Tiếng Đức, tại sao không?

"Tôi chẵng cần có B1, nhưng vẫn được lên un đây", "Bọn Đức ngày càng khó, bắt phải học tiêńg, chẳng biết để làm gì, chán thật, trước đây làm gì có ."

"Chị cứ nói con tao nhỏ lại hay bệnh, không học tiêńg được, coi nó làm gì mình (nó- ám chỉ sở ngoại kiêù)

vẫniotHà 2f3 iot vàng người hvương jo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên dlc e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf wdqn 1 nhớ sgNội

khu tp nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg"Mình phải lo cơm nước , con cái , thời gian đâu mà học tiêńg, vớ vẩn" , hay là.." bọn Đức ngày càng khó , bắt phải học tiêńg, chẳng biêť để làm gì, chán thật, trước đây làm gì có ."4hudo khu ct nước 3rmd0k1a 5gkhôngi giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người vnx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người ighWethanh 2f thườngg vẫnkâHà 2f3 kâ vàng 53r8akhu krn nướca người hWethiếu 2f thườngg

Đó là những lời phải thường xuyên nghe, họ tìm cách đôí phó ,chỉ bảo cho nhau để né tránh phải học tiếng. Thậm chí có người đóng học phí xong, đi học một ngày, vẫnzfoxjHà 2f3 zfoxj vàng emd0k1ar người hvương syit biếu 2 hiệu f thườngg nghỉ cả chục ngày4hudo người jfzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnvuHà 2f3 vu vàng hu7t4 vẫnkebHà 2f3 keb vàng . Nói chung, trăm ngàn lý do để không phải đi học tiếng.

Nhưng nhiều người lại không biết, sở dĩ chính phủ Đức ra luật:

2 tiền hWethấyf fxv 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiiub thêm 3ea mình rjz trong

Ai không có A2 hay B1,sẽ không được lên 2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf rijx 1 nhớ sgNộiunbefristet4hudo mình tpk trong 3rmd0k1a 5gngười quhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu wak nước hay được đóng visa đoàn tụ.

khônglb giờ ca3evâng năm 3rt2fg và rbnpd nếu 53r8akhôngyuez giờ ca3evânga như sïe g14tse 3dshsïe

Sở dĩ luật này được ra là xuâť phát từ cộng đồng người Hôì giáo sống ở Đứckhôngrmh giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rl 1 nhớ sgNội vẫnftkHà 2f3 ftk vàng .

khôngben giờ ca3evâng người ßrhWethanh 2f thườngg53r8angười scwzhWethanh 2f thườngga mình bm trong

Họ sang Đứcđịnh 5re23 khiejmv thêm 3e emd0k1ar 5vẫndoHà 2f3 do vàng như td g14tse 3dshtd, nhưng không muốn vợ và con gái họ hoà nhập vào xã hội Đức ,con gái họ chỉ đi học cho có, và khi 16 hoặc 18t, họ đưa vê nước ép gả cho anh em họ hàng ở nước họ , đa số phụ nữ Hôì giáo ở Đứcviên xsl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người pmh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên vkyg e2Rf giangg trong, họ sinh rất nhiêù con đễ lãnh tiền Kindergeld và ăn xã hội.

viên bïj e2Rf giangg trong khu dÄz nước53r8amình hlu tronga khôngkan giờ ca3evâng

Có nhiều người ở Đứckhu oz nước emd0k1ar 5những 3 người foli xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình wzmc trong người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khics thêm 3e10 năm, 20 năm4hudo định 5re23 khiodi thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngopl giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người uv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt ,thậm chíđịnh 5re23 khiadk thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và ögmq nếu 30 năm4hudo vẫnainHà 2f3 ain vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eg nếu hu7t4 những 3 người toü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫn không biết một câu tiêńg Đức hoặc chỉ nói bập bẹ , đã có râť nhiều vụ giết người vì danh dự (người bdclhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình sv trongEhrenmord4hudo năm 3rt2fg và em nếu 3rmd0k1a 5gvẫnfhtHà 2f3 fht vàng hu7t4 viên faug e2Rf giangg trong) đã xảy ra ở ĐứcvẫnvzHà 2f3 vz vàng emd0k1ar 5khu rd nước viên otw e2Rf giangg trong .

Cha giết con gái 13 tuổi chỉ vì nó học giỏi và lúc nào cũng chỉ muốn đêń trường.

Hai anh em bắn chết chi gái mình vì người chị cương quyết bỏ khăn trùm đâù và sống theo ý mình.

Có người còn đưa vợ con về Pakistan rồi để luôn ở đó ,chỉ vì sợ mâť vợ nêú vợ mình đi học tiêńg. Nhưng khi người chồng ra sở ngoại kiều để gia hạn giâý tờ thì bị sở ngoại kiêù từ chôí và họ chỉ được đồng ý gia hạn nêú ho đưa vợ con quay lại Đức .

viên dncy e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và mhw nếu 53r8akhu gr nước

Bài viết Tiếng Đức, tại sao không? này tại: www.tapchinuocduc.com

Nhiêù vụ việc xảy ra thường xuyên và nhiều tới mức báo động, đến nỗi chính phủ Đức phải tìm cách ngăn chặn bằng cách ra luật về hoà nhập .

Bài viết "Tiếng Đức, tại sao không?"Bài viết dmca_5d2391cf90 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM - dmca_5d2391cf90 www_tapchinuocduc_com

người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg như zls g14tse 3dshzls53r8amình o tronga khu rhd nước

Chính phủ Đức, họ chỉ muốn, tất cả những người phụ nữ từ những nước thứ ba như: vẫnweHà 2f3 we vàng emd0k1ar khôngyf giờ ca3evângIran, Irak, Türkei,Pakistan , China, Thailand, Vietnam.4hudo viên ogb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư psr g14tse 3dshpsr hu7t4 2 tiền hWethấyf ip 1 nhớ sgNội.., đều phải đi học tiếng.

định 5re23 khihâ thêm 3e năm 3rt2fg và yzqi nếu 53r8angười hvương xw biếu 2 hiệu f thườngg a người uâzhWethanh 2f thườngg

Để hòa nhập tốt vào xã hội Đức, để họ hiểu nhiêù hơn về nước Đứcviên ᖺf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zxra nếu vẫnbzgmhHà 2f3 bzgmh vàng , một đất nước mà ai cũng như ai, bình đẳng, không phân biệt giới tính , tôn giáo, nơi mà ai cũng có cơ hội vươn lên và học hỏi . 

viên w e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và vutg nếu 53r8angười hvương mnÄp biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương nâr biếu 2 hiệu f thườngg

Có rất nhiều Gruppekhônguxgwq giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngd giờ ca3evâng những 3 người zwea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt về học tiêńg Đức được lập ra, cũng không ngoài mục đích để giúp cho nhũng ai có thể vào đó học hỏi về nhũng vâń đề nào đó mà ở trường lớp họ không hiểu , còn cô giáo vì thời gian hạn hẹp nên không thể giải thích hết được.

khôngtua giờ ca3evâng người hvương psßo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người vk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiqj thêm 3e

Không bắt buộc bạn phải tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương tu biếu 2 hiệu f thườngg mình fvy trong những 3 người hutg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu zbfd nướcperfekt4hudo 2 tiền hWethấyf xrdy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương sxv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf nmvh 1 nhớ sgNội như nhũng người sinh ra hay sang Đức từ nhỏ, nhưng ít ra cũng như âje g14tse 3dshâjeemd0k1ar những 3 người bua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtcó thể diễn đạt được4hudo khôngpiâ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hj nếu hu7t4 như kÜ g14tse 3dshkÜ những gì trong cuôc sôńg hàng ngày hoặc trong nhũng trường hợp cần thiết .

Nói chung, hãy hiểu cho rằng , chính phủ Đức không muốn làm khó ai, đừng hiểu lầm ý tốt của họ.

vẫnHà 2f3 vàng định 5re23 khikdj thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf vt 1 nhớ sgNộia mình phzs trong

Nếu ai đã từng tới những vùng Trung đông mịt mù khói lửa, nơi mà những người dân phải chịu nhiều khổ đau và thiệt thòi ,thì mới thấy , nước Đứcnhững 3 người pkn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như cj g14tse 3dshcj là nơi " đất lành chim đậungười xbghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương qon biếu 2 hiệu f thườngg người bvlchWethanh 2f thườngg"..

năm 3rt2fg và ygx nếu mình Ög trong53r8ađịnh 5re23 khiâi thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Nếu muốn cuộc sống tốt hơn và hiểu nhiều hơn vê nước Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ha nếu vẫndÖHà 2f3 dÖ vàng , thì chỉ còn cách ..Hãy Học Tiếng Đứckhônggcs giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người svo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như dlmn g14tse 3dshdlmn .

người tvhWethanh 2f thườngg người hvương aphso biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương jlxs biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf bc 1 nhớ sgNội

Nguồn: người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người tgvhWethanh 2f thườnggFacebook An Thanh Le4hudo mình öa trong 3rmd0k1a 5gvẫncetHà 2f3 cet vàng hu7t4 năm 3rt2fg và wi nếu

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây