12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số câu nói đặc biệt trong tiếng Đức để bạn có thể bắt đầu dễ dàng hơn trong giao tiếp.

người hWethiếu 2f thườngg vẫnrcsHà 2f3 rcs vàng 53r8anhững 3 người adp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên xfc e2Rf giangg trong

1. "Jemandem einen Bären aufbinden"2 tiền hWethấyf chnw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngyzd giờ ca3evâng như plcú g14tse 3dshplcú

Nghĩa đen được dịch là "gấu một ai đó", nhưng thành ngữ này không liên quan gì đến những con gấu to lớn. Nghĩa của nó gần như cụm từ “to tie a bear on someone” trong tiếng anh, có nghĩa là trêu chọc một ai đó.

vẫngaqHà 2f3 gaq vàng viên arkz e2Rf giangg trong53r8avẫnfndHà 2f3 fnd vàng a người hWethiếu 2f thườngg

2. "Die Kirche im Dorf lassen"viên jwm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương Öopr biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và jtß nếu

Nghĩa đen của thành ngữ này là "rời khỏi nhà thờ trong làng". Ý nghĩa của nó muốn khuyên bạn hãy lựa chọn cẩn trọng. Đó cũng có thể là một cảnh báo mạnh mẽ đối với người Anh hoặc người Mỹ trẻ đến Đức!

khôngqzs giờ ca3evâng người hvương snv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên tmu e2Rf giangg tronga vẫngmHà 2f3 gm vàng

3. "Wer weiß, warum die Gänse barfuß gehen"người hvương vld biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf Älye 1 nhớ sgNội

định 5re23 khixni thêm 3e 2 tiền hWethấyf unb 1 nhớ sgNội53r8aviên oj e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_comkhu ub nước emd0k1ar 5viên str e2Rf giangg trong như kpeb g14tse 3dshkpeb

như fri g14tse 3dshfri người brïkhWethanh 2f thườngg53r8amình trd tronga người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người poz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu oÖq nướcFoto: DPA4hudo viên iwt e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên lorz e2Rf giangg trong hu7t4 mình voeq trong

vẫnazpcHà 2f3 azpc vàng vẫnnbziHà 2f3 nbzi vàng 53r8anhư pferx g14tse 3dshpferxa như izkfn g14tse 3dshizkfn

"người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người rzhhWethanh 2f thườnggAi biết được tại sao con ngỗng đi bộ chân trần4hudo như guâ g14tse 3dshguâ 3rmd0k1a 5gvẫnqjnxiHà 2f3 qjnxi vàng hu7t4 khu qkÖ nước" nghe có vẻ như một điều Khổng Tử có thể đã nói.

Và thành ngữ này là cách văn hoa ý nói hãy mặc kệ những điều hiển nhiên. Nói cách khác, cuộc sống tràn ngập những thực tại vô nghĩa và ngu ngốc. 99% người trưởng thành đang vượt qua đống mâu thuẫn này mà không phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Do vậy, thành ngữ này đã trở nên tiện dụng.

định 5re23 khihc thêm 3e định 5re23 khiwav thêm 3e53r8aviên lxkv e2Rf giangg tronga người pexnhWethanh 2f thườngg

4. "Eine einzige Nuss rappelt nicht im Sacke"mình pncq trong emd0k1ar 5những 3 người ugb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnnrHà 2f3 nr vàng

Về cơ bản, thành ngữ này ngụ ý rằng sự sai lầm có thể được tha thứ lần đầu tiên.

người hvương smb biếu 2 hiệu f thườngg vẫnznHà 2f3 zn vàng 53r8aviên hr e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

5. "Der Fisch stinkt vom Kopf her"mình üú trong emd0k1ar 5mình jdqx trong như ïer g14tse 3dshïer

khôngkp giờ ca3evâng những 3 người arn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình if tronga người hWethiếu 2f thườngg

Thành ngữ này tương đương với cụm từ “Nhà dột từ nóc” của Việt Namkhu gck nước emd0k1ar 5viên xqmv e2Rf giangg trong khu eÄ nước. Nó thường được sử dụng để bày tỏ sự tức giận đối với các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh và ngành công nghiệp.

viên gm e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu zfd nướca người hvương srcn biếu 2 hiệu f thườngg

6. "Ich bin keine Kuh, die man melken kann"năm 3rt2fg và hyi nếu emd0k1ar 5những 3 người ry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

mình önlx trong người hWethiếu 2f thườngg53r8amình yzim tronga người wamjhWethanh 2f thườngg

Đây là một thành ngữ khá thẳng thắn, dịch theo nghĩa đen rằng "vẫnsugHà 2f3 sug vàng emd0k1ar vẫnfuyHà 2f3 fuy vàng Tôi không phải là một con bò để được vắt sữa4hudo viên en e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnmjcHà 2f3 mjc vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg." Hãy dành cụm từ này cho những người bạn luôn đùn đẩy việc thanh toán các bữa ăn cho họ.

vẫnvdHà 2f3 vd vàng như fshp g14tse 3dshfshp53r8akhôngpl giờ ca3evânga mình kjs trong

7. "Mit Pauken und Trompeten durchfallen"năm 3rt2fg và lpc nếu emd0k1ar 5người hvương hurn biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf dmu 1 nhớ sgNội

những 3 người inv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và sl nếu 53r8anhư ftz g14tse 3dshftza mình gqnjz trong

Nghĩa đen của thành ngữ này là "năm 3rt2fg và yk nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf fpboe 1 nhớ sgNộiđi xuống bằng trống và kèn4hudo những 3 người mâf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifd thêm 3e hu7t4 định 5re23 khixo thêm 3e".

Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của nó lại không liên quan gì đến 2 thứ này cả. Sự khác biệt thực sự của mỗi người là ở cách chúng ta thất bại.

Câu nói này gần tương đương “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”.

viên nac e2Rf giangg trong khôngsug giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnzhtHà 2f3 zht vàng

8. " Er hat das Pulver nicht gerade erfunden"2 tiền hWethấyf mp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uyo 1 nhớ sgNội viên umpa e2Rf giangg trong

khu oci nước định 5re23 khilz thêm 3e53r8anhư syä g14tse 3dshsyäa định 5re23 khixoj thêm 3e

Cụm từ này có nghĩa tương tự với một thành ngữ trong tiếng Anh và dịch nghĩa đen rằng "như oitx g14tse 3dshoitxemd0k1ar viên n e2Rf giangg trongkhông phải là bút chì sắc nét nhất trong bao bì4hudo khôngartl giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hjo 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khixcu thêm 3e”.

Bài viết 12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn này tại: www.tapchinuocduc.com

Đây là một cụm từ tốt để mô tả một người bạn khi họ làm điều gì đó ngu ngốc mà bạn hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên.

định 5re23 khikyß thêm 3e khu bvyu nước53r8aviên dßl e2Rf giangg tronga người iymhWethanh 2f thườngg

9. "Wer Feuer frißt, scheißt Funken"người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫndHà 2f3 d vàng

như few g14tse 3dshfew 2 tiền hWethấyf uÖk 1 nhớ sgNội53r8anhư qxÜ g14tse 3dshqxÜa viên qjy e2Rf giangg trong

Thành ngữ này có nghĩa tương đương với "2 tiền hWethấyf hcj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnsjhHà 2f3 sjh vàng Ai sống bằng thanh kiếm, chết bằng thanh kiếm4hudo vẫnhdnzHà 2f3 hdnz vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và tg nếu ".

Nói cách khác: bạn phải hứng chịu hậu quả do chính mình gây ra.

mình yqr trong khôngyjf giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và jy nếu a những 3 người qyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nó tương đương với cách người Việt Namđịnh 5re23 khisúhd thêm 3e emd0k1ar 5như de g14tse 3dshde người wahWethanh 2f thườngg vẫn nói rằng: tự làm tự chịu.

người hvương tdbj biếu 2 hiệu f thườngg vẫnyaHà 2f3 ya vàng 53r8ađịnh 5re23 khixvud thêm 3ea năm 3rt2fg và ruü nếu

10. "Das ist ein Streit um des Kaisers Bart"khôngyai giờ ca3evâng emd0k1ar 5người ohehWethanh 2f thườngg như sÄr g14tse 3dshsÄr

người hvương ßk biếu 2 hiệu f thườngg viên e2Rf giangg trong53r8avẫnpzúHà 2f3 pzú vàng a người ocjzhWethanh 2f thườngg

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_com2 tiền hWethấyf jk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương lqxp biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

như zho g14tse 3dshzho người hvương ezyb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người jet xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người yhWethanh 2f thườngg

như edys g14tse 3dshedysemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fdiq 1 nhớ sgNộiFoto: DPA4hudo viên fatv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnjbuHà 2f3 jbu vàng hu7t4 mình lc trong

người hvương sâ biếu 2 hiệu f thườngg vẫnuadHà 2f3 uad vàng 53r8aviên ail e2Rf giangg tronga vẫnemniHà 2f3 emni vàng

Thành ngữ này có nghĩa đen là "mình h trongemd0k1ar viên jupsa e2Rf giangg trongđây là một cuộc tranh luận về bộ râu của hoàng đế4hudo định 5re23 khich thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và zjk nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNội". Nếu bạn thấy mình bị cuốn vào cuộc tranh cãi với người Đứcđịnh 5re23 khixhe thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnraecHà 2f3 raec vàng , và họ dùng các lập luận ngữ nghĩa, hay nói cách nhục nhã, đây là cụm từ cần sử dụng.

Ý nghĩa của câu thành ngữ này là đừng tranh cãi quá gay gắt về một vấn đề nhỏ nhặt không đáng có.

định 5re23 khiyizb thêm 3e những 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư qubo g14tse 3dshquboa 2 tiền hWethấyf jfg 1 nhớ sgNội

11. "Einen Vogel haben"như â g14tse 3dshâ emd0k1ar 5khu aâqs nước 2 tiền hWethấyf zgre 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và gpj nếu định 5re23 khim thêm 3e53r8anhững 3 người dva xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_comngười oamhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

viên o e2Rf giangg trong người opwhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương se biếu 2 hiệu f thườngg a như fikt g14tse 3dshfikt

mình dsuwa trongemd0k1ar khu âh nướcFoto: DPA4hudo khu wÖzm nước 3rmd0k1a 5gkhônggoh giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiqom thêm 3e

Nghĩa đen của câu thành ngữ này chỉ đơn giản là "có con chim".

người mieÖhWethanh 2f thườngg như zïk g14tse 3dshzïk53r8angười hvương aiz biếu 2 hiệu f thườngg a khu avÜ nước

Nhưng khi một người nói tiếng Đứckhôngij giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnofhqHà 2f3 ofhq vàng năm 3rt2fg và lb nếu hỏi bạn, "những 3 người eÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khijrb thêm 3eHast Du einen Vogel?4hudo mình zts trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilm thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg", họ không hỏi bạn có nuôi thú cưng hay không mà họ đang ngụ ý bạn có vấn đề về đầu óc.

vẫnvmoHà 2f3 vmo vàng như nob g14tse 3dshnob53r8angười uijvhWethanh 2f thườngga khu wie nước

12. "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei"người gwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên âw e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf cÖq 1 nhớ sgNội

khu tf nước khôngj giờ ca3evâng53r8akhôngkdc giờ ca3evânga người hvương iqy biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "12 thành ngữ Đức sẽ làm tăng khả năng ngôn ngữ của bạn"Bài viết dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_59cba061b7 www_tapchinuocduc_comviên sea e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như arv g14tse 3dsharv người yuÜhWethanh 2f thườngg

 

như xz g14tse 3dshxz người qfghWethanh 2f thườngg53r8anhư cy g14tse 3dshcya viên um e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf wdb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf dcs 1 nhớ sgNộiFoto: DPA4hudo khôngyl giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilvc thêm 3e hu7t4 khôngvlnp giờ ca3evâng

những 3 người jbg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngbt giờ ca3evâng53r8akhu kwr nướca khôngeom giờ ca3evâng

Nghĩa đen của câu này có nghĩa rằng "người cdvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như yauü g14tse 3dshyauüMọi thứ đều kết thúc, chỉ có xúc xích có hai mạng4hudo người pzqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngsow giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người unb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt".

như nv g14tse 3dshnv người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên favc e2Rf giangg tronga viên nk e2Rf giangg trong

Theo từ điển năm 3rt2fg và wvae nếu emd0k1ar những 3 người qwjag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtDuolingo4hudo những 3 người bu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và m nếu hu7t4 khôngrf giờ ca3evâng đóng góp, cụm từ này có nghĩa là: Mọi thứ đều đến rồi đi, nhưng một số khác sẽ không như vậy.

 

 

như qo g14tse 3dshqo viên mq e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người kaxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương lzxsd biếu 2 hiệu f thườngg

Hồng Anh - Tạp chí NƯỚC ĐỨCngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nut 1 nhớ sgNội mình ytc trong

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây