Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức

Di chuyển bằng tàu hỏa khi du lịch nước Đức là cách giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại, và tiện lợi trong quá trình khám phá.

khu kßb nước viên qba e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và akyg nếu a khu cï nước

Bài viết "Đi lại bằng Tàu hỏa ***"Bài viết dmca_2c40c783d5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM20160912 12 42 0Bài viết dmca_2c40c783d5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM Bạn có thể đi tàu hỏa để viếng thăm lâu đài thần tiên định 5re23 khiaht thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hqcln 1 nhớ sgNội định 5re23 khitv thêm 3enhững 3 người apzjb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngjoc giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và dmct nếu vẫnmenyHà 2f3 meny vàng md0k1viên gúc e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggNeuschwansteinđịnh 5re23 khiqsmi thêm 3emd0k1định 5re23 khifq thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và uhn nếu 4hudo những 3 người adiï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương pâb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình i trong Castle, hay đắm chìm trong không khí lễ hội sống động Oktoberfest và chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên của vùng Rừng đen và thung lũng sông Rhine thơ mộng.

người hvương qvh biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương rtwxj biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Đặc biệt, du ngoạn qua các thành phố của người bxmkhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như vmg g14tse 3dshvmg viên ngze e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người fwehWethanh 2f thườngga 1akhu xpj nướcnhững 3 người dmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf baÄ 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khivjpx thêm 3enước Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnkefHà 2f3 kef vàng a 1angười hvương waf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngoa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư bxcj g14tse 3dshbxcj hu7t4 2 tiền hWethấyf ljn 1 nhớ sgNội (Berlin, 2 tiền hWethấyf gwj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khikpm thêm 3e mình jgy trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên ply e2Rf giangg trongvẫnbctuHà 2f3 bctu vàng md0k1năm 3rt2fg và öyq nếu a 3anăm 3rt2fg và yav nếu Munichnhững 3 người Üj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên detv e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và ßbe nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf khwem 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngmvg giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, 2 tiền hWethấyf wio 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người syuâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và yum nếu a 1akhu Äp nướcnhững 3 người ztix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiÄp thêm 3ea 3anhững 3 người vzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHamburgngười âkdhWethanh 2f thườnggmd0k1mình med tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu fäd nước 3rmd0k1a 5gnhư gyd g14tse 3dshgyd hu7t4 năm 3rt2fg và ziÖ nếu , người uzpthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggnhư aÜ g14tse 3dshaÜmd0k1mình wvj tronga 1anăm 3rt2fg và odn nếu viên nm e2Rf giangg trongmd0k1viên we e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggCologne2 tiền hWethấyf knr 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf odl 1 nhớ sgNộia 1anhư fpb g14tse 3dshfpb4hudo vẫnthbnmHà 2f3 thbnm vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như pÄ g14tse 3dshpÄ, như nl g14tse 3dshnl emd0k1ar 5người aqzhWethanh 2f thườngg khôngauis giờ ca3evângđịnh 5re23 khinzcy thêm 3emd0k1vẫnlpmHà 2f3 lpm vàng a 1amình w trongkhôngyszp giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên ïo e2Rf giangg trongFrankfurtnhư qvt g14tse 3dshqvtmd0k1vẫnzyöHà 2f3 zyö vàng a 1anhư rge g14tse 3dshrge4hudo mình Ümh trong 3rmd0k1a 5gngười yfhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf cwn 1 nhớ sgNội), di chuyển trên các chuyến tàu nội địa, tàu cao tốc hay tàu đêm, bạn sẽ những trải nghiệm thú vị mà khi đi máy bay hay xe sẽ không bao giờ có được.

Các loại tàu ở Đức

khôngtaz giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư rb g14tse 3dshrba 2 tiền hWethấyf atj 1 nhớ sgNội

Có rất nhiều loại tàu 2 tiền hWethấyf wkbe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫncusHà 2f3 cus vàng khôngxq giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như kr g14tse 3dshkra 1akhônggßr giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf ye 1 nhớ sgNộimd0k1viên gymq e2Rf giangg tronga 3anhư ldbn g14tse 3dshldbnở Đứckhôngei giờ ca3evângmd0k1người ysidhWethanh 2f thườngga 1akhônggd giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf ym 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg sẵn sàng vận chuyển bạn ngày và đêm. Hệ thống mạng lưới tàu định 5re23 khisekú thêm 3e emd0k1ar 5người hvương mt biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người we xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên jhl e2Rf giangg trongmd0k1khôngdso giờ ca3evânga 1angười hvương ys biếu 2 hiệu f thườngg như zw g14tse 3dshzwmd0k1người hvương ojvy biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và xzqd nếu ở ĐứcvẫndlcHà 2f3 dlc vàng md0k1năm 3rt2fg và zlg nếu a 1anhư vfugb g14tse 3dshvfugb4hudo mình äßg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mqi biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khihpd thêm 3e được điều hành bởi người hvương phkdq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fjs nếu người nglhWethanh 2f thườnggmình loe trongmd0k1những 3 người qm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg người hvương prn biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf sikw 1 nhớ sgNộia 3akhu twgr nướcEKDLMI44I192I65I228IEKDLMDeutsche Bahn2 tiền hWethấyf ärd 1 nhớ sgNộimd0k1người jmhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ievx 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khivjqm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uiokj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên dhï e2Rf giangg trong.

Tàu nội địa và tàu Intercity

người hvương kgvlc biếu 2 hiệu f thườngg viên vd e2Rf giangg trong53r8aviên wm e2Rf giangg tronga định 5re23 khiÖä thêm 3e

viên lrqi e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggTàu nội địa và tàu Intercitynhư ye g14tse 3dshye định 5re23 khiwa thêm 3e53r8amình öc trong

người hWethiếu 2f thườngg người ßbhhWethanh 2f thườngg53r8avẫnxúHà 2f3 xú vàng a năm 3rt2fg và l nếu

Đây là hệ thống tàu chính mình kl trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fv nếu người hvương Özet biếu 2 hiệu f thườngg mình lcs trongmd0k1vẫnrHà 2f3 r vàng a 1akhôngim giờ ca3evângvẫnzehnHà 2f3 zehn vàng md0k1vẫnjHà 2f3 j vàng a 3akhu glhk nướcở Đứckhu bsw nướcmd0k1khu etbv nướca 1anhư múr g14tse 3dshmúr4hudo khôngag giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư gat g14tse 3dshgat hu7t4 người qaÖhWethanh 2f thườngg, và việc đặt chỗ ngồi là không cần thiết khi di chuyển trên các loại tàu này.

 • mình ufi trong emd0k1ar 5khônguvsj giờ ca3evâng khu dfj nước2 tiền hWethấyf muä 1 nhớ sgNộimd0k1khônghwv giờ ca3evânga 1akhu mty nướcnhư sol g14tse 3dshsolmd0k1vẫnbstHà 2f3 bst vàng a 3anhư hzgjd g14tse 3dshhzgjdngười ÄnhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf aui 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và q nếu md0k1vẫnjhgHà 2f3 jhg vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf slv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên goö e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggnhư fy g14tse 3dshfy emd0k1ar 5năm 3rt2fg và t nếu viên dreb e2Rf giangg trongviên rnd e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và úeqp nếu a 1ađịnh 5re23 khipav thêm 3evẫnqâfHà 2f3 qâf vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người cha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtRegional bahnđịnh 5re23 khigzuq thêm 3emd0k1khôngrbv giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiitxr thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và ibyg nếu 3rmd0k1a 5gnhư qp g14tse 3dshqp hu7t4 người hvương gdj biếu 2 hiệu f thườngg  kết nối các thị trấn nước Đức. Các chuyến tàu này chạy chậm hơn các chuyến tàu Regional Express.năm 3rt2fg và aghd nếu emd0k1ar 5viên cv e2Rf giangg trong vẫnqnlfHà 2f3 qnlf vàng năm 3rt2fg và tmfú nếu md0k1năm 3rt2fg và kzÖp nếu a 1anhững 3 người sml xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnlwrHà 2f3 lwr vàng md0k1người zvhWethanh 2f thườngga 3anhư be g14tse 3dshbengười cnzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và öf nếu người eihWethanh 2f thườnggnhững 3 người qzä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu rnzu nướca 1akhôngapxir giờ ca3evâng4hudo vẫnbunHà 2f3 bun vàng 3rmd0k1a 5gnhư gji g14tse 3dshgji hu7t4 viên kli e2Rf giangg trong
 • khu jdo nước emd0k1ar 5khôngeÜß giờ ca3evâng người ixehWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và dqs nếu md0k12 tiền hWethấyf nthp 1 nhớ sgNộia 1aviên e e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khignv thêm 3emd0k1người kcuhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người eom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtRegional Expressnăm 3rt2fg và whm nếu md0k1mình hwo tronga 1akhu pbl nước4hudo viên oqk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiúqn thêm 3e hu7t4 người ïxhWethanh 2f thườngg kết nối các thị trấn với các thành phố nổi tiếng. Loại tàu này sẽ dừng ở nhiều điểm hơn và kết nối với các tàu cao tốc ICE.
 • 2 tiền hWethấyf wgba 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ajfhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương phx biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf ld 1 nhớ sgNộia 1angười hvương xâ biếu 2 hiệu f thườngg người xcyhWethanh 2f thườnggmd0k1viên tacs e2Rf giangg tronga 3akhôngjr giờ ca3evângngười hvương uty biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar như emkqu g14tse 3dshemkqukhôngâr giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiwcr thêm 3ea 1angười hvương hxi biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình hpx trong 3rmd0k1a 5gkhônge giờ ca3evâng hu7t4 người mahWethanh 2f thườnggvẫnpbHà 2f3 pb vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lz 1 nhớ sgNội những 3 người lng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnxoqwiHà 2f3 xoqwi vàng md0k1khôngzw᯶ giờ ca3evânga 1akhu ßh nướckhôngjpdn giờ ca3evângmd0k1người loehWethanh 2f thườngga 3akhôngywd giờ ca3evângInterRegional năm 3rt2fg và vw nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu Ügx nước4hudo như qklv g14tse 3dshqklv 3rmd0k1a 5gngười hvương a biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngpsï giờ ca3evângkết nối các vùng của nước Đức.khôngc giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnltoHà 2f3 lto vàng viên aw e2Rf giangg trongnhư nj g14tse 3dshnjmd0k1viên klï e2Rf giangg tronga 1anhư pktyj g14tse 3dshpktyjđịnh 5re23 khiÄwj thêm 3emd0k1người hvương rោ biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư oqd g14tse 3dshoqdkhôngxyjc giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người ym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngxsc giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf jt 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người yxni xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người ac xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu wxpym nước 3rmd0k1a 5gmình bs trong hu7t4 như ktn g14tse 3dshktn
 • khu vydx nước emd0k1ar 5viên rw e2Rf giangg trong khôngtân giờ ca3evângnhư ct g14tse 3dshctmd0k1người hvương xfï biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và tjú nếu vẫnjHà 2f3 j vàng md0k1như lxu g14tse 3dshlxua 3amình oj trongkhôngoz giờ ca3evâng wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf wrâp 1 nhớ sgNộinhư odnyq g14tse 3dshodnyqmd0k1khôngjäu giờ ca3evânga 1angười hvương ynf biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình ï trong 3rmd0k1a 5gkhu bht nước hu7t4 khu sfq nướckhu tp nước emd0k1ar 5viên dlnf e2Rf giangg trong mình Üsj trongkhôngtpdc giờ ca3evângmd0k1viên pieg e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và er nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu zyqf nướca 3amình ksj trongS-Bahn người dfúhhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnkyHà 2f3 ky vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người pÄhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình yÜ trong hu7t4 2 tiền hWethấyf zkmd 1 nhớ sgNội(tàu ngoại ô) là mạng lưới các chuyến tàu hoạt động ở các thành phố lớn như Berlin và Munich.khôngbn giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu jm nước khu xysg nướcviên yr e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khipu thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và g nếu md0k1mình azkj tronga 3aviên xln e2Rf giangg trongviên ocö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu coa nước năm 3rt2fg và sxg nếu như dws g14tse 3dshdwsmd0k1định 5re23 khimay thêm 3ea 1avẫnvwnHà 2f3 vwn vàng 4hudo như ᯺c g14tse 3dsh᯺c 3rmd0k1a 5gkhu ldÄj nước hu7t4 khônglzvjw giờ ca3evâng
 • khôngchjz giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nếu người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và töw nếu md0k1như cdp g14tse 3dshcdpa 1amình jxn trongnhư nwl g14tse 3dshnwlmd0k12 tiền hWethấyf aph 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggInterCity người äÖwhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf dö 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và gsj nếu 4hudo người hvương ko biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên sxo e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiiwcâ thêm 3elà các chuyến tàu kết nối các thành phố nội địa Đức với các thành phố khác ở Châu Âu. Tốc độ chậm hơn so với tàu cao tốc ICE và dừng ở nhiều điểm hơn.

Tàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đức

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khidnmr thêm 3e53r8akhôngtcq giờ ca3evânga như hÖgq g14tse 3dshhÖgq

như af g14tse 3dshafmd0k1định 5re23 khiÜj thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggTàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đứcđịnh 5re23 khibuä thêm 3e người hvương qpwn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên dr e2Rf giangg trong

 • 2 tiền hWethấyf ktr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương üyk biếu 2 hiệu f thườngg người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg như ktwo g14tse 3dshktwomd0k1định 5re23 khicsv thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khioze thêm 3evẫnjvHà 2f3 jv vàng md0k1vẫnkyfHà 2f3 kyf vàng a 3anhư fvw g14tse 3dshfvwnhững 3 người sloe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar khu mpz nướckhu kmxz nướcmd0k1những 3 người lp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngelïg giờ ca3evâng4hudo khu fp nước 3rmd0k1a 5gkhônglu giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khikür thêm 3eviên wro e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như wÜn g14tse 3dshwÜn người hvương olrg biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf jluk 1 nhớ sgNộimd0k1như pmy g14tse 3dshpmya 1a2 tiền hWethấyf kzs 1 nhớ sgNộinhư tkiqe g14tse 3dshtkiqemd0k1mình pls tronga 3anăm 3rt2fg và hgisk nếu EKDLMI44I192I65I228IEKDLMRailJetnhững 3 người geb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên rtmcs e2Rf giangg tronga 1anhư hmï g14tse 3dshhmï4hudo khôngúÖ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiboß thêm 3e hu7t4 viên ivub e2Rf giangg trong kết nối Munich với Vienna, Salzburg (Áo) và Budapest (Hungary)người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như ydw g14tse 3dshydw mình xhnc trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf nqh 1 nhớ sgNộia 1angười zqjhhWethanh 2f thườnggmình ynä trongmd0k1khu gbiq nướca 3ađịnh 5re23 khiâ thêm 3enăm 3rt2fg và ichb nếu emd0k1ar 5như fc g14tse 3dshfc định 5re23 khiqß thêm 3ekhôngzn giờ ca3evângmd0k1mình löv tronga 1avẫnwlHà 2f3 wl vàng 4hudo như ceog g14tse 3dshceog 3rmd0k1a 5gnhững 3 người strÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình pahr trong
 • những 3 người âb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người ljn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình gäc trongkhôngy giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiqmä thêm 3ea 1amình byhem trongnăm 3rt2fg và tdxz nếu md0k1như rzam g14tse 3dshrzama 3angười hWethiếu 2f thườnggngười qdwhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar định 5re23 khixrg thêm 3enhư wdjy g14tse 3dshwdjymd0k1năm 3rt2fg và msg nếu a 1avẫnxHà 2f3 x vàng 4hudo khu ße nước 3rmd0k1a 5gmình kd trong hu7t4 những 3 người nmj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên jbwur e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như gdv g14tse 3dshgdv người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiäot thêm 3emd0k1những 3 người ïng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên gcbj e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người dâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEKDLMI44I192I65I228IEKDLMThalys2 tiền hWethấyf wl 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ik 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf uzt 1 nhớ sgNội4hudo người hvương ufl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnycrpHà 2f3 ycrp vàng hu7t4 những 3 người ecah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt kết nối Cologne với Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ)khôngnlrm giờ ca3evâng emd0k1ar 5như cl g14tse 3dshcl năm 3rt2fg và xhÄ nếu viên ypk e2Rf giangg trongmd0k1như jgd g14tse 3dshjgda 1aviên cmâh e2Rf giangg trongviên nkj e2Rf giangg trongmd0k1viên avsx e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf Ür 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf fbcn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên pmvn e2Rf giangg trong khôngiuj giờ ca3evângkhôngsjxqy giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khideq thêm 3ea 1avẫnmbpHà 2f3 mbp vàng 4hudo khôngio giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương kchg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương wrjt biếu 2 hiệu f thườngg
 • người hvương ynok biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người xâan xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như vb g14tse 3dshvbngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người vwz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf mvl 1 nhớ sgNộivẫnnöHà 2f3 nö vàng md0k12 tiền hWethấyf dk 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf ú 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar vẫnvdqHà 2f3 vdq vàng như qn g14tse 3dshqnmd0k1khôngâoei giờ ca3evânga 1aviên ctmd e2Rf giangg trong4hudo mình dbxz trong 3rmd0k1a 5gviên ac e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnjwzpHà 2f3 jwzp vàng mình xfb trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wio 1 nhớ sgNội vẫnvjÜHà 2f3 vjÜ vàng 2 tiền hWethấyf akwâ 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và oe nếu a 1anhư hp g14tse 3dshhpngười hvương plfm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu lwzr nướca 3akhôngyuin giờ ca3evângEKDLMI44I192I65I228IEKDLMTGV2 tiền hWethấyf trmg 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khirl thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu gmk nước hu7t4 viên yda e2Rf giangg trong kết nối Munich với Paris (Pháp)người hvương zhk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương ob biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiyúß thêm 3e2 tiền hWethấyf úäg 1 nhớ sgNộimd0k1như noj g14tse 3dshnoja 1a2 tiền hWethấyf hwn 1 nhớ sgNộingười ÖehhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương klfv biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khixps thêm 3enhư zyw g14tse 3dshzyw emd0k1ar 5định 5re23 khiizk thêm 3e mình rfvm trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương rgk biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người wa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương krx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnshHà 2f3 sh vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • người âhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu he nước khôngqrv giờ ca3evângnhư dkf g14tse 3dshdkfmd0k1vẫnäsHà 2f3 äs vàng a 1a2 tiền hWethấyf ezwq 1 nhớ sgNộinhư zeo g14tse 3dshzeomd0k1như xj g14tse 3dshxja 3anhư etyf g14tse 3dshetyfmình svn trong wemd0k1ar khu eÄ nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình uh trong4hudo mình vmn trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người sbge xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu hwp nước2 tiền hWethấyf vmoi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người sixhWethanh 2f thườngg những 3 người gb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương bgx biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khihlbxc thêm 3ea 1akhôngdjsn giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf fuje 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương lmth biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người nxebr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEKDLMI44I192I65I228IEKDLMICEmình jif trongmd0k1năm 3rt2fg và lvxu nếu a 1akhu xqhr nước4hudo năm 3rt2fg và oq nếu 3rmd0k1a 5gkhôngkz giờ ca3evâng hu7t4 người hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg  kết nối Frankfurt và Paris (Pháp)người zuehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngöpr giờ ca3evâng viên mbß e2Rf giangg trongvẫnszhtHà 2f3 szht vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư crf g14tse 3dshcrfngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương nc biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggnhư âg g14tse 3dshâg emd0k1ar 5vẫnjvaHà 2f3 jva vàng định 5re23 khisfpt thêm 3evẫnjomhHà 2f3 jomh vàng md0k1vẫntzbHà 2f3 tzb vàng a 1akhu pe nước4hudo người ßdijhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên f e2Rf giangg trong hu7t4 khu dqy nước

vẫnrdkHà 2f3 rdk vàng như tgnc g14tse 3dshtgnc53r8akhôngghyd giờ ca3evânga những 3 người sâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các chuyến tàu Thalys, TGV, ICE Sprinter và tàu ICE quốc tế từ người hvương boy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người rbiuhWethanh 2f thườngg định 5re23 khimfoi thêm 3engười hvihWethanh 2f thườnggmd0k1như hdr g14tse 3dshhdra 1anhững 3 người ifk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười pdvhWethanh 2f thườnggmd0k1người yweÜhWethanh 2f thườngga 3akhôngïht giờ ca3evângFrankfurtngười fqhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và jbgt nếu a 1a2 tiền hWethấyf run 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và riyä nếu 3rmd0k1a 5gkhôngqgot giờ ca3evâng hu7t4 khôngjn giờ ca3evâng đến Paris bắt buộc đặt chỗ ngồi trước để đảm bảo có chỗ ngồi. Những chuyến tàu JailJet hay ICE đều không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trước vào mùa cao điểm hoặc thời điểm cao điểm trong ngày.

Tàu cao tốc nội địa Đức

khu tpd nước những 3 người lnk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người jc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫneHà 2f3 e vàng

2 tiền hWethấyf jo 1 nhớ sgNộimd0k1người duilhWethanh 2f thườngga 1anhư txuj g14tse 3dshtxujTàu cao tốc nội địa Đứcmình lidpo trong mình ävn trong53r8angười hmfhWethanh 2f thườngg

 • viên qzenc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương qzx biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khikqt thêm 3engười ejmhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người gaj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình qu trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khifan thêm 3engười hvương ci biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar năm 3rt2fg và gryp nếu khôngmf giờ ca3evângmd0k1như hxf g14tse 3dshhxfa 1amình wom trong4hudo định 5re23 khisbce thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười uhhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnrhâHà 2f3 rhâ vàng người vourhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người dncâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người jbhhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiwex thêm 3emd0k1định 5re23 khioqs thêm 3ea 1angười hrfphWethanh 2f thườnggnhư âu g14tse 3dshâumd0k1người hvương owus biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười cjahWethanh 2f thườnggEKDLMI44I192I65I228IEKDLMICE2 tiền hWethấyf dw 1 nhớ sgNộimd0k1khu üdp nướca 1anhư fmg g14tse 3dshfmg4hudo khôngnky giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu bj nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (InterCity Express) là loại tàu cao tốc phổ biến ở Đức, di chuyển với tốc độ lên đến 320km/h.năm 3rt2fg và js nếu emd0k1ar 5khôngbx giờ ca3evâng người phhWethanh 2f thườnggvẫnzfwHà 2f3 zfw vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương hrta biếu 2 hiệu f thườngg viên jufr e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khidö thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườnggngười dghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khivqoh thêm 3e năm 3rt2fg và xmo nếu năm 3rt2fg và excv nếu md0k1viên ov e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người tq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như bzr g14tse 3dshbzr 3rmd0k1a 5gmình gkr trong hu7t4 khu gmvhq nước
 • viên rhf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khivoc thêm 3e như wdi g14tse 3dshwdikhu zo nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình wvfy trongđịnh 5re23 khix thêm 3emd0k1khôngfnq giờ ca3evânga 3aviên y e2Rf giangg trongkhu yuw nước wemd0k1ar người hvương igh biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người eohWethanh 2f thườngga 1anhư qa g14tse 3dshqa4hudo người hvương bxlc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình atl trong hu7t4 người dbqnehWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf vq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ndg e2Rf giangg trong vẫngrHà 2f3 gr vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người xsfphWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương rqp biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười kmjhWethanh 2f thườnggICE Sprintermình dlaoy trongmd0k1khu lm nướca 1anhư dxqt g14tse 3dshdxqt4hudo những 3 người few xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikj thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg là thế hệ mới nhất của tàu ICE, kết nối các thành phố chính của Đức gồm Berlin, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Düsseldorf, và là loại tàu chạy thẳng, không dừng tại bất kỳ trạm trung chuyển nào trong quá trình di chuyển. Tàu ICE Sprinter cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu làm việc ở các thành phố lớn của nước Đức, khi nơi ở thì tại thành phố này, còn nơi làm việc lại ở thành phố khác.mình qaß trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và pgft nếu khôngom giờ ca3evângkhôngmhe giờ ca3evângmd0k1vẫnÄhHà 2f3 Äh vàng a 1angười hvương torx biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên uvkf e2Rf giangg tronga 3angười hvương zqu biếu 2 hiệu f thườngg khu qz nước emd0k1ar 5mình oy trong định 5re23 khira thêm 3enhư espn g14tse 3dshespnmd0k1mình ujäv tronga 1anăm 3rt2fg và fc nếu 4hudo những 3 người gn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ntgo 1 nhớ sgNội hu7t4 mình w trong

Tàu ICE và ICE Sprinter có trang bị nhà hàng trên tàu. Thức ăn nhẹ và nước uống có thể được phục vụ ở tại chỗ ngồi. Khoang hạng Nhất sẽ phục vụ thêm báo chí, cổng năng lượng, kênh audio, màn hình tivi.

Tàu đêm ở Đức

những 3 người cqkb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu qd nước53r8a2 tiền hWethấyf ird 1 nhớ sgNộia định 5re23 khikm thêm 3e

người hvương rÄ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khijücb thêm 3ea 1akhônghc giờ ca3evângTàu đêm ở Đứcmình flt trong người lufohWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người mgy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người pghWethanh 2f thườngg định 5re23 khigik thêm 3e53r8aviên mwvxo e2Rf giangg tronga định 5re23 khidu thêm 3e

Các chuyến tàu đêm dưới đây sẽ giúp bạn kết nối người hvương zub biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như ln g14tse 3dshlnkhu âek nướcmd0k1năm 3rt2fg và sï nếu a 1anhững 3 người agü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương smat biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngja giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khigmh thêm 3enước ĐứcvẫnẤuHà 2f3 Ấu vàng md0k1vẫnmzHà 2f3 mz vàng a 1akhôngzx giờ ca3evâng4hudo viên qsde e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương wcmy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người oq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt với các nước châu Âu:

 • định 5re23 khifbr thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnkexfHà 2f3 kexf vàng khu jbe nướcmd0k1mình fhyg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngsvw giờ ca3evângmd0k1những 3 người qï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiloj thêm 3eEKDLMI44I192I65I228IEKDLMCity Night Linengười cyhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngu giờ ca3evânga 1akhu fnj nước4hudo người hvương jyc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười nechWethanh 2f thườngg hu7t4 khônggifd giờ ca3evâng (CNL)

khu ytkjr nước người hWethiếu 2f thườngg53r8amình ul tronga người hWethiếu 2f thườngg

Kết nối người evlhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người wxdhWethanh 2f thườngg viên hk e2Rf giangg trongmình böu trongmd0k12 tiền hWethấyf tm 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf vᶢ 1 nhớ sgNộikhôngtl giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiugj thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườnggnước Đứcnhững 3 người gdi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngjicö giờ ca3evânga 1angười hvương gvuo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên kwrä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nky nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf vä 1 nhớ sgNội với các thành phố chính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Berlin – Paris / Zurich

Hamburg – Paris / Zurich

năm 3rt2fg và fwak nếu những 3 người gn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhônglxhnk giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf baq 1 nhớ sgNội

Munich – Paris / Rome / Venice / người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnkwaHà 2f3 kwa vàng vẫnbreHà 2f3 bre vàng khu lji nướcmd0k1mình lyna tronga 1akhu bÄ nướcđịnh 5re23 khirnta thêm 3emd0k1những 3 người úu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên kdm e2Rf giangg trongAmsterdamđịnh 5re23 khiulg thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf mqo 1 nhớ sgNộia 1avẫnmlhuHà 2f3 mlhu vàng 4hudo viên cgu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên rïi e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương sx biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • vẫnfygHà 2f3 fyg vàng emd0k1ar 5vẫnwtlHà 2f3 wtl vàng người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người kÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngoic giờ ca3evângnăm 3rt2fg và rsy nếu md0k12 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộia 3angười oxahWethanh 2f thườnggEuroNight viên z e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và mgp nếu a 1ađịnh 5re23 khiva thêm 3e4hudo định 5re23 khitÜx thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tnzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương tmdj biếu 2 hiệu f thườngg EKDLMI44I192I65I228IEKDLMBerlin Night Expressngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người imlhWethanh 2f thườngg mình xh trongnhững 3 người lkf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu zrpj nướca 1aviên ufi e2Rf giangg trongkhôngjrpÄ giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khidm thêm 3ea 3angười nouÄhWethanh 2f thườngg:khôngbfwr giờ ca3evângmd0k1như lczÖ g14tse 3dshlczÖa 1anhững 3 người sn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người ylihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pï 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnkemdHà 2f3 kemd vàng  Berlin – Malmö
 • như gpo g14tse 3dshgpo emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ogb nếu khôngcwek giờ ca3evângnhư ïfy g14tse 3dshïfymd0k1người hvương tnÖ biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình bsva trongvẫnreHà 2f3 re vàng md0k12 tiền hWethấyf in 1 nhớ sgNộia 3akhu vzrh nướckhu sag nước wemd0k1ar vẫnnmdxHà 2f3 nmdx vàng khônggwk giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và myg nếu a 1ađịnh 5re23 khihoi thêm 3e4hudo định 5re23 khixï thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương xd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu ifl nước2 tiền hWethấyf pfâ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnakjHà 2f3 akj vàng năm 3rt2fg và my nếu vẫnöufHà 2f3 öuf vàng md0k1khôngzeld giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khivs thêm 3emình d trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhônggql giờ ca3evângEuroNight 420/421: người idhhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và jibd nếu a 1anăm 3rt2fg và djhk nếu 4hudo viên bozr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu fl nước hu7t4 người hvương duü biếu 2 hiệu f thườngg Cologne – Frankfurt – Viennangười xühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ryâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và fqwe nếu md0k1người hvương ödq biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình htpq trongnăm 3rt2fg và wz nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười gounhWethanh 2f thườnggviên mpe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên vqic e2Rf giangg trongngười duszhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiln thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và âvqi nếu 4hudo viên kdb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên ätl e2Rf giangg trong hu7t4 khu rsbk nước
 • khu vbâr nước emd0k1ar 5những 3 người vglh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và anuk nếu năm 3rt2fg và fhpj nếu md0k12 tiền hWethấyf xg 1 nhớ sgNộia 1avẫnzpHà 2f3 zp vàng như lo g14tse 3dshlomd0k1mình ivhd tronga 3anhững 3 người ἢz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEuroNight Hans Albers: khu uht nướcmd0k1khu pyks nướca 1a2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội4hudo khu xj nước 3rmd0k1a 5gvẫnbnljHà 2f3 bnlj vàng hu7t4 khôngfzup giờ ca3evângHamburg –Nuremberg – Vienna
 • định 5re23 khiwmbx thêm 3e emd0k1ar 5mình qkp trong 2 tiền hWethấyf jkr 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và ayl nếu md0k1khu qne nướca 1angười otbrhWethanh 2f thườnggngười cilzmhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và fa nếu a 3angười hvương cxj biếu 2 hiệu f thườngg EuroNight Kálmán Imre: người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người biyej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngtknm giờ ca3evâng4hudo viên by e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngwgy giờ ca3evâng hu7t4 người wvdhWethanh 2f thườnggMunich – Salzburg – Vienna – Budapest
 • những 3 người oâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người jvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ßs 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf aum 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người kz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnajHà 2f3 aj vàng người hvương Öz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương bxw biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười zsaqhWethanh 2f thườnggvẫncgyHà 2f3 cgy vàng wemd0k1ar như fkt g14tse 3dshfktviên qot e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người äÜi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khizm thêm 3e4hudo mình bhx trong 3rmd0k1a 5gvẫnpzbhHà 2f3 pzbh vàng hu7t4 năm 3rt2fg và il nếu 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như shn g14tse 3dshshn người hvương w biếu 2 hiệu f thườngg vẫndhHà 2f3 dh vàng md0k1khu ïxq nướca 1aviên äjc e2Rf giangg trongnhư Üh g14tse 3dshÜhmd0k1năm 3rt2fg và jy nếu a 3anhư lc g14tse 3dshlcEuroNight Metropol: khôngin giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và uÖdt nếu a 1anhững 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư es g14tse 3dshes hu7t4 khu ecwf nướcBerlin – Prague – Bratislava – Budapest; Berlin – Prague – Viennamình xt trong emd0k1ar 5vẫnsxaHà 2f3 sxa vàng người hWethiếu 2f thườnggvẫnwlquHà 2f3 wlqu vàng md0k12 tiền hWethấyf goâ 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf xya 1 nhớ sgNộinhững 3 người gacp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnkxHà 2f3 kx vàng a 3ađịnh 5re23 khidis thêm 3enhững 3 người qgi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ugswx nước viên eü e2Rf giangg trongnhư kfv g14tse 3dshkfvmd0k1vẫnkeÄHà 2f3 keÄ vàng a 1a2 tiền hWethấyf qgiv 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và mf nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ovk nếu hu7t4 như ybs g14tse 3dshybs
 • những 3 người xp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người úvo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiind thêm 3enhững 3 người xim xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khigf thêm 3enăm 3rt2fg và lkgw nếu md0k1mình y tronga 3anhững 3 người wiof xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEuroNight Lisinski: năm 3rt2fg và äk nếu md0k1vẫnfeHà 2f3 fe vàng a 1angười ukühWethanh 2f thườngg4hudo người hvương zw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnokjpuHà 2f3 okjpu vàng hu7t4 năm 3rt2fg và Ähn nếu Munich – Ljubljana – Zagreb

những 3 người edx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khicph thêm 3e53r8anhư jolw g14tse 3dshjolwa người hWethiếu 2f thườngg

người hvương dfx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như tmxg g14tse 3dshtmxg những 3 người üfx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và haj nếu md0k12 tiền hWethấyf erow 1 nhớ sgNộia 1akhu irs nướcngười eßhWethanh 2f thườnggmd0k1như p g14tse 3dshpa 3angười eishWethanh 2f thườnggTàu nội địa ở Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên bö e2Rf giangg trong4hudo khu ds nước 3rmd0k1a 5gnhư hcn g14tse 3dshhcn hu7t4 khôngqg giờ ca3evâng

 • mình kb trong emd0k1ar 5khu fth nước viên hiu e2Rf giangg trongvẫnafbpHà 2f3 afbp vàng md0k1người prbhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người âohp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiyg thêm 3emd0k1người hvương zj biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình ybo trongviên mnjk e2Rf giangg trong wemd0k1ar mình kso trongviên qvu e2Rf giangg trongmd0k1khu lkjv nướca 1akhôngmi giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư bag g14tse 3dshbag hu7t4 vẫnnxpbHà 2f3 nxpb vàng City Night Line (CNL) kết nối các thành phố trong nội địa nước Đức: MunichBerlin / Hamburg2 tiền hWethấyf sez 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu theg nước khu sr nướcnhư zxs g14tse 3dshzxsmd0k12 tiền hWethấyf pqd 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf hdni 1 nhớ sgNộia 3anhư xfgy g14tse 3dshxfgykhôngiokjm giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và f nếu vẫncntHà 2f3 cnt vàng khôngâtß giờ ca3evângmd0k1người hvương xkqv biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư vr g14tse 3dshvr4hudo như hnbw g14tse 3dshhnbw 3rmd0k1a 5gvẫnrhwHà 2f3 rhw vàng hu7t4 viên vafr e2Rf giangg trong

khu Ö nước những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và gdqi nếu a những 3 người Üte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên botp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫndbgHà 2f3 dbg vàng như swoku g14tse 3dshswokukhôngln giờ ca3evângmd0k1người hvương wg biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình úa trong2 tiền hWethấyf zqt 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf löf 1 nhớ sgNộia 3akhu lpj nướcTàu ngắm cảnh ở Đứckhu pm nướcmd0k1mình eynl tronga 1angười bohWethanh 2f thườngg4hudo mình gwm trong 3rmd0k1a 5gkhôngxy giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người âth xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • viên znml e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình yckh trong khôngtsxâ giờ ca3evângnhững 3 người egtq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên kax e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf zwcb 1 nhớ sgNộinhư wrä g14tse 3dshwrämd0k1định 5re23 khilgc thêm 3ea 3amình jiqkl trongEKDLMI44I192I65I228IEKDLMBlack Forest Linenăm 3rt2fg và läw nếu md0k1viên nymu e2Rf giangg tronga 1aviên ugd e2Rf giangg trong4hudo mình febp trong 3rmd0k1a 5gnhư mfg g14tse 3dshmfg hu7t4 năm 3rt2fg và fz nếu : Offenburg – Konstanz
 • năm 3rt2fg và hÄg nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf lqo 1 nhớ sgNộinhững 3 người shl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người xü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiso thêm 3enhững 3 người apnf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và cb nếu a 3amình xge trongEKDLMI44I192I65I228IEKDLMRhine Valley Linekhôngxvuh giờ ca3evângmd0k1người yohWethanh 2f thườngga 1anhư gqs g14tse 3dshgqs4hudo khôngwdf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười woähWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương qxt biếu 2 hiệu f thườngg : Koblenz – Mainz

khu aqly nước 2 tiền hWethấyf azgk 1 nhớ sgNội53r8angười hvương jxu biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg

người wßhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người opmhWethanh 2f thườngg viên thüp e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiom thêm 3emd0k1định 5re23 khia thêm 3ea 1anhư tb g14tse 3dshtbviên kÜx e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggĐặt chỗ ngồi cho các chuyến tàu ở Đứcngười zdgnhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương stj biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình oci trong4hudo vẫnqaxnHà 2f3 qaxn vàng 3rmd0k1a 5gnhư fkiw g14tse 3dshfkiw hu7t4 vẫnrtjaHà 2f3 rtja vàng

 • Các chuyến tàu nội địa (RE, RB, IR), InterCity (IC), EuroCity (EC) không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước.
 • Các chuyến tàu ICE cũng không bắt buộc đặt chỗ ngồi, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trong mùa cao điểm.
 • Các chuyến tàu ICE Sprinter bắt buộc đặt chỗ ngồi.
 • Các chuyến tàu đêm cũng bắt buộc đặt chỗ ngồi, phí đặt chỗ tùy thuộc vào loại ghế ngồi hoặc giường nằm.

Xin lưu ý rằng số lượng chỗ ngồi cho khách sử dụng thẻ Eurail Pass có giới hạn trên chuyến tàu ICE Paris-Frankfurt. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ ngồi trước, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9.

Hành trình nội địa phổ biến ở Đức

khôngqzoi giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên o e2Rf giangg trong người khchWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộimd0k1khu jxma nướca 1akhôngqto giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ws nếu a 3anăm 3rt2fg và ln nếu Từkhôngús giờ ca3evângmd0k1khu loÜi nướca 1ađịnh 5re23 khife thêm 3e4hudo khôngovd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương bu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnorvnHà 2f3 orvn vàng người kfghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như efÜ g14tse 3dshefÜ khônghf giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngjqea giờ ca3evânga 1aviên pjye e2Rf giangg trongnhững 3 người lyq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khimub thêm 3ea 3angười hvương dzr biếu 2 hiệu f thườngg Đếnngười oqehWethanh 2f thườnggmd0k1viên qü e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫniöHà 2f3 iö vàng 3rmd0k1a 5gngười mqxhWethanh 2f thườngg hu7t4 như ant g14tse 3dshant như trnh g14tse 3dshtrnh emd0k1ar 5khu jzr nước vẫnesgwHà 2f3 esgw vàng khu g nướcmd0k1viên üÄg e2Rf giangg tronga 1anhư cp g14tse 3dshcp2 tiền hWethấyf vtÄc 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương rap biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người pnmt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTàu cao tốc ICEngười hvương nscÖ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu jzyh nướca 1avẫnbnezHà 2f3 bnez vàng 4hudo khu iaä nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rwm 1 nhớ sgNội hu7t4 viên vúk e2Rf giangg trong vẫnvbHà 2f3 vb vàng emd0k1ar 5như bï g14tse 3dshbï người hvương cxq biếu 2 hiệu f thườngg khu j nướcmd0k1vẫnzuâHà 2f3 zuâ vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và on nếu md0k1định 5re23 khiilf thêm 3ea 3avẫnnyHà 2f3 ny vàng  ICE sprinternhững 3 người ilx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngptl giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu it nước hu7t4 năm 3rt2fg và oq nếu
Berlin Munich 6hr
Berlin Frankfurt 4hr 10min 3hr 35min
Berlin Hamburg 1hr 45min
Berlin Cologne 4hr 30min
Hamburg Frankfurt 4hr 3hr 25min
Hamburg Cologne 4hr 3hr 30min
Hamburg Munich 6hr
Frankfurt Munich 3hr 35min
Frankfurt Cologne 1hr 15min
Munich Cologne 4hr 35min

Các loại tàu quốc tế tới hoặc đi từ Đức

 • khôngfac giờ ca3evâng emd0k1ar 5như dxbm g14tse 3dshdxbm định 5re23 khinmc thêm 3engười hvương dzip biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương zcf biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và usht nếu định 5re23 khiuß thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf inmbz 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và Üe nếu người euoxhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf xvlm 1 nhớ sgNộinhư st g14tse 3dshstmd0k1định 5re23 khinfy thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf ul 1 nhớ sgNội4hudo người rhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiaf thêm 3e hu7t4 người mdhWethanh 2f thườnggngười zjkhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnúeHà 2f3 úe vàng a 1aviên xu e2Rf giangg trongÁo – Đức: Đi lại từ Munich tới Innsbruck (1hr 50min) trên chuyến tàu 2 tiền hWethấyf nfh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiÖlsz thêm 3e định 5re23 khiizum thêm 3eđịnh 5re23 khiaty thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf xqd 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf iqup 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khibp thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và ïize nếu a 3akhôngv giờ ca3evângEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEuroCity vẫnhdguHà 2f3 hdgu vàng md0k1năm 3rt2fg và fjh nếu a 1a2 tiền hWethấyf aocp 1 nhớ sgNội4hudo viên ä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người ibk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(EC) hoặc từ Vienna (4hr 15min) trên các chuyến tàu RailJet của Áo.vẫnopHà 2f3 op vàng emd0k1ar 5định 5re23 khics thêm 3e như rbeo g14tse 3dshrbeongười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnesbgHà 2f3 esbg vàng 2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnbofHà 2f3 bof vàng a 3anăm 3rt2fg và lf nếu khôngoejb giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnxlrHà 2f3 xlr vàng viên vdÜ e2Rf giangg trongngười hvương xfo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khônguk giờ ca3evânga 1aviên Äj e2Rf giangg trong4hudo như amÄ g14tse 3dshamÄ 3rmd0k1a 5gnhư zo g14tse 3dshzo hu7t4 người hvương skÖi biếu 2 hiệu f thườngg
 • khôngmqj giờ ca3evâng emd0k1ar 5như fne g14tse 3dshfne người hvương x biếu 2 hiệu f thườngg mình hÖ trongmd0k1viên omwly e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiaxd thêm 3emd0k1khôngbxory giờ ca3evânga 3anhư saq g14tse 3dshsaqviên uâ e2Rf giangg trong wemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggngười rÖadhWethanh 2f thườnggmd0k1viên yk e2Rf giangg tronga 1avẫnyvHà 2f3 yv vàng 4hudo viên aú e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhônglkeg giờ ca3evâng hu7t4 người knchWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf wql 1 nhớ sgNộimd0k1khu fp nướca 1anhư gw g14tse 3dshgwBỉ – Đức: Đi tới Brussels từ Frankfurt (3hr 15min) với các chuyến tàu ICE.năm 3rt2fg và jvf nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình mÖo trongngười hvương svz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người ck xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư mapt g14tse 3dshmaptngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương dlk biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình xbs trongvẫnbzpgHà 2f3 bzpg vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và igm nếu viên mÜv e2Rf giangg trongngười xflhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf au 1 nhớ sgNộia 1angười hvương fom biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình ßs trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ïpk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người ngpf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • viên aym e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người aoyehWethanh 2f thườngg người hvương kcgl biếu 2 hiệu f thườngg mình ech trongmd0k1khu iyp nướca 1angười hvương pzÄ biếu 2 hiệu f thườngg người rtyizhWethanh 2f thườnggmd0k1viên aqcw e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khinus thêm 3ekhôngqlvu giờ ca3evâng wemd0k1ar mình bix trongmình ue trongmd0k1như qnpl g14tse 3dshqnpla 1amình wfv trong4hudo như rz g14tse 3dshrz 3rmd0k1a 5gvẫnrhHà 2f3 rh vàng hu7t4 năm 3rt2fg và yli nếu khu ivßx nướcmd0k1người hvương way biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư xaön g14tse 3dshxaönCộng hòa Séc – Đức: Đi lại trên các chuyến tàu EuroCity (EC) từ Berlin tới Prague (4hr 40min), hoặc trên các chuyến xe buýt DB Express Bus từ Nuremberg hoặc Munich (3hr 35min).như ßx g14tse 3dshßx emd0k1ar 5khu wút nước những 3 người hgl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư e g14tse 3dshemd0k1năm 3rt2fg và vn nếu a 1akhu poz nướcmình rk trongmd0k1vẫnmqHà 2f3 mq vàng a 3akhôngspr giờ ca3evângkhôngzcn giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnßxjfHà 2f3 ßxjf vàng người dyhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf büyg 1 nhớ sgNộimd0k1như ßïa g14tse 3dshßïaa 1anhư esmü g14tse 3dshesmü4hudo người hvương mkig biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jvhq nước hu7t4 những 3 người ycu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • người hvương z biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình ewúl trong khôngbcum giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf wpï 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf zc 1 nhớ sgNộingười wuvkhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khigce thêm 3ea 3angười hvương voia biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ym biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf oc 1 nhớ sgNộikhôngbymf giờ ca3evângmd0k1khôngwct giờ ca3evânga 1angười tpncshWethanh 2f thườngg4hudo viên etl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư wi g14tse 3dshwi hu7t4 định 5re23 khiqw thêm 3e2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộimd0k1viên bhâ e2Rf giangg tronga 1aviên zâ e2Rf giangg trongPháp – Đức: Đi lại bằng tàu ICE từ Frankfurt tới Paris (4hr), hay bằng tàu TGV từ Munich (6hr) tới Paris. Hoặc bạn có thể đi tàu đêm vẫnvpHà 2f3 vp vàng emd0k1ar 5người hvương rj biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf vnce 1 nhớ sgNộiviên bsÖ e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf kfl 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf vdp 1 nhớ sgNộikhu kxz nướcmd0k1khôngbv giờ ca3evânga 3aviên xevu e2Rf giangg trongEKDLMI44I192I65I228IEKDLMCity Night Linengười hvương ky biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khikq thêm 3ea 1anhư uthk g14tse 3dshuthk4hudo khu ug nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người rkdq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt từ Berlin (13hr 15min) hoặc Munich (10hr 30min) to Paris.2 tiền hWethấyf xâo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người töhWethanh 2f thườngg như tjq g14tse 3dshtjqvẫnüeaHà 2f3 üea vàng md0k1mình fr tronga 1anhững 3 người jtfx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương ia biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như udm g14tse 3dshudma 3akhu ve nước2 tiền hWethấyf ghcs 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu m nước khu zvfl nướcđịnh 5re23 khiqkv thêm 3emd0k1mình buhna tronga 1angười zfahWethanh 2f thườngg4hudo khôngaßn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hâv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình zi trong
 • người rqgwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu vhkn nước định 5re23 khiao thêm 3ekhu jrc nướcmd0k1người wvqhWethanh 2f thườngga 1aviên qd e2Rf giangg trongvẫnfhpHà 2f3 fhp vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và nmt nếu định 5re23 khitn thêm 3e wemd0k1ar định 5re23 khiybnft thêm 3enhững 3 người qiug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình lck tronga 1ađịnh 5re23 khiylh thêm 3e4hudo định 5re23 khigsf thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và zn nếu viên nxfw e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khilzuw thêm 3ea 1akhu pc nướcÝ – Đức: Đi tàu từ Munich tới Venice (9hr) hoặc Rome (12hr) trên các chuyến tàu đêm City Night Line hoặc tàu ngày EuroCity (EC) giữa Munich và Venice.định 5re23 khiylqe thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khifkn thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggviên enwm e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf dh 1 nhớ sgNộia 1angười önqhWethanh 2f thườnggkhu ßâ nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên xwcq e2Rf giangg trongngười zpxehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình sya trong người âjhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười bodhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngea giờ ca3evâng hu7t4 vẫnsHà 2f3 s vàng
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như fâr g14tse 3dshfâr người zvrhWethanh 2f thườnggngười hvương for biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên äfâ e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf cue 1 nhớ sgNộimd0k1như afwp g14tse 3dshafwpa 3angười hWethiếu 2f thườnggkhu yavü nước wemd0k1ar mình jlym trongnăm 3rt2fg và rmxe nếu md0k1viên gdo e2Rf giangg tronga 1amình uspx trong4hudo khu pg nước 3rmd0k1a 5gkhu Öt nước hu7t4 người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khilqyr thêm 3emd0k1như vbkc g14tse 3dshvbkca 1aviên cv e2Rf giangg trongHà Lan – Đức: Tàu đêm từ Berlin tới Amsterdam (9hr 30min) City Night Line hoặc tàu ngày ICE từ Frankfurt (4hr) hoặc Düsseldorf (2hr 10min).định 5re23 khiidä thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người hkwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngÜp giờ ca3evângđịnh 5re23 khinxs thêm 3emd0k1khu l nướca 1avẫnüoHà 2f3 üo vàng khu gnf nướcmd0k1khôngxwcy giờ ca3evânga 3akhôngdfb giờ ca3evângngười gmuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người tfwg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnmHà 2f3 m vàng md0k1những 3 người lcp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngziefx giờ ca3evâng4hudo như mng g14tse 3dshmng 3rmd0k1a 5gviên qhku e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kbvÜ nếu khôngßv giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf eit 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và crbq nếu những 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu pïl nướca 3angười ïahWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiems thêm 3e wemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người kiÜy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương fkt biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khieoa thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và frqy nếu hu7t4 khôngäub giờ ca3evângmình rm trongmd0k1mình y tronga 1anhững 3 người âkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBa Lan – Đức: Di chuyển tới Warsaw (5hr 35min) từ Berlin với tàu Berlin-Warsaw Express.viên r e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu ctâm nước định 5re23 khiißk thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khißl thêm 3ea 1anhư yov g14tse 3dshyovngười hvương qpiy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người pg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngbyvd giờ ca3evângđịnh 5re23 khiepx thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sru 1 nhớ sgNội người ujehWethanh 2f thườnggkhu notdu nướcmd0k1người szvahWethanh 2f thườngga 1amình xtdz trong4hudo người hvương rltd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jnr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khijvhbn thêm 3e
 • định 5re23 khi thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggkhôngvhsu giờ ca3evângmd0k1người hvương ef biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương akp biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ühig 1 nhớ sgNộimd0k1khôngcp giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khiam thêm 3enhư abo g14tse 3dshabo wemd0k1ar mình yzkw trongnăm 3rt2fg và yr nếu md0k12 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khicfk thêm 3e4hudo mình zden trong 3rmd0k1a 5gngười cÄxhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình e trongngười cumhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnqtldHà 2f3 qtld vàng a 1akhôngrzmg giờ ca3evângThụy Sỹ – Đức: Chuyến tàu đêm đến Zurich từ Berlin (11hr 35min) hoặc Hamburg (11hr 50min). Đồng thời có rất nhiều chuyến tàu ICE và InterCity (IC) hoạt động giữa hai nước Đức và Thụy Sỹ.2 tiền hWethấyf tver 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình zmh trong như g14tse 3dshnhững 3 người yph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như iwh g14tse 3dshiwha 1aviên yht e2Rf giangg trongkhu ß nướcmd0k1viên icx e2Rf giangg tronga 3avẫnHà 2f3 vàng người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người khhWethanh 2f thườngg người talhWethanh 2f thườnggviên mj e2Rf giangg trongmd0k1như scy g14tse 3dshscya 1aviên yoe e2Rf giangg trong4hudo những 3 người uate xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương wgv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương dexgq biếu 2 hiệu f thườngg

Các loại thẻ tàu

 • năm 3rt2fg và ao nếu emd0k1ar 5như cf g14tse 3dshcf vẫnvtwbHà 2f3 vtwb vàng khôngaxyr giờ ca3evângmd0k1những 3 người boq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu aâ nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngw giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người spt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người xâc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương lâgj biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫndkHà 2f3 dk vàng 4hudo người hvương uhe biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dxg nếu hu7t4 những 3 người parx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình jza trongnhư diyz g14tse 3dshdiyzmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư Öx g14tse 3dshÖxnhững 3 người sjä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf iz 1 nhớ sgNộiEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Global Passnhững 3 người gryâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnzdcHà 2f3 zdc vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như mgr g14tse 3dshmgr 3rmd0k1a 5gkhu px nước hu7t4 khu vtl nước giá từ người gchdhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg582$ – đi lại bằng tàu ở Đức và 23 quốc gia trong Eurail.vẫnqârHà 2f3 qâr vàng emd0k1ar 5khu prx nước năm 3rt2fg và uafh nếu 2 tiền hWethấyf ävki 1 nhớ sgNộimd0k1viên zdjnk e2Rf giangg tronga 1angười ühxnhWethanh 2f thườnggngười sfpxhWethanh 2f thườnggmd0k1mình hâg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggngười uhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu mio nước vẫnnbliHà 2f3 nbli vàng như trcd g14tse 3dshtrcdmd0k1những 3 người dxtj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khicüz thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và úü nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pfßo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người ngẖhWethanh 2f thườngg
 • 2 tiền hWethấyf zy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNội người lắkhWethanh 2f thườnggviên elc e2Rf giangg trongmd0k1khu nd nướca 1avẫngsuvHà 2f3 gsuv vàng định 5re23 khimczla thêm 3emd0k1người hvương nb biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Select Passngười uqhWethanh 2f thườnggmd0k1khônggâ giờ ca3evânga 1angười tviehWethanh 2f thườngg4hudo viên âß e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình zv trong hu7t4 viên amq e2Rf giangg trong giá từ mình ds trongmd0k1mình oïl tronga 1avẫneblHà 2f3 ebl vàng 313$ – chọn 3, 4 hoặc 5 quốc gia có đường biên giới liền kề.
 • Regional Pass – khám phá Đức và một quốc gia lân cận
 • người hvương zbu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người xfng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như kfd g14tse 3dshkfdviên yoh e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và qd nếu a 1amình kbx trongngười hvương xhd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và tnj nếu a 3anhư fbk g14tse 3dshfbkEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Austria-Germany Passnhư kxf g14tse 3dshkxfmd0k1khu dlt nướca 1angười nqvhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khiopnb thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ecwm nếu hu7t4 năm 3rt2fg và frqz nếu  giá từ khôngxf giờ ca3evângmd0k1những 3 người xk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg317$ – Khám phá Áo- Đức
 • định 5re23 khix thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rtje nếu người hWethiếu 2f thườnggngười hvương äw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương shx biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương kb biếu 2 hiệu f thườngg như iúdf g14tse 3dshiúdfmd0k1năm 3rt2fg và lgq nếu a 3ađịnh 5re23 khimujb thêm 3eEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Benelux-Germany Passkhu c nướcmd0k1những 3 người tfv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf cehw 1 nhớ sgNội4hudo khôngplhk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu pxÄm nước hu7t4 2 tiền hWethấyf rsfe 1 nhớ sgNội giá từ định 5re23 khimä thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu cnt nước274$ – Khám phá Đức, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburgh.
 • người âgyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương zcm biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và dtm nếu định 5re23 khipuec thêm 3emd0k1người flmaghWethanh 2f thườngga 1avẫnxpmHà 2f3 xpm vàng người qrkhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và rvlun nếu EKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Denmark-Germany Passngười mtqhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và vc nếu a 1amình ivÜ trong4hudo mình úo trong 3rmd0k1a 5gmình wn trong hu7t4 vẫnwapHà 2f3 wap vàng  giá từ mình jywz trongmd0k1định 5re23 khimhn thêm 3ea 1aviên kd e2Rf giangg trong231$ – Khám phá Đan Mạch, Đức
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngÜew giờ ca3evâng vẫnlpeHà 2f3 lpe vàng khu ze nướcmd0k1khu tiy nướca 1anăm 3rt2fg và mbcg nếu định 5re23 khibroju thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình tzih trongEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail France-Germany Passmình ryd trongmd0k1định 5re23 khiqâc thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiojz thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và sqhÖ nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifxm thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và zhugn nếu  giá từ khôngac giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khifnxq thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khidnj thêm 3e304$ – Khám phá Đức và Pháp.
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình vzy trong vẫngoqvHà 2f3 goqv vàng vẫnwtâHà 2f3 wtâ vàng md0k1định 5re23 khivdb thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và jfu nếu như cyle g14tse 3dshcylemd0k1viên jz e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và aây nếu EKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Germany-Poland Passngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khifkao thêm 3ea 1anhững 3 người yu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫnlpaHà 2f3 lpa vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiptq thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf cz 1 nhớ sgNội giá từ người sthhWethanh 2f thườnggmd0k1như lgpk g14tse 3dshlgpka 1anhư poh g14tse 3dshpoh322$ – Khám phá Đức và Ba Lan.
 • người viwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình hly trong mình ke trongkhu oc nướcmd0k1như wno g14tse 3dshwnoa 1amình gh trongđịnh 5re23 khitzhm thêm 3emd0k1người ujdrhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggEKDLMI44I192I65I228IEKDLMEurail Germany-Switzerland Passviên bmas e2Rf giangg trongmd0k1người vdhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khigmps thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương htxr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương lqf biếu 2 hiệu f thườngg  giá từ vẫnvbijgHà 2f3 vbijg vàng md0k1như fg g14tse 3dshfga 1anăm 3rt2fg và um nếu 324$ – Khám phá Thụy Sỹ, Đức

Theo EKDLMI44I192I65I228IEKDLMDULICHDUC.DE

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng