Chủ lao động có thể đệ đơn xin Tiền trợ cấp Kurzarbeitergeld cho doanh nghiệp

Nội dung chính trong bài

Trong trường hợp doanh nghiệp giảm giờ làm hay tạm thời đóng cửa do dịch bệnh khiến tiền lương của nhân công bị cắt giảm, người lao động có thể được nhận tiền lao động ngắn hạn Kurzarbeitergeld.

viên snv e2Rf giangg trong viên ü e2Rf giangg trong53r8anhư i g14tse 3dshia viên ßgk e2Rf giangg trong

Bài viết "Chủ lao động có thể đệ đơn xin Tiền trợ cấp Kurzarbeitergeld cho doanh nghiệp"Bài viết dmca_7c4a5c5cdf www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_7c4a5c5cdf www_tapchinuocduc_com

Khoản trợ cấp này phải do chủ lao động đệ đơn.

Điều kiện nhận trợ cấp là thời gian làm việc bị giảm đáng kể trong thời gian ngắn, chẳng hạn do dịch bệnh.

Lưu ý: Những doanh nghiệp muốn đệ đơn xin Kurzarbeitergeld phải thông báo trước cho cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ kiểm tra xem có đáp ứng các điều kiện nhận trợ cấp không.

Hồng NhungvẫnxycHà 2f3 xyc vàng emd0k1ar 5khu dkv nước những 3 người bgz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng