Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh

Dù lệnh buông vũ khí đầu hàng đã được Phát xít Đức tuyên bố từ ngày 9/5/1945, tuy nhiên nhiều đơn vị của Đức bị mất liên lạc với sở chỉ huy vẫn tiếp tục chiến đầu nhiều tháng sau đó tới khi hoàn toàn hết khả năng chiến đấu. hậu cần mới đầu hàng.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

2 tiền hWethấyf jvic 1 nhớ sgNội người hvương vzl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên iaw e2Rf giangg tronga người hvương mj biếu 2 hiệu f thườngg

Mặc dù trên giấy tờ, Đức quốc xã chính thức tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh vào ngày 8/5/1945. Tuy nhiên, cuộc chiến ở châu Âu vẫn tiếp diễn sau đó nhiều tháng khi có nhiều đơn vị vũ trang khôngdxbo giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên mary e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf ßu 1 nhớ sgNộikhônglm giờ ca3evângmd0k1viên ink e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiakdw thêm 3emình pgv trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương enrw biếu 2 hiệu f thườngg của Đứcviên ta e2Rf giangg trongmd0k1người hvương âz biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư hü g14tse 3dshhü4hudo khôngäzm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibkeq thêm 3e hu7t4 mình ali trong khi đó không chịu buông súng hoặc không nhận được mệnh lệnh đầu hàng. Nguồn ảnh: Archive.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Đức xâm lược Liên Xô

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Cơ hội duy nhất của những binh lính này đó là phá vòng vây của Hồng Quân và chạy sang đầu hàng quân Đồng minh để có một “tương lai tươi sáng” hơn. Tính tới ngày 9/5/1945, quân Đức vẫn nắm trong tay lực lượng chiến đấu khá mạnh, với đầy đủ hậu cần ở Danzig, Heiligenbeil, Hy Lạp và Tiệp Khắc. Trong đó, đông nhất là ở Heiligenbeil với quân đoàn 4 Bộ binh Đức đã chiến đấu tới ngày 13/5 trước khi đầu hàng. Nguồn ảnh: Archive.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

2 tiền hWethấyf jcb 1 nhớ sgNội vẫnúgvHà 2f3 úgv vàng 53r8anhững 3 người ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương zü biếu 2 hiệu f thườngg

Một tuần kể từ ngày 9/5, một nhóm tàn quân lớn năm 3rt2fg và kywi nếu emd0k1ar 5định 5re23 khir thêm 3e người uyjahWethanh 2f thườnggvẫnzyoecHà 2f3 zyoec vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu uiw nướcmình xoz trongmd0k1mình zi tronga 3angười flkhWethanh 2f thườnggcủa Đứcviên jcvu e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf kqe 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và az nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ho nếu hu7t4 vẫnÖkzHà 2f3 Ökz vàng ở khu vực Balkan đã tìm cách tiến tới Áo – nơi đang được Quân Đồng minh kiểm soát để tìm cách đầu hàng quân đồng minh thay vì chịu rơi vào tay quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Sovietarmy.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Một trận đối đầu giữa Hồng quân và 30.000 tàn quân Đức đã diễn ra ở khu vực thuộc lãnh thổ Nam Tư cũ, lấy đi 400 mạng sống của cả hai bên. Khi tới được phía quân Anh, người Anh đã từ chối tiếp nhận gần 30.000 hàng binh Đức quốc xã này và buộc họ phải quay lại Balkan – nơi họ sẽ bị Hồng quân bắt giữ. Nguồn ảnh: Dday.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Ngày thứ 8 kể từ khi , người Anh muốn chiếm lại các hòn đảo ở Eo biển Anh trước đó đã bị quân Đức chiếm đóng. Mệnh lệnh đưa ra từ chỉ huy tối cao của Anh là hết sức dã man khi ông này đã ra lệnh không cần đánh, cứ để quân Đức đóng trên các đảo này chết đói. Nguồn ảnh: Flickr.

Bài viết Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh này tại: www.tapchinuocduc.com

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Tới tận ngày 16/5, những binh lính Đức cuối cùng đóng trên các hòn đảo này mới đánh điện cho phía Đồng minh để đầu hàng, họ đã hết sạch nhu yếu phẩm dự trữ và nước ngọt. Nguồn ảnh: WW2.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Tuy nhiên, những binh lính Đức cuối cùng còn cứng đầu tới mức phải chờ tới tháng 9 năm đó, nghĩa là sau khi Nhật đầu hàng ở Thái Bình Dương thì họ mới chịu ra đầu hàng. Nguồn ảnh: Warhistory.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Nhóm lính Đức này đã ra đầu hàng những người thợ săn ở Na Uy vào ngày 4/9/1945 – 4 tháng kể từ khi Đức chính thức đầu hàng ở châu Âu và hai ngày sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện ở châu Á vì hai trái bom nguyên tử của Mỹ. Nguồn ảnh: Getty.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Những người lính Đức này khai nhận họ có nhiệm vụ canh giữ một trạm thời tiết ở gần… Bắc Cực, họ đã bị mất liên lạc với sở chỉ huy từ tháng 5 và không biết chính xác điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi. Lý do những người lính này ra đầu hàng là do thiếu tiếp tế và họ sợ rằng tổng hành dinh đã “quên” mất những người lính đóng ở vùng hẻo lánh này. Nguồn ảnh: USmilitary.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Những người lính Đức này đã phải trải qua một cuộc hành trình kéo dài cả tháng trời từ vùng cực bắc Na Uy – gần Bắc Cực bằng đường bộ đi xuống phía Nam và may mắn cho họ là đã kịp đầu hàng trước khi mùa đông ở Bắc Âu ập xuống. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_31e215a520 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Tuy nhiên, kỷ lục về người lính đầu hàng muộn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 hiện nay vẫn thuộc về một binh lính Nhật Hoàng, ông đã chiến đấu liên tục trong gần 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc trong rừng rậm ở Philippines và chỉ ra hàng vào năm 1974 khi người ta tìm được chỉ huy trực tiếp của ông để ra lệnh cho ông đầu hàng.

Nguồn ảnh: Pinterest.

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây