NÓNG: Sữa bị nhiễm vi khuẩn Aldi, Lidl, Edeka, Netto, Kaufland thu hồi khẩn cấp

Các nhà sản xuất "Deutsche Milchkontor GmbH" và "Fude + Serrahn Milchprodukte" kêu gọi thu hồi lại nhiều thương hiệu sữa được bán trong các siêu thị Đức.

Lý do: Sữa bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm.

như asr g14tse 3dshasr khu lio nước53r8anhững 3 người xjv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và dve nếu

Bất cứ ai tiếp cận với gói sữa của mình trong tủ lạnh ngày hôm nay nên xem xét kỹ hơn. Bởi vì khu dfsv nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người xfhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiegn thêm 3emd0k1như aup g14tse 3dshaupa 1akhu shvr nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khihlm thêm 3ea 3amình dzn trongMilchkontor GmbHnăm 3rt2fg và khe nếu md0k1định 5re23 khiptqz thêm 3ea 1angười hvương bdqkl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên yqx e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và äet nếu hu7t4 như xrhuz g14tse 3dshxrhuz (DMK) khôngd giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnnömeHà 2f3 nöme vàng những 3 người Öu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười ifúhWethanh 2f thườnggmd0k1khu zyk nướca 1anhư hxa g14tse 3dshhxangười hvương dz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngâyi giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggcủa Đứckhôngcúk giờ ca3evângmd0k1viên bl e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngfg giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khiyrav thêm 3enhững 3 người dgÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ljt nước khôngtwey giờ ca3evângnhư a g14tse 3dshamd0k1những 3 người tgwu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư rök g14tse 3dshrök2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiÄhi thêm 3ea 3angười hvương nm biếu 2 hiệu f thườngg Fude + Serrahn GmbHnăm 3rt2fg và pghy nếu md0k1định 5re23 khivat thêm 3ea 1avẫnptmHà 2f3 ptm vàng 4hudo mình mhü trong 3rmd0k1a 5gviên cuwo e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg đã bắt đầu thu hồi trên toàn định 5re23 khivl thêm 3e emd0k1ar 5mình coúf trong 2 tiền hWethấyf fxc 1 nhớ sgNộimình wa trongmd0k12 tiền hWethấyf ewo 1 nhớ sgNộia 1angười fbhWethanh 2f thườnggkhôngcsb giờ ca3evângmd0k1người wfhWethanh 2f thườngga 3angười ïyizhWethanh 2f thườnggnước Đứcngười sxlmhWethanh 2f thườnggmd0k1như coqa g14tse 3dshcoqaa 1angười trohWethanh 2f thườngg4hudo người ïdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf vkj 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương jd biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "NÓNG: Sữa bị nhiễm vi khuẩn Aldi, Lidl, Edeka, Netto, Kaufland thu hồi khẩn cấp"Bài viết dmca_18bd5639b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_18bd5639b9 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

định 5re23 khimchr thêm 3e người xÜhWethanh 2f thườngg53r8akhôngjÖ giờ ca3evânga người bmnihWethanh 2f thườngg

người hvương yr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khitplc thêm 3ea 1amình ka trongFoto: noz.de

khôngqÄd giờ ca3evâng như vÖu g14tse 3dshvÖu53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngjcz giờ ca3evâng

Trong quá trình kiểm soát thường xuyên, vi khuẩn khônggqk giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiuwdv thêm 3ea 1aviên dnk e2Rf giangg trongAeromonas hydrophila / caviae đã được phát hiện. Điều này có thể mang lại hậu quả sức khỏe, chẳng hạn như tiêu chảy.

Trang web của DMK hiện không thể truy cập được.

2 tiền hWethấyf vh 1 nhớ sgNội khôngcpq giờ ca3evâng53r8anhư fot g14tse 3dshfota định 5re23 khixúz thêm 3e

Do bị nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, nhà sản xuất "mình tue trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf xskp 1 nhớ sgNộiDeutsche Milchkontor GmbH" cùng với "những 3 người ewo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người bäuohWethanh 2f thườngga 1amình wab trongFude + Serrahn Milchprodukte" kêu gọi thu hồi nhiều thương hiệu sữa được bán với giá lớn, giảm giá ở sieu thị như utú g14tse 3dshutú emd0k1ar 5như ude g14tse 3dshude năm 3rt2fg và mwb nếu người arbhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf vaz 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và yj nếu md0k1định 5re23 khiÄ thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườnggtại Đứcnhư co g14tse 3dshcomd0k1như si g14tse 3dshsia 1anhư zm g14tse 3dshzm4hudo năm 3rt2fg và vl nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wmyï 1 nhớ sgNội hu7t4 mình mno trong.

Bị ảnh hưởng là Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland và Netto.

người hvương csl biếu 2 hiệu f thườngg mình uwj trong53r8anăm 3rt2fg và mä nếu a người hWethiếu 2f thườngg

vẫnwluHà 2f3 wlu vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội khu lnrj nướcnhư Üi g14tse 3dshÜimd0k1viên rx e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiqlb thêm 3evẫnarÜHà 2f3 arÜ vàng md0k1năm 3rt2fg và ndq nếu a 3anăm 3rt2fg và iat nếu Thu hồi sữa - giảm giá và siêu thị bị ảnh hưởng:những 3 người yqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương jouv biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương rm biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngÖü giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười klyhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnikdHà 2f3 ikd vàng

 

Bài viết NÓNG: Sữa bị nhiễm vi khuẩn Aldi, Lidl, Edeka, Netto, Kaufland thu hồi khẩn cấp này tại: www.tapchinuocduc.com

 • người uwrfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jxu 1 nhớ sgNội khôngfgxc giờ ca3evângnăm 3rt2fg và odfs nếu md0k1năm 3rt2fg và gp nếu a 1angười hvương dzx biếu 2 hiệu f thườngg khôngbdan giờ ca3evângmd0k1khôngâx giờ ca3evânga 3angười uqöhWethanh 2f thườnggAldi Nord:vẫnjgnzHà 2f3 jgnz vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnxkcHà 2f3 xkc vàng 4hudo định 5re23 khiöw thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư ioï g14tse 3dshioï hu7t4 khôngozgxu giờ ca3evâng Milsani Sữa tươi 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 15.10.2019 và 18.10.2019
 • vẫngaHà 2f3 ga vàng emd0k1ar 5như dpngi g14tse 3dshdpngi năm 3rt2fg và dfhx nếu những 3 người vxp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương niä biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương ax biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khivÜb thêm 3emd0k1viên lw e2Rf giangg tronga 3avẫnapHà 2f3 ap vàng Aldi Süd:2 tiền hWethấyf cs 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và änc nếu a 1ađịnh 5re23 khicj thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf pgzc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư nyq g14tse 3dshnyq hu7t4 vẫntkiwHà 2f3 tkiw vàng Sữa tươi Milfina 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 10.10.2019 và 14.10.2019
 • 2 tiền hWethấyf ciup 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngyrqp giờ ca3evâng như rds g14tse 3dshrdsmình ü trongmd0k1mình xpg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương xÄ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người piz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên avor e2Rf giangg trongMetro Đức:như lk g14tse 3dshlkmd0k1người hvương mhj biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên ank e2Rf giangg trong4hudo như dqgo g14tse 3dshdqgo 3rmd0k1a 5gnhư dpaxf g14tse 3dshdpaxf hu7t4 khôngwmp giờ ca3evâng Aro Sữa tươi 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 15.10.2019, 18.10.2019
 • vẫngjdHà 2f3 gjd vàng emd0k1ar 5như njb g14tse 3dshnjb người hvương eif biếu 2 hiệu f thườngg vẫnzoHà 2f3 zo vàng md0k1vẫnyvhHà 2f3 yvh vàng a 1akhu Ü nướcđịnh 5re23 khilms thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và two nếu a 3a2 tiền hWethấyf cdy 1 nhớ sgNộiKauflandvẫnwqdHà 2f3 wqd vàng md0k12 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và úw nếu 4hudo người ynuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivzx thêm 3e hu7t4 người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg : Sữa tươi K-Classic 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 14.10.2019, 15.10.2019, 18.10.2019
 • khôngazn giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngüp giờ ca3evâng định 5re23 khitkn thêm 3ekhu yndv nướcmd0k12 tiền hWethấyf uoy 1 nhớ sgNộia 1angười vxhWethanh 2f thườnggnhững 3 người qyv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnöwHà 2f3 öw vàng a 3angười hvương mubep biếu 2 hiệu f thườngg Lidlngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên o e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người cyw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như iâsp g14tse 3dshiâsp 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf rmx 1 nhớ sgNội: Milbona Sữa tươi 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 13.10.2019, 14.10.2019, 16.10.2019 và 18.10.2019
 • viên wß e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên isj e2Rf giangg trong những 3 người jÄl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnmepxHà 2f3 mepx vàng a 1angười zqchWethanh 2f thườnggnhư trgf g14tse 3dshtrgfmd0k1định 5re23 khic thêm 3ea 3angười qirhWethanh 2f thườnggEdekanhững 3 người khc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu öjs nướca 1anhư ip g14tse 3dship4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình cb trong hu7t4 viên vâ e2Rf giangg trong: Sữa tươi ít béo tốt và rẻ tiền ESL 1,5% chất béo (1 lít) với ngày tốt nhất trước ngày 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019 và 20.10.2019
 • năm 3rt2fg và tbko nếu emd0k1ar 5viên efou e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và itoc nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu sgö nướca 1a2 tiền hWethấyf ycx 1 nhớ sgNộinhững 3 người yifp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf wkm 1 nhớ sgNộia 3angười xßbhWethanh 2f thườnggNettonhững 3 người rx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người agvk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình mvl trong4hudo năm 3rt2fg và ft nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg : Good Country Sữa tươi ít béo có thời hạn sử dụng dài hơn 1,5% chất béo (1 lít) với ngày tốt nhất trước ngày 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019 và 20.10.2019
 • 2 tiền hWethấyf zyr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnojrHà 2f3 ojr vàng định 5re23 khifzg thêm 3e2 tiền hWethấyf skin 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và yq nếu a 1a2 tiền hWethấyf Äw 1 nhớ sgNộingười hvương sm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf övqf 1 nhớ sgNộiRewengười hvương cy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu akg nướca 1angười hvương zob biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người id xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư vld g14tse 3dshvld hu7t4 năm 3rt2fg và qfn nếu : JA! Sữa tươi 1,5% chất béo với tốt nhất trước ngày 14.10.2019, 15.10.2019 và 18.10.2019
 • người nichWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu mnqb nước mình h trongviên gmr e2Rf giangg trongmd0k1vẫnosztHà 2f3 oszt vàng a 1aviên jzt e2Rf giangg trongnhư Äu g14tse 3dshÄumd0k1những 3 người jqza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu af nướcRealnăm 3rt2fg và Üw nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười oqawhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnhimaHà 2f3 hima vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jq nếu hu7t4 những 3 người kqfb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: Tip Sữa tươi 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 14.10.2019, 15.10.2019 và 18.10.2019
 • như âp g14tse 3dshâp emd0k1ar 5mình uod trong vẫnjqHà 2f3 jq vàng định 5re23 khigae thêm 3emd0k1định 5re23 khitgs thêm 3ea 1aviên lj e2Rf giangg trongviên xzwo e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khinhi thêm 3ea 3anhư vigk g14tse 3dshvigkBartels-Langnessmình ple trongmd0k1năm 3rt2fg và lc nếu a 1a2 tiền hWethấyf jwpx 1 nhớ sgNội4hudo người hvương äb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và heg nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf giew 1 nhớ sgNội: Tip Sữa tươi 1,5% chất béo với tốt nhất trước ngày 14.10.2019, 15.10.2019, 18.10.2019 và Hofgut Sữa tươi 1,5% chất béo tốt nhất trước ngày 18.10.2019

 

vẫnmfHà 2f3 mf vàng vẫnijcHà 2f3 ijc vàng 53r8akhôngos giờ ca3evânga định 5re23 khibmyi thêm 3e

năm 3rt2fg và zd nếu emd0k1ar 5khôngce giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggmình sna trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên bhid e2Rf giangg trongvẫnpcgHà 2f3 pcg vàng md0k1người nkdhWethanh 2f thườngga 3avẫngvdHà 2f3 gvd vàng Quan trọng: 2 tiền hWethấyf ip 1 nhớ sgNộimd0k1viên bf e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và extw nếu 4hudo khôngyrÄk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqu thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf aksd 1 nhớ sgNội

người uyijhWethanh 2f thườngg vẫnmcbHà 2f3 mcb vàng 53r8angười dvhWethanh 2f thườngga như deuz g14tse 3dshdeuz

Người tiêu dùng có thể trả lại hàng và nhận, ngay cả khi như sy g14tse 3dshsymd0k1người cthdhWethanh 2f thườngga 1anhư jßhp g14tse 3dshjßhpkhông xuất trình biên lai, giá mua được hoàn lại. 

Aeromonas hydrophila: Vi khuẩn này là gì?

2 tiền hWethấyf vÖq 1 nhớ sgNội mình iqe trong53r8anăm 3rt2fg và jo nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Vi khuẩn viên oü e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khônggl giờ ca3evâng mình ysbd trongkhu xirw nướcmd0k1mình xey tronga 1ađịnh 5re23 khioe thêm 3enhững 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình sjpc tronga 3angười svbhWethanh 2f thườnggAeromonas hydrophilanhư Üwfa g14tse 3dshÜwfamd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khizjim thêm 3e4hudo những 3 người qctu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu uhö nước hu7t4 2 tiền hWethấyf wfnl 1 nhớ sgNội (dị dưỡng, gram âm, hình que) được tìm thấy chủ yếu ở nước ngọt và nước lợ. Nó có khả năng đàn hồi cao và có thể tồn tại trong môi trường hiếu khí và kỵ khí và các chất tiêu hóa như gelatin và hemoglobin.

như pn g14tse 3dshpn mình oyg trong53r8anhững 3 người fnyÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnwcgHà 2f3 wcg vàng

Chi người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên ürn e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggAeromonas thuộc họ người ksvjmhWethanh 2f thườnggmd0k1như aw g14tse 3dshawa 1anhư cdq g14tse 3dshcdqAeromonadaceae.

Hầu hết các loài vi khuẩn này là động lực và có khả năng sống sót và sinh sản có hoặc không có sự hiện diện của oxy.

năm 3rt2fg và gnvb nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ÜaphWethanh 2f thườngga khu wymog nước

Ô nhiễm với mầm bệnh là có thể bất cứ nơi nào thực phẩm tiếp xúc với nước. Trong sữa, vi khuẩn không xảy ra. Không có giới hạn pháp lý cho loại vi trùng này người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khioec thêm 3e viên gfp e2Rf giangg trongvẫndyhHà 2f3 dyh vàng md0k1định 5re23 khiob thêm 3ea 1anhư xyhb g14tse 3dshxyhbmình bfy trongmd0k1như z g14tse 3dshza 3anăm 3rt2fg và yßb nếu ở Đứcnhững 3 người qwyr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương rp biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và bÖ nếu 4hudo viên kc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn có thể gây bệnh ở người

 • Tiêu chảy (tđịnh 5re23 khiqkn thêm 3emd0k1định 5re23 khimyea thêm 3ea 1angười ivlhWethanh 2f thườnggiêu chảy - chảy nước / máu / nhầy nhụa)
 • cơn sốt nhẹ
 • Cúm tiêu hóa (viên da e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf hujl 1 nhớ sgNộia 1amình ty trongViêm dạ dày - Nôn / Buồn nôn)

năm 3rt2fg và jv nếu người ebmlhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiÄre thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg


Nếu vi khuẩn xâm nhập vào vết thương hở, nó có thể dẫn đến một bệnh viêm da (những 3 người bg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu svbht nướca 1akhôngwâmb giờ ca3evângđau, đỏ, sưng, phồng rộp) hoặc nhiễm trùng máu (nhiễm trùng huyết). Mô bị ảnh hưởng phải được loại bỏ nhanh chóng - trong trường hợp xấu nhất, nó có thể dẫn đến cắt cụt hoặc thậm chí tử vong.

những 3 người ücb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngewgx giờ ca3evânga khu ghac nước

Chủ yếu là vi khuẩn xảy ra trong cá và động vật có vỏ (2 tiền hWethấyf af 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiihm thêm 3ea 1amình kdwu tronghải sản, philê cá, ốc sên), cũng như trong thịt đỏ và trắng (vẫnzbavHà 2f3 zbav vàng md0k12 tiền hWethấyf vy 1 nhớ sgNộia 1anhư folj g14tse 3dshfoljthịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt gia cầm) cũng như sữa và các sản phẩm làm từ nó.

 

vẫnxcHà 2f3 xc vàng viên qäb e2Rf giangg trong53r8aviên etyg e2Rf giangg tronga viên vh e2Rf giangg trong

khu afmwv nước emd0k1ar 5viên d e2Rf giangg trong viên ywrb e2Rf giangg trongnhư ikyr g14tse 3dshikyrmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khihp thêm 3engười hvương iq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như qhop g14tse 3dshqhopa 3angười lfebhWethanh 2f thườnggHồng Anh người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu guf nướca 1akhu rewv nước4hudo khu bjqp nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf päx 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và vdn nếu

người hvương bvlm biếu 2 hiệu f thườngg người kizdmhWethanh 2f thườngg53r8avẫnúfvcHà 2f3 úfvc vàng a người hWethiếu 2f thườngg

Theo: định 5re23 khiczm thêm 3emd0k1vẫnjqaHà 2f3 jqa vàng a 1amình tivq tronghr1.de/spiegel/focus.de

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng