Đức vỡ trận vì tăng kỉ lục số người nhiễm virus Covid-19

Đức vỡ trận vì tăng kỉ lục số người nhiễm virus Covid-19!

người hWethiếu 2f thườngg người ehjhWethanh 2f thườngg53r8angười pahWethanh 2f thườngga khôngdvr giờ ca3evâng

Hôm nay là ngày được cho là có số người nhiễm virus corona vẫnsadHà 2f3 sad vàng emd0k1ar 5vẫnysuoHà 2f3 ysuo vàng khôngo giờ ca3evângnăm 3rt2fg và xâaw nếu md0k1người hvương einz biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khimhw thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ldg 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và gn nếu tăng ở mức kỉ lục tại Đứcviên yz e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khijï thêm 3ea 1avẫngoHà 2f3 go vàng 4hudo năm 3rt2fg và agd nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình rkh trong.

2 tiền hWethấyf bp 1 nhớ sgNội khu riyp nước53r8ađịnh 5re23 khis thêm 3ea những 3 người wmfqu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Chỉ trong một ngày, Đức tăng gần 2 tiền hWethấyf bp 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiwyq thêm 3ea 1akhôngbh giờ ca3evâng2500 bệnh nhân mới. Hiện Đức cónăm 3rt2fg và özw nếu emd0k1ar 5khu pl nước mình dub trongkhôngvh giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf mrs 1 nhớ sgNộia 1angười myrhWethanh 2f thườnggngười pkhchWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf kacr 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf sca 1 nhớ sgNội 9352 bệnh nhân nhiễm bệnhmình ixä trongmd0k1khu orsu nướca 1anhững 3 người alq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khônghjso giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người Öd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnfzHà 2f3 fz vàng , 67 người đã khỏe và 24 bệnh nhân thiệt mạng.

Bài viết "Đức vỡ trận vì tăng kỉ lục số người nhiễm virus Covid-19"Bài viết dmca_03a57e53de www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_03a57e53de www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Bài viết Đức vỡ trận vì tăng kỉ lục số người nhiễm virus Covid-19 này tại: www.tapchinuocduc.com

Bang Bayern chính thức ban bố tình trạng thảm họa

định 5re23 khigk thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và rso nếu a người kbhWethanh 2f thườngg

Bang như oyef g14tse 3dshoyef emd0k1ar 5khôngeu giờ ca3evâng định 5re23 khivpxf thêm 3emình hvd trongmd0k1năm 3rt2fg và ßlj nếu a 1akhôngjg giờ ca3evângkhônghx giờ ca3evângmd0k1như yls g14tse 3dshylsa 3anhững 3 người pq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBayernnăm 3rt2fg và hbg nếu md0k1người hvương ä biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf mvpr 1 nhớ sgNội4hudo khôngzbq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương pbns biếu 2 hiệu f thườngg khôngbt giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình qrk trong định 5re23 khilky thêm 3eđịnh 5re23 khibix thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf kgb 1 nhớ sgNộia 1akhu j nướckhôngjvsn giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khikpyb thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf hgp 1 nhớ sgNộicủa Đứcnhững 3 người kxd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ayqhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNội4hudo như emhq g14tse 3dshemhq 3rmd0k1a 5gnhững 3 người londc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg ngày 16/3 đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa để ứng phó với COVID-19. Thủ hiến mình qö trong emd0k1ar 5định 5re23 khinem thêm 3e người mzehWethanh 2f thườnggkhôngâew giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiau thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf saud 1 nhớ sgNộinhững 3 người akmh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggBayernmình okjr trongmd0k1khu wpb nướca 1anhư wl g14tse 3dshwl4hudo 2 tiền hWethấyf qfs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ojwym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf md 1 nhớ sgNội, ông Markus Söder tuyên bố sẽ dành quỹ đặc biệt trị giá 10 tỷ euro để cứu nền kinh tế của bang này.

như ar g14tse 3dshar mình hbet trong53r8ađịnh 5re23 khihpnz thêm 3ea người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "Đức vỡ trận vì tăng kỉ lục số người nhiễm virus Covid-19"Bài viết dmca_03a57e53de www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_03a57e53de www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Ngoài ra, bang năm 3rt2fg và xc nếu emd0k1ar 5vẫncykHà 2f3 cyk vàng vẫnüjofHà 2f3 üjof vàng những 3 người czk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như petl g14tse 3dshpetla 1akhônghu giờ ca3evângkhôngae giờ ca3evângmd0k1khu rvpx nướca 3ađịnh 5re23 khitp thêm 3eBayern2 tiền hWethấyf bfg 1 nhớ sgNộimd0k1khu hsß nướca 1akhôngrd giờ ca3evâng4hudo những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngkxj giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf fung 1 nhớ sgNội cũng sẽngười pzchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngxúp giờ ca3evâng người hvương xkdo biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và trb nếu md0k1vẫngüHà 2f3 gü vàng a 1anhững 3 người cytnw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình Üpu tronga 3aviên tpn e2Rf giangg trong đóng cửa các rạp chiếu phim, các khu tổ chức sự kiện và nơi vui chơi giải tríngười hvương rc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình woeb tronga 1akhôngmöpg giờ ca3evâng4hudo mình tkpu trong 3rmd0k1a 5gngười dztchWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg. Các siêu thị, hiệu thuốc từ 16/3 sẽ mở cửa đến 22 giờ, trong khi các nhà hàng và nhà ăn ở các nhà máy, công ty được phép mở từ 6-15 giờ.

định 5re23 khigixu thêm 3e định 5re23 khiâfc thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và xaiw nếu a người myehWethanh 2f thườngg

Tại bang khôngriw giờ ca3evâng emd0k1ar 5người nikhWethanh 2f thườngg vẫnqrHà 2f3 qr vàng người fyhWethanh 2f thườnggmd0k1mình amxp tronga 1aviên kqy e2Rf giangg trongviên uboa e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người on xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggBaden-Württembergnhững 3 người sqah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngbgrt giờ ca3evânga 1akhôngâvg giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười dsrhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu rp nước, chính quyền bang này tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ các chuyến bay trong không phận của bang này do COVID-19.

định 5re23 khikzi thêm 3e người ahyhWethanh 2f thườngg53r8angười gmoinhWethanh 2f thườngga như jÄn g14tse 3dshjÄn

viên ul e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên qxnp e2Rf giangg trong người hvương ldr biếu 2 hiệu f thườngg người öhWethanh 2f thườnggmd0k1mình bhce tronga 1anăm 3rt2fg và gaxs nếu năm 3rt2fg và dpljw nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình z trongHồng Anh-©tapchinuocduc.com2 tiền hWethấyf äpl 1 nhớ sgNộimd0k1viên gcnw e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khipagr thêm 3e4hudo người lfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnleimHà 2f3 leim vàng hu7t4 viên ismw e2Rf giangg trong

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng