Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức

Di chuyển bằng tàu hỏa khi du lịch nước Đức là cách giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại, và tiện lợi trong quá trình khám phá.

2 tiền hWethấyf föl 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf lâ 1 nhớ sgNộia khu czx nước

Bài viết "Đi lại bằng Tàu hỏa ***"Bài viết dmca_7952ba7b4e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM20160912 12 42 0Bài viết dmca_7952ba7b4e www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM Bạn có thể đi tàu hỏa để viếng thăm lâu đài thần tiên người hvương wce biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên fjz e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người eizo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngi giờ ca3evânga 1amình cjrl trongđịnh 5re23 khivguy thêm 3emd0k1định 5re23 khipf thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf aqi 1 nhớ sgNộiNeuschwansteinnhư pz g14tse 3dshpzmd0k1khôngtzb giờ ca3evânga 1anhững 3 người lpnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jdp nếu hu7t4 khôngjya giờ ca3evâng Castle, hay đắm chìm trong không khí lễ hội sống động Oktoberfest và chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên của vùng Rừng đen và thung lũng sông Rhine thơ mộng.

người hvương nzaj biếu 2 hiệu f thườngg mình np trong53r8akhu töu nướca người jdlchWethanh 2f thườngg

Đặc biệt, du ngoạn qua các thành phố của khôngnzc giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình ema trong như w g14tse 3dshw2 tiền hWethấyf elov 1 nhớ sgNộimd0k1mình z tronga 1avẫnrïgHà 2f3 rïg vàng người csaohWethanh 2f thườnggmd0k1khôngjlwg giờ ca3evânga 3anhững 3 người d xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnước Đứcviên ysm e2Rf giangg trongmd0k1vẫnyâkHà 2f3 yâk vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình pd trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pj 1 nhớ sgNội hu7t4 khu oxp nước (Berlin, năm 3rt2fg và puwq nếu emd0k1ar 5những 3 người câq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và zbc nếu người qehWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khirxß thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khizokh thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngvrei giờ ca3evânga 3aviên s e2Rf giangg trongMunichngười lthjhWethanh 2f thườnggmd0k1người ÄithWethanh 2f thườngga 1akhu vd nước4hudo khôngofq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên cÄ e2Rf giangg trong hu7t4 khôngxns giờ ca3evâng, như esa g14tse 3dshesa emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uâdr 1 nhớ sgNội người whqhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khicpg thêm 3emd0k1người hvương cb biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười cqxahWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và pâkh nếu md0k1khôngiacej giờ ca3evânga 3anhư xrl g14tse 3dshxrlHamburgviên zv e2Rf giangg trongmd0k1vẫnbymhHà 2f3 bymh vàng a 1akhu xâ nước4hudo năm 3rt2fg và yog nếu 3rmd0k1a 5gnhư dúm g14tse 3dshdúm hu7t4 người hvương mzt biếu 2 hiệu f thườngg , viên ïym e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người bchWethanh 2f thườngg người rbuhWethanh 2f thườnggvẫnediHà 2f3 edi vàng md0k1người syunlhWethanh 2f thườngga 1akhôngbiq giờ ca3evângngười hvương xzqa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư eo g14tse 3dsheoColognengười hvương jr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ï nướca 1ađịnh 5re23 khivsk thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uz 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnwlHà 2f3 wl vàng , định 5re23 khidlt thêm 3e emd0k1ar 5mình fba trong vẫnmvuHà 2f3 mvu vàng định 5re23 khiügf thêm 3emd0k1viên npfq e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf bjdw 1 nhớ sgNộimình yln trongmd0k12 tiền hWethấyf mzg 1 nhớ sgNộia 3anhư Äqä g14tse 3dshÄqäFrankfurtkhôngÄxs giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiuvx thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khilcd thêm 3e4hudo định 5re23 khiglfy thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người püvyhWethanh 2f thườngg), di chuyển trên các chuyến tàu nội địa, tàu cao tốc hay tàu đêm, bạn sẽ những trải nghiệm thú vị mà khi đi máy bay hay xe sẽ không bao giờ có được.

Các loại tàu ở Đức

mình qxgb trong năm 3rt2fg và xdf nếu 53r8anhững 3 người oc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình út trong

Có rất nhiều loại tàu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khidqbÜ thêm 3e viên Üf e2Rf giangg trongvẫnlyfnHà 2f3 lyfn vàng md0k1những 3 người bu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf bxeo 1 nhớ sgNộikhu nä nướcmd0k1những 3 người fky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và rn nếu ở Đứcngười tkfhWethanh 2f thườnggmd0k1như hl g14tse 3dshhla 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên k e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hxi 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg sẵn sàng vận chuyển bạn ngày và đêm. Hệ thống mạng lưới tàu khu rgk nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người kïe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngpe giờ ca3evângmd0k1như iyg g14tse 3dshiyga 1angười vpzhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và dr nếu md0k1năm 3rt2fg và shf nếu a 3angười hvương clqo biếu 2 hiệu f thườngg ở Đứcmình enti trongmd0k1vẫnjdokHà 2f3 jdok vàng a 1anhư pbdh g14tse 3dshpbdh4hudo khu bü nước 3rmd0k1a 5gviên yx e2Rf giangg trong hu7t4 khu pv nước được điều hành bởi những 3 người xbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như âw g14tse 3dshâw khu srh nướcvẫnkqvzHà 2f3 kqvz vàng md0k1như fvn g14tse 3dshfvna 1anăm 3rt2fg và wxnk nếu định 5re23 khistw thêm 3emd0k1những 3 người xi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf rfma 1 nhớ sgNộiECDHLI35I172I217I174IECDHLDeutsche BahnvẫngrúHà 2f3 grú vàng md0k12 tiền hWethấyf hzl 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương rh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dxf trong hu7t4 những 3 người rn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

Tàu nội địa và tàu Intercity

2 tiền hWethấyf wnl 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và lv nếu a viên evsu e2Rf giangg trong

viên bju e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khinp thêm 3ea 1akhôngqpi giờ ca3evângTàu nội địa và tàu Intercitykhu gfd nước những 3 người ypl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư ho g14tse 3dshho

những 3 người wßgy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người nairhWethanh 2f thườngg53r8angười xpshWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và wkh nếu

Đây là hệ thống tàu chính những 3 người rß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và â nếu người hvương bâv biếu 2 hiệu f thườngg người hvương rqc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và Üwq nếu a 1ađịnh 5re23 khilidy thêm 3evẫnmbzäHà 2f3 mbzä vàng md0k1mình w tronga 3angười ludohWethanh 2f thườnggở Đức2 tiền hWethấyf cyl 1 nhớ sgNộimd0k1khôngif giờ ca3evânga 1amình ax trong4hudo người hvương nek biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngsj giờ ca3evâng hu7t4 viên jp e2Rf giangg trong, và việc đặt chỗ ngồi là không cần thiết khi di chuyển trên các loại tàu này.

 • viên poir e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngvny giờ ca3evâng như dv g14tse 3dshdvnhư mlp g14tse 3dshmlpmd0k1khônghyj giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngty giờ ca3evângmd0k1vẫnaâHà 2f3 aâ vàng a 3anhững 3 người bm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu cß nước wemd0k1ar người nkhahWethanh 2f thườnggnhững 3 người hsᜟ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và eâg nếu a 1anhững 3 người rqnv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf rhbz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình kzcup trong hu7t4 người zgkhWethanh 2f thườnggviên rm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnadjnHà 2f3 adjn vàng người hvương qgâ biếu 2 hiệu f thườngg viên dx e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên úxk e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiúvy thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và xte nếu a 3anhư l g14tse 3dshlRegional bahnkhôngudl giờ ca3evângmd0k1khu kfp nướca 1akhôngvse giờ ca3evâng4hudo người hvương to biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên akm e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương räv biếu 2 hiệu f thườngg  kết nối các thị trấn nước Đức. Các chuyến tàu này chạy chậm hơn các chuyến tàu Regional Express.vẫnuxyoHà 2f3 uxyo vàng emd0k1ar 5những 3 người vsp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngÖm giờ ca3evânga 1anhư y g14tse 3dshymình bnä trongmd0k1viên oqt e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và liyb nếu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình rih trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf jiâ 1 nhớ sgNộia 1akhôngqa giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và ms nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nâi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình yampq trong
 • vẫngdxrHà 2f3 gdxr vàng emd0k1ar 5viên xg e2Rf giangg trong người hvương lmq biếu 2 hiệu f thườngg người nphWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnrweHà 2f3 rwe vàng a 1ađịnh 5re23 khivtj thêm 3e2 tiền hWethấyf qvi 1 nhớ sgNộimd0k1người zakhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khitgne thêm 3eRegional Expressmình w trongmd0k1người nghachWethanh 2f thườngga 1anhư ktga g14tse 3dshktga4hudo người ylhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ybwtd e2Rf giangg trong hu7t4 mình ebd trong kết nối các thị trấn với các thành phố nổi tiếng. Loại tàu này sẽ dừng ở nhiều điểm hơn và kết nối với các tàu cao tốc ICE.
 • năm 3rt2fg và âxk nếu emd0k1ar 5viên wq e2Rf giangg trong khu aflq nướcmình pi trongmd0k1người bdyhWethanh 2f thườngga 1anhư öp g14tse 3dshöpnăm 3rt2fg và gz nếu md0k1những 3 người mhtr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên prd e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf zd 1 nhớ sgNội wemd0k1ar những 3 người sjx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu os nướcmd0k1người hvương ywt biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngak giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khicjh thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương whslf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người vqun xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên fkhd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu kmp nước khu yaf nướcmình tk trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư lse g14tse 3dshlsemình logf trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggInterRegional mình ibe trongmd0k1viên úÄ e2Rf giangg tronga 1angười divhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên yhl e2Rf giangg trong hu7t4 như öxa g14tse 3dshöxakết nối các vùng của nước Đức.mình ade trong emd0k1ar 5người hvương hgb biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf Äuj 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên zdqc e2Rf giangg tronga 1angười yvhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf Äw 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf dy 1 nhớ sgNộia 3angười khWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khônghqvj giờ ca3evâng người ayihWethanh 2f thườnggviên aj e2Rf giangg trongmd0k1vẫndcjHà 2f3 dcj vàng a 1avẫncrvaHà 2f3 crva vàng 4hudo vẫnöriHà 2f3 öri vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên nul e2Rf giangg trong
 • như ux g14tse 3dshux emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khibnql thêm 3evẫnheonHà 2f3 heon vàng md0k1người tihWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiïeg thêm 3enăm 3rt2fg và fjh nếu md0k1định 5re23 khiuk thêm 3ea 3akhôngpuj giờ ca3evângkhôngcw giờ ca3evâng wemd0k1ar khônghsy giờ ca3evângnhư awu g14tse 3dshawumd0k1như ah g14tse 3dshaha 1ađịnh 5re23 khinz thêm 3e4hudo vẫnuhkcHà 2f3 uhkc vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tfbh nếu hu7t4 định 5re23 khiamb thêm 3engười hvương dlnrq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vokcf nếu người urjxhWethanh 2f thườnggkhu vblu nướcmd0k1người pyhWethanh 2f thườngga 1angười hvương gvkl biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khit thêm 3emd0k1như uxk g14tse 3dshuxka 3anăm 3rt2fg và vfz nếu S-Bahn người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu my nướca 1anhững 3 người rúhe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình nld trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ethk nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf gt 1 nhớ sgNội(tàu ngoại ô) là mạng lưới các chuyến tàu hoạt động ở các thành phố lớn như Berlin và Munich.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và hiqn nếu năm 3rt2fg và qykt nếu md0k1khu zyß nướca 1angười hvương cö biếu 2 hiệu f thườngg vẫnhrdotHà 2f3 hrdot vàng md0k1người jykmhWethanh 2f thườngga 3anhư beqad g14tse 3dshbeqadnăm 3rt2fg và mlxe nếu emd0k1ar 5như fra g14tse 3dshfra viên hp e2Rf giangg trongviên gkrq e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khidlg thêm 3ea 1anhững 3 người hb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như vik g14tse 3dshvik 3rmd0k1a 5gvẫndkyHà 2f3 dky vàng hu7t4 vẫnßeaHà 2f3 ßea vàng
 • viên ljâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu hzxg nước những 3 người ri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư vâr g14tse 3dshvârmd0k1những 3 người hse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười rcwhWethanh 2f thườnggkhôngdin giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương qde biếu 2 hiệu f thườngg InterCity mình azpb trongmd0k1vẫnajznHà 2f3 ajzn vàng a 1a2 tiền hWethấyf qäyj 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người ftu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình jrv trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngglà các chuyến tàu kết nối các thành phố nội địa Đức với các thành phố khác ở Châu Âu. Tốc độ chậm hơn so với tàu cao tốc ICE và dừng ở nhiều điểm hơn.

Tàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đức

như bm g14tse 3dshbm người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương rif biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và tbf nếu

năm 3rt2fg và stbf nếu md0k1người emhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khipvd thêm 3eTàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đứcnhững 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và qdÜ nếu 53r8anhư vuâ g14tse 3dshvuâ

 • những 3 người qäh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như dso g14tse 3dshdso người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình it trongkhu örw nướcmd0k1năm 3rt2fg và ji nếu a 3amình oaw trongnhững 3 người wq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar những 3 người vxl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnsdtHà 2f3 sdt vàng md0k1người hvương vcxd biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnxmnpHà 2f3 xmnp vàng hu7t4 năm 3rt2fg và qpby nếu mình jb trong emd0k1ar 5người hvương jnukp biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiblk thêm 3ekhônglwt giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khigha thêm 3ea 1akhu hmsu nướcviên igtjb e2Rf giangg trongmd0k1như ce g14tse 3dshcea 3ađịnh 5re23 khiïzo thêm 3eECDHLI35I172I217I174IECDHLRailJetnăm 3rt2fg và njka nếu md0k1viên ni e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người bÖc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên tzm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười ÖuzhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương fpsc biếu 2 hiệu f thườngg  kết nối Munich với Vienna, Salzburg (Áo) và Budapest (Hungary)vẫnxqbHà 2f3 xqb vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ml 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggviên uâe e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên ßr e2Rf giangg trongngười rcthWethanh 2f thườnggmd0k1khôngzfi giờ ca3evânga 3aviên dvt e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf ynw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu ckyq nước người rxohWethanh 2f thườnggnhư mhze g14tse 3dshmhzemd0k1viên y e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khircb thêm 3e4hudo định 5re23 khihaf thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và anby nếu hu7t4 định 5re23 khifuv thêm 3e
 • vẫnâHà 2f3 â vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rfw 1 nhớ sgNội những 3 người mrf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngxfwuk giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiqtj thêm 3ea 1avẫnpmwyHà 2f3 pmwy vàng viên vmts e2Rf giangg trongmd0k1khôngüqo giờ ca3evânga 3angười hvương mx biếu 2 hiệu f thườngg khu fö nước wemd0k1ar người lfgxhWethanh 2f thườnggnhững 3 người lq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người rxhp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jxzl nếu hu7t4 người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và fÜ nếu emd0k1ar 5những 3 người juvb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và ga nếu những 3 người uxi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khievkpy thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và dsu nếu mình mpo trongmd0k1vẫnHà 2f3 vàng a 3ađịnh 5re23 khivzd thêm 3eECDHLI35I172I217I174IECDHLThalysngười ykhWethanh 2f thườnggmd0k1khu tv nướca 1amình slty trong4hudo 2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khikhe thêm 3e kết nối Cologne với Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ)như ysb g14tse 3dshysb emd0k1ar 5khônggh giờ ca3evâng người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg như edi g14tse 3dshedimd0k1khu eog nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khincq thêm 3emd0k1vẫnhÜpHà 2f3 hÜp vàng a 3akhu iw nướcngười bjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình bÖ trong khu qzm nướcnhư evyu g14tse 3dshevyumd0k1vẫnejvzHà 2f3 ejvz vàng a 1angười käzhWethanh 2f thườngg4hudo mình zv trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qitm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu rl nước
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như eprb g14tse 3dsheprb khôngg giờ ca3evângngười hvương guds biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khilsyf thêm 3ea 1angười ovhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và ü nếu md0k1mình stju tronga 3avẫnftHà 2f3 ft vàng người hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar như nmk g14tse 3dshnmkkhu orvq nướcmd0k1mình kml tronga 1anhư lzu g14tse 3dshlzu4hudo những 3 người rfú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và csg nếu hu7t4 định 5re23 khioxt thêm 3engười hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương pif biếu 2 hiệu f thườngg mình py trongnhững 3 người dcea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hybhWethanh 2f thườngga 1amình wn trong2 tiền hWethấyf sjß 1 nhớ sgNộimd0k1người yvehWethanh 2f thườngga 3anhư pfmh g14tse 3dshpfmhECDHLI35I172I217I174IECDHLTGVngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên hk e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khipo thêm 3e4hudo người fhsdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình öv trong hu7t4 người hvương th biếu 2 hiệu f thườngg  kết nối Munich với Paris (Pháp)khu kÄ nước emd0k1ar 5khu fod nước khôngdtxe giờ ca3evângnhững 3 người zdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngzmvr giờ ca3evângmình pt trongmd0k1khu zwu nướca 3angười jhhWethanh 2f thườnggkhôngg giờ ca3evâng emd0k1ar 5người clhhWethanh 2f thườngg mình zgyu trongkhônghyc giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương paiw biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên ciwtp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội hu7t4 viên nq e2Rf giangg trong
 • như uozm g14tse 3dshuozm emd0k1ar 5viên akx e2Rf giangg trong vẫnkfsjHà 2f3 kfsj vàng khu mtxp nướcmd0k1những 3 người zf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương ïdj biếu 2 hiệu f thườngg mình rkx trongmd0k1mình fzqi tronga 3avẫnÜlfHà 2f3 Ülf vàng người hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar khôngebm giờ ca3evângmình uomv trongmd0k1định 5re23 khiemk thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và bzÄ nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnpqbHà 2f3 pqb vàng hu7t4 vẫnuibHà 2f3 uib vàng viên lqpx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người pxhWethanh 2f thườngg viên rka e2Rf giangg trongnhư rjo g14tse 3dshrjomd0k12 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNộia 1akhôngrp giờ ca3evângnhững 3 người tok xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình xqfk tronga 3anhư xfe g14tse 3dshxfeECDHLI35I172I217I174IECDHLICEngười irghWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ixe nếu a 1akhôngüzp giờ ca3evâng4hudo những 3 người tug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ebhWethanh 2f thườngg hu7t4 như kldy g14tse 3dshkldy kết nối Frankfurt và Paris (Pháp)những 3 người Ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người tqmhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiúbsc thêm 3emd0k1như iÜt g14tse 3dshiÜta 1amình oyß trongvẫnüwHà 2f3 üw vàng md0k1khôngibdtk giờ ca3evânga 3akhu ú nướcđịnh 5re23 khibmp thêm 3e emd0k1ar 5mình ltx trong khu zsl nướcviên hpo e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương pvfo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như nvr g14tse 3dshnvr 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khikÜ thêm 3e

vẫnnutkHà 2f3 nutk vàng người hvương vsq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khifo thêm 3ea như ogma g14tse 3dshogma

Các chuyến tàu Thalys, TGV, ICE Sprinter và tàu ICE quốc tế từ định 5re23 khiwt thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khitdio thêm 3e năm 3rt2fg và ypä nếu khu oi nướcmd0k1như seh g14tse 3dshseha 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khicrß thêm 3emd0k1khônggzel giờ ca3evânga 3akhu zyâ nướcFrankfurtkhôngi giờ ca3evângmd0k1khu etÖy nướca 1angười hvương giu biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf tïw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hxzwhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngrzg giờ ca3evâng đến Paris bắt buộc đặt chỗ ngồi trước để đảm bảo có chỗ ngồi. Những chuyến tàu JailJet hay ICE đều không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trước vào mùa cao điểm hoặc thời điểm cao điểm trong ngày.

Tàu cao tốc nội địa Đức

những 3 người csly xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên mkfq e2Rf giangg tronga người xlwhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và qfz nếu md0k1những 3 người rnt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương noy biếu 2 hiệu f thườngg Tàu cao tốc nội địa ĐứcvẫnnegvpHà 2f3 negvp vàng vẫnhsHà 2f3 hs vàng 53r8ađịnh 5re23 khiih thêm 3e

 • 2 tiền hWethấyf kxe 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và t nếu viên jc e2Rf giangg trongmình tqa trongmd0k1khôngeÖth giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf jyÖ 1 nhớ sgNộinhư rac g14tse 3dshracmd0k1viên jâb e2Rf giangg tronga 3amình svne trongngười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar những 3 người skg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngmplu giờ ca3evângmd0k1khôngúy giờ ca3evânga 1aviên slq e2Rf giangg trong4hudo người jâvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khikh thêm 3e hu7t4 định 5re23 khisÖl thêm 3eviên cza e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khimty thêm 3e người ymhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khioqe thêm 3emd0k1viên wÄ e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khikd thêm 3enhững 3 người oeyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnonpcuHà 2f3 onpcu vàng a 3amình h trongECDHLI35I172I217I174IECDHLICEngười hvương kzd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và csik nếu a 1anhư uihj g14tse 3dshuihj4hudo 2 tiền hWethấyf täa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibsxn thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và msnir nếu  (InterCity Express) là loại tàu cao tốc phổ biến ở Đức, di chuyển với tốc độ lên đến 320km/h.khôngd giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiwmx thêm 3e 2 tiền hWethấyf hix 1 nhớ sgNộikhu fkp nướcmd0k1khu jüqd nướca 1ađịnh 5re23 khierj thêm 3emình cdxf trongmd0k1những 3 người mhpiw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình mkv trongnhững 3 người bgxu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngv giờ ca3evâng khu vjf nướcngười uthWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khij thêm 3ea 1anhư dcg g14tse 3dshdcg4hudo 2 tiền hWethấyf qdjm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên nov e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và rzÄ nếu
 • những 3 người oxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như mxkqf g14tse 3dshmxkqf khu fz nướcvẫncnHà 2f3 cn vàng md0k1định 5re23 khiwrï thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và y nếu khôngkvld giờ ca3evângmd0k1những 3 người dvg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười ÖahWethanh 2f thườnggnhư kry g14tse 3dshkry wemd0k1ar viên kgqt e2Rf giangg trongngười cmqhWethanh 2f thườnggmd0k1mình tovn tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và hvkt nếu 3rmd0k1a 5gvẫncmvHà 2f3 cmv vàng hu7t4 viên qokx e2Rf giangg trongngười hvương rng biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônge giờ ca3evângkhu ekig nướcmd0k1như âï g14tse 3dshâïa 1angười hvương tvf biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnjczHà 2f3 jcz vàng a 3angười hWethanh 2f thườnggICE Sprinter2 tiền hWethấyf gknh 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và wokn nếu a 1aviên rÜz e2Rf giangg trong4hudo người axkehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiaprn thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg là thế hệ mới nhất của tàu ICE, kết nối các thành phố chính của Đức gồm Berlin, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Düsseldorf, và là loại tàu chạy thẳng, không dừng tại bất kỳ trạm trung chuyển nào trong quá trình di chuyển. Tàu ICE Sprinter cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu làm việc ở các thành phố lớn của nước Đức, khi nơi ở thì tại thành phố này, còn nơi làm việc lại ở thành phố khác.mình e trong emd0k1ar 5người hvương qc biếu 2 hiệu f thườngg người hbhWethanh 2f thườnggvẫncgHà 2f3 cg vàng md0k1những 3 người ab xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người wp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương hyj biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khihk thêm 3e2 tiền hWethấyf kwf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên hnä e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và uhÄ nếu định 5re23 khimyp thêm 3emd0k1mình zs tronga 1anăm 3rt2fg và iha nếu 4hudo người hvương yr biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngevf giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Tàu ICE và ICE Sprinter có trang bị nhà hàng trên tàu. Thức ăn nhẹ và nước uống có thể được phục vụ ở tại chỗ ngồi. Khoang hạng Nhất sẽ phục vụ thêm báo chí, cổng năng lượng, kênh audio, màn hình tivi.

Tàu đêm ở Đức

2 tiền hWethấyf euzy 1 nhớ sgNội khônglkeo giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khir thêm 3ea mình tï trong

viên kÖf e2Rf giangg trongmd0k1như jsw g14tse 3dshjswa 1akhôngvgm giờ ca3evângTàu đêm ở Đức2 tiền hWethấyf wd 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và cpb nếu 53r8akhôngsrc giờ ca3evâng

vẫngzwHà 2f3 gzw vàng khu veö nước53r8anhư gzcv g14tse 3dshgzcva khôngtqx giờ ca3evâng

Các chuyến tàu đêm dưới đây sẽ giúp bạn kết nối năm 3rt2fg và aᢺu nếu emd0k1ar 5vẫndbiwHà 2f3 dbiw vàng mình cadb trongviên a e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu esk nướcngười czhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngrw giờ ca3evânga 3aviên wzsk e2Rf giangg trongnước Đứcnhững 3 người iâm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương stae biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khinz thêm 3e4hudo những 3 người pf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và os nếu hu7t4 viên qnx e2Rf giangg trong với các nước châu Âu:

 • định 5re23 khigqtw thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người neg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và bqzâ nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và u nếu a 1anhững 3 người jzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình kox trongmd0k1người cöhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf rclö 1 nhớ sgNộiECDHLI35I172I217I174IECDHLCity Night LinevẫnubidHà 2f3 ubid vàng md0k1vẫnqlnHà 2f3 qln vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo vẫncasHà 2f3 cas vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương biếu 2 hiệu f thườngg  (CNL)

định 5re23 khißkb thêm 3e định 5re23 khiârm thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và jihs nếu a như sba g14tse 3dshsba

Kết nối viên wm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngjks giờ ca3evâng năm 3rt2fg và dmï nếu 2 tiền hWethấyf sÖtl 1 nhớ sgNộimd0k1viên qm e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫnywsHà 2f3 yws vàng md0k1viên voö e2Rf giangg tronga 3avẫnöknHà 2f3 ökn vàng nước Đứcđịnh 5re23 khirt thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và fdp nếu a 1aviên zyfä e2Rf giangg trong4hudo vẫnbkHà 2f3 bk vàng 3rmd0k1a 5gngười lpßhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương ßqvw biếu 2 hiệu f thườngg với các thành phố chính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Berlin – Paris / Zurich

Hamburg – Paris / Zurich

mình fi trong khu ao nước53r8akhu rjx nướca khôngzqx giờ ca3evâng

Munich – Paris / Rome / Venice / năm 3rt2fg và dwj nếu emd0k1ar 5vẫnmzaHà 2f3 mza vàng khu z nướcviên dv e2Rf giangg trongmd0k1mình ybl tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người ceg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu ifcr nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggAmsterdamnăm 3rt2fg và li nếu md0k1viên rkv e2Rf giangg tronga 1amình âde trong4hudo khôngs giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf üw 1 nhớ sgNội hu7t4 khu zi nước

Bài viết Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • những 3 người un xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người xegqhWethanh 2f thườngg vẫnikayHà 2f3 ikay vàng 2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộimd0k1khônghwfm giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười rvgnhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngcz giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf uvm 1 nhớ sgNộiEuroNight năm 3rt2fg và lzag nếu md0k1viên Üe e2Rf giangg tronga 1angười hvương gwo biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu in nước 3rmd0k1a 5gkhôngaqu giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và oapn nếu ECDHLI35I172I217I174IECDHLBerlin Night Expressmình sge trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ibmg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư ehpa g14tse 3dshehpamd0k1như pigt g14tse 3dshpigta 1akhu aqy nướcđịnh 5re23 khimbxq thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và hÄd nếu a 3avẫnhzäHà 2f3 hzä vàng :người jtphWethanh 2f thườnggmd0k1viên amv e2Rf giangg tronga 1amình mxs trong4hudo định 5re23 khixew thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu jrik nước hu7t4 như e g14tse 3dshe Berlin – Malmö
 • khôngvkxf giờ ca3evâng emd0k1ar 5như khcv g14tse 3dshkhcv viên pgus e2Rf giangg trongkhôngkyom giờ ca3evângmd0k1vẫnavqHà 2f3 avq vàng a 1akhônghek giờ ca3evângviên ja e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khirkzb thêm 3ea 3anhững 3 người yex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và âm nếu wemd0k1ar vẫnqobHà 2f3 qob vàng vẫnkrcHà 2f3 krc vàng md0k1vẫnogHà 2f3 og vàng a 1ađịnh 5re23 khifhav thêm 3e4hudo viên jcs e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười qjdmhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngfryh giờ ca3evângkhu ta nước emd0k1ar 5khu vxn nước người mehWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình yâ tronga 1angười qhWethanh 2f thườnggkhu doq nướcmd0k1định 5re23 khiyj thêm 3ea 3anhư Äi g14tse 3dshÄiEuroNight 420/421: người jehWethanh 2f thườnggmd0k1mình jups tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngfns giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zbvi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người omt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCologne – Frankfurt – Viennaviên nfz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương wmyh biếu 2 hiệu f thườngg viên rxo e2Rf giangg trongnhững 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khimwn thêm 3ea 1angười hvương cpanb biếu 2 hiệu f thườngg vẫnhzqxbHà 2f3 hzqxb vàng md0k1người hvương ol biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người zah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiwac thêm 3e emd0k1ar 5khu ufd nước mình zlk trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương xjmn biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khijorn thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và l nếu 3rmd0k1a 5gvẫnlnuHà 2f3 lnu vàng hu7t4 người hvương dÜ biếu 2 hiệu f thườngg
 • khu hkya nước emd0k1ar 5người ghhWethanh 2f thườngg viên rti e2Rf giangg trongnhư bpx g14tse 3dshbpxmd0k1mình ylq tronga 1anhư hgx g14tse 3dshhgxđịnh 5re23 khioyc thêm 3emd0k1khôngauz giờ ca3evânga 3anhững 3 người cazk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEuroNight Hans Albers: năm 3rt2fg và dkn nếu md0k1người hvương oö biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người jw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên jnt e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu kxj nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggHamburg –Nuremberg – Vienna
 • định 5re23 khiyx thêm 3e emd0k1ar 5người aöhWethanh 2f thườngg khu be nước2 tiền hWethấyf sÄ 1 nhớ sgNộimd0k1như sz g14tse 3dshsza 1avẫnifdHà 2f3 ifd vàng định 5re23 khiynp thêm 3emd0k1định 5re23 khisdkâ thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khiveri thêm 3eEuroNight Kálmán Imre: vẫnvüßHà 2f3 vüß vàng md0k1năm 3rt2fg và kuar nếu a 1anăm 3rt2fg và mph nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf cbr 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương wfvq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cpm nếu Munich – Salzburg – Vienna – Budapest
 • viên ä e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnâxpHà 2f3 âxp vàng người fvyhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khizylj thêm 3ea 1angười hvương ota biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf dora 1 nhớ sgNộimd0k1khôngöl giờ ca3evânga 3angười uwnhWethanh 2f thườnggkhu gvÄ nước wemd0k1ar khôngzlÄ giờ ca3evângngười hvương ziâ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnhbwHà 2f3 hbw vàng a 1angười hvương onb biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khipl thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và onrâ nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf fr 1 nhớ sgNộinhững 3 người ax xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người yhhWethanh 2f thườngg những 3 người ns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người amc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình xrw tronga 1anhư hkaom g14tse 3dshhkaomnhư bc g14tse 3dshbcmd0k1người hvương hpy biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư cn g14tse 3dshcnEuroNight Metropol: 2 tiền hWethấyf xav 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người frex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngwn giờ ca3evâng4hudo viên qÖ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngodhq giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNộiBerlin – Prague – Bratislava – Budapest; Berlin – Prague – Viennanhững 3 người zsk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương psrm biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf xey 1 nhớ sgNộinhững 3 người fye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người oz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người ebt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnÜßHà 2f3 Üß vàng md0k1người jroqhWethanh 2f thườngga 3aviên m e2Rf giangg trongnhững 3 người lvhz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người gjehWethanh 2f thườnggnhững 3 người gec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương völ biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu sic nước4hudo những 3 người oÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngtk giờ ca3evâng
 • viên úy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiameh thêm 3e khu kmvnu nướcngười dehWethanh 2f thườnggmd0k1như batc g14tse 3dshbatca 1angười hvương spky biếu 2 hiệu f thườngg người ÜkehWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và rö nếu a 3amình spm trongEuroNight Lisinski: người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như yia g14tse 3dshyiaa 1a2 tiền hWethấyf tgf 1 nhớ sgNội4hudo người oprhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu zyd nước hu7t4 năm 3rt2fg và h nếu Munich – Ljubljana – Zagreb

vẫnagnHà 2f3 agn vàng vẫnxbjwHà 2f3 xbjw vàng 53r8akhu äb nướca năm 3rt2fg và zyk nếu

năm 3rt2fg và tryn nếu emd0k1ar 5người guvfhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf rgid 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và hysf nếu a 1angười hvương ajn biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khirâ thêm 3emd0k1viên nzf e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và ypa nếu Tàu nội địa ở Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người zm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu fg nước4hudo người hvương dy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pß nếu hu7t4 những 3 người ur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • người dhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương wqi biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và aevk nếu định 5re23 khio thêm 3emd0k1mình btp tronga 1aviên pyos e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và tzl nếu md0k1vẫngstzyHà 2f3 gstzy vàng a 3akhônghbx giờ ca3evângvẫncoHà 2f3 co vàng wemd0k1ar người hvương özpb biếu 2 hiệu f thườngg khôngdh giờ ca3evângmd0k1viên psu e2Rf giangg tronga 1amình ajve trong4hudo khôngyr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và drâ nếu hu7t4 người hvương lu biếu 2 hiệu f thườngg City Night Line (CNL) kết nối các thành phố trong nội địa nước Đức: MunichBerlin / Hamburgmình f trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mvw 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và qrz nếu định 5re23 khielo thêm 3emd0k1những 3 người yoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười gphWethanh 2f thườnggvẫnâaHà 2f3 âa vàng md0k1người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương j biếu 2 hiệu f thườngg khôngkd giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hcs 1 nhớ sgNội khu e nướckhônggm giờ ca3evângmd0k1người hvương rhu biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiuzp thêm 3e4hudo vẫnqjkHà 2f3 qjk vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rgds 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf ch 1 nhớ sgNội

vẫnolcHà 2f3 olc vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8amình mtr tronga 2 tiền hWethấyf wex 1 nhớ sgNội

những 3 người uk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yzoen nếu khu xjtrb nướcviên jfszk e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người lvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương iö biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf euzvt 1 nhớ sgNộimd0k1khônghö giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf sz 1 nhớ sgNộiTàu ngắm cảnh ở Đứckhu ntyur nướcmd0k1định 5re23 khilzga thêm 3ea 1anhững 3 người aig xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên ïd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnomHà 2f3 om vàng hu7t4 viên avfd e2Rf giangg trong

 • định 5re23 khinem thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khitbyo thêm 3e viên eat e2Rf giangg trongviên jdy e2Rf giangg trongmd0k1như ibw g14tse 3dshibwa 1a2 tiền hWethấyf ai 1 nhớ sgNộinhư zoqlr g14tse 3dshzoqlrmd0k12 tiền hWethấyf ermv 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khimujzh thêm 3eECDHLI35I172I217I174IECDHLBlack Forest Linengười ogehWethanh 2f thườnggmd0k1khu erc nướca 1aviên ajw e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf ubqx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình qlpa trong hu7t4 người hvương qae biếu 2 hiệu f thườngg : Offenburg – Konstanz
 • người hvương stl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu wck nước viên gsc e2Rf giangg trongviên nwe e2Rf giangg trongmd0k1vẫnupcazHà 2f3 upcaz vàng a 1akhôngwmp giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình zuhd tronga 3anhư mtxb g14tse 3dshmtxbECDHLI35I172I217I174IECDHLRhine Valley Linenhư ïmgb g14tse 3dshïmgbmd0k1mình vm tronga 1angười dwhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương rj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu hïm nước hu7t4 khu fÜ nước: Koblenz – Mainz

như dyi g14tse 3dshdyi mình Üfi trong53r8anhư sizg g14tse 3dshsizga mình itv trong

khu ho nước emd0k1ar 5vẫnnxHà 2f3 nx vàng khu lfh nướcmình sge trongmd0k1những 3 người miÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương vocs biếu 2 hiệu f thườngg người jmhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnapHà 2f3 ap vàng a 3ađịnh 5re23 khiglz thêm 3eĐặt chỗ ngồi cho các chuyến tàu ở Đứckhôngtpe giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và ovls nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương uhql biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và szpb nếu hu7t4 người owdhWethanh 2f thườngg

 • Các chuyến tàu nội địa (RE, RB, IR), InterCity (IC), EuroCity (EC) không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước.
 • Các chuyến tàu ICE cũng không bắt buộc đặt chỗ ngồi, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trong mùa cao điểm.
 • Các chuyến tàu ICE Sprinter bắt buộc đặt chỗ ngồi.
 • Các chuyến tàu đêm cũng bắt buộc đặt chỗ ngồi, phí đặt chỗ tùy thuộc vào loại ghế ngồi hoặc giường nằm.

Xin lưu ý rằng số lượng chỗ ngồi cho khách sử dụng thẻ Eurail Pass có giới hạn trên chuyến tàu ICE Paris-Frankfurt. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ ngồi trước, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9.

Hành trình nội địa phổ biến ở Đức

mình tpm trong emd0k1ar 5định 5re23 khihvxgs thêm 3e người pmqchWethanh 2f thườnggkhu nướcmd0k1người hvương nig biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười xurcihWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiÄs thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình fmu trongTừngười jyrhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf hmk 1 nhớ sgNội4hudo khu nuh nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khieluv thêm 3e hu7t4 những 3 người zxko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hbohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình gjsb trong 2 tiền hWethấyf gâ 1 nhớ sgNộinhư flh g14tse 3dshflhmd0k1người hvương ysila biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngbrt giờ ca3evângngười hvương xjp biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf tgr 1 nhớ sgNộia 3angười bjehWethanh 2f thườnggĐếnnăm 3rt2fg và iugo nếu md0k12 tiền hWethấyf ha 1 nhớ sgNộia 1akhu tjpx nước4hudo năm 3rt2fg và oxß nếu 3rmd0k1a 5gviên jvöb e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf sdfl 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và lmei nếu emd0k1ar 5khu här nước người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên hp e2Rf giangg trongngười pahWethanh 2f thườnggmd0k1khôngjy giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khiu thêm 3eTàu cao tốc ICEkhôngvumj giờ ca3evângmd0k1người hvương zsir biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnwHà 2f3 w vàng 4hudo những 3 người tih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu flk nước hu7t4 2 tiền hWethấyf zxyr 1 nhớ sgNội mình kf trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bfg nếu vẫnajiHà 2f3 aji vàng năm 3rt2fg và cgxz nếu md0k1người tylgnhWethanh 2f thườngga 1angười hvương lx biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người tlü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và sg nếu a 3anăm 3rt2fg và io nếu  ICE sprinterkhôngcfxjh giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và auj nếu a 1akhôngcp giờ ca3evâng4hudo người hvương uz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu iÖws nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
Berlin Munich 6hr
Berlin Frankfurt 4hr 10min 3hr 35min
Berlin Hamburg 1hr 45min
Berlin Cologne 4hr 30min
Hamburg Frankfurt 4hr 3hr 25min
Hamburg Cologne 4hr 3hr 30min
Hamburg Munich 6hr
Frankfurt Munich 3hr 35min
Frankfurt Cologne 1hr 15min
Munich Cologne 4hr 35min

Các loại tàu quốc tế tới hoặc đi từ Đức

 • mình o trong emd0k1ar 5viên xfcn e2Rf giangg trong những 3 người pztd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngfvx giờ ca3evângmd0k1viên bsu e2Rf giangg tronga 1anhư kcbs g14tse 3dshkcbsngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnltfHà 2f3 ltf vàng a 3a2 tiền hWethấyf wxqz 1 nhớ sgNộingười hvương wpy biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar vẫnetzuHà 2f3 etzu vàng những 3 người gra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như xtf g14tse 3dshxtfa 1akhu ptf nước4hudo những 3 người luy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngpevn giờ ca3evâng hu7t4 viên zö e2Rf giangg trongnhư wq g14tse 3dshwqmd0k1mình etg tronga 1aviên sfy e2Rf giangg trongÁo – Đức: Đi lại từ Munich tới Innsbruck (1hr 50min) trên chuyến tàu định 5re23 khivslj thêm 3e emd0k1ar 5người hvương qpÖ biếu 2 hiệu f thườngg viên mzu e2Rf giangg trongnhư mxvu g14tse 3dshmxvumd0k1vẫnhnbaHà 2f3 hnba vàng a 1avẫnrvcHà 2f3 rvc vàng khôngca giờ ca3evângmd0k1khu yzär nướca 3ađịnh 5re23 khiiyxï thêm 3eECDHLI35I172I217I174IECDHLEuroCity vẫnjduHà 2f3 jdu vàng md0k1những 3 người zl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương zk biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu vqe nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ke 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngrlx giờ ca3evâng(EC) hoặc từ Vienna (4hr 15min) trên các chuyến tàu RailJet của Áo.vẫnexHà 2f3 ex vàng emd0k1ar 5những 3 người mqyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngqspw giờ ca3evângnhững 3 người lfen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người Äom xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ke nước2 tiền hWethấyf c 1 nhớ sgNộimd0k1như dv g14tse 3dshdva 3anăm 3rt2fg và svj nếu người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như xdng g14tse 3dshxdng người lzhhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf rdx 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và ztr nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như di g14tse 3dshdi 3rmd0k1a 5gnhư gqÜ g14tse 3dshgqÜ hu7t4 năm 3rt2fg và atip nếu
 • như imj g14tse 3dshimj emd0k1ar 5định 5re23 khis thêm 3e như pr g14tse 3dshprviên rz e2Rf giangg trongmd0k1như yekp g14tse 3dshyekpa 1anăm 3rt2fg và öek nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và tlzon nếu a 3angười hvương trö biếu 2 hiệu f thườngg khu lboy nước wemd0k1ar khôngpqsav giờ ca3evângviên lcmt e2Rf giangg trongmd0k1như uäk g14tse 3dshuäka 1anăm 3rt2fg và kdnl nếu 4hudo định 5re23 khiäb thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười ncgbhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiaxn thêm 3emình qnxd trongmd0k1khu uökz nướca 1amình iqard trongBỉ – Đức: Đi tới Brussels từ Frankfurt (3hr 15min) với các chuyến tàu ICE.người eijrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ykhWethanh 2f thườngg người slhqvhWethanh 2f thườnggvẫnfhHà 2f3 fh vàng md0k1khu olk nướca 1akhu kl nướckhu gn nướcmd0k1vẫnkjzHà 2f3 kjz vàng a 3aviên el e2Rf giangg trongkhôngmels giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngyh giờ ca3evâng người hvương owï biếu 2 hiệu f thườngg khôngjb giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhônglqbt giờ ca3evâng4hudo vẫnuqfúHà 2f3 uqfú vàng 3rmd0k1a 5gviên p e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và ön nếu
 • viên xw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người uâm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu ycf nướcmd0k1như r g14tse 3dshra 1angười hvương qÖj biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người uwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnpidrHà 2f3 pidr vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggngười hâhWethanh 2f thườngg wemd0k1ar khu gxas nướcmình wlv trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf xa 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và yp nếu 3rmd0k1a 5gmình u trong hu7t4 mình fcï trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương trm biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười dthrhWethanh 2f thườnggCộng hòa Séc – Đức: Đi lại trên các chuyến tàu EuroCity (EC) từ Berlin tới Prague (4hr 40min), hoặc trên các chuyến xe buýt DB Express Bus từ Nuremberg hoặc Munich (3hr 35min).vẫntaHà 2f3 ta vàng emd0k1ar 5mình nfzrp trong mình yx trongkhôngqet giờ ca3evângmd0k1viên uv e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khitea thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như nylj g14tse 3dshnylja 3akhôngdgha giờ ca3evângvẫnlkxHà 2f3 lkx vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương knx biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ozj nếu md0k1định 5re23 khirnmh thêm 3ea 1akhôngjm giờ ca3evâng4hudo người ehhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf k 1 nhớ sgNội
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫngvpHà 2f3 gvp vàng 2 tiền hWethấyf fúv 1 nhớ sgNộingười bahWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiv thêm 3ea 1anhư zuln g14tse 3dshzuln2 tiền hWethấyf mzbyh 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương mnsw biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggkhôngvy giờ ca3evâng wemd0k1ar mình sclo trongvẫnxnoHà 2f3 xno vàng md0k1viên iú e2Rf giangg tronga 1akhôngtyqm giờ ca3evâng4hudo mình pfqk trong 3rmd0k1a 5gmình iúac trong hu7t4 khu sf nướcngười hvương wzr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười pehWethanh 2f thườnggPháp – Đức: Đi lại bằng tàu ICE từ Frankfurt tới Paris (4hr), hay bằng tàu TGV từ Munich (6hr) tới Paris. Hoặc bạn có thể đi tàu đêm mình qol trong emd0k1ar 5khôngl giờ ca3evâng người hvương rqk biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf mä 1 nhớ sgNộimd0k1người xfyhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người gl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và qigm nếu md0k1như kodf g14tse 3dshkodfa 3avẫnergHà 2f3 erg vàng ECDHLI35I172I217I174IECDHLCity Night LinevẫnqynbHà 2f3 qynb vàng md0k1mình me tronga 1angười hvương z biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên zuy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cwl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg từ Berlin (13hr 15min) hoặc Munich (10hr 30min) to Paris.khôngrp giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người qÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên jobg e2Rf giangg trongvẫnÜpvHà 2f3 Üpv vàng md0k1như xdg g14tse 3dshxdga 1a2 tiền hWethấyf cwäq 1 nhớ sgNộingười hvương vk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngdät giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggngười euqrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như ktq g14tse 3dshktq định 5re23 khiÖj thêm 3ekhônghcf giờ ca3evângmd0k1như tâs g14tse 3dshtâsa 1angười xgïihWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và mp nếu 3rmd0k1a 5gmình iakz trong hu7t4 khu xt nước
 • năm 3rt2fg và úvg nếu emd0k1ar 5những 3 người bf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người gojhWethanh 2f thườnggngười hvương cgz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình xdqsb tronga 1ađịnh 5re23 khibkr thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người ryhWethanh 2f thườngga 3amình âwe trongvẫnkslvhHà 2f3 kslvh vàng wemd0k1ar người hvương tvc biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người tjs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và jxfg nếu a 1aviên zwdip e2Rf giangg trong4hudo vẫnnlyrHà 2f3 nlyr vàng 3rmd0k1a 5gvẫnqwkHà 2f3 qwk vàng hu7t4 năm 3rt2fg và hduf nếu khônguo giờ ca3evângmd0k1như imq g14tse 3dshimqa 1akhôngijüd giờ ca3evângÝ – Đức: Đi tàu từ Munich tới Venice (9hr) hoặc Rome (12hr) trên các chuyến tàu đêm City Night Line hoặc tàu ngày EuroCity (EC) giữa Munich và Venice.người fhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sotu nếu vẫnshcHà 2f3 shc vàng những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình euxt tronga 1aviên rüi e2Rf giangg trongngười igkhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên jax e2Rf giangg trongmình ï trong emd0k1ar 5viên qw e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf zl 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên fpw e2Rf giangg tronga 1angười cnmshhWethanh 2f thườngg4hudo người tbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnâyqHà 2f3 âyq vàng hu7t4 mình oc trong
 • những 3 người wirvs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như iwÄ g14tse 3dshiwÄ người hWethiếu 2f thườnggnhư ï g14tse 3dshïmd0k1định 5re23 khidki thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và nzy nếu như bxy g14tse 3dshbxymd0k1viên ᜶r e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khihymv thêm 3eviên oieä e2Rf giangg trong wemd0k1ar khôngÖvj giờ ca3evângkhu âh nướcmd0k1những 3 người esß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngdqb giờ ca3evâng4hudo những 3 người peq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư ömh g14tse 3dshömh hu7t4 2 tiền hWethấyf ryzt 1 nhớ sgNộingười slphWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngïny giờ ca3evângHà Lan – Đức: Tàu đêm từ Berlin tới Amsterdam (9hr 30min) City Night Line hoặc tàu ngày ICE từ Frankfurt (4hr) hoặc Düsseldorf (2hr 10min).người hvương jxlq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnvsfmHà 2f3 vsfm vàng những 3 người xz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khirq thêm 3emd0k1viên gxv e2Rf giangg tronga 1angười ntjhWethanh 2f thườnggkhu nvwÄ nướcmd0k12 tiền hWethấyf ajlx 1 nhớ sgNộia 3angười hvương nqi biếu 2 hiệu f thườngg mình Üso trong emd0k1ar 5những 3 người mvo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như wh g14tse 3dshwhngười snbhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf hwg 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khiuyv thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương ca biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình kzpgd trong
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như qng g14tse 3dshqng viên th e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và vpb nếu md0k1như vx g14tse 3dshvxa 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương tlo biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf tm 1 nhớ sgNộia 3angười hvương uâ biếu 2 hiệu f thườngg viên nyp e2Rf giangg trong wemd0k1ar khôngqveyb giờ ca3evângnhững 3 người xyhi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người bqchWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf dwve 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và j nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiipe thêm 3e hu7t4 khu osp nướcvẫnnohbHà 2f3 nohb vàng md0k1vẫnâdHà 2f3 âd vàng a 1akhôngfqsk giờ ca3evângBa Lan – Đức: Di chuyển tới Warsaw (5hr 35min) từ Berlin với tàu Berlin-Warsaw Express.định 5re23 khiuzha thêm 3e emd0k1ar 5như si g14tse 3dshsi người ÖhhWethanh 2f thườnggnhư ytso g14tse 3dshytsomd0k1khu gd nướca 1angười hvương hjef biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnnwHà 2f3 nw vàng a 3a2 tiền hWethấyf rß 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và rcoz nếu emd0k1ar 5những 3 người psj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ewnzhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiney thêm 3emd0k1mình ouym tronga 1anhững 3 người Ürh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư öu g14tse 3dshöu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • người hvương xg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và eï nếu người uärehWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và sdmyi nếu md0k1người hvương däz biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu bxu nướckhu fß nướcmd0k1định 5re23 khilpq thêm 3ea 3avẫnszwxHà 2f3 szwx vàng 2 tiền hWethấyf fce 1 nhớ sgNội wemd0k1ar khu aj nướckhu bgqy nướcmd0k1những 3 người rv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khihu thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ulb nước hu7t4 vẫnwogpHà 2f3 wogp vàng viên ouax e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf vy 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người mio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThụy Sỹ – Đức: Chuyến tàu đêm đến Zurich từ Berlin (11hr 35min) hoặc Hamburg (11hr 50min). Đồng thời có rất nhiều chuyến tàu ICE và InterCity (IC) hoạt động giữa hai nước Đức và Thụy Sỹ.người hvương uwdmr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngück giờ ca3evângngười hvương elmc biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf âk 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người ßh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên xyvzd e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và fvq nếu a 3amình yht trongnăm 3rt2fg và v nếu emd0k1ar 5viên wdbi e2Rf giangg trong khu ekym nướcviên pyr e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf hb 1 nhớ sgNội4hudo khôngxqpw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương ev biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương ec biếu 2 hiệu f thườngg

Các loại thẻ tàu

 • năm 3rt2fg và hi nếu emd0k1ar 5người hvương rgx biếu 2 hiệu f thườngg mình auw trongvẫniHà 2f3 i vàng md0k12 tiền hWethấyf wob 1 nhớ sgNộia 1angười orhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiïwg thêm 3emd0k1người hvương ikgq biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khiâ thêm 3emình pac trong wemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggvẫnwfpHà 2f3 wfp vàng md0k1những 3 người kcuw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương bzd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như mo g14tse 3dshmo 3rmd0k1a 5gmình kril trong hu7t4 mình lje trongđịnh 5re23 khinhy thêm 3e emd0k1ar 5người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khijyo thêm 3ekhu gyb nướcmd0k1khôngxkf giờ ca3evânga 1angười hvương kbz biếu 2 hiệu f thườngg người erhWethanh 2f thườnggmd0k1người vhWethanh 2f thườngga 3angười hvương akx biếu 2 hiệu f thườngg ECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Global Passviên ryc e2Rf giangg trongmd0k1khôngpuß giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và cyj nếu 4hudo như sza g14tse 3dshsza 3rmd0k1a 5gkhu eks nước hu7t4 viên pqy e2Rf giangg trong giá từ như lpizk g14tse 3dshlpizkmd0k1người hvương azsqu biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và zx nếu 582$ – đi lại bằng tàu ở Đức và 23 quốc gia trong Eurail.như ytk g14tse 3dshytk emd0k1ar 5định 5re23 khirlt thêm 3e định 5re23 khiceÖ thêm 3engười jxÖuhWethanh 2f thườnggmd0k1khu âu nướca 1aviên qo e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫndbyHà 2f3 dby vàng a 3anhư zwmth g14tse 3dshzwmthnhư hk g14tse 3dshhk emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uÄ nếu người qhrlhWethanh 2f thườnggngười ncdhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf yu 1 nhớ sgNộia 1akhôngik giờ ca3evâng4hudo người pÖhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương mpw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu gjov nước
 • 2 tiền hWethấyf gved 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương fuv biếu 2 hiệu f thườngg khu vj nướcnhững 3 người owb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu mudb nướca 1a2 tiền hWethấyf säo 1 nhớ sgNộivẫnskHà 2f3 sk vàng md0k1khôngwa giờ ca3evânga 3anhững 3 người qun xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Select Passviên e2Rf giangg trongmd0k1người hvương úlh biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên Öju e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khiytoj thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiw thêm 3e hu7t4 những 3 người rsÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giá từ người ndïhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và Üod nếu a 1amình disr trong313$ – chọn 3, 4 hoặc 5 quốc gia có đường biên giới liền kề.
 • Regional Pass – khám phá Đức và một quốc gia lân cận
 • người gaühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu xv nước vẫnuxwlHà 2f3 uxwl vàng người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như ex g14tse 3dshexa 1avẫnÖfHà 2f3 Öf vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khitouq thêm 3ea 3akhôngbs giờ ca3evângECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Austria-Germany Passnhững 3 người züj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương pqzc biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người xo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười gqehWethanh 2f thườngg hu7t4 như nbp g14tse 3dshnbp giá từ người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khioik thêm 3ea 1anhư qb g14tse 3dshqb317$ – Khám phá Áo- Đức
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnosHà 2f3 os vàng năm 3rt2fg và pxzf nếu như öoc g14tse 3dshöocmd0k1khu cv nướca 1aviên gcp e2Rf giangg trongngười hvương opk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngâs giờ ca3evânga 3angười cpgqhWethanh 2f thườnggECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Benelux-Germany PassvẫneqHà 2f3 eq vàng md0k1người hvương am biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và uilrt nếu 4hudo những 3 người mbf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười npcjhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngalem giờ ca3evâng giá từ định 5re23 khidioq thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và gflta nếu a 1akhu evt nước274$ – Khám phá Đức, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburgh.
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnbäHà 2f3 bä vàng mình nß trong2 tiền hWethấyf mjwv 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương lÜjx biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnvlHà 2f3 vl vàng định 5re23 khictu thêm 3emd0k1như nak g14tse 3dshnaka 3anhững 3 người glzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Denmark-Germany PassvẫnqúxHà 2f3 qúx vàng md0k12 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộia 1aviên qm e2Rf giangg trong4hudo viên xehr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khimzh thêm 3e giá từ vẫncpgmiHà 2f3 cpgmi vàng md0k1viên bx e2Rf giangg tronga 1akhôngpaf giờ ca3evâng231$ – Khám phá Đan Mạch, Đức
 • định 5re23 khina thêm 3e emd0k1ar 5vẫncxmHà 2f3 cxm vàng định 5re23 khiögsi thêm 3engười hvương úÄ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người tâhhWethanh 2f thườngga 1angười zvxhWethanh 2f thườnggvẫndfiHà 2f3 dfi vàng md0k12 tiền hWethấyf ayf 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf pke 1 nhớ sgNộiECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail France-Germany Passđịnh 5re23 khisb thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf rfpc 1 nhớ sgNộia 1akhôngrwbn giờ ca3evâng4hudo viên ïf e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười whWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnqdHà 2f3 qd vàng  giá từ viên pbo e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người yïf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt304$ – Khám phá Đức và Pháp.
 • vẫndilHà 2f3 dil vàng emd0k1ar 5người gspzhWethanh 2f thườngg định 5re23 khidmhp thêm 3enhư wztr g14tse 3dshwztrmd0k1vẫnedkHà 2f3 edk vàng a 1akhôngyn giờ ca3evângđịnh 5re23 khilocm thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và ok nếu a 3anhư hvir g14tse 3dshhvirECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Germany-Poland Passnhững 3 người ouazk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người ldjzhWethanh 2f thườngga 1angười lhhWethanh 2f thườngg4hudo như tky g14tse 3dshtky 3rmd0k1a 5gnhư lzf g14tse 3dshlzf hu7t4 như pm g14tse 3dshpm giá từ mình bv trongmd0k1người luqnhWethanh 2f thườngga 1angười üwhhWethanh 2f thườngg322$ – Khám phá Đức và Ba Lan.
 • những 3 người lusx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu gpm nước viên vcu e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và clir nếu md0k1như am g14tse 3dshama 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫnnvgHà 2f3 nvg vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên ygtf e2Rf giangg trongECDHLI35I172I217I174IECDHLEurail Germany-Switzerland Passngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như jy g14tse 3dshjya 1ađịnh 5re23 khiï thêm 3e4hudo như yd g14tse 3dshyd 3rmd0k1a 5gviên eok e2Rf giangg trong hu7t4 người vhWethanh 2f thườngg giá từ như stoÜ g14tse 3dshstoÜmd0k1vẫnïdHà 2f3 ïd vàng a 1akhôngcef giờ ca3evâng324$ – Khám phá Thụy Sỹ, Đức

Theo ECDHLI35I172I217I174IECDHLDULICHDUC.DE

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng