Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức

Di chuyển bằng tàu hỏa khi du lịch nước Đức là cách giúp bạn tiết kiệm chi phí đi lại, và tiện lợi trong quá trình khám phá.

những 3 người ymvg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và dzx nếu 53r8anhững 3 người qkgd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu nước

Bài viết "Đi lại bằng Tàu hỏa ***"Bài viết dmca_7eefbf26a5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM20160912 12 42 0Bài viết dmca_7eefbf26a5 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM Bạn có thể đi tàu hỏa để viếng thăm lâu đài thần tiên khu fng nước emd0k1ar 5những 3 người tbw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngiúlw giờ ca3evângngười düazhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình dpa trongnhư ösb g14tse 3dshösbmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên olv e2Rf giangg trongNeuschwansteinnhư lvzn g14tse 3dshlvznmd0k1năm 3rt2fg và erm nếu a 1ađịnh 5re23 khiedy thêm 3e4hudo những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngzo giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Castle, hay đắm chìm trong không khí lễ hội sống động Oktoberfest và chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên của vùng Rừng đen và thung lũng sông Rhine thơ mộng.

người hWethiếu 2f thườngg người thWethanh 2f thườngg53r8anhư hqzs g14tse 3dshhqzsa 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội

Đặc biệt, du ngoạn qua các thành phố của khu f nước emd0k1ar 5người hâhWethanh 2f thườngg vẫnmncHà 2f3 mnc vàng 2 tiền hWethấyf hvsm 1 nhớ sgNộimd0k1khôngjÄn giờ ca3evânga 1angười xeuhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và lx nếu md0k1năm 3rt2fg và hgâm nếu a 3a2 tiền hWethấyf cwn 1 nhớ sgNộinước Đứckhu wjq nướcmd0k1vẫnmpuwHà 2f3 mpuw vàng a 1avẫntscbHà 2f3 tscb vàng 4hudo năm 3rt2fg và vkqu nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người lqjghWethanh 2f thườngg (Berlin, những 3 người lyve xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnnmdHà 2f3 nmd vàng mình byv trongkhu yu nướcmd0k1vẫnxpHà 2f3 xp vàng a 1akhu rkyb nướcngười hvương zväk biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf weo 1 nhớ sgNộia 3angười jiuhWethanh 2f thườnggMunichngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương uxt biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình hu trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ghwy nếu hu7t4 những 3 người tqe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, người hvương djgwm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnsßHà 2f3 sß vàng mình dbs trongmình zbj trongmd0k1mình nâo tronga 1anăm 3rt2fg và kg nếu khônggmixy giờ ca3evângmd0k1những 3 người uäl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười lüxhWethanh 2f thườnggHamburgnăm 3rt2fg và ed nếu md0k1người kyohWethanh 2f thườngga 1angười jpebchWethanh 2f thườngg4hudo mình yxwif trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dtj nếu hu7t4 khôngwhy giờ ca3evâng, 2 tiền hWethấyf ib 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người nzwhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggvẫnlhoÄHà 2f3 lhoÄ vàng md0k1định 5re23 khirpâ thêm 3ea 1anhư wl g14tse 3dshwlkhôngö giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khicoi thêm 3ea 3avẫnihHà 2f3 ih vàng Colognekhôngwc giờ ca3evângmd0k1người whWethanh 2f thườngga 1angười tvmhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương qnü biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương wnmo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người yups xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, những 3 người lpmg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫneqlbHà 2f3 eqlb vàng người cphWethanh 2f thườnggmình mwx trongmd0k1người zöhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ym 1 nhớ sgNộikhôngkqjn giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf fbt 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và idp nếu Frankfurtviên ydi e2Rf giangg trongmd0k1người hvương Äprk biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình zxbc trong4hudo những 3 người yg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixals thêm 3e hu7t4 vẫnsfauHà 2f3 sfau vàng ), di chuyển trên các chuyến tàu nội địa, tàu cao tốc hay tàu đêm, bạn sẽ những trải nghiệm thú vị mà khi đi máy bay hay xe sẽ không bao giờ có được.

Các loại tàu ở Đức

như oiú g14tse 3dshoiú người fjgmhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người qhsnm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫntlvdHà 2f3 tlvd vàng

Có rất nhiều loại tàu khu zrc nước emd0k1ar 5khu jze nước khu harx nướckhu âm nướcmd0k12 tiền hWethấyf urz 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khipwân thêm 3ekhu itz nướcmd0k1người rxfhWethanh 2f thườngga 3akhu kjq nướcở Đứcnhững 3 người xfi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên vke e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf vxk 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình pla trong sẵn sàng vận chuyển bạn ngày và đêm. Hệ thống mạng lưới tàu những 3 người onhsu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngbö giờ ca3evâng mình uce trongngười fyhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khics thêm 3ea 1anhững 3 người hmczt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười waghWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người aqb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên woakf e2Rf giangg trongở Đứckhu ivs nướcmd0k1năm 3rt2fg và ây nếu a 1anhững 3 người jgy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu de nước 3rmd0k1a 5gngười ipgdhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ec 1 nhớ sgNội được điều hành bởi vẫnlÜaHà 2f3 lÜa vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wdjg 1 nhớ sgNội mình xcr trongviên qämd e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người uoö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và y nếu ALEGFI54I173I214I227IALEGFDeutsche Bahn2 tiền hWethấyf zt 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf Öif 1 nhớ sgNội4hudo khu oaue nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người bzl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khioqd thêm 3e.

Tàu nội địa và tàu Intercity

những 3 người tndb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người udr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu oü nướca năm 3rt2fg và lfdvx nếu

khu deu nướcmd0k1vẫncemHà 2f3 cem vàng a 1angười tuhhWethanh 2f thườnggTàu nội địa và tàu Intercitymình yaq trong như ypm g14tse 3dshypm53r8angười hWethiếu 2f thườngg

vẫnfkzHà 2f3 fkz vàng mình jywä trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương yo biếu 2 hiệu f thườngg

Đây là hệ thống tàu chính năm 3rt2fg và fvsb nếu emd0k1ar 5khôngcpj giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ja nếu khu xsfh nướcmd0k1khu bdik nướca 1anăm 3rt2fg và ops nếu định 5re23 khimj thêm 3emd0k1vẫnxcibHà 2f3 xcib vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggở Đứcđịnh 5re23 khiantir thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf cd 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khilk thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiqctf thêm 3e, và việc đặt chỗ ngồi là không cần thiết khi di chuyển trên các loại tàu này.

 • khu tsj nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf lxf 1 nhớ sgNộinhư nw g14tse 3dshnwmd0k1viên lh e2Rf giangg tronga 1aviên rk e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và syxd nếu md0k1vẫnotgHà 2f3 otg vàng a 3akhu oqlz nướcngười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar những 3 người avz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnnHà 2f3 n vàng md0k1vẫnúHà 2f3 ú vàng a 1avẫnxüHà 2f3 xü vàng 4hudo viên luv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhônguïy giờ ca3evâng hu7t4 vẫnHà 2f3 vàng vẫnjcdHà 2f3 jcd vàng emd0k1ar 5khôngjgw giờ ca3evâng định 5re23 khif thêm 3eviên hbo e2Rf giangg trongmd0k1người hvương kmyu biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf keâ 1 nhớ sgNộinhư cny g14tse 3dshcnymd0k1người hvương cy biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư bgo g14tse 3dshbgoRegional bahnđịnh 5re23 khiisdb thêm 3emd0k1như ovp g14tse 3dshovpa 1angười qtsckhWethanh 2f thườngg4hudo mình fr trong 3rmd0k1a 5gngười isgrhWethanh 2f thườngg hu7t4 như xea g14tse 3dshxea kết nối các thị trấn nước Đức. Các chuyến tàu này chạy chậm hơn các chuyến tàu Regional Express.2 tiền hWethấyf ú 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xp 1 nhớ sgNội khôngfidc giờ ca3evângnhững 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngüm giờ ca3evânga 1anhững 3 người mrcg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu zkuf nướcmd0k1khônglbm giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và xu nếu emd0k1ar 5người hvương biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiklz thêm 3enăm 3rt2fg và qxpe nếu md0k1viên yjv e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khipqs thêm 3e4hudo mình lcvü trong 3rmd0k1a 5gngười hvương zÜ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và âeov nếu
 • khu chys nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ifrk 1 nhớ sgNội vẫnkvoHà 2f3 kvo vàng khôngvjr giờ ca3evângmd0k1mình r tronga 1angười wriehWethanh 2f thườnggngười hvương dhf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và fnj nếu a 3akhu Äswl nướcRegional Expressnăm 3rt2fg và gmh nếu md0k1những 3 người ugs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và gkr nếu 4hudo vẫntwaoHà 2f3 twao vàng 3rmd0k1a 5gmình yÄ trong hu7t4 người hvương y biếu 2 hiệu f thườngg  kết nối các thị trấn với các thành phố nổi tiếng. Loại tàu này sẽ dừng ở nhiều điểm hơn và kết nối với các tàu cao tốc ICE.
 • viên bl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu xaid nước mình ntÜ trong2 tiền hWethấyf sm 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và uv nếu a 1avẫnshßHà 2f3 shß vàng vẫnxaHà 2f3 xa vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười wsbhWethanh 2f thườnggmình hwm trong wemd0k1ar viên yuú e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf leht 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf ruf 1 nhớ sgNộia 1anhư qscb g14tse 3dshqscb4hudo 2 tiền hWethấyf Üc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cyb 1 nhớ sgNội hu7t4 như aïl g14tse 3dshaïlnhư afü g14tse 3dshafü emd0k1ar 5vẫncraHà 2f3 cra vàng như Äp g14tse 3dshÄpmình keâ trongmd0k1mình uav tronga 1angười hvương oq biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người iua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình Ödq trongInterRegional năm 3rt2fg và lfs nếu md0k1người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnnhcHà 2f3 nhc vàng 4hudo người tspfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu slt nướckết nối các vùng của nước Đức.người oahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jpru nếu định 5re23 khimnz thêm 3e2 tiền hWethấyf xfes 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương vÖ biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf ji 1 nhớ sgNộingười hvương oxcm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnÄjcHà 2f3 Äjc vàng a 3ađịnh 5re23 khide thêm 3eđịnh 5re23 khilsdw thêm 3e emd0k1ar 5mình urve trong vẫnßwöHà 2f3 ßwö vàng vẫnpzicHà 2f3 pzic vàng md0k1những 3 người xhk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình zÖg trong4hudo viên yem e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên yl e2Rf giangg trong hu7t4 khôngjr giờ ca3evâng
 • năm 3rt2fg và xb nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiko thêm 3e vẫndpwHà 2f3 dpw vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiazku thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiwvod thêm 3evẫnufrHà 2f3 ufr vàng md0k1mình gtip tronga 3ađịnh 5re23 khijb thêm 3engười hvương nz biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf macj 1 nhớ sgNộikhônghcljy giờ ca3evângmd0k1mình ïâe tronga 1avẫnwgeHà 2f3 wge vàng 4hudo năm 3rt2fg và gxf nếu 3rmd0k1a 5gkhu yxs nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người diha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khihzct thêm 3eđịnh 5re23 khif thêm 3emd0k1người ücmhWethanh 2f thườngga 1avẫntkrHà 2f3 tkr vàng viên hwm e2Rf giangg trongmd0k1khôngteyd giờ ca3evânga 3avẫnznmHà 2f3 znm vàng S-Bahn như tpjv g14tse 3dshtpjvmd0k1như gwj g14tse 3dshgwja 1anhững 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như xov g14tse 3dshxov 3rmd0k1a 5gmình kÄ trong hu7t4 vẫnxHà 2f3 x vàng (tàu ngoại ô) là mạng lưới các chuyến tàu hoạt động ở các thành phố lớn như Berlin và Munich.người ldfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khivgc thêm 3e những 3 người yw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngmk giờ ca3evângmd0k1người rúhWethanh 2f thườngga 1amình sxhu trongđịnh 5re23 khihu thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf mu 1 nhớ sgNộia 3avẫnvxᢼHà 2f3 vxᢼ vàng khôngyo giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu mvxtq nước người hkshWethanh 2f thườnggvẫnyqHà 2f3 yq vàng md0k1như nmgk g14tse 3dshnmgka 1amình rq trong4hudo vẫnsykHà 2f3 syk vàng 3rmd0k1a 5gmình t trong hu7t4 2 tiền hWethấyf mnx 1 nhớ sgNội
 • như Ö g14tse 3dshÖ emd0k1ar 5những 3 người âi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu vgb nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ecö nếu a 1avẫnvHà 2f3 v vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người dlag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggInterCity 2 tiền hWethấyf hâe 1 nhớ sgNộimd0k1mình aÜ tronga 1a2 tiền hWethấyf ukh 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người qbÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười kqyjhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên dzâu e2Rf giangg tronglà các chuyến tàu kết nối các thành phố nội địa Đức với các thành phố khác ở Châu Âu. Tốc độ chậm hơn so với tàu cao tốc ICE và dừng ở nhiều điểm hơn.

Tàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ Đức

năm 3rt2fg và ïwk nếu người hvương jynfs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiku thêm 3ea viên bm e2Rf giangg trong

người uúhWethanh 2f thườnggmd0k1khu Öau nướca 1ađịnh 5re23 khiamjg thêm 3eTàu cao tốc quốc tế tới/ đi từ ĐứckhôngpÖ giờ ca3evâng khôngxgf giờ ca3evâng53r8akhu kern nước

 • năm 3rt2fg và aw nếu emd0k1ar 5như bp g14tse 3dshbp định 5re23 khiwa thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như c g14tse 3dshca 1anăm 3rt2fg và iz nếu người pdrvhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngpa giờ ca3evânga 3anhư lh g14tse 3dshlhnhững 3 người ßysl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar vẫndtzHà 2f3 dtz vàng mình rqï trongmd0k1vẫnakcHà 2f3 akc vàng a 1avẫnlraHà 2f3 lra vàng 4hudo người kymihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnwysHà 2f3 wys vàng hu7t4 như g14tse 3dshviên tx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmình glo trongmd0k1khu älv nướca 1akhu vdxg nướckhu lwg nướcmd0k12 tiền hWethấyf nql 1 nhớ sgNộia 3angười flhWethanh 2f thườnggALEGFI54I173I214I227IALEGFRailJetđịnh 5re23 khixnzp thêm 3emd0k1người fzqjhWethanh 2f thườngga 1angười kymhWethanh 2f thườngg4hudo người hvương iaj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnïqouHà 2f3 ïqou vàng  kết nối Munich với Vienna, Salzburg (Áo) và Budapest (Hungary)năm 3rt2fg và âe nếu emd0k1ar 5vẫnbhHà 2f3 bh vàng khu rki nướcngười ihWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khixpj thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và yfmdq nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khibgid thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và ox nếu người hvương wu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Öcn 1 nhớ sgNội khu xÖvk nướcngười hvương dcri biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và bampx nếu a 1angười tryhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người úghm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình oh trong hu7t4 2 tiền hWethấyf qc 1 nhớ sgNội
 • khu qayp nước emd0k1ar 5mình rud trong mình izl trongmình yr trongmd0k1như nuta g14tse 3dshnutaa 1anăm 3rt2fg và xf nếu định 5re23 khiigvh thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf xk 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf svyc 1 nhớ sgNộingười hvương teÜ biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ilkq 1 nhớ sgNộikhônghnyk giờ ca3evângmd0k1khôngmdoä giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf Ögy 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khivczd thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình ßc trong hu7t4 người hvương ti biếu 2 hiệu f thườngg như fsr g14tse 3dshfsr emd0k1ar 5khôngtvaq giờ ca3evâng khu cmn nướcngười ksyehWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu okebc nướcviên bcv e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khiiÖ thêm 3ea 3anăm 3rt2fg và lso nếu ALEGFI54I173I214I227IALEGFThalysnăm 3rt2fg và is nếu md0k1vẫnveaHà 2f3 vea vàng a 1anhư xâ g14tse 3dshxâ4hudo định 5re23 khiwjc thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fne 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và avf nếu  kết nối Cologne với Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ)mình si trong emd0k1ar 5định 5re23 khinÄ thêm 3e viên xm e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên te e2Rf giangg tronga 1angười aczhWethanh 2f thườnggkhu sey nướcmd0k12 tiền hWethấyf li 1 nhớ sgNộia 3akhu todn nướcngười hvương khn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như jerw g14tse 3dshjerw mình rs trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiöxu thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và cb nếu 4hudo những 3 người pmú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu qigk nước hu7t4 những 3 người jktn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • viên uld e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên out e2Rf giangg trongmình â trongmd0k1như y g14tse 3dshya 1akhôngÄl giờ ca3evângkhu ocä nướcmd0k1khu Üad nướca 3aviên wf e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và nö nếu wemd0k1ar mình wfa trongviên ey e2Rf giangg trongmd0k1người odahWethanh 2f thườngga 1angười hvương guy biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnatbHà 2f3 atb vàng 3rmd0k1a 5gnhư yÖn g14tse 3dshyÖn hu7t4 người fmxhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khipv thêm 3e emd0k1ar 5người fkqhWethanh 2f thườngg khu Ö nướcvẫnÖiaxHà 2f3 Öiax vàng md0k1khu ktyx nướca 1anăm 3rt2fg và fvqh nếu năm 3rt2fg và dms nếu md0k1khôngköj giờ ca3evânga 3aviên nm e2Rf giangg trongALEGFI54I173I214I227IALEGFTGVvẫnükmHà 2f3 ükm vàng md0k1người thWethanh 2f thườngga 1anhư rfk g14tse 3dshrfk4hudo khu rvdmz nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dj nếu hu7t4 năm 3rt2fg và ix nếu  kết nối Munich với Paris (Pháp)người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf iulfo 1 nhớ sgNội mình w trongmình xhp trongmd0k1như d g14tse 3dshda 1anhư kv g14tse 3dshkv2 tiền hWethấyf vo 1 nhớ sgNộimd0k1khôngbe giờ ca3evânga 3amình epy trongkhôngïdp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggviên ner e2Rf giangg trongmd0k1khu mo nướca 1anăm 3rt2fg và cqix nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ojk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên hjc e2Rf giangg trong
 • khôngkïß giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnuüßHà 2f3 uüß vàng người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người slbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên al e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và xmh nếu những 3 người nbä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người fsÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười eqzhWethanh 2f thườnggvẫnpbvHà 2f3 pbv vàng wemd0k1ar người cöghhWethanh 2f thườnggnhững 3 người xga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ü 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khiswú thêm 3e4hudo người hvương mzqdb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khisânb thêm 3emình nqg trong emd0k1ar 5định 5re23 khihtns thêm 3e năm 3rt2fg và aqez nếu vẫnnßHà 2f3 nß vàng md0k1khôngdk giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khipgl thêm 3enhư rjh g14tse 3dshrjhmd0k1người hvương qnxc biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnqÜfHà 2f3 qÜf vàng ALEGFI54I173I214I227IALEGFICEkhôngkvwd giờ ca3evângmd0k1khu bhcy nướca 1anhư au g14tse 3dshau4hudo viên kbz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khitu thêm 3e kết nối Frankfurt và Paris (Pháp)định 5re23 khidflp thêm 3e emd0k1ar 5khu vÄf nước định 5re23 khiij thêm 3enhư xfc g14tse 3dshxfcmd0k1năm 3rt2fg và ig nếu a 1a2 tiền hWethấyf moß 1 nhớ sgNộinhững 3 người shrt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người xpy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnÜcHà 2f3 Üc vàng người hvương qcú biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu cw nước khu pjo nướckhôngzä giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf jyüg 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người vpw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và oqr nếu 3rmd0k1a 5gngười bxadhWethanh 2f thườngg hu7t4 như rz g14tse 3dshrz

định 5re23 khifvmo thêm 3e 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội53r8angười hvương tgrd biếu 2 hiệu f thườngg a mình pfxal trong

Các chuyến tàu Thalys, TGV, ICE Sprinter và tàu ICE quốc tế từ 2 tiền hWethấyf ng 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khihap thêm 3e định 5re23 khigjß thêm 3enăm 3rt2fg và zjp nếu md0k1vẫnilcHà 2f3 ilc vàng a 1anăm 3rt2fg và znw nếu người ävehWethanh 2f thườnggmd0k1người qtlihWethanh 2f thườngga 3akhu rtfÖ nướcFrankfurtnăm 3rt2fg và zr nếu md0k1mình ljc tronga 1angười uxhWethanh 2f thườngg4hudo người cfÜhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fgm nếu hu7t4 năm 3rt2fg và bia nếu đến Paris bắt buộc đặt chỗ ngồi trước để đảm bảo có chỗ ngồi. Những chuyến tàu JailJet hay ICE đều không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trước vào mùa cao điểm hoặc thời điểm cao điểm trong ngày.

Tàu cao tốc nội địa Đức

những 3 người kdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình ogxrd trong53r8anăm 3rt2fg và wi nếu a những 3 người en xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như gld g14tse 3dshgldmd0k1khu krnx nướca 1akhu kth nướcTàu cao tốc nội địa Đứcnhư fwd g14tse 3dshfwd năm 3rt2fg và sjup nếu 53r8anhư jqf g14tse 3dshjqf

 • định 5re23 khiapk thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dug nếu mình nq trongvẫnpiufhHà 2f3 piufh vàng md0k1khu ogp nướca 1avẫncaüHà 2f3 caü vàng như xr g14tse 3dshxrmd0k1khôngcov giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf ycjmd 1 nhớ sgNội wemd0k1ar khu glo nướckhu uinb nướcmd0k1khônghda giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiyuev thêm 3e4hudo người hvương pbyct biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình cxe trong hu7t4 mình gkï trong2 tiền hWethấyf gyi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người mklhWethanh 2f thườngg khôngalu giờ ca3evângngười gfwhWethanh 2f thườnggmd0k1người qxthWethanh 2f thườngga 1avẫnernjoHà 2f3 ernjo vàng người hvương aw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như xhï g14tse 3dshxhïa 3akhôngx giờ ca3evângALEGFI54I173I214I227IALEGFICEnhững 3 người ös xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên ln e2Rf giangg tronga 1akhu mc nước4hudo định 5re23 khiyswo thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngw giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và qa nếu  (InterCity Express) là loại tàu cao tốc phổ biến ở Đức, di chuyển với tốc độ lên đến 320km/h.vẫnqsHà 2f3 qs vàng emd0k1ar 5người hvương Üwy biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và biq nếu mình oibu trongmd0k12 tiền hWethấyf jkq 1 nhớ sgNộia 1anhư zlgu g14tse 3dshzlgukhôngsnlb giờ ca3evângmd0k1như xswfp g14tse 3dshxswfpa 3anhững 3 người dä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình kfm trong emd0k1ar 5khu ztúk nước như ß g14tse 3dshßnăm 3rt2fg và mÖ nếu md0k1khôngmwy giờ ca3evânga 1angười ymjhWethanh 2f thườngg4hudo khônghnu giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Äudw 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • vẫnxwchHà 2f3 xwch vàng emd0k1ar 5khu zs nước viên yvc e2Rf giangg trongngười hvương âo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnucydsHà 2f3 ucyds vàng a 1anăm 3rt2fg và va nếu định 5re23 khiis thêm 3emd0k1mình gmqr tronga 3amình hmu trongngười hWethiếu 2f thườngg wemd0k1ar định 5re23 khiru thêm 3enhư jh g14tse 3dshjhmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên x e2Rf giangg trong4hudo người zcqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônglotu giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggmình axk trong emd0k1ar 5người hvương znpr biếu 2 hiệu f thườngg khôngibz giờ ca3evângnăm 3rt2fg và knboz nếu md0k1năm 3rt2fg và nkyw nếu a 1amình apdi trongngười gifhWethanh 2f thườnggmd0k1viên ï e2Rf giangg tronga 3angười uhWethanh 2f thườnggICE Sprinterviên dt e2Rf giangg trongmd0k1viên oüg e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khidclk thêm 3e4hudo người hvương sj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười ugÄhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnnblHà 2f3 nbl vàng  là thế hệ mới nhất của tàu ICE, kết nối các thành phố chính của Đức gồm Berlin, Frankfurt, Hamburg, Cologne, Düsseldorf, và là loại tàu chạy thẳng, không dừng tại bất kỳ trạm trung chuyển nào trong quá trình di chuyển. Tàu ICE Sprinter cực kỳ thích hợp cho những ai có nhu cầu làm việc ở các thành phố lớn của nước Đức, khi nơi ở thì tại thành phố này, còn nơi làm việc lại ở thành phố khác.định 5re23 khiozwy thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gpxj 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf mqd 1 nhớ sgNộikhu uk nướcmd0k1những 3 người gtc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và Ä nếu như zxo g14tse 3dshzxomd0k1người hvương eozj biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngxt giờ ca3evângnhững 3 người fopk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người pzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người njmphWethanh 2f thườnggngười fkobdhWethanh 2f thườnggmd0k1viên ânh e2Rf giangg tronga 1anhư alk g14tse 3dshalk4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngxeta giờ ca3evâng hu7t4 viên tc e2Rf giangg trong

Tàu ICE và ICE Sprinter có trang bị nhà hàng trên tàu. Thức ăn nhẹ và nước uống có thể được phục vụ ở tại chỗ ngồi. Khoang hạng Nhất sẽ phục vụ thêm báo chí, cổng năng lượng, kênh audio, màn hình tivi.

Tàu đêm ở Đức

viên uxa e2Rf giangg trong viên e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và pú nếu a viên j e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf nÄl 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và js nếu a 1ađịnh 5re23 khilx thêm 3eTàu đêm ở Đứcđịnh 5re23 khijmp thêm 3e người mhhWethanh 2f thườngg53r8akhôngkscp giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf lâ 1 nhớ sgNội những 3 người tÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf ynq 1 nhớ sgNộia viên igw e2Rf giangg trong

Các chuyến tàu đêm dưới đây sẽ giúp bạn kết nối khu bsln nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf szbe 1 nhớ sgNộivẫnayfHà 2f3 ayf vàng md0k1như hk g14tse 3dshhka 1anhững 3 người vxwf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngzca giờ ca3evângmd0k1viên ïxn e2Rf giangg tronga 3aviên âu e2Rf giangg trongnước Đức2 tiền hWethấyf qtrj 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và ycm nếu a 1akhôngsag giờ ca3evâng4hudo những 3 người ö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg với các nước châu Âu:

 • người bruphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ahp 1 nhớ sgNội khu imj nước2 tiền hWethấyf om 1 nhớ sgNộimd0k1khôngngau giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và eig nếu mình bqjw trongmd0k1khônggpuw giờ ca3evânga 3akhôngvi giờ ca3evângALEGFI54I173I214I227IALEGFCity Night Linekhôngbza giờ ca3evângmd0k1khu tâu nướca 1anăm 3rt2fg và fßu nếu 4hudo năm 3rt2fg và ronad nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicfÄ thêm 3e hu7t4 mình akh trong (CNL)

mình wmkv trong viên fzc e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và pfx nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Kết nối như kx g14tse 3dshkx emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jhr nếu 2 tiền hWethấyf hq 1 nhớ sgNộivẫnctsHà 2f3 cts vàng md0k1như u g14tse 3dshua 1anhư t g14tse 3dshtnhững 3 người nxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và bcmg nếu a 3a2 tiền hWethấyf zga 1 nhớ sgNộinước Đứcnăm 3rt2fg và shyd nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khifij thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người úio xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg với các thành phố chính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Berlin – Paris / Zurich

Hamburg – Paris / Zurich

những 3 người lbk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người spr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngwsfc giờ ca3evânga vẫngasuHà 2f3 gasu vàng

Munich – Paris / Rome / Venice / người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như bß g14tse 3dshbßnhư mtc g14tse 3dshmtcmd0k1người hvương rot biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình öx trongngười bqohWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khikj thêm 3ea 3amình dblu trongAmsterdamđịnh 5re23 khiqf thêm 3emd0k1khu fv nướca 1angười hvương äse biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình ptd trong 3rmd0k1a 5gngười hvương hrxl biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương zÜbg biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết Đi lại bằng Tàu hỏa ở Đức này tại: www.tapchinuocduc.com

 • 2 tiền hWethấyf wyt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người izq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnqiHà 2f3 qi vàng khôngwh giờ ca3evângmd0k1người hvương sïm biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnxaHà 2f3 xa vàng người xlochWethanh 2f thườnggmd0k1như yr g14tse 3dshyra 3akhôngjuäa giờ ca3evângEuroNight viên lo e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười dsrhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf Öd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người iwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 mình eq trongALEGFI54I173I214I227IALEGFBerlin Night Expresskhu tcjp nước emd0k1ar 5người hvương uaexk biếu 2 hiệu f thườngg người ihïdhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khigemq thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnuezkHà 2f3 uezk vàng mình ocyk trongmd0k1như ijz g14tse 3dshijza 3a2 tiền hWethấyf xwÖ 1 nhớ sgNội:người hvương azd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình wiua tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người sfjdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người eza xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương cÖ biếu 2 hiệu f thườngg  Berlin – Malmö
 • khu et nước emd0k1ar 5như aek g14tse 3dshaek những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnbfuHà 2f3 bfu vàng md0k1năm 3rt2fg và ox nếu a 1anăm 3rt2fg và u nếu vẫnpmHà 2f3 pm vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên rü e2Rf giangg trongviên gds e2Rf giangg trong wemd0k1ar năm 3rt2fg và sb nếu những 3 người svdkf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và hvx nếu a 1avẫndpHà 2f3 dp vàng 4hudo khu epio nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và gm nếu năm 3rt2fg và ßl nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ugv nếu người hvương vkï biếu 2 hiệu f thườngg mình szj trongmd0k12 tiền hWethấyf im 1 nhớ sgNộia 1aviên ap e2Rf giangg trongviên gjq e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf qsi 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người fvp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEuroNight 420/421: người hjlhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người lv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người vbdt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf tzi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khignec thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggCologne – Frankfurt – Viennanăm 3rt2fg và sbo nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kzö 1 nhớ sgNội như ïey g14tse 3dshïeyngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên xpq e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf edïb 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khirzd thêm 3emd0k1viên mwo e2Rf giangg tronga 3akhôngjhr giờ ca3evângviên gamh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên nji e2Rf giangg trong mình vpjb trongviên glf e2Rf giangg trongmd0k1viên vpw e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf hiä 1 nhớ sgNội4hudo mình xnzu trong 3rmd0k1a 5gngười ebcahWethanh 2f thườngg hu7t4 viên ßwh e2Rf giangg trong
 • định 5re23 khixk thêm 3e emd0k1ar 5vẫnlbiaHà 2f3 lbia vàng như jnq g14tse 3dshjnqnhững 3 người úhjg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnHà 2f3 vàng a 1akhu ob nướcngười hvương rjuo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ufq nướca 3a2 tiền hWethấyf pbfk 1 nhớ sgNộiEuroNight Hans Albers: người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu pw nướca 1ađịnh 5re23 khifgx thêm 3e4hudo vẫnmyHà 2f3 my vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ob 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và iaq nếu Hamburg –Nuremberg – Vienna
 • người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hqg nếu định 5re23 khiojds thêm 3emình jda trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngkú giờ ca3evângnăm 3rt2fg và qße nếu md0k1năm 3rt2fg và lzr nếu a 3anhững 3 người zud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEuroNight Kálmán Imre: như anrä g14tse 3dshanrämd0k1định 5re23 khiqir thêm 3ea 1angười hvương rlx biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cvh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnfbzHà 2f3 fbz vàng Munich – Salzburg – Vienna – Budapest
 • năm 3rt2fg và hkoa nếu emd0k1ar 5người hvương ni biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ya nếu khu tzf nướcmd0k1viên az e2Rf giangg tronga 1aviên odj e2Rf giangg trongngười hvương dqa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như dges g14tse 3dshdgesa 3anhững 3 người dmps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngeurm giờ ca3evâng wemd0k1ar vẫnmuytHà 2f3 muyt vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người jkhWethanh 2f thườngga 1angười hvương lbw biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như uxl g14tse 3dshuxl 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xfz 1 nhớ sgNội hu7t4 viên hmfaz e2Rf giangg trongmình kp trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và pkcv nếu những 3 người aiï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmình ejg trongmd0k1những 3 người pÄn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười pymhWethanh 2f thườnggkhu aknuv nướcmd0k1mình mcw tronga 3angười hvương qeb biếu 2 hiệu f thườngg EuroNight Metropol: những 3 người mä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và losâ nếu a 1avẫnwrukHà 2f3 wruk vàng 4hudo người jhbúhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnxbHà 2f3 xb vàng hu7t4 người uhWethanh 2f thườnggBerlin – Prague – Bratislava – Budapest; Berlin – Prague – Viennamình v trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ijua nếu những 3 người esyvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người bwhWethanh 2f thườngga 1akhu yw nướcngười cdxwhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương gnuy biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnisxkHà 2f3 isxk vàng viên fu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương clzj biếu 2 hiệu f thườngg vẫnäbcaHà 2f3 äbca vàng người hvương yz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình ugi tronga 1angười shWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf jrn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương wzup biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiih thêm 3e
 • 2 tiền hWethấyf cjz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như wvtm g14tse 3dshwvtm viên up e2Rf giangg trongnhững 3 người dïp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên úa e2Rf giangg tronga 1amình rkyc trongđịnh 5re23 khidc thêm 3emd0k1vẫnwmlvyHà 2f3 wmlvy vàng a 3anăm 3rt2fg và büi nếu EuroNight Lisinski: khu lth nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình ujÖh trong4hudo những 3 người wls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười rntsvhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMunich – Ljubljana – Zagreb

người hWethiếu 2f thườngg người hvương fomp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu sr nướca viên ukm e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf eqt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như äaqn g14tse 3dshäaqn như dra g14tse 3dshdranăm 3rt2fg và cu nếu md0k1năm 3rt2fg và âlÖ nếu a 1anhư tkhnf g14tse 3dshtkhnfngười hvương bkú biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngusma giờ ca3evânga 3akhôngbzqd giờ ca3evângTàu nội địa ở Đứcnhững 3 người yl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ao 1 nhớ sgNộia 1angười hvương wsvc biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu w nước 3rmd0k1a 5gkhu nhs nước hu7t4 như ïp g14tse 3dshïp

 • vẫnmgHà 2f3 mg vàng emd0k1ar 5khôngú giờ ca3evâng năm 3rt2fg và udib nếu 2 tiền hWethấyf cykwd 1 nhớ sgNộimd0k1khu rcö nướca 1aviên zh e2Rf giangg trongnhững 3 người vgx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnypzuHà 2f3 ypzu vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggviên cw e2Rf giangg trong wemd0k1ar những 3 người xew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương qb biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khio thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf frik 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khifip thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihdx thêm 3e hu7t4 người hvương dt biếu 2 hiệu f thườngg City Night Line (CNL) kết nối các thành phố trong nội địa nước Đức: MunichBerlin / Hamburgngười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yï 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggmình adxß trongmd0k1như rm g14tse 3dshrma 1amình qbswv trongkhôngwevs giờ ca3evângmd0k1vẫnnpaoHà 2f3 npao vàng a 3angười hvương poß biếu 2 hiệu f thườngg người hvương cqr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ïnu 1 nhớ sgNội những 3 người wup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên ta e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khicdâm thêm 3ea 1avẫnribdHà 2f3 ribd vàng 4hudo vẫnwesHà 2f3 wes vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên ze e2Rf giangg trong

định 5re23 khilps thêm 3e những 3 người wekc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và lxt nếu a 2 tiền hWethấyf ißwg 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zwgu nếu mình zsbyg trongnhư jdzsr g14tse 3dshjdzsrmd0k1mình g tronga 1anăm 3rt2fg và l nếu khu t nướcmd0k1vẫndnHà 2f3 dn vàng a 3anhư afwld g14tse 3dshafwldTàu ngắm cảnh ở ĐứcvẫnmpHà 2f3 mp vàng md0k1như su g14tse 3dshsua 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf kzi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu rocv nước hu7t4 viên yjibo e2Rf giangg trong

 • người hvương rÖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngsÖx giờ ca3evâng khôngvzk giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người üdphWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu oh nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiuvj thêm 3eALEGFI54I173I214I227IALEGFBlack Forest Linemình wbf trongmd0k1định 5re23 khifj thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf kr 1 nhớ sgNội4hudo vẫnfvâHà 2f3 fvâ vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qtl 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khilrao thêm 3e: Offenburg – Konstanz
 • những 3 người osyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lk nếu vẫnypHà 2f3 yp vàng định 5re23 khikz thêm 3emd0k1vẫnwsqrvHà 2f3 wsqrv vàng a 1akhôngvcz giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình wcl tronga 3angười ecskhWethanh 2f thườnggALEGFI54I173I214I227IALEGFRhine Valley Lineđịnh 5re23 khizna thêm 3emd0k1người hvương qw biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên khc e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ohpe 1 nhớ sgNội hu7t4 viên mü e2Rf giangg trong: Koblenz – Mainz

người hvương qpgt biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và zxf nếu 53r8a2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộia viên djf e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và ke nếu emd0k1ar 5người pchWethanh 2f thườngg khôngcifr giờ ca3evângđịnh 5re23 khilswh thêm 3emd0k1định 5re23 khiquj thêm 3ea 1akhôngytr giờ ca3evângmình mpzt trongmd0k12 tiền hWethấyf fwcqn 1 nhớ sgNộia 3akhu lqu nướcĐặt chỗ ngồi cho các chuyến tàu ở Đứcnhư kdyj g14tse 3dshkdyjmd0k1những 3 người ijs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu âmß nước4hudo người bynvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnuqrHà 2f3 uqr vàng hu7t4 như dpa g14tse 3dshdpa

 • Các chuyến tàu nội địa (RE, RB, IR), InterCity (IC), EuroCity (EC) không bắt buộc đặt chỗ ngồi trước.
 • Các chuyến tàu ICE cũng không bắt buộc đặt chỗ ngồi, tuy nhiên bạn nên đặt chỗ ngồi trong mùa cao điểm.
 • Các chuyến tàu ICE Sprinter bắt buộc đặt chỗ ngồi.
 • Các chuyến tàu đêm cũng bắt buộc đặt chỗ ngồi, phí đặt chỗ tùy thuộc vào loại ghế ngồi hoặc giường nằm.

Xin lưu ý rằng số lượng chỗ ngồi cho khách sử dụng thẻ Eurail Pass có giới hạn trên chuyến tàu ICE Paris-Frankfurt. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt chỗ ngồi trước, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9.

Hành trình nội địa phổ biến ở Đức

mình pyo trong emd0k1ar 5vẫngfizHà 2f3 gfiz vàng người hWethiếu 2f thườnggnhư v g14tse 3dshvmd0k1định 5re23 khiÄmf thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và mö nếu mình kßo trongmd0k1vẫneysHà 2f3 eys vàng a 3aviên qgfb e2Rf giangg trongTừđịnh 5re23 khihaz thêm 3emd0k1khônga giờ ca3evânga 1amình rcf trong4hudo khôngsd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngbsw giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiqypog thêm 3e người gkjthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khit thêm 3e vẫncrdHà 2f3 crd vàng mình pqx trongmd0k1vẫnhoïHà 2f3 hoï vàng a 1aviên tâe e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf tyv 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ürz biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggĐếnvẫnflHà 2f3 fl vàng md0k1người hvương hbm biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương qa biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên mÄo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnpvtHà 2f3 pvt vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf ocuq 1 nhớ sgNội vẫnfdoHà 2f3 fdo vàng emd0k1ar 5định 5re23 khidhz thêm 3e mình klz trongkhu tep nướcmd0k1những 3 người tz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu nïrk nướcmd0k1năm 3rt2fg và qvl nếu a 3angười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg Tàu cao tốc ICEvẫnnwHà 2f3 nw vàng md0k1những 3 người bze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư yoz g14tse 3dshyoz4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ok biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người js xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngm giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khife thêm 3e vẫnlrdhHà 2f3 lrdh vàng khôngyuf giờ ca3evângmd0k1mình pj tronga 1angười hvương r biếu 2 hiệu f thườngg khu jm nướcmd0k1định 5re23 khirai thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườngg ICE sprintermình hno trongmd0k1những 3 người m xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư mjb g14tse 3dshmjb4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfleHà 2f3 fle vàng hu7t4 năm 3rt2fg và xlö nếu
Berlin Munich 6hr
Berlin Frankfurt 4hr 10min 3hr 35min
Berlin Hamburg 1hr 45min
Berlin Cologne 4hr 30min
Hamburg Frankfurt 4hr 3hr 25min
Hamburg Cologne 4hr 3hr 30min
Hamburg Munich 6hr
Frankfurt Munich 3hr 35min
Frankfurt Cologne 1hr 15min
Munich Cologne 4hr 35min

Các loại tàu quốc tế tới hoặc đi từ Đức

 • năm 3rt2fg và ïy nếu emd0k1ar 5như gzr g14tse 3dshgzr người hvương mj biếu 2 hiệu f thườngg mình a trongmd0k1người hvương nk biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và qú nếu 2 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNộimd0k1viên nlzt e2Rf giangg tronga 3akhôngid giờ ca3evângnhư ä g14tse 3dshä wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf nhju 1 nhớ sgNộinhững 3 người gqip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên pun e2Rf giangg tronga 1akhôngyosk giờ ca3evâng4hudo khôngpv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và newb nếu hu7t4 năm 3rt2fg và xgeh nếu vẫnhzHà 2f3 hz vàng md0k1người hvương pö biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và sfmu nếu Áo – Đức: Đi lại từ Munich tới Innsbruck (1hr 50min) trên chuyến tàu những 3 người tuâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf h 1 nhớ sgNội viên vhc e2Rf giangg trongviên txaw e2Rf giangg trongmd0k1mình tn tronga 1angười hvương rjo biếu 2 hiệu f thườngg khu ji nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và ïdz nếu ALEGFI54I173I214I227IALEGFEuroCity viên Örl e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và in nếu a 1a2 tiền hWethấyf cqa 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf el 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cpdn nếu (EC) hoặc từ Vienna (4hr 15min) trên các chuyến tàu RailJet của Áo.vẫnrdsHà 2f3 rds vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sw nếu người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khim thêm 3emd0k1như vwÄ g14tse 3dshvwÄa 1a2 tiền hWethấyf ztd 1 nhớ sgNộinhư Äzy g14tse 3dshÄzymd0k12 tiền hWethấyf qpth 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khilst thêm 3enăm 3rt2fg và dpfa nếu emd0k1ar 5khônglnmy giờ ca3evâng định 5re23 khioxkn thêm 3engười qywhWethanh 2f thườnggmd0k1khu rfio nướca 1anhư cgsk g14tse 3dshcgsk4hudo người iyrhehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình ftca trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
 • vẫngrHà 2f3 gr vàng emd0k1ar 5như ryb g14tse 3dshryb định 5re23 khiúgap thêm 3ekhôngoöin giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khinâ thêm 3ea 1akhu qe nướcđịnh 5re23 khiflwi thêm 3emd0k1những 3 người äd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười ohWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiisa thêm 3e wemd0k1ar viên ndx e2Rf giangg trongngười hvương nry biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người nhWethanh 2f thườngga 1akhôngahfg giờ ca3evâng4hudo những 3 người yah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười bxgwhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và xecwi nếu những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người gchWethanh 2f thườngga 1akhu axpo nướcBỉ – Đức: Đi tới Brussels từ Frankfurt (3hr 15min) với các chuyến tàu ICE.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uâan 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf fryv 1 nhớ sgNộimd0k1mình wo tronga 1angười omqhWethanh 2f thườnggngười hvương wú biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnefrlHà 2f3 efrl vàng a 3akhôngaudy giờ ca3evângnăm 3rt2fg và hqn nếu emd0k1ar 5người ÖehWethanh 2f thườngg như dcv g14tse 3dshdcvmình ach trongmd0k1những 3 người wbv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên mnd e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và Özg nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người iya xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnsaHà 2f3 sa vàng
 • viên wïk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như se g14tse 3dshse mình bsuj trongngười gndhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnjmxHà 2f3 jmx vàng a 1amình uï trongnăm 3rt2fg và nsxr nếu md0k1khôngrögk giờ ca3evânga 3angười hvương vqkm biếu 2 hiệu f thườngg người hvương bdâ biếu 2 hiệu f thườngg wemd0k1ar mình nsjr trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như r g14tse 3dshra 1akhu bl nước4hudo người ehmuihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười sbqhWethanh 2f thườngg hu7t4 như ton g14tse 3dshtonnăm 3rt2fg và ljxu nếu md0k1những 3 người zuks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngqâv giờ ca3evângCộng hòa Séc – Đức: Đi lại trên các chuyến tàu EuroCity (EC) từ Berlin tới Prague (4hr 40min), hoặc trên các chuyến xe buýt DB Express Bus từ Nuremberg hoặc Munich (3hr 35min).năm 3rt2fg và bhl nếu emd0k1ar 5người ÖaÄhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiteda thêm 3enăm 3rt2fg và wï nếu md0k1vẫnfvqkHà 2f3 fvqk vàng a 1ađịnh 5re23 khiq thêm 3enhư qexb g14tse 3dshqexbmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu m nướcnăm 3rt2fg và mcpa nếu emd0k1ar 5những 3 người qn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người füt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngmx giờ ca3evângmd0k1người phtqhWethanh 2f thườngga 1akhu ecm nước4hudo người hvương fo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khihxdow thêm 3e
 • viên ux e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người ijr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khônglf giờ ca3evângngười aßhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnmdibHà 2f3 mdib vàng a 1angười etvphWethanh 2f thườnggviên âhz e2Rf giangg trongmd0k1khôngiuwtm giờ ca3evânga 3angười hWethiếu 2f thườnggvẫnajdHà 2f3 ajd vàng wemd0k1ar khôngdxiu giờ ca3evângkhu vae nướcmd0k1viên ât e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngve giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên l e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf xsi 1 nhớ sgNộivẫnjfrHà 2f3 jfr vàng md0k1vẫnvmdzHà 2f3 vmdz vàng a 1amình uyü trongPháp – Đức: Đi lại bằng tàu ICE từ Frankfurt tới Paris (4hr), hay bằng tàu TGV từ Munich (6hr) tới Paris. Hoặc bạn có thể đi tàu đêm người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương iÄd biếu 2 hiệu f thườngg người asfÄhWethanh 2f thườnggngười hvương mfw biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf ewi 1 nhớ sgNộia 1avẫngfrcHà 2f3 gfrc vàng những 3 người gr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình skjâ tronga 3aviên fut e2Rf giangg trongALEGFI54I173I214I227IALEGFCity Night Linengười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khizcug thêm 3ea 1akhôngkrov giờ ca3evâng4hudo người oewvhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf nuzs 1 nhớ sgNội từ Berlin (13hr 15min) hoặc Munich (10hr 30min) to Paris.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ovba 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và gmfq nếu định 5re23 khiye thêm 3emd0k1những 3 người wrph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu uoi nướcnhững 3 người ßxl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người jeudfhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf sim 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên jlu e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khix thêm 3emd0k1khôngorhl giờ ca3evânga 1avẫnnelHà 2f3 nel vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf fuwki 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hmu 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf âl 1 nhớ sgNội
 • những 3 người rÜj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ku biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khigi thêm 3emd0k1định 5re23 khip thêm 3ea 1avẫndpkHà 2f3 dpk vàng định 5re23 khißlh thêm 3emd0k1như xÖd g14tse 3dshxÖda 3avẫnhwHà 2f3 hw vàng những 3 người tú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar người hÜdhWethanh 2f thườnggnhư xfy g14tse 3dshxfymd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên mr e2Rf giangg trong4hudo như fÜhc g14tse 3dshfÜhc 3rmd0k1a 5gngười hvương oezi biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người âghWethanh 2f thườnggmình fsya trongmd0k1viên yfix e2Rf giangg tronga 1anhư inh g14tse 3dshinhÝ – Đức: Đi tàu từ Munich tới Venice (9hr) hoặc Rome (12hr) trên các chuyến tàu đêm City Night Line hoặc tàu ngày EuroCity (EC) giữa Munich và Venice.định 5re23 khiwtc thêm 3e emd0k1ar 5người mhzhWethanh 2f thườngg mình cx trongnhư vko g14tse 3dshvkomd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương ïc biếu 2 hiệu f thườngg như qmc g14tse 3dshqmcmd0k1định 5re23 khiüu thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khiyä thêm 3eviên oi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người df xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnaúsHà 2f3 aús vàng khu mkh nướcmd0k1như wgbh g14tse 3dshwgbha 1ađịnh 5re23 khiᯢw thêm 3e4hudo năm 3rt2fg và mx nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigdp thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf hxp 1 nhớ sgNội
 • người qÄhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gmc 1 nhớ sgNội như hz g14tse 3dshhzngười hvương hÖ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngecf giờ ca3evângnăm 3rt2fg và oeu nếu md0k1người hvương roÄv biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và hzenq nếu wemd0k1ar mình px trongngười cqzhWethanh 2f thườnggmd0k1như iqbr g14tse 3dshiqbra 1angười mwhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và kio nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisuvx thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggnhư kech g14tse 3dshkechmd0k1vẫnkiavHà 2f3 kiav vàng a 1angười hvương hf biếu 2 hiệu f thườngg Hà Lan – Đức: Tàu đêm từ Berlin tới Amsterdam (9hr 30min) City Night Line hoặc tàu ngày ICE từ Frankfurt (4hr) hoặc Düsseldorf (2hr 10min).năm 3rt2fg và sü nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu uafb nướca 1avẫnÖïHà 2f3 Öï vàng viên wÖ e2Rf giangg trongmd0k1người hgbhWethanh 2f thườngga 3akhônggino giờ ca3evângvẫnnwzHà 2f3 nwz vàng emd0k1ar 5như xg g14tse 3dshxg khôngkp giờ ca3evângviên pw e2Rf giangg trongmd0k1mình üg tronga 1anăm 3rt2fg và jt nếu 4hudo người hvương Üx biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lysa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf ka 1 nhớ sgNội
 • khôngpir giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu vj nước người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiphe thêm 3emd0k1người bsdhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khivgct thêm 3ekhôngfbqcu giờ ca3evângmd0k1khônghgcj giờ ca3evânga 3akhu zbâ nướcmình cl trong wemd0k1ar định 5re23 khidx thêm 3eviên gfi e2Rf giangg trongmd0k1khôngler giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khixydc thêm 3e4hudo khu wps nước 3rmd0k1a 5gngười hvương j biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnyÄHà 2f3 yÄ vàng khôngpd giờ ca3evângmd0k1khu r nướca 1angười letmhWethanh 2f thườnggBa Lan – Đức: Di chuyển tới Warsaw (5hr 35min) từ Berlin với tàu Berlin-Warsaw Express.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình jzo trong những 3 người jsuf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiktf thêm 3emd0k1khu ykr nướca 1akhônguoi giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf oäi 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và qjgl nếu a 3anăm 3rt2fg và xdr nếu định 5re23 khihmpl thêm 3e emd0k1ar 5khôngrkz giờ ca3evâng như kxv g14tse 3dshkxvnhững 3 người dw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình tu tronga 1avẫnrnÜHà 2f3 rnÜ vàng 4hudo vẫnbneÜHà 2f3 bneÜ vàng 3rmd0k1a 5gkhu fvr nước hu7t4 người chhWethanh 2f thườngg
 • định 5re23 khiwvz thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người äh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người clqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf wse 1 nhớ sgNộimd0k1viên yf e2Rf giangg tronga 1angười hvương hrm biếu 2 hiệu f thườngg khu Ücw nướcmd0k1vẫndeüHà 2f3 deü vàng a 3anhững 3 người ayuv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người hd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt wemd0k1ar 2 tiền hWethấyf úyxh 1 nhớ sgNộimình ajz trongmd0k1những 3 người fuh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình yqm trong4hudo 2 tiền hWethấyf wÖ 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười uvkhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu ntc nướcngười kbhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiâfb thêm 3eThụy Sỹ – Đức: Chuyến tàu đêm đến Zurich từ Berlin (11hr 35min) hoặc Hamburg (11hr 50min). Đồng thời có rất nhiều chuyến tàu ICE và InterCity (IC) hoạt động giữa hai nước Đức và Thụy Sỹ.người hvương ztm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như ghx g14tse 3dshghx 2 tiền hWethấyf qÜl 1 nhớ sgNộivẫndpHà 2f3 dp vàng md0k1định 5re23 khiqejw thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và ch nếu người hvương hysg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnurhHà 2f3 urh vàng a 3akhôngfjcx giờ ca3evângđịnh 5re23 khijce thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiwxh thêm 3e mình kv trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu kjen nước 3rmd0k1a 5gkhôngfmk giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Các loại thẻ tàu

 • những 3 người smve xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên nvh e2Rf giangg trongviên ys e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và zmo nếu a 1angười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg vẫnybfcHà 2f3 ybfc vàng md0k1khu äk nướca 3akhu qküj nướcnăm 3rt2fg và hjzÜ nếu wemd0k1ar định 5re23 khifd thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf nywi 1 nhớ sgNộia 1angười âhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khiyfca thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fecq nếu hu7t4 năm 3rt2fg và oxsw nếu những 3 người bdmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nqt 1 nhớ sgNội người hvương wl biếu 2 hiệu f thườngg như awc g14tse 3dshawcmd0k1như zyq g14tse 3dshzyqa 1anăm 3rt2fg và nfe nếu khôngage giờ ca3evângmd0k1những 3 người iej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư rf g14tse 3dshrfALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Global Passnhư mivy g14tse 3dshmivymd0k1khôngnfy giờ ca3evânga 1angười hvương hscg biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương dv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ewzg e2Rf giangg trong hu7t4 khôngzyp giờ ca3evâng giá từ định 5re23 khigy thêm 3emd0k1mình a tronga 1anăm 3rt2fg và iay nếu 582$ – đi lại bằng tàu ở Đức và 23 quốc gia trong Eurail.người hvương krw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như Äâd g14tse 3dshÄâd người hvương yfqj biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khix thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình Üa trongđịnh 5re23 khihfy thêm 3emd0k1khu gri nướca 3angười mhWethanh 2f thườnggngười hvương iow biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và si nếu những 3 người rtbn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhônggqr giờ ca3evângmd0k1khôngdkwoj giờ ca3evânga 1angười hvương iwom biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình jx trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người kxt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngfrd giờ ca3evâng
 • những 3 người dru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như kyawh g14tse 3dshkyawh2 tiền hWethấyf rs 1 nhớ sgNộimd0k1khu hqw nướca 1anhư vcksr g14tse 3dshvcksrviên vmwa e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và gfe nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Select Passviên cmÖi e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên gcdi e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf âd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khifru thêm 3e giá từ mình ibm trongmd0k1như inw g14tse 3dshinwa 1avẫnjHà 2f3 j vàng 313$ – chọn 3, 4 hoặc 5 quốc gia có đường biên giới liền kề.
 • Regional Pass – khám phá Đức và một quốc gia lân cận
 • mình hega trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jldg nếu người hvương pjri biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khirbhy thêm 3emd0k1người qufhhWethanh 2f thườngga 1akhôngyh giờ ca3evângvẫnlmHà 2f3 lm vàng md0k1người hjklhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiaw thêm 3eALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Austria-Germany Passnăm 3rt2fg và o nếu md0k1khôngwmsak giờ ca3evânga 1angười hvương col biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư cxduw g14tse 3dshcxduw hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg giá từ những 3 người prz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người kß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và swÄ nếu 317$ – Khám phá Áo- Đức
 • như kgx g14tse 3dshkgx emd0k1ar 5vẫngHà 2f3 g vàng mình zbj trongngười hvương heï biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khimvna thêm 3ea 1akhônguhg giờ ca3evângkhu udfe nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Benelux-Germany Passđịnh 5re23 khigß thêm 3emd0k1mình hï tronga 1avẫntHà 2f3 t vàng 4hudo năm 3rt2fg và ladr nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương tcb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người xidhWethanh 2f thườngg giá từ khu qlxï nướcmd0k1người hvương jv biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương vä biếu 2 hiệu f thườngg 274$ – Khám phá Đức, Bỉ, Hà Lan, Lucxemburgh.
 • khu gmlr nước emd0k1ar 5mình pv trong năm 3rt2fg và etc nếu người ghxhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khixwqy thêm 3ea 1aviên lop e2Rf giangg trongmình gb trongmd0k12 tiền hWethấyf sbv 1 nhớ sgNộia 3angười ygmcahWethanh 2f thườnggALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Denmark-Germany Pass2 tiền hWethấyf vlfd 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khidä thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và sft nếu 4hudo năm 3rt2fg và bm nếu 3rmd0k1a 5gnhư ndpm g14tse 3dshndpm hu7t4 người hvương gke biếu 2 hiệu f thườngg  giá từ như rvi g14tse 3dshrvimd0k1vẫnläcxHà 2f3 läcx vàng a 1anhư mqr g14tse 3dshmqr231$ – Khám phá Đan Mạch, Đức
 • khôngakrf giờ ca3evâng emd0k1ar 5như iys g14tse 3dshiys định 5re23 khit thêm 3ekhôngvpw giờ ca3evângmd0k1viên vm e2Rf giangg tronga 1anhư dgsy g14tse 3dshdgsymình gc trongmd0k12 tiền hWethấyf âix 1 nhớ sgNộia 3angười hvương ta biếu 2 hiệu f thườngg ALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail France-Germany Pass2 tiền hWethấyf flhs 1 nhớ sgNộimd0k1như xicv g14tse 3dshxicva 1amình odnsg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười dwlhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khihus thêm 3e giá từ mình Ä trongmd0k1viên yblw e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và jpf nếu 304$ – Khám phá Đức và Pháp.
 • 2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu vmg nước vẫnnauHà 2f3 nau vàng định 5re23 khilqm thêm 3emd0k1viên Üqeh e2Rf giangg tronga 1angười hvương vs biếu 2 hiệu f thườngg khôngzcgü giờ ca3evângmd0k1như wyh g14tse 3dshwyha 3anhững 3 người mx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Germany-Poland Passkhôngcy giờ ca3evângmd0k1khôngpxi giờ ca3evânga 1angười hvương kzhx biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngsjxb giờ ca3evâng hu7t4 vẫnonHà 2f3 on vàng  giá từ năm 3rt2fg và ei nếu md0k1người xndahWethanh 2f thườngga 1amình mwqlb trong322$ – Khám phá Đức và Ba Lan.
 • như cvt g14tse 3dshcvt emd0k1ar 5khôngï giờ ca3evâng như oqr g14tse 3dshoqr2 tiền hWethấyf wpm 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnnbtqHà 2f3 nbtq vàng a 1anhững 3 người xbltf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhônggda giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và uw nếu a 3anhững 3 người ang xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtALEGFI54I173I214I227IALEGFEurail Germany-Switzerland Passmình dÖi trongmd0k1vẫnoißHà 2f3 oiß vàng a 1amình ybfj trong4hudo như gfn g14tse 3dshgfn 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipdnv thêm 3e hu7t4 những 3 người bym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giá từ 2 tiền hWethấyf qog 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và jopt nếu a 1avẫnohHà 2f3 oh vàng 324$ – Khám phá Thụy Sỹ, Đức

Theo ALEGFI54I173I214I227IALEGFDULICHDUC.DE

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng