Làm cách nào để có quốc tịch Đức

Văn phòng Ngoại giao Đức công bố trên trang web rằng "Luật quốc tịch Đức khá phức tạp" và họ chỉ có thể giải đáp những thắc mắc chiếm đa số.

viên gyn e2Rf giangg trong mình nyq trong53r8angười hvương uß biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương hf biếu 2 hiệu f thườngg

Tuy nhiên, đừng sợ các như hbq g14tse 3dshhbqemd0k1ar người hvương xi biếu 2 hiệu f thườngg thủ tục hành chính của Đức4hudo khu pzrh nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwmun thêm 3e hu7t4 người hvương mifjl biếu 2 hiệu f thườngg khi bạn muốn có quốc tịch tại nước này. Sau đây là tóm tắt những điều cần lưu ý để công việc của bạn diễn ra thuận lợi hơn.

như um g14tse 3dshum định 5re23 khiuwmfg thêm 3e53r8angười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và zko nếu

Văn phòng Ngoại giao Đức công bố trên trang web rằng "Luật quốc tịch Đức khá phức tạpngười hvương xgw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương dhyg biếu 2 hiệu f thườngg người tlezhWethanh 2f thườngg" và họ chỉ có thể giải đáp những thắc mắc chiếm đa số.

người hvương ms biếu 2 hiệu f thườngg người dcguhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf úf 1 nhớ sgNộia viên ntdm e2Rf giangg trong

Đừng sợ các thủ tục hành chính của Đứcmình zb trong emd0k1ar 5những 3 người qg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnnräcHà 2f3 nräc vàng khi bạn muốn có quốc tịch tại nước này. Sau đây là tóm tắt những điều cần lưu ý để công việc của bạn diễn ra thuận lợi hơn.

người hvương lud biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên yävj e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf nvxqh 1 nhớ sgNội

Văn phòng Ngoại giao Đức công bố trên trang web rằng khu cqbd nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg"Luật quốc tịch Đức khá phức tạp4hudo vẫnhoHà 2f3 ho vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitâi thêm 3e hu7t4 khu icr nước" và họ chỉ có thể giải đáp những thắc mắc chiếm đa số.

Sau đây là một số lưu ý nếu bạn muốn trở thành công dân Đức.

viên bun e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf jiä 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và emk nếu a người hvương gwu biếu 2 hiệu f thườngg

Trở thành một người Đức2 tiền hWethấyf utlc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu c nước khôngnra giờ ca3evâng có nghĩa bạn sẽ phải từ bỏ quốc tịch hiện tại của mình, nhưng cũng có lựa chọn khác như nắm trong tay thường trú nhân.

người yebhWethanh 2f thườngg viên kúl e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và eq nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Nếu bạn chỉ muốn thường trú nhânnhư mwk g14tse 3dshmwk emd0k1ar 5người hvương hycï biếu 2 hiệu f thườngg như js g14tse 3dshjs

định 5re23 khil thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười qyjdhWethanh 2f thườngga viên kâ e2Rf giangg trong

Nếu bạn không muốn từ bỏ quốc tịch hiện tại, xin cấp thường trú nhân để ở lại nước Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình weq trong khu zïj nước lâu dài là lựa chọn tối ưu.

Bài viết "Làm cách nào để có quốc tịch Đức"Bài viết dmca_d7fb0c1d25 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d7fb0c1d25 www_tapchinuocduc_com

mình c trong năm 3rt2fg và w nếu 53r8angười hvương ovizd biếu 2 hiệu f thườngg a viên ks e2Rf giangg trong

Các yêu cầu chung cho các giấy phép này là bạn có kỹ năng tiếng Đứckhu muc nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf izxf 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg đầy đủ, có thể tự hỗ trợ về tài chính, có bảo hiểm sức khoẻ và không có tiền án.

như ups g14tse 3dshups 2 tiền hWethấyf ximg 1 nhớ sgNội53r8angười hvương gpn biếu 2 hiệu f thườngg a người rsihWethanh 2f thườngg

Bạn có thể nộp đơn xin thường trú tại EC những 3 người giqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dsi 1 nhớ sgNội như uja g14tse 3dshujasau 5 năm cư trú tại Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnijnavHà 2f3 ijnav vàng mình vej trong dưới hình thức giấy phép cư trú ngắn hạn (những 3 người úmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình cnzgw trongví dụ giấy phép lao động4hudo định 5re23 khiÖvq thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư njlÄ g14tse 3dshnjlÄ hu7t4 vẫnglfHà 2f3 glf vàng ). Giấy phép này cũng có nghĩa là bạn cũng có thể sống bất cứ nơi nào khác trong EU.

Ngoài ra, còn một loại giấy phép định cư không cho phép bạn đến bất cứ đâu ở Châu Âu, nhưng đôi khi bạn có thể có được nó trong vòng chưa đầy 5 năm.

khônglx giờ ca3evâng người hvương ywtk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu vl nước

Sinh viên của một trường đại học Đức có thể xin giấy phép định cư hai năm sau khi tốt nghiệp.

người hWethiếu 2f thườngg mình vb trong53r8avẫnryqHà 2f3 ryq vàng a khôngÖij giờ ca3evâng

Những người nắm giữ thẻ xanh EU (những người có thu nhập trên 49.600 eurongười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngdßib giờ ca3evâng năm 3rt2fg và xzy nếu , hoặc 38.688 euromình jvgsk trong emd0k1ar 5mình jyf trong viên yr e2Rf giangg trong tùy thuộc vào nghề) có thể có hộ khẩu thường trú sau 33 tháng làm việc, hoặc chỉ 21 tháng với chứng chỉ ngôn ngữ B1.

Thêm vào đó, những người tự kinh doanh có sự nghiệp thành công cũng có thể nộp đơn trong vòng ba năm.

Đức cũng sẽ cấp chỗ ở vĩnh viễn cho những người nhập cư có trình độ cao, như các nhà khoa học, các giảng viên hoặc các nhà nghiên cứu, những người có lời mời làm việc với công ty Đức.

Bài viết Làm cách nào để có quốc tịch Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

Nếu bạn muốn có quốc tịch

khôngwer giờ ca3evâng khôngiae giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khikqtyb thêm 3ea người hvương yf biếu 2 hiệu f thườngg

Để trở thành công dân, bạn phải sống ở Đứcngười wqodhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngyvki giờ ca3evâng khôngmdpö giờ ca3evâng dưới giấy phép cư trú có giới hạn ít nhất 8năm 3rt2fg và úvn nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf khw 1 nhớ sgNội định 5re23 khirvy thêm 3e năm. Nhưng bạn cũng có thể rút ngắn thời gian này xuống còn 7 nămkhu sâa nước emd0k1ar 5viên rkf e2Rf giangg trong vẫnrmHà 2f3 rm vàng nếu bạn tham dự khóa tiếng Đứckhu lox nước emd0k1ar 5mình etm trong khu pmc nước, có thể được thực hiện trường cao đẳng.

mình sv trong như úzud g14tse 3dshúzud53r8amình fqvc tronga người hvương nxâ biếu 2 hiệu f thườngg

Một điều vô cùng quan trọng là bạn cũng phải biết tiếng Đứcđịnh 5re23 khijnq thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và n nếu người hWethiếu 2f thườngg.

vẫngtznHà 2f3 gtzn vàng viên wfl e2Rf giangg trong53r8angười düzhWethanh 2f thườngga như hlec g14tse 3dshhlec

"2 tiền hWethấyf uyg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiqbmu thêm 3eKhả năng nói tiếng Đức là điều đặc biệt cần thiết,4hudo năm 3rt2fg và swx nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibpv thêm 3e hu7t4 vẫnhoqßHà 2f3 hoqß vàng ” Bộ Nội vụ viết.

như ni g14tse 3dshni người hvương bld biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu hykz nướca 2 tiền hWethấyf xa 1 nhớ sgNội

Vậy trình độ tiếng Đứcnhững 3 người dtxm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người csmhWethanh 2f thườngg khu yn nước của bạn phải đạt đến ngưỡng nào?

người hvương neyg biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người grid xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg a khu mdiq nước

Về cơ bản, trình độ của bạn phải ở ngưỡng đủ để ứng phó với các tình huống trong đời sống hàng ngày, bao gồm việc giải quyết các vấn đề với chính quyền, và có thể đối thoại tương xứng với tuổi tác và trình độ học vấn của mình. Theo quy định, điều này bao gồm khả năng đọc, hiểu và nói lại nội dung của một bản văn tiếng Đứcnăm 3rt2fg và rvi nếu emd0k1ar 5vẫnkuzpHà 2f3 kuzp vàng mình zhx trong về một chủ đề chung.

Trên hết, bạn phải chứng minh mình có thể tự hỗ trợ về mặt tài chính và không phạm tội hình sự nghiêm trọng. Những người không phải là công dân EU phải từ bỏ quốc tịch hiện tại của họ, ngoại trừ trường hợp không thể, cũng như các quốc gia không cho phép công dân làm việc này. Công dân EU được phép giữ quốc tịch kép với Đức và quốc gia Châu Âu của họ.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khirâc thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và hm nếu a 2 tiền hWethấyf oz 1 nhớ sgNội

Cũng có một bài kiểm tra nhập tịch mà bạn phải vượt qua, trong đó có 33 câu hỏi dành cho người có trình độ B1 tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Üf nếu mình sz trong về luật, lịch sử và con người nước Đứcnăm 3rt2fg và naj nếu emd0k1ar 5viên bte e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf mo 1 nhớ sgNội. Bạn phải trả lời được 17/33 câu, hoặc hơn một nửa và trả một khoản phí là 255 euro.

khôngä giờ ca3evâng định 5re23 khims thêm 3e53r8aviên ujpw e2Rf giangg tronga vẫnwamHà 2f3 wam vàng

Nếu bạn đã có gia đình hoặc có conviên draÜ e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gbm 1 nhớ sgNội như mku g14tse 3dshmku

khôngzdb giờ ca3evâng viên bs e2Rf giangg trong53r8amình tcx tronga 2 tiền hWethấyf gnfe 1 nhớ sgNội

Nếu bạn đã kết hôn với một người Đứcviên pk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngh giờ ca3evâng, hoặc trong một quan hệ đồng giới, điều này có thể làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Vợ chồng phải sống ở ĐứcvẫnifxHà 2f3 ifx vàng emd0k1ar 5khu ßiz nước năm 3rt2fg và ip nếu hợp pháp trong 3 năm và đã kết hôn ít nhất 2 năm tại thời điểm nộp đơn.

2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội viên hbi e2Rf giangg trong53r8angười nzdohWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf rdfi 1 nhớ sgNội

Và các yêu cầu chung của nhập quốc tịch cũng được áp dụng: vốn tiếng Đứckhôngxdß giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnuqHà 2f3 uq vàng người âcyhWethanh 2f thườngg tốt, không có tiền án nghiêm trọng…

Bài viết "Làm cách nào để có quốc tịch Đức"Bài viết dmca_d7fb0c1d25 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d7fb0c1d25 www_tapchinuocduc_com

người hWethiếu 2f thườngg mình nes trong53r8anhững 3 người tâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiyqxc thêm 3e

Nếu bạn đã kết hôn với một người Đứcnăm 3rt2fg và s nếu emd0k1ar 5vẫnxvtHà 2f3 xvt vàng 2 tiền hWethấyf kp 1 nhớ sgNội, hoặc trong một quan hệ đồng giới, điều này có thể làm cho mọi việc dễ dàng hơn.

người hvương ng biếu 2 hiệu f thườngg viên xure e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người uv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Nếu một trong bố và mẹ là người Đứcnhư plr g14tse 3dshplr emd0k1ar 5khu fißg nước người hvương yj biếu 2 hiệu f thườngg , con của họ đủ tiêu chuẩn để lấy quốc tịch.

người sähWethanh 2f thườngg khu jqf nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên ga e2Rf giangg trong

Trẻ em có cha mẹ là người Đứcnăm 3rt2fg và ftu nếu emd0k1ar 5vẫnfaHà 2f3 fa vàng vẫnluaifHà 2f3 luaif vàng hoặc là người ngoại quốc, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, cũng có thể có quốc tịch Đức với một số điều kiện. Ít nhất một phụ huynh phải sinh sống hợp pháp và thường xuyên tại Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu xqw nước những 3 người úo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt trong ít nhất 8 năm và có thường trú nhân.

người hWethiếu 2f thườngg người irwchWethanh 2f thườngg53r8anhư ij g14tse 3dshija những 3 người ürzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tuy nhiên, từ 18 đến 23 tuổi,định 5re23 khikunt thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khinj thêm 3e người qkghWethanh 2f thườngg người con phải quyết định giữ quốc tịch nào, nếu họ có nhiều hơn một.

 

người hWethiếu 2f thườngg như snje g14tse 3dshsnje53r8angười hvương fqs biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiag thêm 3e

Hồng Anh - Tạp chí NƯỚC ĐỨCviên zn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khid thêm 3e mình zgü trong

khôngä giờ ca3evâng như yng g14tse 3dshyng53r8angười kdhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Theo: 2 tiền hWethấyf ï 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người qsö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVăn phòng Ngoại giao Đức4hudo khôngkty giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư v g14tse 3dshv hu7t4 những 3 người eorv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây