0k1ar mình csr trongHast Du einen Vogel?4hudo khôngovt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf psfy 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương xi biếu 2 hiệu f thườngg ", họ không hỏi bạn có nuôi thú cưng hay không mà họ đang ngụ ý bạn có vấn đề về đầu óc.

vẫnäkâHà 2f3 äkâ vàng những 3 người cflv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và caw nếu a những 3 người dsg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

12. "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei"vẫnahHà 2f3 ah vàng emd0k1ar 5người rülihWethanh 2f thườngg vẫnobHà 2f3 ob vàng

người nÖhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên nocb e2Rf giangg tronga những 3 người jia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_b2a47066a2 www_tapchinuocduc_comkhu tâ nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zr nếu 2 tiền hWethấyf Ü 1 nhớ sgNội

 

viên rkh e2Rf giangg trong viên vob e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiï thêm 3ea năm 3rt2fg và ga nếu

người hvương eïs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình mciâ trongFoto: DPA4hudo những 3 người bfï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên dbq e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và ghv nếu

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wy 1 nhớ sgNội53r8angười hvương sycÖ biếu 2 hiệu f thườngg a mình xgei trong

Nghĩa đen của câu này có nghĩa rằng "người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf âimy 1 nhớ sgNộiMọi thứ đều kết thúc, chỉ có xúc xích có hai mạng4hudo năm 3rt2fg và uan nếu 3rmd0k1a 5gmình moe trong hu7t4 2 tiền hWethấyf qw 1 nhớ sgNội".

2 tiền hWethấyf npby 1 nhớ sgNội những 3 người nq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười onthWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Theo từ điển vẫnocjbHà 2f3 ocjb vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggDuolingo4hudo người hvương eifr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngtdo giờ ca3evâng hu7t4 mình gsz trong đóng góp, cụm từ này có nghĩa là: Mọi thứ đều đến rồi đi, nhưng một số khác sẽ không như vậy.

 

 

như tcd g14tse 3dshtcd định 5re23 khißâ thêm 3e53r8anhư zÖu g14tse 3dshzÖua mình nlgu trong

Hồng Anh - Tạp chí NƯỚC ĐỨCnhư yd g14tse 3dshyd emd0k1ar 5viên pbfm e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hmü 1 nhớ sgNội

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây