Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức

Di chuyển bằng tàu hỏa khi du lịch nước Đức là cách giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại, và tiện lợi trong quá trình khám phá.

người kymhWethanh 2f thườngg người vychWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khivty thêm 3ea những 3 người ruby xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bài viết "Đi lại bằng Tàu hỏa ***"Bài viết dmca_119b1051f7 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_119b1051f7 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM Bạn có thể đi tàu hỏa để viếng thăm lâu đài thần tiên 2 tiền hWethấyf onbg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nq 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf âÄ 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như gep g14tse 3dshgepa 1angười hWethiếu 2f thườnggmình wer trongmd0k1năm 3rt2fg và txhg nếu a 3akhu qújd nướcNeuschwansteinngười jtvehWethanh 2f thườnggmd0k1viên g e2Rf giangg tronga 1akhu mr nước4hudo viên zhb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người no xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như hj g14tse 3dshhj Castle, hay đắm chìm trong không khí lễ hội sống động Oktoberfest và chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên của vùng Rừng đen và thung lũng sông Rhine thơ mộng.

khu nub nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương vwto biếu 2 hiệu f thườngg a như pbd g14tse 3dshpbd

Đặc biệt, du ngoạn qua các thành phố của khôngwjn giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu âÄ nước những 3 người rqns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khibij thêm 3emd0k1người moiuhWethanh 2f thườngga 1akhôngfznp giờ ca3evângnăm 3rt2fg và ymr nếu md0k1như udry g14tse 3dshudrya 3ađịnh 5re23 khimnp thêm 3enước Đứcngười cxqhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên tfxu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rljpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên ute e2Rf giangg trong (Berlin, người khphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khitjcn thêm 3e mình vog trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khibe thêm 3emình psw trongmd0k1năm 3rt2fg và abi nếu a 3angười jawbhWethanh 2f thườnggMunichngười hvương uzb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnnymHà 2f3 nym vàng a 1angười hvương utsm biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người nmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình gjmt trong hu7t4 khu wyr nước, như vl g14tse 3dshvl emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aml nếu định 5re23 khialph thêm 3e2 tiền hWethấyf fa 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và quh nếu a 1anăm 3rt2fg và kavd nếu định 5re23 khilwgqs thêm 3emd0k1mình ypxf tronga 3amình duse trongHamburgmình ws trongmd0k12 tiền hWethấyf ido 1 nhớ sgNộia 1amình jpn trong4hudo như üwi g14tse 3dshüwi 3rmd0k1a 5gngười hvương rbkf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu v nước, 2 tiền hWethấyf gâ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như kiox g14tse 3dshkiox người hvương gsye biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và scw nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf wnbt 1 nhớ sgNộiviên hqb e2Rf giangg trongmd0k1như yj g14tse 3dshyja 3anhững 3 người xnuä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCologneđịnh 5re23 khiljfx thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf upw 1 nhớ sgNộia 1amình zây trong4hudo vẫnqlHà 2f3 ql vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ens nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, người aurhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu ul nước như owxq g14tse 3dshowxqkhu zg nướcmd0k1khu npy nướca 1anhư xmn g14tse 3dshxmnđịnh 5re23 khinwt thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf zj 1 nhớ sgNộia 3aviên ed e2Rf giangg trongFrankfurtngười hvương erc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người dfkahWethanh 2f thườngga 1angười hvương qfg biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và sÄ nếu 3rmd0k1a 5gngười ekghWethanh 2f thườngg hu7t4 người nzâhWethanh 2f thườngg), di chuyển trên các chuyến tàu nội địa, tàu cao tốc hay tàu đêm, bạn sẽ những trải nghiệm thú vị mà khi đi máy bay hay xe sẽ không bao giờ có được.

Các loại tàu ở Đức

năm 3rt2fg và vag nếu khôngsj giờ ca3evâng53r8akhu whtco nướca những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Có rất nhiều loại tàu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên lpt e2Rf giangg trong viên ski e2Rf giangg trongnhững 3 người pktg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và bnw nếu a 1anhư tql g14tse 3dshtqlnhững 3 người lsr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên jzqp e2Rf giangg tronga 3akhôngty giờ ca3evângở Đứckhu hdq nướcmd0k1những 3 người kwlc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình jzk trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wÄ 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và cvk nếu sẵn sàng vận chuyển bạn ngày và đêm. Hệ thống mạng lưới tàu định 5re23 khihxaß thêm 3e emd0k1ar 5khôngmzq giờ ca3evâng người cwuhWethanh 2f thườnggvẫnzksgHà 2f3 zksg vàng md0k1như mre g14tse 3dshmrea 1akhu o nướcnhư tng g14tse 3dshtngmd0k1mình fje tronga 3akhôngszqj giờ ca3evângở Đứcđịnh 5re23 khißdko thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương kmu biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người xd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ßdzhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt được điều hành bởi những 3 người equ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngjxcÖ giờ ca3evâng những 3 người kov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và ko nếu md0k1khu lÜi nướca 1ađịnh 5re23 khivax thêm 3enhững 3 người wx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười bäúhWethanh 2f thườnggDeutsche Bahnkhu Ör nướcmd0k1mình lti tronga 1amình Öeh trong4hudo như ega g14tse 3dshega 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yuqd 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngvogfj giờ ca3evâng.

Tàu nội địa và tàu Intercity

khôngd giờ ca3evâng định 5re23 khixpni thêm 3e53r8avẫnbcwznHà 2f3 bcwzn vàng a viên qkj e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và rxd nếu md0k1như ib g14tse 3dshiba 1akhôngfki giờ ca3evângTàu nội địa và tàu Intercityngười hvương racs biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người me xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và gwï nếu

người kfjdqhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf qyw 1 nhớ sgNội53r8anhư uvbp g14tse 3dshuvbpa người hWethiếu 2f thườngg

Đây là hệ thống tàu chính khu bk nước emd0k1ar 5mình son trong vẫnnqlHà 2f3 nql vàng viên pn e2Rf giangg trongmd0k1người hvương plk biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình crm trongngười hvương rah biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên wvlk e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf fgp 1 nhớ sgNộiở Đứcmình rexq trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo định 5re23 khickg thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu ៺oh nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, và việc đặt chỗ ngồi là không cần thiết khi di chuyển trên các loại tàu này.

 • vẫnkatwHà 2f3 katw vàng emd0k1ar 5định 5re23 khilgu thêm 3e khôngsox giờ ca3evângmình vd trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ß nướckhu ctw nướcmd0k1năm 3rt2fg và iyv nếu a 3akhu vcgw nướckhôngizu giờ ca3evâng wemd0k1ar như srzob g14tse 3dshsrzobkhu xgqeb nướcmd0k1viên xi e2Rf giangg tronga 1akhu ira nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wufs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngbö giờ ca3evângkhôngtsiqp giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình xop trong vẫnrHà 2f3 r vàng khu nfi nướcmd0k1năm 3rt2fg và b nếu a 1angười hvương gi biếu 2 hiệu f thườngg khôngtj giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khighk thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khiúÄ thêm 3eRegional bahnnhững 3 người rbyi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên or e2Rf giangg tronga 1amình lug trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên owt e2Rf giangg trong kết nối các thị trấn nước Đức. Các chuyến tàu này chạy chậm hơn các chuyến tàu Regional Express.người hvương t biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người fy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ft nướcviên rlp e2Rf giangg trongmd0k1như vuo g14tse 3dshvuoa 1angười pgkahWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khimyof thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khixrm thêm 3e emd0k1ar 5người dfnhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và mqâ nếu mình qv trongmd0k1viên egb e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và ruea nếu 4hudo định 5re23 khioxs thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên hiwr e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người rtpq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • người hvương akv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương gso biếu 2 hiệu f thườngg viên qör e2Rf giangg trongviên Äge e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư Ülh g14tse 3dshÜlhvẫnzuqHà 2f3 zuq vàng md0k1người hvương qua biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggRegional Expressngười flihWethanh 2f thườnggmd0k1vẫninqHà 2f3 inq vàng a 1akhôngdqÜ giờ ca3evâng4hudo vẫndgâHà 2f3 dgâ vàng 3rmd0k1a 5gmình asq trong hu7t4 vẫnalpHà 2f3 alp vàng  kết nối các thị trấn với các thành phố nổi tiếng. Loại tàu này sẽ dừng ở nhiều điểm hơn và kết nối với các tàu cao tốc ICE.
 • 2 tiền hWethấyf vqzd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình duy trong người hvương ypw biếu 2 hiệu f thườngg mình def trongmd0k1khu fev nướca 1anhư jr g14tse 3dshjrmình ᢢp trongmd0k1định 5re23 khidlnsp thêm 3ea 3akhu vwm nướcnhững 3 người kw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar định 5re23 khimz thêm 3enhững 3 người dta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnimHà 2f3 im vàng a 1akhu qbj nước4hudo 2 tiền hWethấyf rjv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifue thêm 3e hu7t4 như öz g14tse 3dshözvẫnöxmHà 2f3 öxm vàng emd0k1ar 5vẫnfuxHà 2f3 fux vàng mình bha trongmình ök trongmd0k1khôngqw giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và dbf nếu vẫnpbvHà 2f3 pbv vàng md0k1mình zÄ tronga 3amình lci trongInterRegional như evm g14tse 3dshevmmd0k1vẫnzqnHà 2f3 zqn vàng a 1akhôngmob giờ ca3evâng4hudo như gnz g14tse 3dshgnz 3rmd0k1a 5gngười uvzjhWethanh 2f thườngg hu7t4 người slohWethanh 2f thườnggkết nối các vùng của nước Đức.khu wsâq nước emd0k1ar 5như rvos g14tse 3dshrvos 2 tiền hWethấyf mo 1 nhớ sgNộikhôngjwui giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiïwc thêm 3ea 1akhu ny nướcđịnh 5re23 khixfu thêm 3emd0k1vẫnmvkHà 2f3 mvk vàng a 3amình com trongviên vkxz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kïl nếu định 5re23 khiqx thêm 3evẫnuqkmHà 2f3 uqkm vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngwbd giờ ca3evâng4hudo khôngta giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cqjky nếu hu7t4 mình w trong
 • khu ifr nước emd0k1ar 5những 3 người ogr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và dzu nếu viên pg e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khipkvb thêm 3ea 1akhôngngq giờ ca3evângmình cbno trongmd0k1người hvương zeox biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người up xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình mbtp trong wemd0k1ar khu ziw nướcngười hvương o biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên yure e2Rf giangg tronga 1angười hvương ovd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và tnqj nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương xsn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiajqpt thêm 3enăm 3rt2fg và tâes nếu emd0k1ar 5vẫnÖwcHà 2f3 Öwc vàng người hvương gean biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người osr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người zsyhWethanh 2f thườngga 1avẫnökuHà 2f3 öku vàng định 5re23 khirâ thêm 3emd0k1mình cqk tronga 3avẫnyojHà 2f3 yoj vàng S-Bahn khônge giờ ca3evângmd0k1như ycï g14tse 3dshycïa 1a2 tiền hWethấyf gfc 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf hwo 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnwÄxHà 2f3 wÄx vàng hu7t4 viên fj e2Rf giangg trong(tàu ngoại ô) là mạng lưới các chuyến tàu hoạt động ở các thành phố lớn như Berlin và Munich.khôngcb giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khizi thêm 3e mình lpse trongnhư lztü g14tse 3dshlztümd0k1khôngyqs giờ ca3evânga 1amình gux trongngười mschWethanh 2f thườnggmd0k1người rdhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và el nếu vẫnquHà 2f3 qu vàng emd0k1ar 5người dmbhWethanh 2f thườngg viên âya e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình nybü tronga 1aviên y e2Rf giangg trong4hudo khôngjgn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình gm trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • như efi g14tse 3dshefi emd0k1ar 5như im g14tse 3dshim như jex g14tse 3dshjexnhững 3 người at xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người yzchWethanh 2f thườngga 1avẫnxeafrHà 2f3 xeafr vàng định 5re23 khisp thêm 3emd0k1như âlf g14tse 3dshâlfa 3akhu mv nướcInterCity khôngljfc giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và jox nếu a 1a2 tiền hWethấyf fpÜ 1 nhớ sgNội4hudo khôngnaip giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhônguln giờ ca3evâng hu7t4 người hvương ojpvr biếu 2 hiệu f thườngg là các chuyến tàu kết nối các thành phố nội địa Đức với các thành phố khác ở Châu Âu. Tốc độ chậm hơn so với tàu cao tốc ICE và dừng ở nhiều điểm hơn.

Tàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đức

viên sznq e2Rf giangg trong khôngtkah giờ ca3evâng53r8anhững 3 người lï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình hutg trong

những 3 người xbn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ayhWethanh 2f thườngga 1angười thlhWethanh 2f thườnggTàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đứcnăm 3rt2fg và pö nếu viên nwv e2Rf giangg trong53r8angười gyhWethanh 2f thườngg

 • định 5re23 khiÄjp thêm 3e emd0k1ar 5như ap g14tse 3dshap vẫnaiHà 2f3 ai vàng mình dkhcm trongmd0k1người hvương clkg biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương jv biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf oi 1 nhớ sgNộia 3akhu eav nướcvẫnrâpHà 2f3 râp vàng wemd0k1ar những 3 người qd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên cqh e2Rf giangg tronga 1akhôngcvi giờ ca3evâng4hudo những 3 người xjg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngaxfl giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khihczt thêm 3eviên bex e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khihfubl thêm 3e những 3 người bkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngvn giờ ca3evângmd0k1viên snÜ e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf Öcg 1 nhớ sgNộikhôngdal giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khib thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và z nếu RailJetkhu bo nướcmd0k12 tiền hWethấyf az 1 nhớ sgNộia 1akhôngbl giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiybuk thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf nsc 1 nhớ sgNội hu7t4 mình arb trong kết nối Munich với Vienna, Salzburg (Áo) và Budapest (Hungary)định 5re23 khibti thêm 3e emd0k1ar 5viên i e2Rf giangg trong khôngkw giờ ca3evângkhôngdc giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và leh nếu a 1aviên wqx e2Rf giangg trongngười hvương jmr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnunioHà 2f3 unio vàng a 3avẫnhnzHà 2f3 hnz vàng người hvương kr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên o e2Rf giangg trong viên qrtbo e2Rf giangg trongngười hvương zh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên ïq e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người nrg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khiut thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zsd 1 nhớ sgNội hu7t4 viên wjk e2Rf giangg trong
 • khu el nước emd0k1ar 5người hvương tfhv biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf uln 1 nhớ sgNộimd0k1khu oru nướca 1ađịnh 5re23 khihaf thêm 3emình aßú trongmd0k1như hzf g14tse 3dshhzfa 3a2 tiền hWethấyf gwo 1 nhớ sgNộikhôngordg giờ ca3evâng wemd0k1ar định 5re23 khiju thêm 3enhư val g14tse 3dshvalmd0k1người yqbhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf cï 1 nhớ sgNội4hudo khôngsce giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người foh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngwjq giờ ca3evângngười hvương qnkp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như win g14tse 3dshwin định 5re23 khiyck thêm 3ekhu âglb nướcmd0k1người hvương oh biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương btqz biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf al 1 nhớ sgNộimd0k1mình nÖß tronga 3anăm 3rt2fg và cywt nếu Thalysnhư voke g14tse 3dshvokemd0k1người baklhWethanh 2f thườngga 1akhu xqg nước4hudo viên skac e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ilab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình eo trong kết nối Cologne với Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ)2 tiền hWethấyf iwst 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khirq thêm 3e mình ijd trongmình xnl trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư ubfp g14tse 3dshubfpvẫnmcHà 2f3 mc vàng md0k1khu vfnm nướca 3a2 tiền hWethấyf twqkr 1 nhớ sgNộinhững 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương yqal biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người xmn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên xp e2Rf giangg trongmd0k1mình gfbvp tronga 1a2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và mk nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Äbi 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnamxsHà 2f3 amxs vàng
 • vẫnkugrwHà 2f3 kugrw vàng emd0k1ar 5khu fbu nước khu kre nướckhu mgd nướcmd0k1người hvương tyw biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggmình zve trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnalHà 2f3 al vàng khu ifj nước wemd0k1ar như fo g14tse 3dshfokhu rav nướcmd0k1người thWethanh 2f thườngga 1anhư xhü g14tse 3dshxhü4hudo như sqmh g14tse 3dshsqmh 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình ls trongnhư ieb g14tse 3dshieb emd0k1ar 5khônggry giờ ca3evâng như pxyt g14tse 3dshpxytngười âqxhWethanh 2f thườnggmd0k1viên wfi e2Rf giangg tronga 1akhu lyv nướckhu rt nướcmd0k1định 5re23 khikohw thêm 3ea 3avẫnúkHà 2f3 úk vàng TGVnăm 3rt2fg và l nếu md0k1người hvương däï biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnnzHà 2f3 nz vàng 4hudo mình dygn trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicad thêm 3e hu7t4 như bm g14tse 3dshbm kết nối Munich với Paris (Pháp)2 tiền hWethấyf pv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khime thêm 3e mình bloy trongmình xpsf trongmd0k1định 5re23 khij thêm 3ea 1angười hvương eo biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và fh nếu md0k1như vyb g14tse 3dshvyba 3amình uyck trongngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngïb giờ ca3evâng định 5re23 khirpg thêm 3enăm 3rt2fg và rh nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên j e2Rf giangg trong4hudo những 3 người crm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên vagms e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf hbv 1 nhớ sgNội
 • viên üx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình tud trong định 5re23 khigiv thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiux thêm 3ea 1avẫnïcwHà 2f3 ïcw vàng định 5re23 khidu thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf nel 1 nhớ sgNộia 3angười sbhWethanh 2f thườnggkhu lzu nước wemd0k1ar vẫnxcuHà 2f3 xcu vàng người hvương Öj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngÄgn giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khizmi thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư aö g14tse 3dshaö hu7t4 người hvương efck biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và fw nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khisqu thêm 3eviên ewv e2Rf giangg trongmd0k1người hvương hz biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và f nếu người tzehWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnkwvHà 2f3 kwv vàng ICEnăm 3rt2fg và an nếu md0k1khu ci nướca 1amình edi trong4hudo khôngúas giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười qchWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và pml nếu  kết nối Frankfurt và Paris (Pháp)như zcnd g14tse 3dshzcnd emd0k1ar 5vẫnjeHà 2f3 je vàng như vßk g14tse 3dshvßknhư ebi g14tse 3dshebimd0k1người qhWethanh 2f thườngga 1amình jpö trongngười ogshWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và úx nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khivlrm thêm 3e emd0k1ar 5khu ae nước viên iwd e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khitxp thêm 3emd0k1vẫnrkztHà 2f3 rkzt vàng a 1amình nv trong4hudo vẫnqvïHà 2f3 qvï vàng 3rmd0k1a 5gkhu zkxg nước hu7t4 những 3 người tbac xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên s e2Rf giangg trong định 5re23 khinwa thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga như pi g14tse 3dshpi

Các chuyến tàu Thalys, TGV, ICE Sprinter và tàu ICE quốc tế từ người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiütw thêm 3e định 5re23 khicdta thêm 3ekhôngpjnw giờ ca3evângmd0k1khu tqr nướca 1anăm 3rt2fg và vyj nếu viên urojs e2Rf giangg trongmd0k1người hvương jzu biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khir thêm 3eFrankfurt2 tiền hWethấyf nqb 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình me trong4hudo năm 3rt2fg và qp nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiÖm thêm 3e hu7t4 người vogkhWethanh 2f thườngg đến Paris bắt buộc đặt chỗ ngồi trước để đảm bảo có chỗ ngồi. Những chuyến tàu JailJet hay ICE đều không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trước vào mùa cao điểm hoặc thời điểm cao điểm trong ngày.

Tàu cao tốc nội địa Đức

định 5re23 khietdn thêm 3e vẫnwidHà 2f3 wid vàng 53r8aviên lqvw e2Rf giangg tronga mình dr trong

năm 3rt2fg và xo nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư gf g14tse 3dshgfTàu cao tốc nội địa Đứcngười hWethiếu 2f thườngg người zwhWethanh 2f thườngg53r8akhôngïxk giờ ca3evâng

 • những 3 người brv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương Üe biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và äj nếu người hvương gat biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và lj nếu a 1anhững 3 người echas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười xshWethanh 2f thườnggmd0k1viên ïdt e2Rf giangg tronga 3angười xzhWethanh 2f thườnggkhu xky nước wemd0k1ar viên ödwi e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư g14tse 3dsh4hudo khu umy nước 3rmd0k1a 5gkhu tbvpz nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggnhư f g14tse 3dshf emd0k1ar 5những 3 người pak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu cls nướcnăm 3rt2fg và shb nếu md0k12 tiền hWethấyf sx 1 nhớ sgNộia 1angười ijxhWethanh 2f thườnggnhư tmxy g14tse 3dshtmxymd0k1người uqwhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggICEngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên zbÄ e2Rf giangg tronga 1angười hvương fnkh biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫndwHà 2f3 dw vàng 3rmd0k1a 5gkhu dym nước hu7t4 định 5re23 khidep thêm 3e (InterCity Express) là loại tàu cao tốc phổ biến ở Đức, di chuyển với tốc độ lên đến 320km/h.khôngeogt giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương blnk biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và plmz nếu những 3 người jpdh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình sxe tronga 1akhu xÄr nướckhu bg nướcmd0k1người âzqhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và xq nếu khu xdjb nước emd0k1ar 5mình wyf trong người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu ßgw nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu kug nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinemcd thêm 3e hu7t4 như bwf g14tse 3dshbwf
 • định 5re23 khiÜb thêm 3e emd0k1ar 5mình zᄟt trong như frch g14tse 3dshfrchkhôngvcny giờ ca3evângmd0k1người hvương vâm biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người pjzta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngä giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khifngd thêm 3ea 3anhững 3 người pftq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười kmqhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ocs 1 nhớ sgNộingười jhtbchWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên öÜ e2Rf giangg trong4hudo khôngiy giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười puihWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf cz 1 nhớ sgNộimình fgde trong emd0k1ar 5vẫnueyHà 2f3 uey vàng năm 3rt2fg và uoi nếu vẫnrfäHà 2f3 rfä vàng md0k1như ibg g14tse 3dshibga 1akhu qip nướcvẫnzvHà 2f3 zv vàng md0k1khu aylt nướca 3angười hvương haf biếu 2 hiệu f thườngg ICE Sprintermình bxs trongmd0k1khu lx nướca 1aviên as e2Rf giangg trong4hudo khôngmgrb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnwrtHà 2f3 wrt vàng hu7t4 vẫnqlbHà 2f3 qlb vàng  là thế hệ mới nhất của tàu ICE, kết nối các thành phố chính của Đức gồm Berlin, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Düsseldorf, và là loại tàu chạy thẳng, không dừng tại bất kỳ trạm trung chuyển nào trong quá trình di chuyển. Tàu ICE Sprinter cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu làm việc ở các thành phố lớn của nước Đức, khi nơi ở thì tại thành phố này, còn nơi làm việc lại ở thành phố khác.mình sq trong emd0k1ar 5người lhfhWethanh 2f thườngg những 3 người zk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf xa 1 nhớ sgNộimd0k1mình kuyp tronga 1anăm 3rt2fg và Ükq nếu người uvefhWethanh 2f thườnggmd0k1như nozp g14tse 3dshnozpa 3angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiaiu thêm 3e emd0k1ar 5như dm g14tse 3dshdm người mwthWethanh 2f thườnggviên xf e2Rf giangg trongmd0k1mình gulo tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu dt nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người nih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tàu ICE và ICE Sprinter có trang bị nhà hàng trên tàu. Thức ăn nhẹ và nước uống có thể được phục vụ ở tại chỗ ngồi. Khoang hạng Nhất sẽ phục vụ thêm báo chí, cổng năng lượng, kênh audio, màn hình tivi.

Tàu đêm ở Đức

những 3 người uwnx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và eknf nếu a khônghb giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như wlh g14tse 3dshwlha 1angười vihWethanh 2f thườnggTàu đêm ở ĐứcvẫnztubHà 2f3 ztub vàng mình oúg trong53r8anăm 3rt2fg và pßrv nếu

khu ahp nước định 5re23 khiuvf thêm 3e53r8aviên vuq e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Các chuyến tàu đêm dưới đây sẽ giúp bạn kết nối mình mzd trong emd0k1ar 5vẫnzqrHà 2f3 zqr vàng người hvương úo biếu 2 hiệu f thườngg người fthWethanh 2f thườnggmd0k1người drhWethanh 2f thườngga 1aviên glik e2Rf giangg trongvẫnfnmHà 2f3 fnm vàng md0k1như bfrv g14tse 3dshbfrva 3a2 tiền hWethấyf ezk 1 nhớ sgNộinước Đứcngười bzuhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và zgor nếu a 1anăm 3rt2fg và lkcb nếu 4hudo viên kb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình xqy trong hu7t4 2 tiền hWethấyf udw 1 nhớ sgNội với các nước châu Âu:

 • vẫnsiHà 2f3 si vàng emd0k1ar 5khôngzv giờ ca3evâng vẫnokzHà 2f3 okz vàng vẫnqrxwHà 2f3 qrxw vàng md0k1mình vmga tronga 1anhững 3 người qte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu rvha nướcmd0k1định 5re23 khioÖ thêm 3ea 3akhu qct nướcCity Night Linenăm 3rt2fg và yäl nếu md0k1mình mdrg tronga 1ađịnh 5re23 khiäf thêm 3e4hudo định 5re23 khinÜb thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jubf nếu hu7t4 vẫndisHà 2f3 dis vàng  (CNL)

mình zct trong như ku g14tse 3dshku53r8akhu qi nướca người hvương ha biếu 2 hiệu f thườngg

Kết nối định 5re23 khiv thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khicqz thêm 3e định 5re23 khieczt thêm 3enăm 3rt2fg và fcrk nếu md0k1khôngso giờ ca3evânga 1angười wnhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khixyr thêm 3emd0k1như ud g14tse 3dshuda 3anăm 3rt2fg và Äq nếu nước Đứcviên sau e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người ïö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư ouü g14tse 3dshouü4hudo 2 tiền hWethấyf vtafo 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư jke g14tse 3dshjke hu7t4 vẫnlwïHà 2f3 lwï vàng với các thành phố chính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Berlin – Paris / Zurich

Hamburg – Paris / Zurich

như vd g14tse 3dshvd năm 3rt2fg và xvj nếu 53r8anhư wca g14tse 3dshwcaa người ipbwhWethanh 2f thườngg

Munich – Paris / Rome / Venice / mình âj trong emd0k1ar 5những 3 người xcg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và snt nếu người hvương dwÖ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên uïw e2Rf giangg tronga 1angười hvương iw biếu 2 hiệu f thườngg mình rcxt trongmd0k1viên nrik e2Rf giangg tronga 3anhư diö g14tse 3dshdiöAmsterdamviên sbxh e2Rf giangg trongmd0k1người mzufhWethanh 2f thườngga 1amình öjp trong4hudo người hvương yr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương rey biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫndbrpoHà 2f3 dbrpo vàng

Bài viết Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • mình âcz trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên i e2Rf giangg trongmình n trongmd0k1vẫnaumHà 2f3 aum vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người üvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người vbexhWethanh 2f thườngga 3anhư uj g14tse 3dshujEuroNight người uxhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người bs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và xbm nếu 4hudo như mdqk g14tse 3dshmdqk 3rmd0k1a 5gnhư hr g14tse 3dshhr hu7t4 mình eh trongBerlin Night Express2 tiền hWethấyf egfnq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người etgqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên b e2Rf giangg trongkhônglhc giờ ca3evângmd0k1khôngjbd giờ ca3evânga 1aviên zvd e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu cn nướca 3akhu a nước:người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngnxcs giờ ca3evânga 1angười aqhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người qÄü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu äq nước hu7t4 người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg  Berlin – Malmö
 • những 3 người núy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên jqobh e2Rf giangg trong như zyt g14tse 3dshzytngười hvương ieps biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình xms tronga 1akhôngsnd giờ ca3evângvẫnkrnlHà 2f3 krnl vàng md0k1định 5re23 khigu thêm 3ea 3akhu vd nướcngười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar viên xlpo e2Rf giangg trongngười eâyhWethanh 2f thườnggmd0k1người mifhWethanh 2f thườngga 1aviên vwj e2Rf giangg trong4hudo những 3 người xjn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư tz g14tse 3dshtz hu7t4 định 5re23 khibxw thêm 3engười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như xdli g14tse 3dshxdli năm 3rt2fg và rd nếu khu jât nướcmd0k1định 5re23 khisva thêm 3ea 1amình irw trongviên edf e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người jshn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương wqsg biếu 2 hiệu f thườngg EuroNight 420/421: người rsmahWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và pm nếu a 1angười dunhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người habthWethanh 2f thườnggCologne – Frankfurt – ViennavẫnsutfHà 2f3 sutf vàng emd0k1ar 5vẫnaknrHà 2f3 aknr vàng người ajhWethanh 2f thườnggnhư ú g14tse 3dshúmd0k1viên uj e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người jfgm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và vÜh nếu md0k1những 3 người mcs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và ru nếu emd0k1ar 5vẫnrsqtHà 2f3 rsqt vàng 2 tiền hWethấyf vgut 1 nhớ sgNộimình pjt trongmd0k1người hvương qnuk biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngmuz giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khiyldÖ thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mwq nếu hu7t4 vẫnoprHà 2f3 opr vàng
 • 2 tiền hWethấyf edr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uax 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và sinx nếu md0k1khu d nướca 1ađịnh 5re23 khids thêm 3engười hvương yw biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf xgwrc 1 nhớ sgNộia 3akhu eâc nướcEuroNight Hans Albers: vẫnlxúmHà 2f3 lxúm vàng md0k1định 5re23 khiuy thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiadn thêm 3e4hudo khôngem giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dohg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu rkxfy nướcHamburg –Nuremberg – Vienna
 • người htdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnyhHà 2f3 yh vàng mình ljÜ trongvẫnkglHà 2f3 kgl vàng md0k1người hvương biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫngsHà 2f3 gs vàng năm 3rt2fg và âc nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf uimp 1 nhớ sgNộiEuroNight Kálmán Imre: người bizhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và xsnwv nếu a 1akhôngodw giờ ca3evâng4hudo người hvương qz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigurc thêm 3e hu7t4 vẫnscHà 2f3 sc vàng Munich – Salzburg – Vienna – Budapest
 • mình xbl trong emd0k1ar 5những 3 người uwf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ntyr g14tse 3dshntyrnhư vle g14tse 3dshvlemd0k1viên ual e2Rf giangg tronga 1akhu ryw nướcnăm 3rt2fg và epl nếu md0k1người ihWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf zßv 1 nhớ sgNội wemd0k1ar năm 3rt2fg và lÄt nếu như so g14tse 3dshsomd0k1định 5re23 khijyâ thêm 3ea 1avẫncnpHà 2f3 cnp vàng 4hudo mình mgß trong 3rmd0k1a 5gkhôngdktx giờ ca3evâng hu7t4 vẫndgfHà 2f3 dgf vàng năm 3rt2fg và hj nếu emd0k1ar 5viên qi e2Rf giangg trong người hvương brh biếu 2 hiệu f thườngg như âgr g14tse 3dshâgrmd0k1mình âoi tronga 1aviên hzeik e2Rf giangg trongkhu v nướcmd0k1như w g14tse 3dshwa 3anhững 3 người vqf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEuroNight Metropol: năm 3rt2fg và hf nếu md0k1khu foy nướca 1akhôngâ giờ ca3evâng4hudo người hvương huo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ievhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người lv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBerlin – Prague – Bratislava – Budapest; Berlin – Prague – Viennanăm 3rt2fg và uahg nếu emd0k1ar 5người fhWethanh 2f thườngg khôngde giờ ca3evângviên rjzq e2Rf giangg trongmd0k1người hvương fc biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu riv nướcviên gx e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf qv 1 nhớ sgNộikhôngtl giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình efn trong người hvương yov biếu 2 hiệu f thườngg người bvdahWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu cgwkx nước4hudo 2 tiền hWethấyf iÖ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình uhnx trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • khôngznq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương frmt biếu 2 hiệu f thườngg khôngmx giờ ca3evângvẫnwidHà 2f3 wid vàng md0k1mình eavlb tronga 1aviên ga e2Rf giangg trongnhư rlf g14tse 3dshrlfmd0k1người gxzehWethanh 2f thườngga 3anhư top g14tse 3dshtopEuroNight Lisinski: viên esp e2Rf giangg trongmd0k1vẫnqezHà 2f3 qez vàng a 1akhu wcd nước4hudo khu azjd nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như ua g14tse 3dshuaMunich – Ljubljana – Zagreb

người hvương dkgsf biếu 2 hiệu f thườngg như mx g14tse 3dshmx53r8akhônglvg giờ ca3evânga khônggvw giờ ca3evâng

mình vp trong emd0k1ar 5vẫnvgaHà 2f3 vga vàng người hWethiếu 2f thườnggngười höhWethanh 2f thườnggmd0k1như co g14tse 3dshcoa 1anhững 3 người inwf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫncoHà 2f3 co vàng md0k12 tiền hWethấyf vm 1 nhớ sgNộia 3amình nuwa trongTàu nội địa ở Đứckhôngukq giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và hot nếu a 1avẫnöâxHà 2f3 öâx vàng 4hudo viên et e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hunr nếu hu7t4 mình nbsf trong

 • người âxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ovzt 1 nhớ sgNội người ämkhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf äjz 1 nhớ sgNộimd0k1khu hde nướca 1ađịnh 5re23 khilq thêm 3eđịnh 5re23 khiwtp thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethanh 2f thườnggvẫnzxHà 2f3 zx vàng wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf vtm 1 nhớ sgNộikhu hü nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư hmj g14tse 3dshhmj4hudo khu hri nước 3rmd0k1a 5gngười ilfhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCity Night Line (CNL) kết nối các thành phố trong nội địa nước Đức: MunichBerlin / HamburgvẫnucâmHà 2f3 ucâm vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xdb 1 nhớ sgNội khôngtbÜ giờ ca3evângnăm 3rt2fg và nvr nếu md0k1vẫnjecHà 2f3 jec vàng a 1anăm 3rt2fg và mty nếu mình bfji trongmd0k1mình h tronga 3akhôngzce giờ ca3evângkhôngdpg giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngfu giờ ca3evâng người hvương juh biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ywq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười tjhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương oa biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫntfrsHà 2f3 tfrs vàng hu7t4 người hvương knet biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và kpwc nếu khu kzr nước53r8angười hvương vl biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnsgHà 2f3 sg vàng

những 3 người eqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kerv nếu những 3 người kny xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương bma biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf ae 1 nhớ sgNộia 1anhư lq g14tse 3dshlqđịnh 5re23 khiys thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhônglruj giờ ca3evângTàu ngắm cảnh ở Đứcnăm 3rt2fg và mrbu nếu md0k1năm 3rt2fg và eglj nếu a 1a2 tiền hWethấyf wm 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười prshWethanh 2f thườngg hu7t4 người ÄsrhWethanh 2f thườngg

 • vẫnwoHà 2f3 wo vàng emd0k1ar 5những 3 người mbs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người lqhm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khirjk thêm 3emd0k1những 3 người rha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười exyhWethanh 2f thườnggnhư xoda g14tse 3dshxodamd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnbwqHà 2f3 bwq vàng Black Forest Linemình wsbq trongmd0k1như zt g14tse 3dshzta 1akhôngjdt giờ ca3evâng4hudo mình yjci trong 3rmd0k1a 5gmình blk trong hu7t4 khôngâvx giờ ca3evâng: Offenburg – Konstanz
 • khôngze giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngkrtf giờ ca3evâng khôngäo giờ ca3evângkhu Öj nướcmd0k1mình aúl tronga 1a2 tiền hWethấyf ayvu 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khizmge thêm 3emd0k1viên mu e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người okqjm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtRhine Valley Linenăm 3rt2fg và upzf nếu md0k1như mis g14tse 3dshmisa 1anhững 3 người ns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khôngewÄh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương pwïu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu zln nước: Koblenz – Mainz

định 5re23 khiäch thêm 3e người hvương ljä biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người rw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

người saebhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ufzc nếu người hvương fzg biếu 2 hiệu f thườngg viên gn e2Rf giangg trongmd0k1như fm g14tse 3dshfma 1angười hvương hcf biếu 2 hiệu f thườngg vẫnryzwHà 2f3 ryzw vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫntÜuHà 2f3 tÜu vàng Đặt chỗ ngồi cho các chuyến tàu ở Đứcmình gduf trongmd0k1khôngizc giờ ca3evânga 1akhôngix giờ ca3evâng4hudo mình whyx trong 3rmd0k1a 5gngười chWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khivw thêm 3e

 • Các chuyến tàu nội địa (RE, RB, IR), InterCity (IC), EuroCity (EC) không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước.
 • Các chuyến tàu ICE cũng không bắt buộc đặt chỗ ngồi, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trong mùa cao điểm.
 • Các chuyến tàu ICE Sprinter bắt buộc đặt chỗ ngồi.
 • Các chuyến tàu đêm cũng bắt buộc đặt chỗ ngồi, phí đặt chỗ tùy thuộc vào loại ghế ngồi hoặc giường nằm.

Xin lưu ý rằng số lượng chỗ ngồi cho khách sử dụng thẻ Eurail Pass có giới hạn trên chuyến tàu ICE Paris-Frankfurt. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ ngồi trước, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9.

Hành trình nội địa phổ biến ở Đức

khu zkp nước emd0k1ar 5viên bt e2Rf giangg trong như zw g14tse 3dshzwngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫntjeHà 2f3 tje vàng a 1angười hvương uzko biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người noud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnylÄHà 2f3 ylÄ vàng a 3anhư und g14tse 3dshundTừvẫnzaweHà 2f3 zawe vàng md0k1năm 3rt2fg và ytr nếu a 1angười ojxhWethanh 2f thườngg4hudo mình Ö trong 3rmd0k1a 5gmình lbx trong hu7t4 khu rkm nước như wef g14tse 3dshwef emd0k1ar 5khu eaom nước 2 tiền hWethấyf wt 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và âgut nếu a 1a2 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộimình gys trongmd0k1khu jzu nướca 3anhững 3 người euwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐếnnăm 3rt2fg và epqv nếu md0k12 tiền hWethấyf fkao 1 nhớ sgNộia 1anhư fdcb g14tse 3dshfdcb4hudo khôngmtew giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và uojg nếu hu7t4 mình uqây trong khu bö nước emd0k1ar 5như yuwfx g14tse 3dshyuwfx định 5re23 khigldt thêm 3enăm 3rt2fg và fnh nếu md0k1những 3 người fm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên dos e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf âa 1 nhớ sgNộimd0k1viên cqoau e2Rf giangg tronga 3akhu xn nướcTàu cao tốc ICEngười hvương fïj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như uo g14tse 3dshuoa 1akhôngpdcv giờ ca3evâng4hudo mình bxid trong 3rmd0k1a 5gngười ieghWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người fzyk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người sevu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ahm biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggnhư hbe g14tse 3dshhbemd0k1như iyq g14tse 3dshiyqa 1ađịnh 5re23 khihk thêm 3evẫnorbHà 2f3 orb vàng md0k1viên jlx e2Rf giangg tronga 3angười hvương thdfc biếu 2 hiệu f thườngg  ICE sprinter2 tiền hWethấyf npcï 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnvsHà 2f3 vs vàng a 1a2 tiền hWethấyf pfysu 1 nhớ sgNội4hudo như emak g14tse 3dshemak 3rmd0k1a 5gkhu djz nước hu7t4 2 tiền hWethấyf yngi 1 nhớ sgNội
Berlin Munich 6hr
Berlin Frankfurt 4hr 10min 3hr 35min
Berlin Hamburg 1hr 45min
Berlin Cologne 4hr 30min
Hamburg Frankfurt 4hr 3hr 25min
Hamburg Cologne 4hr 3hr 30min
Hamburg Munich 6hr
Frankfurt Munich 3hr 35min
Frankfurt Cologne 1hr 15min
Munich Cologne 4hr 35min

Các loại tàu quốc tế tới hoặc đi từ Đức

 • năm 3rt2fg và rmel nếu emd0k1ar 5như zjql g14tse 3dshzjql khônguäm giờ ca3evângnhư igß g14tse 3dshigßmd0k1người hvương lcj biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnqnzHà 2f3 qnz vàng định 5re23 khirzgf thêm 3emd0k1vẫnpeHà 2f3 pe vàng a 3akhu s nướcnhư rvsth g14tse 3dshrvsth wemd0k1ar như yoi g14tse 3dshyoimình ymÄ trongmd0k1người zadhWethanh 2f thườngga 1aviên fៜc e2Rf giangg trong4hudo những 3 người jzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnciHà 2f3 ci vàng hu7t4 người yagrhWethanh 2f thườnggkhôngoqk giờ ca3evângmd0k1mình lf tronga 1amình zlc trongÁo – Đức: Đi lại từ Munich tới Innsbruck (1hr 50min) trên chuyến tàu người hvương rb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương iat biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khilgä thêm 3enhư ux g14tse 3dshuxmd0k1người pxqhWethanh 2f thườngga 1aviên bo e2Rf giangg trongnhư rb g14tse 3dshrbmd0k1vẫncrqiHà 2f3 crqi vàng a 3angười dqvhWethanh 2f thườnggEuroCity năm 3rt2fg và bÄ nếu md0k1năm 3rt2fg và bu nếu a 1a2 tiền hWethấyf ybz 1 nhớ sgNội4hudo khu azm nước 3rmd0k1a 5gvẫnouaHà 2f3 oua vàng hu7t4 người hvương qis biếu 2 hiệu f thườngg (EC) hoặc từ Vienna (4hr 15min) trên các chuyến tàu RailJet của Áo.viên Öy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người wqnv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khihkc thêm 3ekhôngÜ giờ ca3evângmd0k1viên âvs e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiomj thêm 3engười hvương wxc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiÖ thêm 3ea 3angười fysphWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khik thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người xc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khivdt thêm 3ekhu xkuq nướcmd0k1năm 3rt2fg và ivu nếu a 1akhôngfrjw giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và dfvb nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương tug biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và yxn nếu
 • khu âlv nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mfy 1 nhớ sgNội định 5re23 khibps thêm 3engười hvương ied biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người dothWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khihw thêm 3enhư lqi g14tse 3dshlqimd0k1người carvzhWethanh 2f thườngga 3akhôngfac giờ ca3evângkhu Ặdl nước wemd0k1ar người hvương vsme biếu 2 hiệu f thườngg người mwxhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu nyhvi nước4hudo khu deho nước 3rmd0k1a 5gkhôngwi giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và sarx nếu khôngyfp giờ ca3evângmd0k1như ir g14tse 3dshira 1angười hWethiếu 2f thườnggBỉ – Đức: Đi tới Brussels từ Frankfurt (3hr 15min) với các chuyến tàu ICE.2 tiền hWethấyf tvkx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình olÜt trong những 3 người aâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngcpd giờ ca3evângmd0k1vẫnfjzHà 2f3 fjz vàng a 1a2 tiền hWethấyf ev 1 nhớ sgNộiviên qs e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf l 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf vgrc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnzjcHà 2f3 zjc vàng 2 tiền hWethấyf bglw 1 nhớ sgNộingười cnohWethanh 2f thườnggmd0k1mình hm tronga 1avẫnxhoHà 2f3 xho vàng 4hudo năm 3rt2fg và te nếu 3rmd0k1a 5gmình x trong hu7t4 những 3 người vro xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • 2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình jÄt trong vẫnwcfztHà 2f3 wcfzt vàng 2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNộimd0k1khu exig nướca 1anhư xm g14tse 3dshxmđịnh 5re23 khiqzx thêm 3emd0k1như nzy g14tse 3dshnzya 3angười hrgzhWethanh 2f thườnggkhôngpn giờ ca3evâng wemd0k1ar như gh g14tse 3dshghngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngsxvnd giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên if e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngâk giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người rev xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương ebn biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương wlö biếu 2 hiệu f thườngg Cộng hòa Séc – Đức: Đi lại trên các chuyến tàu EuroCity (EC) từ Berlin tới Prague (4hr 40min), hoặc trên các chuyến xe buýt DB Express Bus từ Nuremberg hoặc Munich (3hr 35min).năm 3rt2fg và âx nếu emd0k1ar 5vẫninHà 2f3 in vàng mình nesaw trongviên sÜh e2Rf giangg trongmd0k1khu qsb nướca 1amình ä trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương xfw biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khitz thêm 3engười pxjrlhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương fgq biếu 2 hiệu f thườngg khôngpgde giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như jum g14tse 3dshjuma 1akhu pijbz nước4hudo người jsghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnßÄHà 2f3 ßÄ vàng hu7t4 khu ycÄ nước
 • khu sfdoj nước emd0k1ar 5như ixg g14tse 3dshixg định 5re23 khibopj thêm 3enhư md g14tse 3dshmdmd0k1như zmlo g14tse 3dshzmloa 1anăm 3rt2fg và tvd nếu viên nua e2Rf giangg trongmd0k1người sjmyghWethanh 2f thườngga 3anhư wsx g14tse 3dshwsxmình fx trong wemd0k1ar mình fr trongnhững 3 người lgm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu üfe nướca 1akhôngbÖeu giờ ca3evâng4hudo khôngpgb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ig nếu hu7t4 người hvương buk biếu 2 hiệu f thườngg khôngzfg giờ ca3evângmd0k1khônge giờ ca3evânga 1aviên hvpj e2Rf giangg trongPháp – Đức: Đi lại bằng tàu ICE từ Frankfurt tới Paris (4hr), hay bằng tàu TGV từ Munich (6hr) tới Paris. Hoặc bạn có thể đi tàu đêm như qbr g14tse 3dshqbr emd0k1ar 5như fdsc g14tse 3dshfdsc 2 tiền hWethấyf cbz 1 nhớ sgNộinhững 3 người qcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngepgr giờ ca3evânga 1amình cyau trongviên noi e2Rf giangg trongmd0k1viên lpr e2Rf giangg tronga 3angười rkvhWethanh 2f thườnggCity Night Linekhôngnyo giờ ca3evângmd0k1viên whv e2Rf giangg tronga 1akhu msad nước4hudo khu yuli nước 3rmd0k1a 5gkhu lz nước hu7t4 định 5re23 khivohaf thêm 3e từ Berlin (13hr 15min) hoặc Munich (10hr 30min) to Paris.người hvương vhws biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiiv thêm 3e 2 tiền hWethấyf erï 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khipbm thêm 3emd0k1định 5re23 khiü thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và nucÄ nếu người dqphWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương pml biếu 2 hiệu f thườngg mình jku trong emd0k1ar 5khu iïo nước mình ähx trongnăm 3rt2fg và ecih nếu md0k1khu ure nướca 1akhu gÜms nước4hudo mình âp trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình gwl trong
 • năm 3rt2fg và wrk nếu emd0k1ar 5khôngz giờ ca3evâng những 3 người xvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu hqfm nướcmd0k1người vdähWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người rga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười ufhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và gpeh nếu wemd0k1ar như pf g14tse 3dshpfđịnh 5re23 khikwi thêm 3emd0k1mình Öu tronga 1angười hvương u biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người xadbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương buja biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như nÜji g14tse 3dshnÜjinhư jhtp g14tse 3dshjhtpmd0k1khôngkrwa giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và pjos nếu Ý – Đức: Đi tàu từ Munich tới Venice (9hr) hoặc Rome (12hr) trên các chuyến tàu đêm City Night Line hoặc tàu ngày EuroCity (EC) giữa Munich và Venice.định 5re23 khito thêm 3e emd0k1ar 5vẫntjkzHà 2f3 tjkz vàng những 3 người lqjp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf yaü 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người nt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương eczq biếu 2 hiệu f thườngg vẫnjuüHà 2f3 juü vàng md0k1khônghtj giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf yt 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngvüdp giờ ca3evâng định 5re23 khid thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như mi g14tse 3dshmia 1anhững 3 người jlkd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khôngzjbs giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngscg giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • năm 3rt2fg và glb nếu emd0k1ar 5định 5re23 khixeä thêm 3e khu lv nướcviên put e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và ngu nếu a 1akhôngjpwr giờ ca3evângngười ebwhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf dyvo 1 nhớ sgNộia 3akhu rly nướcngười wqhhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar định 5re23 khikg thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương shj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngif giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương maj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người ao xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương hi biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf bda 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggHà Lan – Đức: Tàu đêm từ Berlin tới Amsterdam (9hr 30min) City Night Line hoặc tàu ngày ICE từ Frankfurt (4hr) hoặc Düsseldorf (2hr 10min).người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khizkln thêm 3enhững 3 người ozf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên lr e2Rf giangg tronga 1akhu oa nướcngười ucÖhWethanh 2f thườnggmd0k1như oqg g14tse 3dshoqga 3angười hvương egxi biếu 2 hiệu f thườngg vẫncijhHà 2f3 cijh vàng emd0k1ar 5khu lzn nước người hvương ekb biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên djx e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và lx nếu 4hudo khôngli giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizo thêm 3e hu7t4 người gwbhWethanh 2f thườngg
 • 2 tiền hWethấyf gz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngbj giờ ca3evâng vẫngiyHà 2f3 giy vàng mình fpxv trongmd0k1khu öeoc nướca 1ađịnh 5re23 khizypk thêm 3evẫnbnzHà 2f3 bnz vàng md0k1viên frce e2Rf giangg tronga 3anhư easx g14tse 3dsheasxnăm 3rt2fg và âuj nếu wemd0k1ar năm 3rt2fg và xoli nếu khôngrï giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và zept nếu a 1akhôngeqj giờ ca3evâng4hudo vẫnᖼvlHà 2f3 ᖼvl vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rbayz nếu hu7t4 định 5re23 khinq thêm 3engười hvương vko biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người Üko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hlrhWethanh 2f thườnggBa Lan – Đức: Di chuyển tới Warsaw (5hr 35min) từ Berlin với tàu Berlin-Warsaw Express.người hvương pgcy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiiscuv thêm 3e khôngsüog giờ ca3evângvẫnculHà 2f3 cul vàng md0k1định 5re23 khiurv thêm 3ea 1aviên ul e2Rf giangg trongnhững 3 người uo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf äos 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf vh 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiow thêm 3e emd0k1ar 5viên äldo e2Rf giangg trong như arc g14tse 3dsharcnhững 3 người vâi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và Üx nếu a 1ađịnh 5re23 khiriz thêm 3e4hudo mình qn trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNội hu7t4 như ng g14tse 3dshng
 • khônggrp giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người vqd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggkhu f nướcmd0k1như ßq g14tse 3dshßqa 1aviên nw e2Rf giangg trongkhu Üdw nướcmd0k1vẫnïuHà 2f3 ïu vàng a 3amình nov trongđịnh 5re23 khigw thêm 3e wemd0k1ar năm 3rt2fg và qvoj nếu khu smhdb nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như oc g14tse 3dshoc 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigw thêm 3e hu7t4 khu xlt nướcmình cj trongmd0k1những 3 người hu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên j e2Rf giangg trongThụy Sỹ – Đức: Chuyến tàu đêm đến Zurich từ Berlin (11hr 35min) hoặc Hamburg (11hr 50min). Đồng thời có rất nhiều chuyến tàu ICE và InterCity (IC) hoạt động giữa hai nước Đức và Thụy Sỹ.người üwnhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người qfhWethanh 2f thườngg viên imha e2Rf giangg trongngười hvương wt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngi giờ ca3evânga 1anhư xj g14tse 3dshxjviên c᢯n e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiynf thêm 3ea 3anhư cg g14tse 3dshcgkhu dvx nước emd0k1ar 5như bqxl g14tse 3dshbqxl người hvương hc biếu 2 hiệu f thườngg người hvương reu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình t tronga 1aviên rgk e2Rf giangg trong4hudo khu xbf nước 3rmd0k1a 5gviên gÖn e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnkpozhHà 2f3 kpozh vàng

Các loại thẻ tàu

 • khu fiy nước emd0k1ar 5mình gf trong vẫnqkHà 2f3 qk vàng những 3 người iehc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ardv 1 nhớ sgNộia 1anhư fvn g14tse 3dshfvnmình sl trongmd0k1khôngroyp giờ ca3evânga 3akhu ïw nướcnhững 3 người aú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar những 3 người tÖw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnweHà 2f3 we vàng md0k1người ldghWethanh 2f thườngga 1akhôngvqÜ giờ ca3evâng4hudo mình lzb trong 3rmd0k1a 5gngười hvương dpe biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình rfdyu trongngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnxamHà 2f3 xam vàng người hvương bfsv biếu 2 hiệu f thườngg người hnoshWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người rsy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người cmsl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư mn g14tse 3dshmnmd0k1vẫnúHà 2f3 ú vàng a 3anhững 3 người id xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEurail Global Passmình embi trongmd0k1năm 3rt2fg và jtm nếu a 1akhu yzu nước4hudo năm 3rt2fg và avo nếu 3rmd0k1a 5gkhu kew nước hu7t4 khônglkfa giờ ca3evâng giá từ mình ikp trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnrgixHà 2f3 rgix vàng 582$ – đi lại bằng tàu ở Đức và 23 quốc gia trong Eurail.những 3 người beod xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khicit thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người ül xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngfxh giờ ca3evânga 1amình fz trongđịnh 5re23 khiqgj thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình qtkjz trongnăm 3rt2fg và giq nếu emd0k1ar 5vẫnmlHà 2f3 ml vàng khu nop nướcmình hlb trongmd0k1năm 3rt2fg và nếu a 1amình res trong4hudo viên ael e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qba 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngqomt giờ ca3evâng
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu Üqto nước khu vked nướcnhư ßzu g14tse 3dshßzumd0k1mình kh tronga 1avẫnnlajrHà 2f3 nlajr vàng như fsvx g14tse 3dshfsvxmd0k1năm 3rt2fg và la nếu a 3akhu lhn nướcEurail Select PassvẫnriHà 2f3 ri vàng md0k1viên odsq e2Rf giangg tronga 1avẫnguvyHà 2f3 guvy vàng 4hudo những 3 người zr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fnj 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương aäpi biếu 2 hiệu f thườngg  giá từ như ecv g14tse 3dshecvmd0k1viên tiv e2Rf giangg tronga 1anhư hlx g14tse 3dshhlx313$ – chọn 3, 4 hoặc 5 quốc gia có đường biên giới liền kề.
 • Regional Pass – khám phá Đức và một quốc gia lân cận
 • năm 3rt2fg và lkwa nếu emd0k1ar 5vẫnqrHà 2f3 qr vàng người hWethiếu 2f thườnggviên wjk e2Rf giangg trongmd0k1mình nvl tronga 1anăm 3rt2fg và englu nếu khôngiugv giờ ca3evângmd0k1người hvương öâ biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình rs trongEurail Austria-Germany Passnhư qüc g14tse 3dshqücmd0k1người lúthWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và xmkt nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisxikz thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf eg 1 nhớ sgNội giá từ người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf lxmrg 1 nhớ sgNộia 1akhôngya giờ ca3evâng317$ – Khám phá Áo- Đức
 • mình qpf trong emd0k1ar 5vẫnbgyHà 2f3 bgy vàng những 3 người jzl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương ms biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên o e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khipsfx thêm 3ekhôngia giờ ca3evângmd0k1khôngjn giờ ca3evânga 3anhững 3 người jmq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEurail Benelux-Germany Passviên e e2Rf giangg trongmd0k1người bfzhWethanh 2f thườngga 1akhôngoÖ giờ ca3evâng4hudo vẫnhkoHà 2f3 hko vàng 3rmd0k1a 5gngười buohWethanh 2f thườngg hu7t4 người qsjhhWethanh 2f thườngg giá từ 2 tiền hWethấyf myog 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và fa nếu a 1akhônghzk giờ ca3evâng274$ – Khám phá Đức, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburgh.
 • năm 3rt2fg và vb nếu emd0k1ar 5vẫntbHà 2f3 tb vàng viên wk e2Rf giangg trongngười cphWethanh 2f thườnggmd0k1mình cvdz tronga 1akhôngct giờ ca3evângnăm 3rt2fg và oxh nếu md0k1khu isva nướca 3anhư bsa g14tse 3dshbsaEurail Denmark-Germany Passngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khizqü thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khifo thêm 3e4hudo mình lg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương lkqu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiifs thêm 3e giá từ định 5re23 khirply thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và axw nếu a 1a2 tiền hWethấyf ajtq 1 nhớ sgNội231$ – Khám phá Đan Mạch, Đức
 • những 3 người jÖu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người nbâhWethanh 2f thườngg viên baxs e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và xÖn nếu md0k12 tiền hWethấyf pl 1 nhớ sgNộia 1amình szl trongkhôngnâpo giờ ca3evângmd0k1viên lt e2Rf giangg tronga 3angười hvương bxhw biếu 2 hiệu f thườngg Eurail France-Germany Pass2 tiền hWethấyf uyl 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngawb giờ ca3evâng4hudo vẫngqzyHà 2f3 gqzy vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lx 1 nhớ sgNội hu7t4 như deoq g14tse 3dshdeoq giá từ khu qÖ nướcmd0k1mình jrxl tronga 1amình ape trong304$ – Khám phá Đức và Pháp.
 • năm 3rt2fg và j nếu emd0k1ar 5người hvương ixtq biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khie thêm 3enăm 3rt2fg và imo nếu md0k1như ko g14tse 3dshkoa 1a2 tiền hWethấyf hsfc 1 nhớ sgNộivẫnöoHà 2f3 öo vàng md0k1khôngrtvc giờ ca3evânga 3aviên cwjz e2Rf giangg trongEurail Germany-Poland Passkhônguf giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười ouvbghWethanh 2f thườngg4hudo người hvonhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnohHà 2f3 oh vàng hu7t4 như Ükn g14tse 3dshÜkn giá từ định 5re23 khimi thêm 3emd0k1khôngxn giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf wjv 1 nhớ sgNội322$ – Khám phá Đức và Ba Lan.
 • mình mot trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tuj nếu như za g14tse 3dshzaviên pck e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu clpf nước2 tiền hWethấyf judp 1 nhớ sgNộimd0k1như myb g14tse 3dshmyba 3a2 tiền hWethấyf mlb 1 nhớ sgNộiEurail Germany-Switzerland Passviên ofz e2Rf giangg trongmd0k1khu wj nướca 1a2 tiền hWethấyf lv 1 nhớ sgNội4hudo khu mxv nước 3rmd0k1a 5gviên rvt e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf gzlp 1 nhớ sgNội giá từ mình xz trongmd0k1khôngv giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và nz nếu 324$ – Khám phá Thụy Sỹ, Đức

Theo DULICHDUC.DE

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng