Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình

Các nhà hoạt động khí hậu đã biểu tình tại các mỏ than lộ thiên ở miền Đông nước Đức, kêu gọi chính phủ ngừng ngay việc sử dụng than để sản xuất điện.

định 5re23 khiyg thêm 3e khôngxul giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnekHà 2f3 ek vàng

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Những người ủng hộ phong trào khí hậu Ende Gelaende đã biểu tình tại nhà máy nhiệt điện than Lippendorf gần Leipzigđịnh 5re23 khiew thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khifh thêm 3e như at g14tse 3dshat, Đức.

như bai g14tse 3dshbai người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương bul biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnqgÜHà 2f3 qgÜ vàng

 

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Ende Gelaende là liên minh hành động hướng đến việc ngưng sử dụng nhiên liệu than ngay lập tức, đòi hỏi công lý khí hậu và thay đổi hệ thống một cách cơ bản.

 

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Liên minh tuyên bố biểu tình bằng bất tuân dân sự ở khu vực khai thác than của Sachsen và Lusatian ở Đứcviên qdyv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên tovh e2Rf giangg trong khu újn nước.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khirg thêm 3ea khu esz nước

 

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Các nhà hoạt động khí hậu biểu tình tại các mỏ than lộ thiên ở miền Đông nước Đứcnhư ztbq g14tse 3dshztbq emd0k1ar 5như zẤn g14tse 3dshzẤn mình dza trong, tràn vào các cơ sở để kêu gọi chính phủ ngừng ngay việc sử dụng than để sản xuất điện.

 

Bài viết Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình này tại: www.tapchinuocduc.com

như cvÖ g14tse 3dshcvÖ người hvương oüp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười qrjhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Theo hãng thông tấn DPA, cảnh sát ước tính hơn 2.000 người đã tham gia biểu tình hôm 30/11 tại các địa điểm gần Cottbus và Leipzigviên ïzt e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dof 1 nhớ sgNội mình go trong. Một số người biểu tình đã xô xát với cảnh sát.

 

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Ba sĩ quan đã được báo cáo bị thương nhẹ tại mỏ Janschwaelde gần Cottbus. Các nhà khai thác mỏ, Leag und Mibrag, đã nộp báo cáo của cảnh sát yêu cầu điều tra và buộc tội những người chiếm mỏ than.

 

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Đốt than giải phóng carbon dioxide, khí nhà kính gây nên sự nóng lên toàn cầu.

 

Bài viết "Hàng nghìn nhà hoạt động khí hậu chiếm mỏ than Đức để biểu tình"Bài viết dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_d18554ebf0 www_tapchinuocduc_com

 

Chính phủ Đức có kế hoạch chấm dứt sử dụng than vào năm 2038 và chi 40 tỷ euro (44 tỷ USD) hỗ trợ các khu vực khai thác bị ảnh hưởng.

Theo: DPA/ZING.VN

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng