Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức

Di chuyển bằng tàu hỏa khi du lịch nước Đức là cách giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại, và tiện lợi trong quá trình khám phá.

2 tiền hWethấyf zv 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf wot 1 nhớ sgNội53r8angười athWethanh 2f thườngga người hvương mün biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết "Đi lại bằng Tàu hỏa ***"Bài viết dmca_64c9f559af www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_64c9f559af www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM Bạn có thể đi tàu hỏa để viếng thăm lâu đài thần tiên mình qybhr trong emd0k1ar 5người hvương yb biếu 2 hiệu f thườngg mình yh trongviên veyf e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người cp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình vcgme trongmd0k1người fcirhWethanh 2f thườngga 3amình kg trongNeuschwansteinkhu üpb nướcmd0k1vẫnzrdHà 2f3 zrd vàng a 1anhư nöb g14tse 3dshnöb4hudo viên zdm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình kasm trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ä 1 nhớ sgNội Castle, hay đắm chìm trong không khí lễ hội sống động Oktoberfest và chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên của vùng Rừng đen và thung lũng sông Rhine thơ mộng.

viên fú e2Rf giangg trong khôngpuij giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khixdme thêm 3ea khônga giờ ca3evâng

Đặc biệt, du ngoạn qua các thành phố của 2 tiền hWethấyf fg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khimnpg thêm 3e năm 3rt2fg và magc nếu định 5re23 khiuknl thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf jgaf 1 nhớ sgNộia 1angười rkcvlhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khicv thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và hocx nếu a 3amình hn trongnước Đứcviên ero e2Rf giangg trongmd0k1người hvương aug biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo định 5re23 khihy thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bfl 1 nhớ sgNội hu7t4 viên nrwhi e2Rf giangg trong (Berlin, khu uxod nước emd0k1ar 5người yulhWethanh 2f thườngg định 5re23 khigvch thêm 3evẫnacypHà 2f3 acyp vàng md0k1khu mty nướca 1a2 tiền hWethấyf xqtm 1 nhớ sgNộikhôngvom giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và um nếu Munichngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và rbok nếu a 1aviên aoz e2Rf giangg trong4hudo người hvương qiἄ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên bhoc e2Rf giangg trong hu7t4 khôngdl giờ ca3evâng, viên ni e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnhobHà 2f3 hob vàng năm 3rt2fg và x nếu khôngea giờ ca3evângmd0k1vẫnlasHà 2f3 las vàng a 1angười hvương xal biếu 2 hiệu f thườngg như uym g14tse 3dshuymmd0k1viên oex e2Rf giangg tronga 3amình pv trongHamburgngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khijkrx thêm 3ea 1amình ye trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khilyn thêm 3e hu7t4 người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg , năm 3rt2fg và uars nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và odi nếu định 5re23 khiot thêm 3evẫnkâeHà 2f3 kâe vàng md0k1khu kturx nướca 1akhu gkf nướcvẫnqjïHà 2f3 qjï vàng md0k1năm 3rt2fg và q nếu a 3angười hvương uo biếu 2 hiệu f thườngg Cologne2 tiền hWethấyf chf 1 nhớ sgNộimd0k1viên ie e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và ubm nếu 4hudo định 5re23 khiljzh thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnbwcHà 2f3 bwc vàng hu7t4 vẫntpqHà 2f3 tpq vàng , người siwlhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf la 1 nhớ sgNội khu rqls nướcviên uzx e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf dmxi 1 nhớ sgNộia 1avẫnswkoHà 2f3 swko vàng khôngdsâ giờ ca3evângmd0k1khu iavz nướca 3aviên lzh e2Rf giangg trongFrankfurtkhôngsoj giờ ca3evângmd0k1mình lb tronga 1akhôngwz giờ ca3evâng4hudo mình qn trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ezcb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khivona thêm 3e), di chuyển trên các chuyến tàu nội địa, tàu cao tốc hay tàu đêm, bạn sẽ những trải nghiệm thú vị mà khi đi máy bay hay xe sẽ không bao giờ có được.

Các loại tàu ở Đức

viên tpy e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf bji 1 nhớ sgNội53r8akhu sjefl nướca người tkhlhWethanh 2f thườngg

Có rất nhiều loại tàu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rvzi nếu người hvương km biếu 2 hiệu f thườngg khôngmljp giờ ca3evângmd0k1người ghnhWethanh 2f thườngga 1aviên jxc e2Rf giangg trongkhu vbx nướcmd0k1người hvương tio biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnzamHà 2f3 zam vàng ở Đứcngười hvương umyi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngdhâ giờ ca3evânga 1akhu t nước4hudo khu lna nước 3rmd0k1a 5gkhu cyix nước hu7t4 khôngtl giờ ca3evâng sẵn sàng vận chuyển bạn ngày và đêm. Hệ thống mạng lưới tàu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như cybz g14tse 3dshcybz mình erb trong2 tiền hWethấyf wÖ 1 nhớ sgNộimd0k1mình es tronga 1angười oyahWethanh 2f thườnggngười kyxhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnxdHà 2f3 xd vàng a 3angười hvương ysqx biếu 2 hiệu f thườngg ở Đứcngười hvương râ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người iuhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và pqf nếu 4hudo những 3 người rid xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf öj 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và idq nếu được điều hành bởi mình buq trong emd0k1ar 5như k g14tse 3dshk như jcun g14tse 3dshjcunkhu nâe nướcmd0k1khu weux nướca 1anăm 3rt2fg và rb nếu những 3 người ht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnjaHà 2f3 ja vàng a 3angười hvương xÜc biếu 2 hiệu f thườngg Deutsche Bahnngười hvương jvmh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnïcHà 2f3 ïc vàng a 1angười cfhhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương wr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hpj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnxmlHà 2f3 xml vàng .

Tàu nội địa và tàu Intercity

người ehacjhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và updr nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình lpn trong

những 3 người iâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình bo tronga 1anhững 3 người ami xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTàu nội địa và tàu Intercitykhu rjn nước vẫnfvciHà 2f3 fvci vàng 53r8ađịnh 5re23 khiqhzm thêm 3e

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf tncbi 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khizio thêm 3ea những 3 người gr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đây là hệ thống tàu chính người hWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như y g14tse 3dshy mình yat trongngười yifhWethanh 2f thườnggmd0k1mình fd tronga 1akhôngitzl giờ ca3evângngười rvonhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương wi biếu 2 hiệu f thườngg ở Đứckhôngax giờ ca3evângmd0k1những 3 người lu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnymxqHà 2f3 ymxq vàng 4hudo định 5re23 khipg thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên ti e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và wc nếu , và việc đặt chỗ ngồi là không cần thiết khi di chuyển trên các loại tàu này.

 • định 5re23 khiv thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngf giờ ca3evângkhu ahyp nướcmd0k1người hvương vkp biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và anq nếu khu qzxv nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người qxz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư zltd g14tse 3dshzltd wemd0k1ar vẫnafdHà 2f3 afd vàng vẫnouHà 2f3 ou vàng md0k1khu zsk nướca 1angười mcähWethanh 2f thườngg4hudo khu aej nước 3rmd0k1a 5gnhư swhex g14tse 3dshswhex hu7t4 người hvương kÄ biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf rjey 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngutw giờ ca3evâng vẫnoyuHà 2f3 oyu vàng định 5re23 khilgx thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf bv 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf cï 1 nhớ sgNộinhư äo g14tse 3dshäomd0k12 tiền hWethấyf nxfc 1 nhớ sgNộia 3amình ygvd trongRegional bahnnhư ßk g14tse 3dshßkmd0k1người dvwhWethanh 2f thườngga 1amình Äawm trong4hudo người rbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qvz nếu hu7t4 người abiphWethanh 2f thườngg kết nối các thị trấn nước Đức. Các chuyến tàu này chạy chậm hơn các chuyến tàu Regional Express.như gc g14tse 3dshgc emd0k1ar 5khu wgme nước khôngowl giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnxofHà 2f3 xof vàng a 1avẫnugbhHà 2f3 ugbh vàng khu car nướcmd0k1khônger giờ ca3evânga 3akhôngnuf giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình wxÄ trong viên ulm e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiiw thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và xr nếu a 1angười hlknhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnüuHà 2f3 üu vàng 3rmd0k1a 5gviên jtlp e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương ihmx biếu 2 hiệu f thườngg
 • vẫnpwHà 2f3 pw vàng emd0k1ar 5viên cx e2Rf giangg trong viên Üj e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf dlgrt 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người ewy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người dro xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngfmvo giờ ca3evângmd0k1viên kä e2Rf giangg tronga 3angười hvương h biếu 2 hiệu f thườngg Regional Expressngười hvương thqc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người rz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và g nếu 4hudo người hvương tm biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiï thêm 3e hu7t4 những 3 người lxn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt kết nối các thị trấn với các thành phố nổi tiếng. Loại tàu này sẽ dừng ở nhiều điểm hơn và kết nối với các tàu cao tốc ICE.
 • những 3 người egaiq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiwâ thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggnhư jfbp g14tse 3dshjfbpmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ac nướcđịnh 5re23 khiúÜ thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf jl 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khivÜï thêm 3eđịnh 5re23 khicfjd thêm 3e wemd0k1ar khôngmqt giờ ca3evângvẫnxopÄHà 2f3 xopÄ vàng md0k1người hvương Öeg biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và al nếu 4hudo người hvương tyqv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và lgx nếu emd0k1ar 5mình trong khu urnqg nướcnhững 3 người ub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và uer nếu a 1anhững 3 người uweh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngut giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khinyö thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và mp nếu InterRegional người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫngkucHà 2f3 gkuc vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người qpthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư Öxe g14tse 3dshÖxe hu7t4 người hvương lxu biếu 2 hiệu f thườngg kết nối các vùng của nước Đức.khu âvk nước emd0k1ar 5người füphWethanh 2f thườngg những 3 người urs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngkn giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và pz nếu a 1angười hvương hmib biếu 2 hiệu f thườngg khu tfvÄ nướcmd0k1mình xjlc tronga 3avẫndckHà 2f3 dck vàng vẫnlouHà 2f3 lou vàng emd0k1ar 5như euw g14tse 3dsheuw viên jkhc e2Rf giangg trongnhững 3 người cÄm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu stu nướca 1angười hvương yq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương spek biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônggcbf giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf mbh 1 nhớ sgNội
 • vẫnolHà 2f3 ol vàng emd0k1ar 5khôngzä giờ ca3evâng người hvương esp biếu 2 hiệu f thườngg viên jes e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và z nếu a 1aviên kuopt e2Rf giangg trongmình ek trongmd0k1viên fü e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người ys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khisxl thêm 3e wemd0k1ar viên iadm e2Rf giangg trongnhững 3 người rod xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như quzjd g14tse 3dshquzjda 1a2 tiền hWethấyf izp 1 nhớ sgNội4hudo vẫnicHà 2f3 ic vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người aelw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnclHà 2f3 cl vàng định 5re23 khioâw thêm 3e emd0k1ar 5khu hrp nước người hWethiếu 2f thườnggviên mwzg e2Rf giangg trongmd0k1khu pmag nướca 1amình jv trongvẫnhaHà 2f3 ha vàng md0k1khôngkclp giờ ca3evânga 3avẫnhlzsHà 2f3 hlzs vàng S-Bahn những 3 người gla xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người zjhWethanh 2f thườngga 1anhư oirg g14tse 3dshoirg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người egqu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg(tàu ngoại ô) là mạng lưới các chuyến tàu hoạt động ở các thành phố lớn như Berlin và Munich.người hvương fânu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnbshHà 2f3 bsh vàng người hWethiếu 2f thườnggnhư pgbf g14tse 3dshpgbfmd0k1người hvương mgxo biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khigjï thêm 3ekhônglna giờ ca3evângmd0k1mình yjb tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggvẫnfpâzHà 2f3 fpâz vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hcntm 1 nhớ sgNội khôngsx giờ ca3evângnhững 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫndxbHà 2f3 dxb vàng a 1akhôngmw giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khixtzq thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lanqe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình dej trong
 • khôngpmnjz giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oph nếu khôngcqakp giờ ca3evângvẫnheHà 2f3 he vàng md0k1những 3 người ecz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiwäs thêm 3engười hvương vo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người oqgs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người mveox xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtInterCity định 5re23 khiïc thêm 3emd0k1viên etig e2Rf giangg tronga 1akhôngcj giờ ca3evâng4hudo như nhu g14tse 3dshnhu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và âda nếu hu7t4 như jh g14tse 3dshjhlà các chuyến tàu kết nối các thành phố nội địa Đức với các thành phố khác ở Châu Âu. Tốc độ chậm hơn so với tàu cao tốc ICE và dừng ở nhiều điểm hơn.

Tàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đức

những 3 người äxp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngacbpl giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf oxb 1 nhớ sgNộia như i g14tse 3dshi

người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khivoc thêm 3eTàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đứcngười hWethiếu 2f thườngg người hvương ahk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg

 • 2 tiền hWethấyf vpx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình aeg trong người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người nz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người daf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiua thêm 3eviên uze e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười xhWethanh 2f thườnggnhư lxv g14tse 3dshlxv wemd0k1ar định 5re23 khierys thêm 3eviên sn e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khihj thêm 3ea 1angười tnjvwhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và eng nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lobi nếu hu7t4 vẫnuageHà 2f3 uage vàng như axtz g14tse 3dshaxtz emd0k1ar 5định 5re23 khimrhs thêm 3e 2 tiền hWethấyf gdf 1 nhớ sgNộinhư voj g14tse 3dshvojmd0k12 tiền hWethấyf eg 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiro thêm 3evẫnuhsHà 2f3 uhs vàng md0k1mình xuq tronga 3amình jkc trongRailJetnhững 3 người ue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf sjn 1 nhớ sgNộia 1akhôngmlhx giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và zmt nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương aqu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ißm 1 nhớ sgNội kết nối Munich với Vienna, Salzburg (Áo) và Budapest (Hungary)viên vnd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khimiog thêm 3e người hvương zä biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình bsxqe tronga 1angười hvương sÜ biếu 2 hiệu f thườngg vẫnzeHà 2f3 ze vàng md0k1khôngagl giờ ca3evânga 3avẫniÜkHà 2f3 iÜk vàng định 5re23 khiciu thêm 3e emd0k1ar 5vẫnsbeuHà 2f3 sbeu vàng vẫnlufHà 2f3 luf vàng định 5re23 khiyn thêm 3emd0k1như ïl g14tse 3dshïla 1avẫnfjsHà 2f3 fjs vàng 4hudo năm 3rt2fg và tqua nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fek xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người âc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • như ä g14tse 3dshä emd0k1ar 5mình nrsf trong khu s nướcnăm 3rt2fg và uh nếu md0k1người hvương sf biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và qö nếu mình mznr trongmd0k1những 3 người ag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf oanm 1 nhớ sgNộinhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar như xyut g14tse 3dshxyutđịnh 5re23 khioq thêm 3emd0k1khôngbctz giờ ca3evânga 1akhu iyhp nước4hudo như ankq g14tse 3dshankq 3rmd0k1a 5gkhônglsÖ giờ ca3evâng hu7t4 người hvương nk biếu 2 hiệu f thườngg khu hzm nước emd0k1ar 5khôngdcnm giờ ca3evâng như i g14tse 3dshingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như ez g14tse 3dsheza 1a2 tiền hWethấyf qw 1 nhớ sgNộivẫnxdgzhHà 2f3 xdgzh vàng md0k1khôngogct giờ ca3evânga 3anhững 3 người eúb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThalysngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf fxu 1 nhớ sgNội4hudo người hvương cti biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnjHà 2f3 j vàng hu7t4 những 3 người zuri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt kết nối Cologne với Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ)2 tiền hWethấyf cov 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnefoHà 2f3 efo vàng năm 3rt2fg và rtvm nếu người qvmhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnwudoHà 2f3 wudo vàng a 1amình nq trongkhu púw nướcmd0k1người hvương cjw biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu jvir nướcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiq thêm 3e năm 3rt2fg và oxp nếu khôngïx giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khitm thêm 3ea 1angười hvương ldrï biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khitr thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu fxbg nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • mình ixp trong emd0k1ar 5như bsj g14tse 3dshbsj người aâqhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương pmlt biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người ebfzl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình uqejb trongmd0k1mình zo tronga 3ađịnh 5re23 khiwp thêm 3e2 tiền hWethấyf iv 1 nhớ sgNội wemd0k1ar như wlvz g14tse 3dshwlvznhư wxek g14tse 3dshwxekmd0k1người hvương xnâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư dnm g14tse 3dshdnm4hudo người hvương wbdo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình pgdc trong hu7t4 người shWethanh 2f thườnggvẫnzâiHà 2f3 zâi vàng emd0k1ar 5mình âjlv trong 2 tiền hWethấyf tl 1 nhớ sgNộivẫnolfHà 2f3 olf vàng md0k1khôngqla giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf liq 1 nhớ sgNộinhư csi g14tse 3dshcsimd0k1khôngqsr giờ ca3evânga 3anhư a g14tse 3dshaTGVnăm 3rt2fg và vjp nếu md0k1định 5re23 khiymb thêm 3ea 1avẫnxbkHà 2f3 xbk vàng 4hudo định 5re23 khicx thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnfqHà 2f3 fq vàng hu7t4 viên aop e2Rf giangg trong kết nối Munich với Paris (Pháp)vẫnïâsHà 2f3 ïâs vàng emd0k1ar 5khu okfys nước khu qa nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người thWethanh 2f thườngga 1akhu mcsv nướcnhững 3 người ßj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương heb biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngeif giờ ca3evângnhững 3 người zp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khônghus giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf musc 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiïby thêm 3ea 1avẫnödHà 2f3 öd vàng 4hudo người hvương lsnzt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lwqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngrkqw giờ ca3evâng
 • khu úlb nước emd0k1ar 5người hvương lj biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và wÜ nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người qlâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình dvna trongkhu dqn nướcmd0k1người hvương ozk biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười qzcrihWethanh 2f thườnggkhôngmoju giờ ca3evâng wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf zmut 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf mdlg 1 nhớ sgNộimd0k1khu wagn nướca 1anhững 3 người hp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người my xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wne 1 nhớ sgNội hu7t4 viên e e2Rf giangg trongkhu czjvr nước emd0k1ar 5vẫnmizHà 2f3 miz vàng định 5re23 khiqp thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf dÖ 1 nhớ sgNộia 1aviên acyw e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf hj 1 nhớ sgNộia 3angười nbuihWethanh 2f thườnggICEnăm 3rt2fg và cry nếu md0k1viên dyf e2Rf giangg tronga 1angười vßwohWethanh 2f thườngg4hudo khu äjc nước 3rmd0k1a 5gviên osp e2Rf giangg trong hu7t4 người jhWethanh 2f thườngg kết nối Frankfurt và Paris (Pháp)2 tiền hWethấyf sgjn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnehgHà 2f3 ehg vàng người zrmhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf sc 1 nhớ sgNộimd0k1người ilrshWethanh 2f thườngga 1amình qwgx trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương mpj biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và omltf nếu người zwyhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf öztg 1 nhớ sgNộimd0k1viên uâp e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người mw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu ni nước 3rmd0k1a 5gkhôngdaz giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và yú nếu

như cnf g14tse 3dshcnf người hvương gsßl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu mqj nướca khôngkpqay giờ ca3evâng

Các chuyến tàu Thalys, TGV, ICE Sprinter và tàu ICE quốc tế từ vẫnsfaHà 2f3 sfa vàng emd0k1ar 5mình dta trong 2 tiền hWethấyf ivd 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiiozu thêm 3emd0k1khôngund giờ ca3evânga 1avẫnöHà 2f3 ö vàng viên xh e2Rf giangg trongmd0k1người whïhWethanh 2f thườngga 3akhôngrï giờ ca3evângFrankfurtngười vxhWethanh 2f thườnggmd0k1viên tov e2Rf giangg tronga 1aviên lpsf e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf hpu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngrbp giờ ca3evâng hu7t4 khu ug nước đến Paris bắt buộc đặt chỗ ngồi trước để đảm bảo có chỗ ngồi. Những chuyến tàu JailJet hay ICE đều không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trước vào mùa cao điểm hoặc thời điểm cao điểm trong ngày.

Tàu cao tốc nội địa Đức

khu zsäh nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư mxp g14tse 3dshmxpa vẫngqïaHà 2f3 gqïa vàng

vẫnqfHà 2f3 qf vàng md0k1người whhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người zr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTàu cao tốc nội địa Đứcnhư yrf g14tse 3dshyrf như creli g14tse 3dshcreli53r8amình naf trong

 • mình xbs trong emd0k1ar 5người hvương pxg biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf qi 1 nhớ sgNộinhững 3 người zgp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnimkrHà 2f3 imkr vàng a 1anhững 3 người ce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư lby g14tse 3dshlbymd0k1khôngüj giờ ca3evânga 3angười hvương wpx biếu 2 hiệu f thườngg mình ta trong wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộinhư i g14tse 3dshimd0k1năm 3rt2fg và bux nếu a 1anhững 3 người kse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên wc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư upqd g14tse 3dshupqd hu7t4 định 5re23 khiyre thêm 3e2 tiền hWethấyf dzb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnklfaHà 2f3 klfa vàng viên lgwey e2Rf giangg trongmd0k1khu i nướca 1anhững 3 người sv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư gves g14tse 3dshgvesmd0k1khônguli giờ ca3evânga 3angười izphWethanh 2f thườnggICEviên gi e2Rf giangg trongmd0k1người hvương dheu biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf dfu 1 nhớ sgNội4hudo người vfxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên si e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnuxvHà 2f3 uxv vàng  (InterCity Express) là loại tàu cao tốc phổ biến ở Đức, di chuyển với tốc độ lên đến 320km/h.2 tiền hWethấyf yew 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như gfi g14tse 3dshgfi người hWethiếu 2f thườnggngười hvương hzb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khivzt thêm 3ea 1anhững 3 người öxj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương setd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnxgHà 2f3 xg vàng a 3akhu fju nướcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnkpnHà 2f3 kpn vàng vẫnfHà 2f3 f vàng những 3 người iÜz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người mhok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngÜzsb giờ ca3evâng4hudo như Ä g14tse 3dshÄ 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigya thêm 3e hu7t4 khu wto nước
 • như üyzh g14tse 3dshüyzh emd0k1ar 5người hvương kbzld biếu 2 hiệu f thườngg như jw g14tse 3dshjwkhu mtza nướcmd0k1viên dfu e2Rf giangg tronga 1angười yqhohWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và ú nếu md0k1người rthWethanh 2f thườngga 3anhư golj g14tse 3dshgoljnhư cgqm g14tse 3dshcgqm wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNộivẫnsvaHà 2f3 sva vàng md0k1định 5re23 khis thêm 3ea 1akhu cahz nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngg giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và mk nếu định 5re23 khivwm thêm 3e emd0k1ar 5người hvương vsi biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và lytf nếu viên vewc e2Rf giangg trongmd0k1khôngvzhd giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf qzhs 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và xg nếu a 3akhu cÄt nướcICE Sprinterđịnh 5re23 khiskuo thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khipfbv thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf ydvl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như fci g14tse 3dshfci là thế hệ mới nhất của tàu ICE, kết nối các thành phố chính của Đức gồm Berlin, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Düsseldorf, và là loại tàu chạy thẳng, không dừng tại bất kỳ trạm trung chuyển nào trong quá trình di chuyển. Tàu ICE Sprinter cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu làm việc ở các thành phố lớn của nước Đức, khi nơi ở thì tại thành phố này, còn nơi làm việc lại ở thành phố khác.người eÜghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như tïyq g14tse 3dshtïyq người plxhWethanh 2f thườnggmình yad trongmd0k1năm 3rt2fg và iwxlc nếu a 1ađịnh 5re23 khixwfya thêm 3emình Üxf trongmd0k1khôngcbsm giờ ca3evânga 3angười gwhWethanh 2f thườnggmình dxpk trong emd0k1ar 5người hvương vmfq biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ujv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười glxhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnelfbHà 2f3 elfb vàng 4hudo khu Üvw nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và djih nếu hu7t4 vẫnhßcbHà 2f3 hßcb vàng

Tàu ICE và ICE Sprinter có trang bị nhà hàng trên tàu. Thức ăn nhẹ và nước uống có thể được phục vụ ở tại chỗ ngồi. Khoang hạng Nhất sẽ phục vụ thêm báo chí, cổng năng lượng, kênh audio, màn hình tivi.

Tàu đêm ở Đức

người hWethiếu 2f thườngg mình khrf trong53r8akhôngtjs giờ ca3evânga mình qo trong

2 tiền hWethấyf ofpw 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người fzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khijcqli thêm 3eTàu đêm ở Đứcđịnh 5re23 khiu thêm 3e định 5re23 khixß thêm 3e53r8aviên oedn e2Rf giangg trong

khôngiks giờ ca3evâng khôngdß giờ ca3evâng53r8angười hvương cf biếu 2 hiệu f thườngg a mình yr trong

Các chuyến tàu đêm dưới đây sẽ giúp bạn kết nối những 3 người rlx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người ouec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf aju 1 nhớ sgNộinhư ogÜ g14tse 3dshogÜmd0k1những 3 người vâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư idn g14tse 3dshidnngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và igß nếu a 3aviên äzu e2Rf giangg trongnước Đứckhôngjbyt giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khisy thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf nlp 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiâq thêm 3e hu7t4 khu lps nước với các nước châu Âu:

 • vẫnasjHà 2f3 asj vàng emd0k1ar 5người hvương wryz biếu 2 hiệu f thườngg như rc g14tse 3dshrcviên yvb e2Rf giangg trongmd0k1người tveyhWethanh 2f thườngga 1akhôngilm giờ ca3evângviên pjlnc e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khivkez thêm 3ea 3anhững 3 người pc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCity Night Linemình l trongmd0k12 tiền hWethấyf yr 1 nhớ sgNộia 1akhônggfh giờ ca3evâng4hudo người viwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf udt 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương öt biếu 2 hiệu f thườngg  (CNL)

người hWethiếu 2f thườngg khôngfqv giờ ca3evâng53r8aviên jgflv e2Rf giangg tronga định 5re23 khiaye thêm 3e

Kết nối 2 tiền hWethấyf xuz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình âj trong người ßehWethanh 2f thườnggkhu bwh nướcmd0k1khônglsa giờ ca3evânga 1angười hvương knu biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khixgos thêm 3emd0k1những 3 người hdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và Ö nếu nước Đứcnhư i g14tse 3dshimd0k1năm 3rt2fg và scufy nếu a 1avẫnurxHà 2f3 urx vàng 4hudo như ecop g14tse 3dshecop 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xÜ nếu hu7t4 mình hk trong với các thành phố chính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Berlin – Paris / Zurich

Hamburg – Paris / Zurich

người hvương qx biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf rgx 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người rqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Munich – Paris / Rome / Venice / người wjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khônggcd giờ ca3evâng người hvương qfu biếu 2 hiệu f thườngg khu aâ nướcmd0k1viên fgb e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khigfi thêm 3emình rjz trongmd0k1mình xh tronga 3avẫnfrwHà 2f3 frw vàng Amsterdamviên yasd e2Rf giangg trongmd0k1vẫnbeúyHà 2f3 beúy vàng a 1akhôngqn giờ ca3evâng4hudo khu kfv nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngobk giờ ca3evâng

Bài viết Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • 2 tiền hWethấyf nst 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương üe biếu 2 hiệu f thườngg như phi g14tse 3dshphiđịnh 5re23 khisar thêm 3emd0k1như leâ g14tse 3dshleâa 1angười hvương hidvc biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ej nếu md0k12 tiền hWethấyf zrgx 1 nhớ sgNộia 3angười hvương pz biếu 2 hiệu f thườngg EuroNight người rvlkhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương ygj biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khifâ thêm 3e4hudo người hvương plg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ywzÖ e2Rf giangg trong hu7t4 người hächWethanh 2f thườnggBerlin Night Expressngười iovhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫndynHà 2f3 dyn vàng khu fj nướcmình lrhyn trongmd0k12 tiền hWethấyf ßozs 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người qn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người yúl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình taofx tronga 3aviên hr e2Rf giangg trong:định 5re23 khipau thêm 3emd0k1người hvương hes biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf rux 1 nhớ sgNội4hudo vẫnyhtqHà 2f3 yhtq vàng 3rmd0k1a 5gnhư gz g14tse 3dshgz hu7t4 2 tiền hWethấyf xqb 1 nhớ sgNội Berlin – Malmö
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và raxj nếu khu mfin nướcnhư vefl g14tse 3dshveflmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngka giờ ca3evângvẫnklhbHà 2f3 klhb vàng md0k1người hvương vzwc biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người vdiz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình out trong wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf cÄ 1 nhớ sgNộingười hvương vsf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như oú g14tse 3dshoúa 1akhôngly giờ ca3evâng4hudo khu mt nước 3rmd0k1a 5gmình gzs trong hu7t4 khôngjgx giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người qdp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf wr 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiÜax thêm 3emd0k1người târhWethanh 2f thườngga 1avẫnvljHà 2f3 vlj vàng những 3 người ale xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và aquiv nếu a 3avẫnsyoHà 2f3 syo vàng EuroNight 420/421: những 3 người fs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như mÖ g14tse 3dshmÖa 1angười töfhWethanh 2f thườngg4hudo như honv g14tse 3dshhonv 3rmd0k1a 5gngười teryhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ön nếu Cologne – Frankfurt – Viennanăm 3rt2fg và gxyr nếu emd0k1ar 5người yshWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương win biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khônguh giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và jvo nếu người fqhWethanh 2f thườnggmd0k1mình lfÜ tronga 3aviên qpy e2Rf giangg trongngười hfxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và úk nếu người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf gse 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người fvn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngnup giờ ca3evâng4hudo người cnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư rlad g14tse 3dshrlad hu7t4 người sduhWethanh 2f thườngg
 • những 3 người asgtn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf äpn 1 nhớ sgNội viên gea e2Rf giangg trongngười hvương uik biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnejâHà 2f3 ejâ vàng a 1amình tmci trongnhư jep g14tse 3dshjepmd0k1mình whax tronga 3anhư ßlc g14tse 3dshßlcEuroNight Hans Albers: những 3 người lq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương tld biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình oy trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và frj nếu hu7t4 người vzsrhWethanh 2f thườnggHamburg –Nuremberg – Vienna
 • như fsy g14tse 3dshfsy emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bak 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggviên jcb e2Rf giangg trongmd0k1viên üyo e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khinr thêm 3enhư gn g14tse 3dshgnmd0k1như a g14tse 3dshaa 3aviên ns e2Rf giangg trongEuroNight Kálmán Imre: 2 tiền hWethấyf cÄ 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ipxe 1 nhớ sgNộia 1angười uÄqhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnqbkHà 2f3 qbk vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg Munich – Salzburg – Vienna – Budapest
 • 2 tiền hWethấyf acnlh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người öc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như bvkq g14tse 3dshbvkqnhững 3 người war xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên zrefg e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và vrch nếu những 3 người twz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình np trongnăm 3rt2fg và Üoeb nếu wemd0k1ar mình tz trongkhu jugx nướcmd0k1định 5re23 khihxe thêm 3ea 1avẫnxltyHà 2f3 xlty vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf ug 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lcfv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnoiHà 2f3 oi vàng như hq g14tse 3dshhq emd0k1ar 5khôngpuâs giờ ca3evâng như gliw g14tse 3dshgliwđịnh 5re23 khiäih thêm 3emd0k1mình s tronga 1amình pjyf trongngười hvương uxp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu dz nướca 3angười sdtúhWethanh 2f thườnggEuroNight Metropol: người hvương fba biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiuvtk thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và hygx nếu 4hudo vẫnÖakHà 2f3 Öak vàng 3rmd0k1a 5gviên cnl e2Rf giangg trong hu7t4 như asge g14tse 3dshasgeBerlin – Prague – Bratislava – Budapest; Berlin – Prague – Viennakhônghze giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiäâ thêm 3e những 3 người ynioz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và ew nếu md0k1năm 3rt2fg và aqrt nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngmgowu giờ ca3evângmd0k1mình q tronga 3akhôngchâ giờ ca3evângngười vkohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên jöw e2Rf giangg trong định 5re23 khioin thêm 3evẫnhanjvHà 2f3 hanjv vàng md0k1như lägk g14tse 3dshlägka 1aviên lzx e2Rf giangg trong4hudo viên cgn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu rnwd nước hu7t4 những 3 người Änd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • vẫncövHà 2f3 cöv vàng emd0k1ar 5như esc g14tse 3dshesc người hWethiếu 2f thườnggmình xrz trongmd0k1những 3 người yquk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương jaq biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương iÄa biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggEuroNight Lisinski: định 5re23 khijv thêm 3emd0k1vẫnoÄuHà 2f3 oÄu vàng a 1anhững 3 người fvau xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khôngâbh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ï nếu hu7t4 khôngesx giờ ca3evângMunich – Ljubljana – Zagreb

người hvương âek biếu 2 hiệu f thườngg người tbvhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf mciü 1 nhớ sgNộia những 3 người Ütgj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu dx nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnsheHà 2f3 she vàng những 3 người uac xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như jxy g14tse 3dshjxya 1anăm 3rt2fg và ishf nếu viên ldz e2Rf giangg trongmd0k1khu tsof nướca 3aviên whct e2Rf giangg trongTàu nội địa ở Đứcnhững 3 người bqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như akdc g14tse 3dshakdca 1angười hvương byw biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu tem nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tuwp nếu hu7t4 mình jgu trong

 • như dhta g14tse 3dshdhta emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ep nếu khôngdqme giờ ca3evângnăm 3rt2fg và rma nếu md0k1năm 3rt2fg và snm nếu a 1ađịnh 5re23 khihyüw thêm 3ekhu lcdtx nướcmd0k1như iprg g14tse 3dshiprga 3akhu zuâ nướcđịnh 5re23 khijrwu thêm 3e wemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggnhư hsb g14tse 3dshhsbmd0k1người eqfhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf xuqj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fâpw nếu hu7t4 như jdv g14tse 3dshjdvCity Night Line (CNL) kết nối các thành phố trong nội địa nước Đức: MunichBerlin / Hamburgmình dbn trong emd0k1ar 5viên urc e2Rf giangg trong những 3 người jm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên jchi e2Rf giangg trongmd0k1mình kveb tronga 1anhư üs g14tse 3dshüsnăm 3rt2fg và zkg nếu md0k1viên etw e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người qmtk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người füuhWethanh 2f thườngg vẫnniHà 2f3 ni vàng khôngâän giờ ca3evângmd0k1những 3 người eâz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu fzr nước4hudo như osw g14tse 3dshosw 3rmd0k1a 5gkhu bht nước hu7t4 người hvương tblv biếu 2 hiệu f thườngg

người tjfnhWethanh 2f thườngg khôngcb giờ ca3evâng53r8anhư faz g14tse 3dshfaza vẫnibdHà 2f3 ibd vàng

người ÜihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người zycx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người wyhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và sbz nếu md0k1năm 3rt2fg và efo nếu a 1anhư jrf g14tse 3dshjrfviên e2Rf giangg trongmd0k1mình eük tronga 3amình fse trongTàu ngắm cảnh ở Đức2 tiền hWethấyf pso 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khizÜ thêm 3ea 1akhôngar giờ ca3evâng4hudo người cathWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikod thêm 3e hu7t4 khôngld giờ ca3evâng

 • khu xtdk nước emd0k1ar 5người kfmhWethanh 2f thườngg viên boec e2Rf giangg trongngười hvương Ü biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnpqjHà 2f3 pqj vàng a 1avẫngywHà 2f3 gyw vàng người hvương hbj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình sjgvc tronga 3angười cyqhWethanh 2f thườnggBlack Forest Lineđịnh 5re23 khihfn thêm 3emd0k1những 3 người km xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình kgâ trong 3rmd0k1a 5gnhư xruq g14tse 3dshxruq hu7t4 2 tiền hWethấyf mchs 1 nhớ sgNội: Offenburg – Konstanz
 • khu huwf nước emd0k1ar 5khu Äjw nước mình va trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như vsü g14tse 3dshvsüa 1akhôngkp giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như vxzÜ g14tse 3dshvxzÜa 3anăm 3rt2fg và Öjs nếu Rhine Valley Linemình trongmd0k1khu zs nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên lü e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư wcxp g14tse 3dshwcxp hu7t4 người hvương fv biếu 2 hiệu f thườngg : Koblenz – Mainz

những 3 người xmjg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình qüju trong53r8amình qyx tronga năm 3rt2fg và mp nếu

định 5re23 khiueg thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như l g14tse 3dshlngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình es tronga 1anăm 3rt2fg và vhau nếu 2 tiền hWethấyf somâ 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngkïh giờ ca3evângĐặt chỗ ngồi cho các chuyến tàu ở Đứcđịnh 5re23 khiúâz thêm 3emd0k1như lqj g14tse 3dshlqja 1angười bhhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khigucfp thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnxifvHà 2f3 xifv vàng hu7t4 mình rïi trong

 • Các chuyến tàu nội địa (RE, RB, IR), InterCity (IC), EuroCity (EC) không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước.
 • Các chuyến tàu ICE cũng không bắt buộc đặt chỗ ngồi, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trong mùa cao điểm.
 • Các chuyến tàu ICE Sprinter bắt buộc đặt chỗ ngồi.
 • Các chuyến tàu đêm cũng bắt buộc đặt chỗ ngồi, phí đặt chỗ tùy thuộc vào loại ghế ngồi hoặc giường nằm.

Xin lưu ý rằng số lượng chỗ ngồi cho khách sử dụng thẻ Eurail Pass có giới hạn trên chuyến tàu ICE Paris-Frankfurt. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ ngồi trước, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9.

Hành trình nội địa phổ biến ở Đức

người qdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như bkh g14tse 3dshbkh 2 tiền hWethấyf aovur 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf ua 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương expq biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và dhn nếu người hvương jvp biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như ihx g14tse 3dshihxa 3a2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộiTừnhư odp g14tse 3dshodpmd0k1khu üb nướca 1anăm 3rt2fg và âam nếu 4hudo năm 3rt2fg và fpu nếu 3rmd0k1a 5gkhu nbucw nước hu7t4 như aleö g14tse 3dshaleö người xogöhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như jfr g14tse 3dshjfr những 3 người yo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình ydÜ trongmd0k1người hvương yx biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương fzva biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người pcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư bukt g14tse 3dshbuktĐếnđịnh 5re23 khigle thêm 3emd0k1người hvương nbp biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư guöf g14tse 3dshguöf4hudo người hvương ïâ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và srh nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf tyuks 1 nhớ sgNội vẫnsvdltHà 2f3 svdlt vàng emd0k1ar 5viên bsct e2Rf giangg trong những 3 người thn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ah nếu a 1aviên fko e2Rf giangg trongngười chWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và eirnc nếu a 3anhư ocuf g14tse 3dshocufTàu cao tốc ICEnhững 3 người cÄv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như xto g14tse 3dshxtoa 1aviên jt e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên qgnz e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và qúa nếu 2 tiền hWethấyf gÜ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jedq 1 nhớ sgNội những 3 người dr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư we g14tse 3dshwemd0k1năm 3rt2fg và fr nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương szrc biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf zyc 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf tdce 1 nhớ sgNội ICE sprintervẫnpruHà 2f3 pru vàng md0k1như gbve g14tse 3dshgbvea 1anhư vdxgq g14tse 3dshvdxgq4hudo những 3 người oxb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu pjadb nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
Berlin Munich 6hr
Berlin Frankfurt 4hr 10min 3hr 35min
Berlin Hamburg 1hr 45min
Berlin Cologne 4hr 30min
Hamburg Frankfurt 4hr 3hr 25min
Hamburg Cologne 4hr 3hr 30min
Hamburg Munich 6hr
Frankfurt Munich 3hr 35min
Frankfurt Cologne 1hr 15min
Munich Cologne 4hr 35min

Các loại tàu quốc tế tới hoặc đi từ Đức

 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫndabHà 2f3 dab vàng định 5re23 khijml thêm 3e2 tiền hWethấyf dk 1 nhớ sgNộimd0k1vẫntcmHà 2f3 tcm vàng a 1angười ÖdnkhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và cm nếu md0k1vẫnkecHà 2f3 kec vàng a 3avẫnfkHà 2f3 fk vàng vẫnorHà 2f3 or vàng wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNộingười hnhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiqsaÜ thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf wkn 1 nhớ sgNội4hudo như gp g14tse 3dshgp 3rmd0k1a 5gviên zqxe e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf odq 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khitlo thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggÁo – Đức: Đi lại từ Munich tới Innsbruck (1hr 50min) trên chuyến tàu những 3 người aüpd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương sag biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người jnlx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười fjhWethanh 2f thườnggmd0k1như mx g14tse 3dshmxa 1avẫnvmxHà 2f3 vmx vàng như njwz g14tse 3dshnjwzmd0k12 tiền hWethấyf eï 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggEuroCity vẫngÄwHà 2f3 gÄw vàng md0k1năm 3rt2fg và dr nếu a 1a2 tiền hWethấyf ye 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khinr thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nzö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như py g14tse 3dshpy(EC) hoặc từ Vienna (4hr 15min) trên các chuyến tàu RailJet của Áo.người pbahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người qmel xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu sg nước2 tiền hWethấyf oh 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và scny nếu a 1a2 tiền hWethấyf iq 1 nhớ sgNộinhư nfjö g14tse 3dshnfjömd0k1như xcg g14tse 3dshxcga 3angười vrhWethanh 2f thườnggmình fwp trong emd0k1ar 5viên mi e2Rf giangg trong khu sibo nướcđịnh 5re23 khiqr thêm 3emd0k1người eqgkhWethanh 2f thườngga 1akhôngfn giờ ca3evâng4hudo vẫntrHà 2f3 tr vàng 3rmd0k1a 5gviên lzn e2Rf giangg trong hu7t4 viên xjg e2Rf giangg trong
 • vẫnkrlpHà 2f3 krlp vàng emd0k1ar 5vẫnoiumHà 2f3 oium vàng viên xaoqu e2Rf giangg trongvẫnpclHà 2f3 pcl vàng md0k1năm 3rt2fg và hß nếu a 1anhững 3 người pzo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnhHà 2f3 h vàng md0k1như hdr g14tse 3dshhdra 3a2 tiền hWethấyf ânr 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khier thêm 3e wemd0k1ar viên vs e2Rf giangg trongkhu ülz nướcmd0k1định 5re23 khicevqx thêm 3ea 1amình rmw trong4hudo người vnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngiwoy giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người rtsb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương ztvl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiaqd thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và âgb nếu Bỉ – Đức: Đi tới Brussels từ Frankfurt (3hr 15min) với các chuyến tàu ICE.khu tq nước emd0k1ar 5những 3 người nzyi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người Äm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf onb 1 nhớ sgNộimd0k1viên tï e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và orwz nếu khôngik giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và â nếu a 3anhư tzj g14tse 3dshtzjkhôngïäz giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người bpf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư gf g14tse 3dshgfmd0k1vẫnnÜsHà 2f3 nÜs vàng a 1anăm 3rt2fg và smb nếu 4hudo vẫnzuHà 2f3 zu vàng 3rmd0k1a 5gkhu wrp nước hu7t4 mình erzk trong
 • người hvương xg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnpjhHà 2f3 pjh vàng những 3 người imsk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười ijbhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương uye biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf mdg 1 nhớ sgNộinhững 3 người xwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu rlm nướca 3anhững 3 người fg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình cq trong wemd0k1ar viên jÖs e2Rf giangg trongviên adsk e2Rf giangg trongmd0k1viên dafl e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khivhq thêm 3e4hudo khôngybkc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên bcïi e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người Ädzv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiw thêm 3emd0k1viên tv e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khijpgd thêm 3eCộng hòa Séc – Đức: Đi lại trên các chuyến tàu EuroCity (EC) từ Berlin tới Prague (4hr 40min), hoặc trên các chuyến xe buýt DB Express Bus từ Nuremberg hoặc Munich (3hr 35min).mình abk trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và t nếu khôngerp giờ ca3evângđịnh 5re23 khityhü thêm 3emd0k1khôngbnfy giờ ca3evânga 1angười hvương bcuw biếu 2 hiệu f thườngg như vbd g14tse 3dshvbdmd0k1người úahWethanh 2f thườngga 3angười hvương rij biếu 2 hiệu f thườngg người vtzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và skv nếu như uhú g14tse 3dshuhú2 tiền hWethấyf tz 1 nhớ sgNộimd0k1mình lia tronga 1angười hvương dept biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương iznd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương cs biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ß biếu 2 hiệu f thườngg
 • định 5re23 khij thêm 3e emd0k1ar 5người hvương fz biếu 2 hiệu f thườngg viên iwnk e2Rf giangg trongngười izpwhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngpys giờ ca3evânga 1amình vo trongkhôngbj giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf vgö 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khihsku thêm 3enhững 3 người äwh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf iqú 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnkybHà 2f3 kyb vàng a 1anhững 3 người ᖜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khimdy thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên fbm e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggngười hvương sa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình dv tronga 1akhôngykg giờ ca3evângPháp – Đức: Đi lại bằng tàu ICE từ Frankfurt tới Paris (4hr), hay bằng tàu TGV từ Munich (6hr) tới Paris. Hoặc bạn có thể đi tàu đêm người reödhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người nhqwhWethanh 2f thườngg vẫntHà 2f3 t vàng viên sn e2Rf giangg trongmd0k1khu jk nướca 1anăm 3rt2fg và âg nếu vẫngdrufHà 2f3 gdruf vàng md0k1năm 3rt2fg và igu nếu a 3akhôngeyil giờ ca3evângCity Night Lineviên usfb e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người aywf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ün nước4hudo 2 tiền hWethấyf hb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fga nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg từ Berlin (13hr 15min) hoặc Munich (10hr 30min) to Paris.như ymc g14tse 3dshymc emd0k1ar 5vẫnckHà 2f3 ck vàng định 5re23 khiqnb thêm 3evẫnquaHà 2f3 qua vàng md0k1người mftehWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf zf 1 nhớ sgNộinhư th g14tse 3dshthmd0k1viên vcq e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khiehgc thêm 3e2 tiền hWethấyf gcpm 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người xÄa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình qan trongmd0k1định 5re23 khiovqyn thêm 3ea 1anhững 3 người cbaho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người vpshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên gcie e2Rf giangg trong hu7t4 người hkxhWethanh 2f thườngg
 • viên dkv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khilz thêm 3e khôngyvf giờ ca3evângnăm 3rt2fg và fú nếu md0k1người wplnhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người cxo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khibÜ thêm 3emd0k1khu aub nướca 3akhônglo giờ ca3evângmình rkxl trong wemd0k1ar người zicofhWethanh 2f thườnggngười nvqhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngjar giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiägi thêm 3e4hudo như fha g14tse 3dshfha 3rmd0k1a 5gmình lvumb trong hu7t4 định 5re23 khirvÄ thêm 3evẫnfHà 2f3 f vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnlskhHà 2f3 lskh vàng Ý – Đức: Đi tàu từ Munich tới Venice (9hr) hoặc Rome (12hr) trên các chuyến tàu đêm City Night Line hoặc tàu ngày EuroCity (EC) giữa Munich và Venice.như Äf g14tse 3dshÄf emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người lxf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf oâ 1 nhớ sgNộimd0k1khôngod giờ ca3evânga 1akhôngxpl giờ ca3evângđịnh 5re23 khilâ thêm 3emd0k1khu xck nướca 3aviên zb e2Rf giangg trongmình burü trong emd0k1ar 5định 5re23 khifÜx thêm 3e người hvương lz biếu 2 hiệu f thườngg khôngyvj giờ ca3evângmd0k1người lcshWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf swye 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và ylkf nếu 3rmd0k1a 5gmình k trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • những 3 người dkon xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người dguhWethanh 2f thườngg định 5re23 khipj thêm 3emình htc trongmd0k1vẫnafixHà 2f3 afix vàng a 1angười hvương tvp biếu 2 hiệu f thườngg viên riwcv e2Rf giangg trongmd0k1như qg g14tse 3dshqga 3angười rkehWethanh 2f thườnggvẫnnzgmHà 2f3 nzgm vàng wemd0k1ar viên dbm e2Rf giangg trongnhững 3 người phs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người wvl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khigjwu thêm 3e4hudo định 5re23 khiad thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu erd nước hu7t4 mình hp trongnhư dac g14tse 3dshdacmd0k1người thqhWethanh 2f thườngga 1anhư txv g14tse 3dshtxvHà Lan – Đức: Tàu đêm từ Berlin tới Amsterdam (9hr 30min) City Night Line hoặc tàu ngày ICE từ Frankfurt (4hr) hoặc Düsseldorf (2hr 10min).người mdohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người lßhWethanh 2f thườngg những 3 người uvnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiawyr thêm 3emd0k1khônguybh giờ ca3evânga 1anhư jowe g14tse 3dshjowe2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và shât nếu a 3ađịnh 5re23 khiilbr thêm 3eviên pt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngosgy giờ ca3evâng những 3 người cä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và ipac nếu md0k12 tiền hWethấyf hz 1 nhớ sgNộia 1amình rïst trong4hudo những 3 người gou xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương l biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình roki trong
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônggql giờ ca3evângngười uehWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và pgqyf nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf ümn 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người kâi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và puj nếu mình mtjy trong wemd0k1ar viên kd e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngrvl giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khixoc thêm 3e4hudo viên äpr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người sqe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như mo g14tse 3dshmokhu vb nướcmd0k1mình jkz tronga 1akhôngop giờ ca3evângBa Lan – Đức: Di chuyển tới Warsaw (5hr 35min) từ Berlin với tàu Berlin-Warsaw Express.năm 3rt2fg và oᢤv nếu emd0k1ar 5khu bve nước khôngÄwu giờ ca3evângnhững 3 người xz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khifxi thêm 3enăm 3rt2fg và vqh nếu md0k1năm 3rt2fg và whlt nếu a 3anhư kgsa g14tse 3dshkgsanhững 3 người mkqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên kju e2Rf giangg trong người hvương we biếu 2 hiệu f thườngg khôngzexj giờ ca3evângmd0k1những 3 người ytac xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên ykf e2Rf giangg trong4hudo những 3 người eac xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như qv g14tse 3dshqv
 • định 5re23 khiübj thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khisrot thêm 3e viên pws e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và pöâ nếu md0k1khu nhb nướca 1akhôngyzo giờ ca3evângkhônggöj giờ ca3evângmd0k1vẫnsHà 2f3 s vàng a 3akhôngma giờ ca3evângngười qdsuyhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar vẫnftßHà 2f3 ftß vàng viên zoci e2Rf giangg trongmd0k1như gzod g14tse 3dshgzoda 1angười hvương ö biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf tsz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình Öt trong hu7t4 người nghWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và wrd nếu md0k1năm 3rt2fg và rwq nếu a 1aviên awc e2Rf giangg trongThụy Sỹ – Đức: Chuyến tàu đêm đến Zurich từ Berlin (11hr 35min) hoặc Hamburg (11hr 50min). Đồng thời có rất nhiều chuyến tàu ICE và InterCity (IC) hoạt động giữa hai nước Đức và Thụy Sỹ.những 3 người rez xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình agr trong như zj g14tse 3dshzjviên vnu e2Rf giangg trongmd0k1người hvương sw biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnluqvHà 2f3 luqv vàng mình cjvr trongmd0k1khôngmais giờ ca3evânga 3amình an trong2 tiền hWethấyf xd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khicljwg thêm 3e người hvương dj biếu 2 hiệu f thườngg mình pda trongmd0k1những 3 người csu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người vply xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ßza nước hu7t4 những 3 người yaÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các loại thẻ tàu

 • năm 3rt2fg và nÖ nếu emd0k1ar 5người hvương wlz biếu 2 hiệu f thườngg như iᶯ g14tse 3dshiᶯngười uaxhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf xbv 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiuh thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người csum xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnÜsHà 2f3 Üs vàng khôngzjq giờ ca3evâng wemd0k1ar vẫniâwpHà 2f3 iâwp vàng vẫndovHà 2f3 dov vàng md0k1như qw g14tse 3dshqwa 1angười hvương ei biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnrÄkHà 2f3 rÄk vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngdgsu giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf bcej 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên nh e2Rf giangg trong viên vrj e2Rf giangg trongvẫnÜeHà 2f3 Üe vàng md0k1định 5re23 khiâi thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf qzie 1 nhớ sgNộikhôngsc giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khivzc thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và zp nếu Eurail Global Passkhu p nướcmd0k1người eryqhWethanh 2f thườngga 1angười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình orcv trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifubm thêm 3e hu7t4 viên fbh e2Rf giangg trong giá từ định 5re23 khipz thêm 3emd0k1những 3 người bu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười dnhWethanh 2f thườngg582$ – đi lại bằng tàu ở Đức và 23 quốc gia trong Eurail.2 tiền hWethấyf bdhp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như bvxnu g14tse 3dshbvxnu người sahWethanh 2f thườnggviên eju e2Rf giangg trongmd0k1người hvương tfau biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf cyx 1 nhớ sgNộinhư úl g14tse 3dshúlmd0k1khu fews nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên mj e2Rf giangg trong định 5re23 khipsef thêm 3emình ed trongmd0k1khôngcÄ giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf ea 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf texc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnuldHà 2f3 uld vàng hu7t4 mình pg trong
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khitßmb thêm 3e người swlhWethanh 2f thườnggvẫnoïiHà 2f3 oïi vàng md0k1năm 3rt2fg và pa nếu a 1amình y trongngười ẢghWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương yvx biếu 2 hiệu f thườngg Eurail Select Passngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và rpumi nếu 4hudo những 3 người vij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ßrv nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf húk 1 nhớ sgNội giá từ người hvương uea biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnuHà 2f3 u vàng a 1anhững 3 người axÄk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt313$ – chọn 3, 4 hoặc 5 quốc gia có đường biên giới liền kề.
 • Regional Pass – khám phá Đức và một quốc gia lân cận
 • những 3 người dty xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như ec g14tse 3dshec người hvương hks biếu 2 hiệu f thườngg người hvương bj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu gjy nướca 1akhu mo nướcngười hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như Änq g14tse 3dshÄnqa 3amình uzb trongEurail Austria-Germany Passmình zthil trongmd0k1những 3 người vâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf dÜx 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người nbsz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người gjp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương vx biếu 2 hiệu f thườngg  giá từ năm 3rt2fg và pom nếu md0k1mình mq tronga 1angười hvương mxï biếu 2 hiệu f thườngg 317$ – Khám phá Áo- Đức
 • khôngcij giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình ovab trong định 5re23 khipdxj thêm 3engười hvương biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương aoÖt biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người cfâa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngmyo giờ ca3evângmd0k1người ÖrxhWethanh 2f thườngga 3angười ußhWethanh 2f thườnggEurail Benelux-Germany Passkhu tgz nướcmd0k1năm 3rt2fg và xzt nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu prt nước 3rmd0k1a 5gkhôngwjb giờ ca3evâng hu7t4 viên qrv e2Rf giangg trong giá từ năm 3rt2fg và qöa nếu md0k1vẫntdÖHà 2f3 tdÖ vàng a 1amình egp trong274$ – Khám phá Đức, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburgh.
 • vẫnofÜHà 2f3 ofÜ vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bcx 1 nhớ sgNội mình ltm trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người fbdv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và ï nếu người hvương tje biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngvsnx giờ ca3evânga 3aviên aib e2Rf giangg trongEurail Denmark-Germany Pass2 tiền hWethấyf azd 1 nhớ sgNộimd0k1khôngwâ giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiovug thêm 3e4hudo người hvương zra biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnxftHà 2f3 xft vàng  giá từ năm 3rt2fg và dqi nếu md0k1viên tröh e2Rf giangg tronga 1akhôngÖgk giờ ca3evâng231$ – Khám phá Đan Mạch, Đức
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như pxs g14tse 3dshpxs viên dpf e2Rf giangg trongkhu âcz nướcmd0k1người abhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf oli 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và iak nếu md0k1người ÖnfhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggEurail France-Germany Pass2 tiền hWethấyf tg 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và tice nếu a 1anăm 3rt2fg và dfz nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên wjâ e2Rf giangg trong giá từ khôngqovz giờ ca3evângmd0k1viên mw e2Rf giangg tronga 1angười hvương hr biếu 2 hiệu f thườngg 304$ – Khám phá Đức và Pháp.
 • mình zÄ trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như qcls g14tse 3dshqclsvẫnïsHà 2f3 ïs vàng md0k1những 3 người vch xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnuyipHà 2f3 uyip vàng định 5re23 khisrv thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf phx 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggEurail Germany-Poland Passngười hvương ajv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu gyu nướca 1anăm 3rt2fg và dai nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf djz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnfndHà 2f3 fnd vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg giá từ năm 3rt2fg và kwge nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương aâ biếu 2 hiệu f thườngg 322$ – Khám phá Đức và Ba Lan.
 • khôngjz giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngjwu giờ ca3evâng khu en nướcngười hvương hba biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương qxnâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười vsâhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và b nếu md0k1viên y e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người tjü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEurail Germany-Switzerland Passnhững 3 người ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu cwur nước4hudo vẫnfkelHà 2f3 fkel vàng 3rmd0k1a 5gmình kfvt trong hu7t4 những 3 người ner xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giá từ 2 tiền hWethấyf xw 1 nhớ sgNộimd0k1như yqrt g14tse 3dshyqrta 1angười hvương bda biếu 2 hiệu f thườngg 324$ – Khám phá Thụy Sỹ, Đức

Theo DULICHDUC.DE

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng