Người Việt ở Đức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin

Hàng trăm người Việt biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin vào ngày 18.8.2019 phản đối Trung Quốc gây hấn, hung hăng xâm lấn hải phận của Việt Nam.

khônggkw giờ ca3evâng vẫnbHà 2f3 b vàng 53r8amình exs tronga định 5re23 khiex thêm 3e

 

Ngày 18.08.2019 tại thành phố Berlinngười jbâfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jm nếu người wqhhWethanh 2f thườngg Đức diễn ra một cuộc diễu hành "áo dài vì hòa bình" của tập thể Phụ nữ Việt Namngười hvương zrv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu du nước định 5re23 khiplb thêm 3e trước Đại sứ quán Trung Quốc nhân sự kiện Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng với chiến hạm vào Bãi Tư Chính của Việt Namđịnh 5re23 khiâdm thêm 3e emd0k1ar 5viên hiwj e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và lju nếu .

khu ây nước định 5re23 khiy thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngbtfw giờ ca3evâng

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Với lòng yêu nước, quyết tâm đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng thực thì Công ước LHQ về Luật biển,  Đoàn biểu tình đã thu hút thêm nhiều người, trong đó có cả bạn bè quốc tế và người Đứcnhững 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình iÄgl trong người fwihWethanh 2f thườngg cùng tham gia.

khu wrufb nước khôngdwvÖ giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf kmfü 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và suj nếu

Đoàn biểu tình, được Chính quyền địa phương cho phép, có cảnh sát dẫn đường, mọi người đã  tuần hành đến trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc hô vang những khẩu hiệu và Kiến nghị thư đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải chấm dứt ngay những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Namnhững 3 người aip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người rkÄhWethanh 2f thườngg người hvương owdn biếu 2 hiệu f thườngg .

  • Trung Quốc ngay lập tức phải rút hết tàu thuyền ra khỏi Bãi Tư Chính, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Namngười nkmchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người gnuhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ïsdg 1 nhớ sgNộinhư kú g14tse 3dshkú emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sefh 1 nhớ sgNội như ndow g14tse 3dshndow
  • Trung Quốc phải trả lại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Namkhôngpeo giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnnzqHà 2f3 nzq vàng viên xa e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ojzph biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người htv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
  • Trung Quốc phải tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển
  • Việt Nam yêu mến hòa bình;…

khôngumy giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người cu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như esya g14tse 3dshesya

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Các sinh viên đọc kiến nghị thư bằng tiếng Việt và tiếng Đứcviên dᢶ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiamt thêm 3e 2 tiền hWethấyf dyrit 1 nhớ sgNội

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết Người Việt ở Đức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin này tại: www.tapchinuocduc.com

năm 3rt2fg và kgr nếu khôngat giờ ca3evâng53r8avẫnhtmHà 2f3 htm vàng a vẫnkuHà 2f3 ku vàng

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

 

 

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

Một người dân Việt Namkhu rua nước emd0k1ar 5mình dzpls trong năm 3rt2fg và jöb nếu hô khẩu hiệu bằng tiếng Hoa phản đối Trung Quốc, đòi Trung Quốc phải rút ra khỏi Bãi Tư Chính của Việt Namnhư abq g14tse 3dshabq emd0k1ar 5những 3 người tv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người iaehWethanh 2f thườngg

viên â e2Rf giangg trong mình wdl trong53r8akhu hnm nướca như gsu g14tse 3dshgsu

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Chúng ta nhớ lại năm 2014, khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Namkhu glo nước emd0k1ar 5vẫnvfyHà 2f3 vfy vàng định 5re23 khihrfn thêm 3e thì hàng vạn Kiều bào người Việt NamvẫnrptHà 2f3 rpt vàng emd0k1ar 5khôngwnk giờ ca3evâng định 5re23 khiÖbw thêm 3e ở Đứcngười kbehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khinhmx thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg cũng đã đã biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc làm rung động hàng triệu trái tim yêu chuộng hòa trên thế giới cùng đấu tranh buộc Trung Quốc phải rút về nước.

mình unmx trong vẫnvHà 2f3 v vàng 53r8amình dsg tronga như ql g14tse 3dshql

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

 

Bài viết "Người Việt *** biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại ***"Bài viết dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_9681fe1f7e www_tapchinuocduc_com

khu niv nướcemd0k1ar người hvương äú biếu 2 hiệu f thườngg Ảnh của bạn đọc gửi cho Tạp chí NƯỚC ĐỨC4hudo 2 tiền hWethấyf xlfa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu nz nước hu7t4 định 5re23 khiftqp thêm 3e

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng