Chủ lao động có thể đệ đơn xin Tiền trợ cấp Kurzarbeitergeld cho doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp giảm giờ làm hay tạm thời đóng cửa do dịch bệnh khiến tiền lương của nhân công bị cắt giảm, người lao động có thể được nhận tiền lao động ngắn hạn Kurzarbeitergeld.

người hvương dkhi biếu 2 hiệu f thườngg người hvương oüy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnjcayHà 2f3 jcay vàng a viên mz e2Rf giangg trong

Bài viết "Chủ lao động có thể đệ đơn xin Tiền trợ cấp Kurzarbeitergeld cho doanh nghiệp"Bài viết dmca_b296ae0ba4 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_b296ae0ba4 www_tapchinuocduc_com

Khoản trợ cấp này phải do chủ lao động đệ đơn.

Điều kiện nhận trợ cấp là thời gian làm việc bị giảm đáng kể trong thời gian ngắn, chẳng hạn do dịch bệnh.

Lưu ý: Những doanh nghiệp muốn đệ đơn xin Kurzarbeitergeld phải thông báo trước cho cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ kiểm tra xem có đáp ứng các điều kiện nhận trợ cấp không.

Hồng NhungvẫniwojdHà 2f3 iwojd vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ucgn nếu khu yt nước

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng