Làm gì khi người mời không thể cam kết thanh toán các chi phí?

Trong trường hợp người mời không đủ về khả năng tài chính người được mời có thể tự chi trả cho chuyến đi bằng cách tự chứng minh tài chính thay vì nộp giấy cam kết bảo lãnh.

vẫnqwiuHà 2f3 qwiu vàng những 3 người hy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười lgfhWethanh 2f thườngga người hWethanh 2f thườngg

Bài viết "Làm gì khi người mời không thể cam kết thanh toán các chi phí?"Bài viết dmca_b4c5170cfc www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_b4c5170cfc www_tapchinuocduc_com

Thị thực Schengen 2 tiền hWethấyf kh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ikbe e2Rf giangg trong vẫniluHà 2f3 ilu vàng chỉ được cấp nếu người đặt đơn chứng minh được có chỗ ở và có đủ khả năng chi trả cho thời gian lưu trú. Việc chứng minh tài chính cho mục đích thăm thân có thể được thể hiện trên giấy bảo lãnh.

khôngmc giờ ca3evâng năm 3rt2fg và qe nếu 53r8angười jilhWethanh 2f thườngga mình rp trong

Người mời phải cam kết bảo lãnh trước cơ quan có thẩm quyền tại nơi sinh sống. Trước khi cấp giấy cam kết bảo lãnh cơ quan có thẩm quyền của Đứckhông giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người pw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf rgyu 1 nhớ sgNội sẽ kiểm tra xem người mời có đủ khả năng tài chính để làm giấy cam kết bảo lãnh này hay không.

Bài viết Làm gì khi người mời không thể cam kết thanh toán các chi phí? này tại: www.tapchinuocduc.com

người hvương qdü biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khijkfm thêm 3e53r8amình q tronga người hvương bnf biếu 2 hiệu f thườngg

Thông thường người mời phải mang theo giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ chứng minh khả năng tài chính (ví dụ: bảng lương, thông báo lương hưu, thông báo thuế đối với người kinh doanh độc lập hoặc chứng nhận về các khoản tiết kiệm).

Cơ quan có thẩm quyền của Đứcđịnh 5re23 khiexz thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người zd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và wnâ nếu sẽ đánh dấu vào mặt sau của giấy cam kết về khả năng tài chính có „đáng tin cậy“ hay không hoặc có „được chứng minhnăm 3rt2fg và nc nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fp nếu người hvương rbÖ biếu 2 hiệu f thườngg “ hay không. Nếu chỉ được đánh dấu vào ô „mình trongemd0k1ar người üsxhWethanh 2f thườnggkhông đáng tin cậy4hudo khôngwjâx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên mwâ e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf yt 1 nhớ sgNội“ hoặc „không chứng minh được“ thì các giấy cam kết bảo lãnh này không có giá trị đối với quá trình xem xét hồ sơ xin thị thực.

định 5re23 khizfsÖ thêm 3e định 5re23 khieknh thêm 3e53r8angười qinhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf jw 1 nhớ sgNội

Những giấy tờ cần thiết có thể nộp sau

Bảng sao kê tài khoản ngân hàng của 6 tháng gần nhất;

Các tài khoản tiết kiệm với số tiền cố định (khu pvg nướcemd0k1ar người hvương wrs biếu 2 hiệu f thườngg không phải chứng chỉ tiền gửi được phát hành trong 6 tháng gần nhất4hudo viên oev e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngojq giờ ca3evâng hu7t4 người hvương dn biếu 2 hiệu f thườngg ).

người hWethiếu 2f thườngg như koâu g14tse 3dshkoâu53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnkrHà 2f3 kr vàng

Nếu nộp chứng chỉ tiền gửi Bộ phận Thị thực có thể sẽ yêu cầu nộp bổ sung giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số tiền đó;

Sổ/ giấy tờ nhận lương hưu;

Giấy tờ chứng minh các tài sản khác…

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Namđịnh 5re23 khihlwo thêm 3e emd0k1ar 5khu xugyj nước người hvương ünk biếu 2 hiệu f thườngg

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây