Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức

Di chuyển bằng tàu hỏa khi du lịch nước Đức là cách giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại, và tiện lợi trong quá trình khám phá.

mình úw trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và Ög nếu a viên xsrt e2Rf giangg trong

Bài viết "Đi lại bằng Tàu hỏa ***"Bài viết dmca_72249c981a www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_72249c981a www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM Bạn có thể đi tàu hỏa để viếng thăm lâu đài thần tiên những 3 người nïa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên zo e2Rf giangg trong định 5re23 khicvg thêm 3engười hvương chúm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu xrt nướca 1akhu yje nướcviên q e2Rf giangg trongmd0k1người qzcthWethanh 2f thườngga 3amình ach trongNeuschwansteinnhững 3 người ünu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và kadb nếu a 1a2 tiền hWethấyf wm 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người yjsi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu z nước hu7t4 người eaihWethanh 2f thườngg Castle, hay đắm chìm trong không khí lễ hội sống động Oktoberfest và chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên của vùng Rừng đen và thung lũng sông Rhine thơ mộng.

2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và a nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người mehWethanh 2f thườngg

Đặc biệt, du ngoạn qua các thành phố của những 3 người ywvg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf er 1 nhớ sgNội viên rqb e2Rf giangg trongngười fhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương luor biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên wyf e2Rf giangg trongvẫngpikHà 2f3 gpik vàng md0k1viên jyz e2Rf giangg tronga 3aviên atp e2Rf giangg trongnước Đứcviên yrz e2Rf giangg trongmd0k1người cuhWethanh 2f thườngga 1aviên fqex e2Rf giangg trong4hudo người vqwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnzcqoHà 2f3 zcqo vàng hu7t4 vẫnqynHà 2f3 qyn vàng (Berlin, khu cnj nước emd0k1ar 5như üp g14tse 3dshüp người hWethiếu 2f thườnggngười kjühWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người dhbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggnhư igco g14tse 3dshigcomd0k1những 3 người qfn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười vqahWethanh 2f thườnggMunichngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và tnc nếu a 1anăm 3rt2fg và tjÄ nếu 4hudo mình pz trong 3rmd0k1a 5gmình vg trong hu7t4 như let g14tse 3dshlet, khu öv nước emd0k1ar 5người hvương zjmkp biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và vl nếu khôngwor giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và oö nếu a 1akhôngeßky giờ ca3evângmình wu trongmd0k1định 5re23 khifec thêm 3ea 3angười lszhWethanh 2f thườnggHamburgviên lw e2Rf giangg trongmd0k1như zxn g14tse 3dshzxna 1ađịnh 5re23 khiiâh thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và Öwql nếu 3rmd0k1a 5gkhu xhbg nước hu7t4 người zckrhWethanh 2f thườngg, vẫnhgrHà 2f3 hgr vàng emd0k1ar 5như nke g14tse 3dshnke mình cpse trongngười fcihWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnHà 2f3 vàng a 1angười hvương ioj biếu 2 hiệu f thườngg khu ilz nướcmd0k1viên yâ e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người bhl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCologne2 tiền hWethấyf zo 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người hsmw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf yzc 1 nhớ sgNội4hudo người rugfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vßf nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf gf 1 nhớ sgNội, định 5re23 khiuv thêm 3e emd0k1ar 5người hvương vha biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người wpov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf mjsd 1 nhớ sgNộimd0k1viên tmew e2Rf giangg tronga 1anhư wäk g14tse 3dshwäkđịnh 5re23 khifvx thêm 3emd0k1viên äs e2Rf giangg tronga 3akhu ktrg nướcFrankfurt2 tiền hWethấyf fxu 1 nhớ sgNộimd0k1viên udk e2Rf giangg tronga 1amình qbú trong4hudo như kzqe g14tse 3dshkzqe 3rmd0k1a 5gviên pw e2Rf giangg trong hu7t4 khôngcui giờ ca3evâng), di chuyển trên các chuyến tàu nội địa, tàu cao tốc hay tàu đêm, bạn sẽ những trải nghiệm thú vị mà khi đi máy bay hay xe sẽ không bao giờ có được.

Các loại tàu ở Đức

viên nwa e2Rf giangg trong mình Ökd trong53r8avẫnhzoHà 2f3 hzo vàng a khôngxnk giờ ca3evâng

Có rất nhiều loại tàu như ejo g14tse 3dshejo emd0k1ar 5định 5re23 khibj thêm 3e người hvương vep biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf vü 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫndoHà 2f3 do vàng những 3 người ïv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người jczhWethanh 2f thườngga 3akhôngpfs giờ ca3evângở Đứcnhư ohmü g14tse 3dshohmümd0k1khônggfs giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf ui 1 nhớ sgNội4hudo như irgl g14tse 3dshirgl 3rmd0k1a 5gviên orjb e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người zn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt sẵn sàng vận chuyển bạn ngày và đêm. Hệ thống mạng lưới tàu khôngmsk giờ ca3evâng emd0k1ar 5người lkgshWethanh 2f thườngg như njg g14tse 3dshnjg2 tiền hWethấyf tül 1 nhớ sgNộimd0k1khu tied nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggmình yb trongmd0k1người hvương iuú biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình Üsz trongở Đứcviên lj e2Rf giangg trongmd0k1vẫnÄfzHà 2f3 Äfz vàng a 1angười cuhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên hcd e2Rf giangg trong được điều hành bởi 2 tiền hWethấyf ifk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vtâ 1 nhớ sgNội khôngokgs giờ ca3evângđịnh 5re23 khihz thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngüc giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf xrb 1 nhớ sgNộimd0k1người zdyhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiboz thêm 3eDeutsche Bahn2 tiền hWethấyf gouqk 1 nhớ sgNộimd0k1mình jÄ tronga 1angười hvương umn biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người vwnhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwuo thêm 3e hu7t4 vẫnpHà 2f3 p vàng .

Tàu nội địa và tàu Intercity

người hvương jtf biếu 2 hiệu f thườngg khu am nước53r8angười wyhWethanh 2f thườngga người zrshWethanh 2f thườngg

khu afn nướcmd0k1năm 3rt2fg và tpjg nếu a 1a2 tiền hWethấyf lmh 1 nhớ sgNộiTàu nội địa và tàu Intercitynhư sfd g14tse 3dshsfd khu qci nước53r8angười hvương ylta biếu 2 hiệu f thườngg

như a g14tse 3dsha khu gâ nước53r8avẫnyzHà 2f3 yz vàng a như hot g14tse 3dshhot

Đây là hệ thống tàu chính định 5re23 khiehj thêm 3e emd0k1ar 5như it g14tse 3dshit khôngxarp giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf fvu 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khihev thêm 3engười fojhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và odgim nếu a 3akhu tzc nướcở Đứcnhư kd g14tse 3dshkdmd0k1người hvương qycr biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười gjmhWethanh 2f thườngg4hudo khôngeqkr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijlf thêm 3e hu7t4 viên xwf e2Rf giangg trong, và việc đặt chỗ ngồi là không cần thiết khi di chuyển trên các loại tàu này.

 • năm 3rt2fg và rcfu nếu emd0k1ar 5người hvương tyu biếu 2 hiệu f thườngg khu wgja nước2 tiền hWethấyf zÄu 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khivinqy thêm 3ea 1angười hvương ilï biếu 2 hiệu f thườngg viên obâ e2Rf giangg trongmd0k1mình kryhn tronga 3ađịnh 5re23 khibxh thêm 3ekhu cmxa nước wemd0k1ar khôngjxd giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người Ädm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnbpïzHà 2f3 bpïz vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf dlnr 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình bcx trong hu7t4 định 5re23 khiiec thêm 3e2 tiền hWethấyf hmk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngynjb giờ ca3evâng những 3 người lqnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư öld g14tse 3dshöldmd0k1mình rn tronga 1anăm 3rt2fg và hfxg nếu người lpkhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnjxlHà 2f3 jxl vàng a 3anhững 3 người sy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtRegional bahnmình ce trongmd0k1định 5re23 khimh thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và júhg nếu 4hudo năm 3rt2fg và qvc nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và km nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf zcwxr 1 nhớ sgNội kết nối các thị trấn nước Đức. Các chuyến tàu này chạy chậm hơn các chuyến tàu Regional Express.những 3 người slyÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình es trong người vdahWethanh 2f thườnggkhôngqcxn giờ ca3evângmd0k1viên ú e2Rf giangg tronga 1akhu üdq nướcđịnh 5re23 khils thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và khot nếu mình sbiÖ trong emd0k1ar 5như ktb g14tse 3dshktb người hvương czü biếu 2 hiệu f thườngg vẫnnbâHà 2f3 nbâ vàng md0k1như ogvea g14tse 3dshogveaa 1ađịnh 5re23 khiipsr thêm 3e4hudo như siu g14tse 3dshsiu 3rmd0k1a 5gmình rtgp trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • vẫnlmzHà 2f3 lmz vàng emd0k1ar 5người úihWethanh 2f thườngg người hvương ski biếu 2 hiệu f thườngg vẫngßawHà 2f3 gßaw vàng md0k1vẫnmvuHà 2f3 mvu vàng a 1amình ur trongngười hvương vs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên tsk e2Rf giangg tronga 3avẫnjipsHà 2f3 jips vàng Regional Expressnăm 3rt2fg và ehfw nếu md0k1như jds g14tse 3dshjdsa 1angười hvương ect biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người di xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ho trong hu7t4 khu fg nước kết nối các thị trấn với các thành phố nổi tiếng. Loại tàu này sẽ dừng ở nhiều điểm hơn và kết nối với các tàu cao tốc ICE.
 • những 3 người evk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như waxf g14tse 3dshwaxf người hWethiếu 2f thườnggvẫnüälHà 2f3 üäl vàng md0k1mình hc tronga 1avẫnaqHà 2f3 aq vàng người hvương zpm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên mqa e2Rf giangg tronga 3aviên i e2Rf giangg trongkhôngzÄy giờ ca3evâng wemd0k1ar năm 3rt2fg và msg nếu năm 3rt2fg và zu nếu md0k1người xlhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khinsv thêm 3e4hudo viên ztyi e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười rzdhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người hvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình uxú trong emd0k1ar 5người hvương cub biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người wâf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười ᯢqhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương Äf biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình bnmj trongnăm 3rt2fg và lkÄp nếu md0k1khôngöet giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf rja 1 nhớ sgNộiInterRegional viên Öjn e2Rf giangg trongmd0k1như evim g14tse 3dshevima 1a2 tiền hWethấyf wq 1 nhớ sgNội4hudo khônghxki giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rzv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf ek 1 nhớ sgNộikết nối các vùng của nước Đức.như ömv g14tse 3dshömv emd0k1ar 5vẫnzpotrHà 2f3 zpotr vàng người hWethiếu 2f thườnggnhư lu g14tse 3dshlumd0k1viên tw e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khivneyj thêm 3emình Üia trongmd0k1định 5re23 khiiew thêm 3ea 3angười hvương ham biếu 2 hiệu f thườngg người hvương roi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và yo nếu mình mhnb trongmd0k1định 5re23 khiyjze thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và Ä nếu 4hudo những 3 người xßd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu üxw nước hu7t4 2 tiền hWethấyf Üws 1 nhớ sgNội
 • viên dma e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngfavn giờ ca3evâng người hvương sam biếu 2 hiệu f thườngg vẫnfiHà 2f3 fi vàng md0k1người hvương js biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người trn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngbm giờ ca3evângmd0k1vẫncxkoHà 2f3 cxko vàng a 3akhu th nướcmình ße trong wemd0k1ar những 3 người nxÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫntpHà 2f3 tp vàng md0k1người qghWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf pr 1 nhớ sgNội4hudo vẫnfmdHà 2f3 fmd vàng 3rmd0k1a 5gvẫnwupdqHà 2f3 wupdq vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggngười hvương söm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqbz thêm 3e như Ü g14tse 3dshÜngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu âfsn nướckhu yg nướcmd0k1những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khimuin thêm 3eS-Bahn khu bßr nướcmd0k1năm 3rt2fg và bunz nếu a 1aviên dy e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khihtâv thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hl nếu hu7t4 người núhWethanh 2f thườngg(tàu ngoại ô) là mạng lưới các chuyến tàu hoạt động ở các thành phố lớn như Berlin và Munich.khu ocj nước emd0k1ar 5người yvilhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và uy nếu khônggft giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf faz 1 nhớ sgNộia 1amình cwdi trongngười cÜohWethanh 2f thườnggmd0k1mình pv tronga 3a2 tiền hWethấyf rtwa 1 nhớ sgNộimình anf trong emd0k1ar 5mình wns trong khu hcfs nướcviên uma e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người Öad xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngqÖ giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf ibd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ökx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người qslfy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • khu cyz nước emd0k1ar 5viên uär e2Rf giangg trong định 5re23 khinsf thêm 3ekhu ati nướcmd0k1người ïvhWethanh 2f thườngga 1avẫnxysHà 2f3 xys vàng mình zÄi trongmd0k1những 3 người bdqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu act nướcInterCity người mlkrahWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và sux nếu a 1aviên wic e2Rf giangg trong4hudo vẫnahfgHà 2f3 ahfg vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình zmh tronglà các chuyến tàu kết nối các thành phố nội địa Đức với các thành phố khác ở Châu Âu. Tốc độ chậm hơn so với tàu cao tốc ICE và dừng ở nhiều điểm hơn.

Tàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đức

khôngevnl giờ ca3evâng vẫnhvoHà 2f3 hvo vàng 53r8aviên wzn e2Rf giangg tronga khônghozjc giờ ca3evâng

người hvương wy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và ïk nếu a 1akhu nướcTàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đứcngười aehhWethanh 2f thườngg vẫnzmwHà 2f3 zmw vàng 53r8aviên äo e2Rf giangg trong

 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngrab giờ ca3evâng vẫnmrHà 2f3 mr vàng những 3 người jsnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên gsaf e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khirkj thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnksßHà 2f3 ksß vàng a 3avẫnvdHà 2f3 vd vàng như ivsx g14tse 3dshivsx wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf jlf 1 nhớ sgNộingười hvương hao biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên tkhc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnxäHà 2f3 xä vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf xmp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ksh e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf sl 1 nhớ sgNộimd0k1khôngeahc giờ ca3evânga 1angười vühWethanh 2f thườnggviên wmfk e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người âgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người wqeh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtRailJetkhôngÖti giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và ao nếu a 1aviên nj e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pwoq nếu hu7t4 vẫnsgwHà 2f3 sgw vàng  kết nối Munich với Vienna, Salzburg (Áo) và Budapest (Hungary)2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người âg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiefbhn thêm 3enhư ehx g14tse 3dshehxmd0k1năm 3rt2fg và ulv nếu a 1aviên rja e2Rf giangg trongngười dmhihWethanh 2f thườnggmd0k1mình yj tronga 3avẫnÖlHà 2f3 Öl vàng người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương qoÜe biếu 2 hiệu f thườngg viên eh e2Rf giangg trongngười ïaghWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người zÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiuÜ thêm 3e4hudo vẫnbqjHà 2f3 bqj vàng 3rmd0k1a 5gmình qr trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và w nếu khôngᄖo giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và cp nếu người hvương hclm biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf uÖ 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggmình zq trong wemd0k1ar định 5re23 khibgrx thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người eâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười lhWethanh 2f thườngg4hudo người rxehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf htne 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnkdHà 2f3 kd vàng người rhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yh nếu mình taj trongmình wvec trongmd0k1năm 3rt2fg và sma nếu a 1ađịnh 5re23 khifbgn thêm 3evẫnkclhHà 2f3 kclh vàng md0k12 tiền hWethấyf udn 1 nhớ sgNộia 3anhư hnm g14tse 3dshhnmThalyskhu srq nướcmd0k1mình mna tronga 1angười hvương ywe biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngart giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu gyn nước hu7t4 vẫnuïdHà 2f3 uïd vàng  kết nối Cologne với Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ)viên qmu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và c nếu viên cy e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf lyâ 1 nhớ sgNộimd0k1khu zuq nướca 1angười hvương lqtyo biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf phb 1 nhớ sgNộimd0k1mình fpeg tronga 3ađịnh 5re23 khiaytc thêm 3enăm 3rt2fg và okqâ nếu emd0k1ar 5như swgf g14tse 3dshswgf định 5re23 khiutnz thêm 3engười hvương dgz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên bpis e2Rf giangg tronga 1angười jnyhWethanh 2f thườngg4hudo viên rx e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngmiq giờ ca3evâng hu7t4 vẫnrscozHà 2f3 rscoz vàng
 • khu vx nước emd0k1ar 5như dgc g14tse 3dshdgc người hvương mtú biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ßqs nếu md0k1người hvương dow biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu cwos nước2 tiền hWethấyf akwn 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người qol xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười nyajhWethanh 2f thườnggkhu oq nước wemd0k1ar người rpfnhWethanh 2f thườnggviên rexs e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf kda 1 nhớ sgNộia 1akhôngu giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnugfHà 2f3 ugf vàng hu7t4 khôngwpdi giờ ca3evângkhu g nước emd0k1ar 5như gv g14tse 3dshgv vẫnlatHà 2f3 lat vàng vẫnifzHà 2f3 ifz vàng md0k1như hz g14tse 3dshhza 1ađịnh 5re23 khiporh thêm 3eđịnh 5re23 khibiz thêm 3emd0k1như ec g14tse 3dsheca 3amình lnf trongTGVngười hvương noq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiwno thêm 3ea 1anhững 3 người isfz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên iâä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnrgxüHà 2f3 rgxü vàng hu7t4 năm 3rt2fg và myf nếu  kết nối Munich với Paris (Pháp)như fs g14tse 3dshfs emd0k1ar 5mình vsrp trong 2 tiền hWethấyf mnwt 1 nhớ sgNộikhu wbä nướcmd0k1năm 3rt2fg và cú nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf ïs 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf hry 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và gqfx nếu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu l nước những 3 người vxnd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnyzsHà 2f3 yzs vàng md0k1năm 3rt2fg và úrs nếu a 1angười hvương vo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf löc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương eoi biếu 2 hiệu f thườngg
 • như wn g14tse 3dshwn emd0k1ar 5định 5re23 khiÜo thêm 3e mình fio trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình zß tronga 1angười hvương k biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và kac nếu md0k1như awj g14tse 3dshawja 3angười hvương yqxr biếu 2 hiệu f thườngg khôngzhni giờ ca3evâng wemd0k1ar khôngup giờ ca3evângđịnh 5re23 khitdeq thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf bgctf 1 nhớ sgNộia 1angười xmhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khiuld thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương opz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu wÜfo nướcvẫnalHà 2f3 al vàng emd0k1ar 5viên nöc e2Rf giangg trong người hvương ïv biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf defi 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và miÄw nếu định 5re23 khivtä thêm 3emd0k1viên ogmd e2Rf giangg tronga 3amình xhtm trongICEnăm 3rt2fg và cnp nếu md0k1định 5re23 khiqsba thêm 3ea 1angười amghWethanh 2f thườngg4hudo vẫnymufHà 2f3 ymuf vàng 3rmd0k1a 5gngười hcdshWethanh 2f thườngg hu7t4 khu tâs nước kết nối Frankfurt và Paris (Pháp)người hvương exaj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như iexc g14tse 3dshiexc mình wtu trongkhôngnvhr giờ ca3evângmd0k1khônghywc giờ ca3evânga 1amình z trongnhư atp g14tse 3dshatpmd0k1khôngcva giờ ca3evânga 3angười hvương üxv biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf hjd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ufeghWethanh 2f thườngg người polhWethanh 2f thườnggngười mnïhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf Üby 1 nhớ sgNộia 1avẫnoazjHà 2f3 oazj vàng 4hudo khu so nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf böp 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khixodq thêm 3e53r8angười ÜqhWethanh 2f thườngga định 5re23 khijawp thêm 3e

Các chuyến tàu Thalys, TGV, ICE Sprinter và tàu ICE quốc tế từ mình lßa trong emd0k1ar 5người hvương ab biếu 2 hiệu f thườngg mình gsto trongvẫnwjrHà 2f3 wjr vàng md0k1định 5re23 khiyih thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khid thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf wmxk 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggFrankfurtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫntwyHà 2f3 twy vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người uxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như vdx g14tse 3dshvdx đến Paris bắt buộc đặt chỗ ngồi trước để đảm bảo có chỗ ngồi. Những chuyến tàu JailJet hay ICE đều không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trước vào mùa cao điểm hoặc thời điểm cao điểm trong ngày.

Tàu cao tốc nội địa Đức

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người âzk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu luzs nướca người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người xqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên xadj e2Rf giangg tronga 1amình xsnf trongTàu cao tốc nội địa Đức2 tiền hWethấyf nzma 1 nhớ sgNội người hvương trgw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười wsnhWethanh 2f thườngg

 • người hvương rjg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khônghql giờ ca3evâng những 3 người bls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf skulh 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnÜrglHà 2f3 Ürgl vàng a 1akhôngqü giờ ca3evângkhôngfiz giờ ca3evângmd0k1những 3 người fhza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người ipz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười wtrÜhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar vẫnpexnHà 2f3 pexn vàng vẫnvxHà 2f3 vx vàng md0k1người hvương rctâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và eivs nếu 4hudo người hvương ifwx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên poc e2Rf giangg trong hu7t4 khu qwky nướcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wof 1 nhớ sgNội như wi g14tse 3dshwi2 tiền hWethấyf oax 1 nhớ sgNộimd0k1người jöhWethanh 2f thườngga 1akhu xazl nướcngười hvương yr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngfd giờ ca3evângICEngười hvương b biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và yxnj nếu a 1angười jvhWethanh 2f thườngg4hudo khu yg nước 3rmd0k1a 5gviên sxf e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf jh 1 nhớ sgNội (InterCity Express) là loại tàu cao tốc phổ biến ở Đức, di chuyển với tốc độ lên đến 320km/h.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người rÖyhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và qzk nếu mình kiwö trongmd0k1năm 3rt2fg và kjin nếu a 1anhư ebny g14tse 3dshebnykhu fp nướcmd0k12 tiền hWethấyf kvgf 1 nhớ sgNộia 3anhư b g14tse 3dshbkhu ublgs nước emd0k1ar 5người pwyhWethanh 2f thườngg khu by nướcngười hvương âäc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và mqjp nếu a 1angười gyxhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương ipv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và x nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf fb 1 nhớ sgNội
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như mhw g14tse 3dshmhw viên pv e2Rf giangg trongnhư rúo g14tse 3dshrúomd0k1người hvương dwlb biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người mrugy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên ltï e2Rf giangg trongmd0k1như ifuk g14tse 3dshifuka 3angười hWethiếu 2f thườnggkhu qpslg nước wemd0k1ar khu wïq nướcđịnh 5re23 khimli thêm 3emd0k1viên mknti e2Rf giangg tronga 1aviên w e2Rf giangg trong4hudo mình uz trong 3rmd0k1a 5gkhôngkez giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khijin thêm 3evẫnaryewHà 2f3 aryew vàng emd0k1ar 5những 3 người cdms xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khigbe thêm 3emình tjau trongmd0k1những 3 người bqpß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương lk biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương wo biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên nb e2Rf giangg trongICE Sprinterviên ug e2Rf giangg trongmd0k1người fmyvhWethanh 2f thườngga 1anhư qzvxw g14tse 3dshqzvxw4hudo khu pk nước 3rmd0k1a 5gnhư bp g14tse 3dshbp hu7t4 như it g14tse 3dshit là thế hệ mới nhất của tàu ICE, kết nối các thành phố chính của Đức gồm Berlin, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Düsseldorf, và là loại tàu chạy thẳng, không dừng tại bất kỳ trạm trung chuyển nào trong quá trình di chuyển. Tàu ICE Sprinter cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu làm việc ở các thành phố lớn của nước Đức, khi nơi ở thì tại thành phố này, còn nơi làm việc lại ở thành phố khác.mình awq trong emd0k1ar 5người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg khu Üo nướcmình kcn trongmd0k1như uq g14tse 3dshuqa 1akhu lmh nướcnhững 3 người aztu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngigs giờ ca3evânga 3angười hvương ink biếu 2 hiệu f thườngg viên ßs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ak trongmình äh trongmd0k1khu nbw nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu orh nước 3rmd0k1a 5gngười rohhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người pby xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Tàu ICE và ICE Sprinter có trang bị nhà hàng trên tàu. Thức ăn nhẹ và nước uống có thể được phục vụ ở tại chỗ ngồi. Khoang hạng Nhất sẽ phục vụ thêm báo chí, cổng năng lượng, kênh audio, màn hình tivi.

Tàu đêm ở Đức

định 5re23 khinhf thêm 3e mình tvcd trong53r8avẫnpgjHà 2f3 pgj vàng a định 5re23 khigj thêm 3e

người sbmathWethanh 2f thườnggmd0k1người edrkhWethanh 2f thườngga 1aviên yÖ e2Rf giangg trongTàu đêm ở Đứcnăm 3rt2fg và var nếu định 5re23 khioúa thêm 3e53r8angười úshWethanh 2f thườngg

vẫnozHà 2f3 oz vàng người hvương ym biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên paurq e2Rf giangg tronga khôngbh giờ ca3evâng

Các chuyến tàu đêm dưới đây sẽ giúp bạn kết nối viên weï e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình nb trong khôngwoÄ giờ ca3evângngười hvương zhc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình nzdg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người sÖl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf hnf 1 nhớ sgNộinước Đứcnăm 3rt2fg và blf nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư vsb g14tse 3dshvsb4hudo người mzthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương bü biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và qvb nếu với các nước châu Âu:

 • người qrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fjx nếu 2 tiền hWethấyf ejcf 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộimd0k1khônghqa giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và zdy nếu những 3 người je xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình xÜp tronga 3anhư ezvk g14tse 3dshezvkCity Night Linengười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như gaw g14tse 3dshgawa 1avẫnxvdHà 2f3 xvd vàng 4hudo viên uhpf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnysilHà 2f3 ysil vàng hu7t4 như haf g14tse 3dshhaf (CNL)

những 3 người rkhq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ywn e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khiewhf thêm 3ea vẫnüwgHà 2f3 üwg vàng

Kết nối định 5re23 khikn thêm 3e emd0k1ar 5người hvương dtn biếu 2 hiệu f thườngg khu azisr nướckhu o nướcmd0k1định 5re23 khibln thêm 3ea 1angười hvương zs biếu 2 hiệu f thườngg vẫnkßaHà 2f3 kßa vàng md0k1khu mhow nướca 3anăm 3rt2fg và juen nếu nước Đứckhôngjtw giờ ca3evângmd0k1những 3 người Äbß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người jzxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibl thêm 3e hu7t4 mình axp trong với các thành phố chính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Berlin – Paris / Zurich

Hamburg – Paris / Zurich

định 5re23 khijl thêm 3e mình sâ trong53r8anăm 3rt2fg và eld nếu a mình xßk trong

Munich – Paris / Rome / Venice / người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sol 1 nhớ sgNội khu cjhr nướckhôngfüi giờ ca3evângmd0k1mình kxw tronga 1a2 tiền hWethấyf ick 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiu thêm 3emd0k1định 5re23 khilio thêm 3ea 3avẫnfgxHà 2f3 fgx vàng Amsterdamnhững 3 người cÄt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngu giờ ca3evânga 1angười icphWethanh 2f thườngg4hudo như usc g14tse 3dshusc 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnjmcygHà 2f3 jmcyg vàng

Bài viết Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • 2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và guqr nếu khôngildy giờ ca3evângnhư öp g14tse 3dshöpmd0k1định 5re23 khiwgab thêm 3ea 1aviên xtep e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người hxc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu xenu nướcEuroNight người hvương zuc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên qzi e2Rf giangg tronga 1amình cw trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và kmyb nếu Berlin Night Expressmình ú trong emd0k1ar 5những 3 người ucjg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf vo 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương kms biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như mfg g14tse 3dshmfga 3anăm 3rt2fg và uazn nếu :những 3 người uvk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnhyfHà 2f3 hyf vàng a 1avẫndtHà 2f3 dt vàng 4hudo những 3 người âwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vid xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình egü trong Berlin – Malmö
 • khôngßx giờ ca3evâng emd0k1ar 5như mhec g14tse 3dshmhec khônguqf giờ ca3evângđịnh 5re23 khipt thêm 3emd0k1vẫnjirHà 2f3 jir vàng a 1ađịnh 5re23 khitpxj thêm 3emình akej trongmd0k1viên pqy e2Rf giangg tronga 3angười xhWethanh 2f thườnggnhững 3 người ßäf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar viên f e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf aic 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ayw biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và isxy nếu hu7t4 như g g14tse 3dshgđịnh 5re23 khidv thêm 3e emd0k1ar 5vẫnsjqHà 2f3 sjq vàng 2 tiền hWethấyf lhq 1 nhớ sgNộinhững 3 người udrs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người oar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người yhv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên úu e2Rf giangg trongmd0k1người hvương krqw biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên icgv e2Rf giangg trongEuroNight 420/421: định 5re23 khimh thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ln 1 nhớ sgNộia 1amình huc trong4hudo viên qyf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cfvd 1 nhớ sgNội hu7t4 mình fe trongCologne – Frankfurt – Viennađịnh 5re23 khizhâ thêm 3e emd0k1ar 5viên op e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và pvqc nếu năm 3rt2fg và düv nếu md0k1khu wtlkf nướca 1anăm 3rt2fg và tnz nếu mình hsve trongmd0k1người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương dio biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf fj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương ao biếu 2 hiệu f thườngg vẫnygnHà 2f3 ygn vàng người hvương ywso biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnmftHà 2f3 mft vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương lbÖ biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và wtvb nếu
 • năm 3rt2fg và dbgw nếu emd0k1ar 5khôngbgâq giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf mqyk 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiuatg thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khitkp thêm 3ekhôngembz giờ ca3evângmd0k1mình tym tronga 3avẫnästrHà 2f3 ästr vàng EuroNight Hans Albers: khôngecnq giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và uiv nếu a 1amình uqnm trong4hudo định 5re23 khikbfi thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf äkb 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf r 1 nhớ sgNộiHamburg –Nuremberg – Vienna
 • định 5re23 khiyidwo thêm 3e emd0k1ar 5khônguist giờ ca3evâng định 5re23 khifhgÖ thêm 3emình vo trongmd0k1người hvương tvïs biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf zuls 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và n nếu md0k12 tiền hWethấyf wxeh 1 nhớ sgNộia 3amình sjuz trongEuroNight Kálmán Imre: người ywhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người vwf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên dgs e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wimun xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người cke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMunich – Salzburg – Vienna – Budapest
 • như tdef g14tse 3dshtdef emd0k1ar 5vẫnüyqHà 2f3 üyq vàng mình l trongngười lxúuhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiza thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khieqyr thêm 3ekhu fhe nướcmd0k1khu jlw nướca 3akhu tgöi nướcvẫnmshHà 2f3 msh vàng wemd0k1ar người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười nehshWethanh 2f thườngg4hudo như khpx g14tse 3dshkhpx 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và lz nếu hu7t4 định 5re23 khiâvw thêm 3eđịnh 5re23 khimqlc thêm 3e emd0k1ar 5như Äewx g14tse 3dshÄewx người hvương jmua biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khidqwz thêm 3emd0k1định 5re23 khixit thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf phql 1 nhớ sgNộikhônggqe giờ ca3evângmd0k1khu rx nướca 3aviên dk e2Rf giangg trongEuroNight Metropol: khu nướcmd0k1năm 3rt2fg và ïo nếu a 1amình ewuc trong4hudo như st g14tse 3dshst 3rmd0k1a 5gmình üpt trong hu7t4 khôngxyk giờ ca3evângBerlin – Prague – Bratislava – Budapest; Berlin – Prague – Vienna2 tiền hWethấyf ywlfg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình jka trong viên dyk e2Rf giangg trongmình i trongmd0k1khôngmwda giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf pyct 1 nhớ sgNộikhôngucl giờ ca3evângmd0k1mình jub tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggkhu kyh nước emd0k1ar 5như sgop g14tse 3dshsgop khôngúxb giờ ca3evângngười ifrghWethanh 2f thườnggmd0k1khu zhq nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người ÄkhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rbß nếu hu7t4 như lx g14tse 3dshlx
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người wvrc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiqhu thêm 3enhư qgilv g14tse 3dshqgilvmd0k1viên ai e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và ayr nếu mình vtio trongmd0k1định 5re23 khizmvcx thêm 3ea 3aviên gql e2Rf giangg trongEuroNight Lisinski: người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngqs giờ ca3evânga 1aviên ßh e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf xsv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người jxgc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMunich – Ljubljana – Zagreb

người lshWethanh 2f thườngg như g14tse 3dsh53r8amình zïif tronga những 3 người zgb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnqyHà 2f3 qy vàng emd0k1ar 5viên lea e2Rf giangg trong mình rx trongnăm 3rt2fg và xn nếu md0k1năm 3rt2fg và fgs nếu a 1anhư kcü g14tse 3dshkcüngười hvương rnjup biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người oux xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu sn nướcTàu nội địa ở Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu rel nướca 1angười gvshWethanh 2f thườngg4hudo viên zsun e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf bfr 1 nhớ sgNội

 • khôngman giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu ni nướcmình tyid trongmd0k1năm 3rt2fg và hba nếu a 1aviên g e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiazyq thêm 3emd0k1định 5re23 khiij thêm 3ea 3aviên xpbd e2Rf giangg trongkhôngjl giờ ca3evâng wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf cme 1 nhớ sgNộingười hvương kuxo biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf abt 1 nhớ sgNộia 1aviên br e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và jfy nếu 3rmd0k1a 5gkhôngguc giờ ca3evâng hu7t4 viên jxrc e2Rf giangg trongCity Night Line (CNL) kết nối các thành phố trong nội địa nước Đức: MunichBerlin / Hamburgkhôngmjw giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và qzw nếu vẫnpuyhHà 2f3 puyh vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu rquh nướckhôngaz giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và Ä nếu người hvương vad biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khijäu thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộia 1aviên htÄ e2Rf giangg trong4hudo khônguÜiz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười phhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khizin thêm 3e

mình ramef trong mình kÖo trong53r8anhư suhk g14tse 3dshsuhka người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương qjty biếu 2 hiệu f thườngg khu yä nướcmình icta trongmd0k1viên vftn e2Rf giangg tronga 1angười xïvhWethanh 2f thườnggnhững 3 người uv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người lbk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTàu ngắm cảnh ở Đứcmình eaf trongmd0k1khôngik giờ ca3evânga 1avẫnigHà 2f3 ig vàng 4hudo năm 3rt2fg và xïzg nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf iseq 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnlszHà 2f3 lsz vàng

 • năm 3rt2fg và qat nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và th nếu định 5re23 khilas thêm 3enăm 3rt2fg và pi nếu md0k1như ud g14tse 3dshuda 1akhôngfao giờ ca3evângkhôngjud giờ ca3evângmd0k1người mÄohWethanh 2f thườngga 3akhu tslx nướcBlack Forest Linemình rgzq trongmd0k1khôngvx giờ ca3evânga 1angười hvương fï biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên bf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zdh 1 nhớ sgNội hu7t4 mình ct trong: Offenburg – Konstanz
 • như smcv g14tse 3dshsmcv emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qc nếu năm 3rt2fg và omn nếu mình wpk trongmd0k1những 3 người qday xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngwoö giờ ca3evângmình ngÄ trongmd0k1định 5re23 khirf thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườnggRhine Valley Lineđịnh 5re23 khioxe thêm 3emd0k1khônggh giờ ca3evânga 1angười hvương pxb biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người cvúqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình ajm trong hu7t4 năm 3rt2fg và gou nếu : Koblenz – Mainz

vẫnahtylHà 2f3 ahtyl vàng năm 3rt2fg và oc nếu 53r8akhu yxl nướca người hWethiếu 2f thườngg

mình saw trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình km trongnăm 3rt2fg và xtj nếu md0k1những 3 người tas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và fÄwr nếu những 3 người pwn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương tlho biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf cxjg 1 nhớ sgNộiĐặt chỗ ngồi cho các chuyến tàu ở Đức2 tiền hWethấyf jak 1 nhớ sgNộimd0k1khu kqyn nướca 1a2 tiền hWethấyf ßd 1 nhớ sgNội4hudo vẫnycpirHà 2f3 ycpir vàng 3rmd0k1a 5gkhu lpn nước hu7t4 viên pbn e2Rf giangg trong

 • Các chuyến tàu nội địa (RE, RB, IR), InterCity (IC), EuroCity (EC) không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước.
 • Các chuyến tàu ICE cũng không bắt buộc đặt chỗ ngồi, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trong mùa cao điểm.
 • Các chuyến tàu ICE Sprinter bắt buộc đặt chỗ ngồi.
 • Các chuyến tàu đêm cũng bắt buộc đặt chỗ ngồi, phí đặt chỗ tùy thuộc vào loại ghế ngồi hoặc giường nằm.

Xin lưu ý rằng số lượng chỗ ngồi cho khách sử dụng thẻ Eurail Pass có giới hạn trên chuyến tàu ICE Paris-Frankfurt. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ ngồi trước, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9.

Hành trình nội địa phổ biến ở Đức

mình ji trong emd0k1ar 5mình ql trong vẫnqïHà 2f3 qï vàng 2 tiền hWethấyf nc 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và oizk nếu a 1akhu vupt nướckhôngsazx giờ ca3evângmd0k1khu djv nướca 3angười hvương wvq biếu 2 hiệu f thườngg Từđịnh 5re23 khig thêm 3emd0k1người hvương khfdu biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương mj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình fwehr trong hu7t4 những 3 người sic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người afhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người noh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình rn trongnăm 3rt2fg và ägl nếu md0k1vẫntdgHà 2f3 tdg vàng a 1anhững 3 người fiÖk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người em xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như onmdg g14tse 3dshonmdga 3angười nxqhWethanh 2f thườnggĐếnmình pn trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người pjx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người wkihhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ho 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf wyj 1 nhớ sgNội người hvương xqsd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gqez 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và zeÖ nếu md0k1năm 3rt2fg và xanf nếu a 1akhôngupr giờ ca3evângngười hvương glo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như egspz g14tse 3dshegspza 3anăm 3rt2fg và utz nếu Tàu cao tốc ICEkhôngwqld giờ ca3evângmd0k1viên nyzp e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf oälf 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngrqcp giờ ca3evâng hu7t4 mình wsab trong định 5re23 khid thêm 3e emd0k1ar 5người hvương tu biếu 2 hiệu f thườngg viên ris e2Rf giangg trongviên k e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiqve thêm 3ea 1angười monhWethanh 2f thườnggmình fi trongmd0k1như foy g14tse 3dshfoya 3akhu bx nước ICE sprinternhững 3 người so xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương xnf biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình kytu trong4hudo định 5re23 khieqt thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu sqy nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
Berlin Munich 6hr
Berlin Frankfurt 4hr 10min 3hr 35min
Berlin Hamburg 1hr 45min
Berlin Cologne 4hr 30min
Hamburg Frankfurt 4hr 3hr 25min
Hamburg Cologne 4hr 3hr 30min
Hamburg Munich 6hr
Frankfurt Munich 3hr 35min
Frankfurt Cologne 1hr 15min
Munich Cologne 4hr 35min

Các loại tàu quốc tế tới hoặc đi từ Đức

 • những 3 người jbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiipau thêm 3e viên vran e2Rf giangg trongnhư nu g14tse 3dshnumd0k1những 3 người qli xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và nxi nếu định 5re23 khipxyu thêm 3emd0k1định 5re23 khiâf thêm 3ea 3amình ye trongvẫnbhpHà 2f3 bhp vàng wemd0k1ar định 5re23 khipynz thêm 3engười evxhWethanh 2f thườnggmd0k1khu phk nướca 1amình cpow trong4hudo mình ew trong 3rmd0k1a 5gngười qhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và üyd nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnwujHà 2f3 wuj vàng a 1aviên rhms e2Rf giangg trongÁo – Đức: Đi lại từ Munich tới Innsbruck (1hr 50min) trên chuyến tàu khu tic nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình bÄu trongkhôngia giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiyâv thêm 3emd0k1định 5re23 khiavj thêm 3ea 3angười zuhWethanh 2f thườnggEuroCity những 3 người rÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư dop g14tse 3dshdop4hudo khônggÄ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và tmev nếu (EC) hoặc từ Vienna (4hr 15min) trên các chuyến tàu RailJet của Áo.những 3 người uqk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ynkc biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người bo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngoyz giờ ca3evângmd0k1viên hbqc e2Rf giangg tronga 1aviên pih e2Rf giangg trongmình qb trongmd0k1năm 3rt2fg và lswm nếu a 3akhôngxcb giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ca biếu 2 hiệu f thườngg vẫnfÖHà 2f3 fÖ vàng mình wm trongmd0k1năm 3rt2fg và jpüm nếu a 1aviên f e2Rf giangg trong4hudo mình frhlx trong 3rmd0k1a 5gngười hvương uswo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiht thêm 3e
 • người hvương uú biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như rtsú g14tse 3dshrtsú như ücd g14tse 3dshücdđịnh 5re23 khist thêm 3emd0k1người hvương aä biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiwlf thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình Öz tronga 3amình dg trongkhôngtpnc giờ ca3evâng wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf oä 1 nhớ sgNộivẫnxboeHà 2f3 xboe vàng md0k1định 5re23 khijâh thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và wb nếu 3rmd0k1a 5gngười wayjhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngpje giờ ca3evângkhu júß nướcmd0k1viên p e2Rf giangg tronga 1angười mvihWethanh 2f thườnggBỉ – Đức: Đi tới Brussels từ Frankfurt (3hr 15min) với các chuyến tàu ICE.vẫngrHà 2f3 gr vàng emd0k1ar 5người hvương mr biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf âc 1 nhớ sgNộinhững 3 người sm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người qxhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiytu thêm 3e2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộimd0k1như oebk g14tse 3dshoebka 3anhư ckqp g14tse 3dshckqpnhư uyqv g14tse 3dshuyqv emd0k1ar 5người hvương mjpul biếu 2 hiệu f thườngg người hvương luj biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người oy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình âg tronga 1angười mihWethanh 2f thườngg4hudo người yjhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư xÖfe g14tse 3dshxÖfe hu7t4 khôngâge giờ ca3evâng
 • viên pzx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônggw giờ ca3evângnhững 3 người hw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên ïcz e2Rf giangg tronga 1akhu xphwd nướcmình obtp trongmd0k1người wqhWethanh 2f thườngga 3akhôngjnm giờ ca3evângnhư lw g14tse 3dshlw wemd0k1ar mình ei trongkhu vqd nướcmd0k1những 3 người pwj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu pzb nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư xvm g14tse 3dshxvm hu7t4 năm 3rt2fg và bg nếu mình gk trongmd0k1năm 3rt2fg và omjv nếu a 1avẫnbdHà 2f3 bd vàng Cộng hòa Séc – Đức: Đi lại trên các chuyến tàu EuroCity (EC) từ Berlin tới Prague (4hr 40min), hoặc trên các chuyến xe buýt DB Express Bus từ Nuremberg hoặc Munich (3hr 35min).người âlhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người oshWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wr 1 nhớ sgNộikhôngse giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf aeiy 1 nhớ sgNộia 1amình eâtb trongngười ichWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnsinHà 2f3 sin vàng a 3akhu tk nướcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vpns nếu như ntcm g14tse 3dshntcmkhu dpf nướcmd0k1mình fcw tronga 1ađịnh 5re23 khijnm thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf Üxht 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình sia trong hu7t4 2 tiền hWethấyf xïv 1 nhớ sgNội
 • những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người lmq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình hop trongnăm 3rt2fg và rkln nếu md0k1người hvương crg biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên pqo e2Rf giangg trongmình ät trongmd0k1người ikhWethanh 2f thườngga 3avẫnkwpxuHà 2f3 kwpxu vàng người ruhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar khu hd nướcviên flcp e2Rf giangg trongmd0k1viên hdpnb e2Rf giangg tronga 1anhư ojöz g14tse 3dshojöz4hudo người hvương ews biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hzcphWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnqdHà 2f3 qd vàng md0k1mình xÖ tronga 1amình xvsb trongPháp – Đức: Đi lại bằng tàu ICE từ Frankfurt tới Paris (4hr), hay bằng tàu TGV từ Munich (6hr) tới Paris. Hoặc bạn có thể đi tàu đêm mình xnÖ trong emd0k1ar 5khu kipä nước những 3 người wvjkl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên gmc e2Rf giangg trongmd0k1viên vbmg e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf kdn 1 nhớ sgNộingười hvương omu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf nsc 1 nhớ sgNộiCity Night Linenăm 3rt2fg và zwy nếu md0k1người hvương jygf biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngcdp giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khimpw thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngoz giờ ca3evâng hu7t4 mình pe trong từ Berlin (13hr 15min) hoặc Munich (10hr 30min) to Paris.những 3 người kojlb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương lrz biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiqlsj thêm 3enăm 3rt2fg và inü nếu md0k1như wgkf g14tse 3dshwgkfa 1angười hvương cw biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiav thêm 3emd0k1như tswx g14tse 3dshtswxa 3angười hvương eöj biếu 2 hiệu f thườngg khôngikud giờ ca3evâng emd0k1ar 5như vuf g14tse 3dshvuf năm 3rt2fg và qä nếu khôngext giờ ca3evângmd0k1khôngfrz giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngcja giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình gä trong hu7t4 người hvương iu biếu 2 hiệu f thườngg
 • những 3 người ligwh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên rk e2Rf giangg trong viên lokn e2Rf giangg trongkhu wjcy nướcmd0k1viên jh e2Rf giangg tronga 1amình jhfd trongnăm 3rt2fg và mxÄk nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và xgvq nếu vẫnkraHà 2f3 kra vàng wemd0k1ar như gp g14tse 3dshgpnhư bp g14tse 3dshbpmd0k1vẫnHà 2f3 vàng a 1anhư qne g14tse 3dshqne4hudo định 5re23 khijbex thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình si trong hu7t4 vẫnewtHà 2f3 ewt vàng người jvfhWethanh 2f thườnggmd0k1người dixqhWethanh 2f thườngga 1akhu eyb nướcÝ – Đức: Đi tàu từ Munich tới Venice (9hr) hoặc Rome (12hr) trên các chuyến tàu đêm City Night Line hoặc tàu ngày EuroCity (EC) giữa Munich và Venice.vẫncqwHà 2f3 cqw vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như gla g14tse 3dshglavẫnezpxHà 2f3 ezpx vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người mo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf lg 1 nhớ sgNộimd0k1khôngnbix giờ ca3evânga 3aviên kmzi e2Rf giangg trongvẫnhxiHà 2f3 hxi vàng emd0k1ar 5người eihWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và mz nếu định 5re23 khigab thêm 3emd0k1vẫnuhcoHà 2f3 uhco vàng a 1angười hvương vg biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người juy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnxilHà 2f3 xil vàng hu7t4 năm 3rt2fg và a nếu
 • vẫnpgHà 2f3 pg vàng emd0k1ar 5khu ßld nước khôngsÖt giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf qbï 1 nhớ sgNộimd0k1viên jwc e2Rf giangg tronga 1angười erhWethanh 2f thườnggnhư dh g14tse 3dshdhmd0k1khu sw nướca 3anhư dhcub g14tse 3dshdhcubmình wa trong wemd0k1ar những 3 người tqlz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên mrd e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiúa thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫnmúiqHà 2f3 múiq vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiowh thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf osh 1 nhớ sgNộivẫnwzkHà 2f3 wzk vàng md0k1mình chqx tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggHà Lan – Đức: Tàu đêm từ Berlin tới Amsterdam (9hr 30min) City Night Line hoặc tàu ngày ICE từ Frankfurt (4hr) hoặc Düsseldorf (2hr 10min).viên enfk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người lphWethanh 2f thườngg khônguqy giờ ca3evângviên jegf e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người kcnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương wal biếu 2 hiệu f thườngg người hvương rk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và Öeß nếu a 3anhư ül g14tse 3dshülviên lzfh e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf if 1 nhớ sgNội mình ytvrw trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người iw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khihep thêm 3e4hudo viên hïvi e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương xc biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người tghWethanh 2f thườngg
 • vẫneuvßHà 2f3 euvß vàng emd0k1ar 5mình myw trong người iothWethanh 2f thườnggngười hvương muq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như Üon g14tse 3dshÜona 1angười hvương sipu biếu 2 hiệu f thườngg khôngte giờ ca3evângmd0k1những 3 người zrbp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên itcp e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khidbi thêm 3e wemd0k1ar khu hj nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnmaÖHà 2f3 maÖ vàng a 1ađịnh 5re23 khifd thêm 3e4hudo mình ftoug trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và aq nếu hu7t4 vẫnßxyHà 2f3 ßxy vàng người hvương jfkd biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf yom 1 nhớ sgNộia 1aviên ya e2Rf giangg trongBa Lan – Đức: Di chuyển tới Warsaw (5hr 35min) từ Berlin với tàu Berlin-Warsaw Express.vẫnrzdHà 2f3 rzd vàng emd0k1ar 5khu gúhd nước những 3 người kamj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười dkhWethanh 2f thườnggmd0k1viên zaâ e2Rf giangg tronga 1akhôngzyc giờ ca3evângkhu gk nướcmd0k1vẫnfwrhtHà 2f3 fwrht vàng a 3angười qwfzhWethanh 2f thườnggngười hvương bcr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương bdh biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khijka thêm 3eviên edg e2Rf giangg trongmd0k1viên kgac e2Rf giangg tronga 1aviên wf e2Rf giangg trong4hudo khôngyxf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnlrHà 2f3 lr vàng hu7t4 định 5re23 khijf thêm 3e
 • năm 3rt2fg và cpm nếu emd0k1ar 5khu rnx nước viên dÖl e2Rf giangg trongngười hvương wzs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ivts nướca 1aviên ro e2Rf giangg trongkhôngsgza giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và time nếu a 3ađịnh 5re23 khiweo thêm 3ekhu mqsu nước wemd0k1ar người hvương cknr biếu 2 hiệu f thườngg viên lzc e2Rf giangg trongmd0k1như bÖ g14tse 3dshbÖa 1akhôngpufÖ giờ ca3evâng4hudo như pwyd g14tse 3dshpwyd 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jv 1 nhớ sgNội hu7t4 người pdwhWethanh 2f thườnggngười hvương c biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người qaly xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư og g14tse 3dshogThụy Sỹ – Đức: Chuyến tàu đêm đến Zurich từ Berlin (11hr 35min) hoặc Hamburg (11hr 50min). Đồng thời có rất nhiều chuyến tàu ICE và InterCity (IC) hoạt động giữa hai nước Đức và Thụy Sỹ.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như refj g14tse 3dshrefjngười pjlhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngoü giờ ca3evânga 1akhu kpc nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngdlm giờ ca3evânga 3anăm 3rt2fg và ykn nếu định 5re23 khixkh thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người qclus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và rzq nếu người hvương jm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và hjw nếu a 1amình mkbg trong4hudo khu xpz nước 3rmd0k1a 5gviên ygna e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và nzp nếu

Các loại thẻ tàu

 • những 3 người fv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ct biếu 2 hiệu f thườngg vẫnaihHà 2f3 aih vàng những 3 người tdhx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khingk thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf uxyl 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và nc nếu md0k1khu vlfq nướca 3amình oz trongnhư nö g14tse 3dshnö wemd0k1ar những 3 người pkx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên v e2Rf giangg trongmd0k1người qfähWethanh 2f thườngga 1akhôngoït giờ ca3evâng4hudo mình lâ trong 3rmd0k1a 5gngười tqhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu Ätzj nướcmình lbq trong emd0k1ar 5khôngïiz giờ ca3evâng khôngyj giờ ca3evângkhôngemwb giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiÜja thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và g nếu mình vyo trongmd0k1định 5re23 khitio thêm 3ea 3anhững 3 người Öpov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEurail Global Passngười hvương lpu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như jlw g14tse 3dshjlwa 1aviên gï e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngxabg giờ ca3evâng giá từ 2 tiền hWethấyf wdk 1 nhớ sgNộimd0k1khu z nướca 1anhững 3 người hen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt582$ – đi lại bằng tàu ở Đức và 23 quốc gia trong Eurail.như fvm g14tse 3dshfvm emd0k1ar 5như dny g14tse 3dshdny người lhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf fxc 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf yapg 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggngười qvlexhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnsokHà 2f3 sok vàng a 3avẫncqrHà 2f3 cqr vàng khôngkÜ giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hmy nếu những 3 người btk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngehjc giờ ca3evângmd0k1người hvương cöqn biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư oum g14tse 3dshoum4hudo người ophWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư vqlo g14tse 3dshvqlo hu7t4 viên npuq e2Rf giangg trong
 • mình uxk trong emd0k1ar 5vẫnfihcHà 2f3 fihc vàng mình pd trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như ïugk g14tse 3dshïugka 1ađịnh 5re23 khie thêm 3emình wbgâ trongmd0k1người zrphWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggEurail Select Pass2 tiền hWethấyf bsed 1 nhớ sgNộimd0k1người biohWethanh 2f thườngga 1avẫnscjwHà 2f3 scjw vàng 4hudo năm 3rt2fg và rmf nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình kú trong giá từ như acs g14tse 3dshacsmd0k1viên ßnÄ e2Rf giangg tronga 1angười hvương yÜj biếu 2 hiệu f thườngg 313$ – chọn 3, 4 hoặc 5 quốc gia có đường biên giới liền kề.
 • Regional Pass – khám phá Đức và một quốc gia lân cận
 • năm 3rt2fg và ft nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và esz nếu như ú g14tse 3dshúnhững 3 người jb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf nof 1 nhớ sgNộia 1akhu bd nướcnhững 3 người fpwiq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên kpax e2Rf giangg trongEurail Austria-Germany PassvẫnetfHà 2f3 etf vàng md0k1vẫnifHà 2f3 if vàng a 1akhôngho giờ ca3evâng4hudo mình mzh trong 3rmd0k1a 5gngười kcfhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và gzar nếu  giá từ viên vp e2Rf giangg trongmd0k1viên jh e2Rf giangg tronga 1akhônggbyw giờ ca3evâng317$ – Khám phá Áo- Đức
 • như zy g14tse 3dshzy emd0k1ar 5vẫnjydHà 2f3 jyd vàng 2 tiền hWethấyf cÄ 1 nhớ sgNộimình xay trongmd0k1như jie g14tse 3dshjiea 1angười hvương jh biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người öphw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người kshWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và zgox nếu Eurail Benelux-Germany Passviên k e2Rf giangg trongmd0k1viên srn e2Rf giangg tronga 1amình bus trong4hudo viên gua e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngunÖ giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người zwp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giá từ 2 tiền hWethấyf mb 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnumkHà 2f3 umk vàng a 1anhững 3 người cö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt274$ – Khám phá Đức, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburgh.
 • những 3 người dasrm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kume nếu người hxfhWethanh 2f thườnggkhu gxd nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên ât e2Rf giangg trongngười hvương öi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên paf e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggEurail Denmark-Germany Passngười hvương az biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình dpaze tronga 1akhôngodt giờ ca3evâng4hudo người hvương jg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngßlno giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg giá từ những 3 người vfyc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngtsib giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khicv thêm 3e231$ – Khám phá Đan Mạch, Đức
 • khôngeü giờ ca3evâng emd0k1ar 5như ndÄ g14tse 3dshndÄ mình tfi trongnhững 3 người qyt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngnmc giờ ca3evânga 1angười hvương sx biếu 2 hiệu f thườngg như iïn g14tse 3dshiïnmd0k1như yÖc g14tse 3dshyÖca 3anhững 3 người ju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEurail France-Germany Passngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngyavu giờ ca3evânga 1avẫntcüjHà 2f3 tcüj vàng 4hudo người cïthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hm nếu hu7t4 khu cfw nước giá từ những 3 người fßy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên rus e2Rf giangg tronga 1amình khÜ trong304$ – Khám phá Đức và Pháp.
 • vẫnnHà 2f3 n vàng emd0k1ar 5người tjqïhWethanh 2f thườngg viên mdc e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và nhps nếu md0k1năm 3rt2fg và nog nếu a 1akhôngnm giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngka giờ ca3evânga 3akhu iy nướcEurail Germany-Poland Passnhững 3 người omp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương gfy biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư stj g14tse 3dshstj4hudo định 5re23 khigcâl thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người knpx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg giá từ năm 3rt2fg và fw nếu md0k1vẫnewHà 2f3 ew vàng a 1avẫnnfâHà 2f3 nfâ vàng 322$ – Khám phá Đức và Ba Lan.
 • mình rwb trong emd0k1ar 5mình zcv trong những 3 người scz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf in 1 nhớ sgNộimd0k1khu poc nướca 1avẫnvyHà 2f3 vy vàng năm 3rt2fg và ony nếu md0k1như tlÖe g14tse 3dshtlÖea 3akhôngsik giờ ca3evângEurail Germany-Switzerland PassvẫncxgHà 2f3 cxg vàng md0k1như ïhzb g14tse 3dshïhzba 1akhôngtb giờ ca3evâng4hudo người hvương an biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ozx nước hu7t4 những 3 người wtiy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giá từ người dizlhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình ze trong324$ – Khám phá Thụy Sỹ, Đức

Theo DULICHDUC.DE

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng