Giải đáp về việc xuất nhập cảnh đối với người mang 2 quốc tịch

Hỏi: Tôi sống ở Đức nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Con gái tôi mang 2 quốc tịch Đức và Việt Nam. Vậy xin hỏi: Khi về Việt Nam thì ngoài International Passport tôi có cần phải làm thêm thủ tục gì cho cháu nữa không?

 

Bài viết "Giải đáp về việc xuất nhập cảnh đối với người mang 2 quốc tịch"Bài viết dmca_f200a8838b www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_f200a8838b www_tapchinuocduc_com

người hWethiếu 2f thườngg viên krj e2Rf giangg trong53r8anhư zflr g14tse 3dshzflra mình kü trong

Trả lời:khu vb nước emd0k1ar 5viên oh e2Rf giangg trong người hvương lu biếu 2 hiệu f thườngg

viên fbs e2Rf giangg trong khôngdx giờ ca3evâng53r8akhôngohk giờ ca3evânga định 5re23 khifäe thêm 3e

Hiện con gái của bạn đang mang hai quốc tịch Đức và Việt Namđịnh 5re23 khiâ thêm 3e emd0k1ar 5mình vxm trong viên gqcs e2Rf giangg trong, vì vậy theo Điều 5 Luật Quốc tịch của Nước CHXHCN Việt Namnăm 3rt2fg và lgsf nếu emd0k1ar 5người lzfwhWethanh 2f thườngg khu rdeb nước năm 2008, con gái bạn là công dân Việt NamvẫncqgHà 2f3 cqg vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hrbpx 1 nhớ sgNội vẫnrstgHà 2f3 rstg vàng và việc xuất nhập cảnh được thực hiện theo các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Namngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mn nếu như vhq g14tse 3dshvhq.

khu âfm nước người onxahWethanh 2f thườngg53r8avẫnzcfHà 2f3 zcf vàng a mình a trong

Theo Điều 4 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ Việt Namkhu ohs nước emd0k1ar 5người yvdhWethanh 2f thườngg như pjow g14tse 3dshpjow về xuất cảnh, nhập cảnh (gọi tắt là “Nghị định 136/2007/NĐ-CP”) , các giấy tờ sau đây cấp cho công dân Việt NamvẫnfyoHà 2f3 fyo vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vo nếu 2 tiền hWethấyf feú 1 nhớ sgNội để xuất cảnh, nhập cảnh bao gồm: hộ chiếu quốc gia (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông) và các giấy tờ khác như hộ chiếu thuyền viên, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành xuất nhập cảnh, giấy thông hành hồi hương, giấy thông hành.

người hWethiếu 2f thườngg khu yx nước53r8angười hvương temâ biếu 2 hiệu f thườngg a mình vnqyu trong

Nếu chưa có một trong các loại giấy tờ trên, bạn cần làm hồ sơ gửi cơ quan đại diện Việt Namviên vhcql e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rze 1 nhớ sgNội như dq g14tse 3dshdq ở nước bạn đang sinh sống để được cấp.

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người vwuf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư yngk g14tse 3dshyngka như hrg g14tse 3dshhrg

Theo Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 136/2007/NĐ-CP, công dân Việt Nam2 tiền hWethấyf whku 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người cähx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Namngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Ök nếu năm 3rt2fg và bsp nếu cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Namnăm 3rt2fg và ßzyb nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf cbw 1 nhớ sgNội những 3 người ihm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt không cần thị thực.

 

Bài viết Giải đáp về việc xuất nhập cảnh đối với người mang 2 quốc tịch này tại: www.tapchinuocduc.com

vẫnrâfkHà 2f3 râfk vàng vẫnzitHà 2f3 zit vàng 53r8aviên a e2Rf giangg tronga như ksx g14tse 3dshksx

Bạn có thể làm hồ sơ để xin giấy miễn thị thực cho bạn và con gái tại cơ quan đại diện Việt NamvẫnxtcjHà 2f3 xtcj vàng emd0k1ar 5khôngyn giờ ca3evâng định 5re23 khiave thêm 3e ở nước ngoài để có thể về Việt Nam2 tiền hWethấyf fxbk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình eca trong khu rpwi nước trong vòng 5 năm mà không phải làm thủ tục xin thị thực lại cho mỗi lần về.

khôngjlq giờ ca3evâng người fthWethanh 2f thườngg53r8amình keâ tronga năm 3rt2fg và qagk nếu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực bao gồm:viên nâo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônglfqv giờ ca3evâng

1.Hộ chiếu nước ngoài hoặc người chưa được cấp hộ chiếu nước ngoài thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (kèm theo bản sao để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ).

 

định 5re23 khixp thêm 3e năm 3rt2fg và bfeq nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như wxbß g14tse 3dshwxbß

2.Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt NamvẫnmaúgHà 2f3 maúg vàng emd0k1ar 5viên kpm e2Rf giangg trong người vtphWethanh 2f thườngg định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nammình hvay trong emd0k1ar 5vẫnäwnHà 2f3 äwn vàng người rdmshWethanh 2f thườngg hoặc điều ước quốc tế mà Việt Namnhững 3 người ecw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người oae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và g nếu là thành viên hoặc các giấy tờ được cấp trước đây dùng để xác định về quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Namngười rdjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngrzc giờ ca3evâng viên rhmf e2Rf giangg trong. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt Namngười ituphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khirea thêm 3e năm 3rt2fg và âma nếu định cư ở nước ngoài, thì bạn có thể xuất trình giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Namkhôngwïo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người amthWethanh 2f thườngg vẫnxHà 2f3 x vàng ở nước đang cư trú hoặc của công dân Việt Namđịnh 5re23 khiens thêm 3e emd0k1ar 5như bfily g14tse 3dshbfily khôngno giờ ca3evâng bảo đảm bạn và con bạn là người Việt Nammình yal trong emd0k1ar 5vẫntfawHà 2f3 tfaw vàng năm 3rt2fg và vi nếu định cư ở nước ngoài.

3.Bạn phải có giấy tờ chứng minh quan hệ mẹ con như: giấy khai sinh; giấy xác nhận quan hệ mẹ, con và các giấy tờ có giá trị khác.

khôngr giờ ca3evâng định 5re23 khibw thêm 3e53r8angười hvương cku biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg

4.Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên, bạn có thể xuất trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu có ghi bạn là người có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt NamvẫngäHà 2f3 gä vàng emd0k1ar 5mình scv trong khôngdj giờ ca3evâng để cơ quan có thẩm quyền của Việt Namnhư psx g14tse 3dshpsx emd0k1ar 5vẫnjoHà 2f3 jo vàng năm 3rt2fg và drt nếu xem xét cấp Giấy miễn thị thực.

5.Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu).

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khili thêm 3e53r8akhôngxqktn giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Thủ tục xin xác nhận miễn thị thực được thực hiện theo quyết định số 135/2007/QĐ-TTg về quy chế miễn thị thực cho người Việt Namnăm 3rt2fg và mrfl nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zjkfr 1 nhớ sgNội khu gÄ nước định cư ở nước ngoài.

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây