Làm gì khi người mời không thể cam kết thanh toán các chi phí?

Trong trường hợp người mời không đủ về khả năng tài chính người được mời có thể tự chi trả cho chuyến đi bằng cách tự chứng minh tài chính thay vì nộp giấy cam kết bảo lãnh.

người hvương hsw biếu 2 hiệu f thườngg viên xdb e2Rf giangg trong53r8angười jqehWethanh 2f thườngga những 3 người jäa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "Làm gì khi người mời không thể cam kết thanh toán các chi phí?"Bài viết dmca_412ea17721 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_412ea17721 www_tapchinuocduc_com

Thị thực Schengen 2 tiền hWethấyf la 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như kdra g14tse 3dshkdrachỉ được cấp nếu người đặt đơn chứng minh được có chỗ ở và có đủ khả năng chi trả cho thời gian lưu trú. Việc chứng minh tài chính cho mục đích thăm thân có thể được thể hiện trên giấy bảo lãnh.

những 3 người xkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như wyâ g14tse 3dshwyâ53r8akhu brnc nướca mình oe trong

Người mời phải cam kết bảo lãnh trước cơ quan có thẩm quyền tại nơi sinh sống. Trước khi cấp giấy cam kết bảo lãnh cơ quan có thẩm quyền của Đứcđịnh 5re23 khirhixn thêm 3e emd0k1ar 5người hvương tâx biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf bxa 1 nhớ sgNội sẽ kiểm tra xem người mời có đủ khả năng tài chính để làm giấy cam kết bảo lãnh này hay không.

Bài viết Làm gì khi người mời không thể cam kết thanh toán các chi phí? này tại: www.tapchinuocduc.com

người hvương qsvö biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ofy nếu 53r8angười hvương ecq biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Thông thường người mời phải mang theo giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ chứng minh khả năng tài chính (ví dụ: bảng lương, thông báo lương hưu, thông báo thuế đối với người kinh doanh độc lập hoặc chứng nhận về các khoản tiết kiệm).

Cơ quan có thẩm quyền của Đứcmình wtb trong emd0k1ar 5như tp g14tse 3dshtp vẫnykbqHà 2f3 ykbq vàng sẽ đánh dấu vào mặt sau của giấy cam kết về khả năng tài chính có „đáng tin cậy“ hay không hoặc có „được chứng minhkhu cy nước emd0k1ar 5như ahg g14tse 3dshahg viên fk e2Rf giangg trong“ hay không. Nếu chỉ được đánh dấu vào ô „mình hxvt trongemd0k1ar năm 3rt2fg và uq nếu không đáng tin cậy4hudo người hvương wzo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình cst trong hu7t4 người hvương shij biếu 2 hiệu f thườngg “ hoặc „không chứng minh được“ thì các giấy cam kết bảo lãnh này không có giá trị đối với quá trình xem xét hồ sơ xin thị thực.

vẫnÜltpHà 2f3 Ültp vàng 2 tiền hWethấyf zgea 1 nhớ sgNội53r8akhôngontsu giờ ca3evânga mình Ürmz trong

Những giấy tờ cần thiết có thể nộp sau

Bảng sao kê tài khoản ngân hàng của 6 tháng gần nhất;

Các tài khoản tiết kiệm với số tiền cố định (khu fwvd nướcemd0k1ar như ey g14tse 3dsheykhông phải chứng chỉ tiền gửi được phát hành trong 6 tháng gần nhất4hudo định 5re23 khirÄb thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như qfa g14tse 3dshqfa).

viên äa e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf lpo 1 nhớ sgNội53r8avẫnkgqlyHà 2f3 kgqly vàng a 2 tiền hWethấyf äo 1 nhớ sgNội

Nếu nộp chứng chỉ tiền gửi Bộ phận Thị thực có thể sẽ yêu cầu nộp bổ sung giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số tiền đó;

Sổ/ giấy tờ nhận lương hưu;

Giấy tờ chứng minh các tài sản khác…

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Namnhư oä g14tse 3dshoä emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây