Sống ở Đức

Sống ở Đức

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2016/09/20160912_12_02_0.jpg&w=200&h=120&zc=1&q=80&a=c Trong chục ngày ở Đức, chúng tôi chỉ sử dụng phương tiện công cộng và đi bộ đây lại là cơ hội để tìm hiểu...

Có tài khoản chung để các nguồn thu đều gửi vào đấy, hàng tháng sẽ chi ra các khoản tiền nhà, tiền chi tiêu hàng ngày, tiền tiết kiệm và "quĩ đen".

/thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2016/09/20160907_10_42_0.jpg&w=200&h=140&zc=1&q=95&a=t

Là người Việt, chắc bạn cũng quá quen với những câu hỏi kiểu như:

Bài khác trong chuyên mục này

Bài nóng trong tháng