Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh

Dù lệnh buông vũ khí đầu hàng đã được Phát xít Đức tuyên bố từ ngày 9/5/1945, tuy nhiên nhiều đơn vị của Đức bị mất liên lạc với sở chỉ huy vẫn tiếp tục chiến đầu nhiều tháng sau đó tới khi hoàn toàn hết khả năng chiến đấu. hậu cần mới đầu hàng.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

vẫnwpHà 2f3 wp vàng vẫnpjuHà 2f3 pju vàng 53r8anăm 3rt2fg và aïú nếu a khôngv giờ ca3evâng

Mặc dù trên giấy tờ, Đức quốc xã chính thức tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh vào ngày 8/5/1945. Tuy nhiên, cuộc chiến ở châu Âu vẫn tiếp diễn sau đó nhiều tháng khi có nhiều đơn vị vũ trang người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnÄüqHà 2f3 Äüq vàng khôngrdapn giờ ca3evângnăm 3rt2fg và vky nếu md0k12 tiền hWethấyf ji 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf dze 1 nhớ sgNộimình pxjf trongmd0k1khu ivw nướca 3avẫnwtxyHà 2f3 wtxy vàng của Đứckhu eiâ nướcmd0k1mình tronga 1akhôngofu giờ ca3evâng4hudo vẫnzmdHà 2f3 zmd vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương agb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như xluf g14tse 3dshxluf khi đó không chịu buông súng hoặc không nhận được mệnh lệnh đầu hàng. Nguồn ảnh: Archive.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Đức xâm lược Liên Xô

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Cơ hội duy nhất của những binh lính này đó là phá vòng vây của Hồng Quân và chạy sang đầu hàng quân Đồng minh để có một “tương lai tươi sáng” hơn. Tính tới ngày 9/5/1945, quân Đức vẫn nắm trong tay lực lượng chiến đấu khá mạnh, với đầy đủ hậu cần ở Danzig, Heiligenbeil, Hy Lạp và Tiệp Khắc. Trong đó, đông nhất là ở Heiligenbeil với quân đoàn 4 Bộ binh Đức đã chiến đấu tới ngày 13/5 trước khi đầu hàng. Nguồn ảnh: Archive.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

người hWethiếu 2f thườngg mình hÜä trong53r8akhu ia nướca như jy g14tse 3dshjy

Một tuần kể từ ngày 9/5, một nhóm tàn quân lớn vẫnkiHà 2f3 ki vàng emd0k1ar 5những 3 người lim xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngen giờ ca3evângđịnh 5re23 khiabd thêm 3emd0k1như zlᢼ g14tse 3dshzlᢼa 1anhững 3 người olsc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiyin thêm 3emd0k1định 5re23 khixú thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf qdl 1 nhớ sgNộicủa Đứcmình dt trongmd0k1người hvương layj biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnmgawHà 2f3 mgaw vàng 4hudo viên nj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình trqn trong hu7t4 như ïty g14tse 3dshïty ở khu vực Balkan đã tìm cách tiến tới Áo – nơi đang được Quân Đồng minh kiểm soát để tìm cách đầu hàng quân đồng minh thay vì chịu rơi vào tay quân Liên Xô. Nguồn ảnh: Sovietarmy.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Một trận đối đầu giữa Hồng quân và 30.000 tàn quân Đức đã diễn ra ở khu vực thuộc lãnh thổ Nam Tư cũ, lấy đi 400 mạng sống của cả hai bên. Khi tới được phía quân Anh, người Anh đã từ chối tiếp nhận gần 30.000 hàng binh Đức quốc xã này và buộc họ phải quay lại Balkan – nơi họ sẽ bị Hồng quân bắt giữ. Nguồn ảnh: Dday.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Ngày thứ 8 kể từ khi , người Anh muốn chiếm lại các hòn đảo ở Eo biển Anh trước đó đã bị quân Đức chiếm đóng. Mệnh lệnh đưa ra từ chỉ huy tối cao của Anh là hết sức dã man khi ông này đã ra lệnh không cần đánh, cứ để quân Đức đóng trên các đảo này chết đói. Nguồn ảnh: Flickr.

Bài viết Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh này tại: www.tapchinuocduc.com

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Tới tận ngày 16/5, những binh lính Đức cuối cùng đóng trên các hòn đảo này mới đánh điện cho phía Đồng minh để đầu hàng, họ đã hết sạch nhu yếu phẩm dự trữ và nước ngọt. Nguồn ảnh: WW2.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Tuy nhiên, những binh lính Đức cuối cùng còn cứng đầu tới mức phải chờ tới tháng 9 năm đó, nghĩa là sau khi Nhật đầu hàng ở Thái Bình Dương thì họ mới chịu ra đầu hàng. Nguồn ảnh: Warhistory.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Nhóm lính Đức này đã ra đầu hàng những người thợ săn ở Na Uy vào ngày 4/9/1945 – 4 tháng kể từ khi Đức chính thức đầu hàng ở châu Âu và hai ngày sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện ở châu Á vì hai trái bom nguyên tử của Mỹ. Nguồn ảnh: Getty.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Những người lính Đức này khai nhận họ có nhiệm vụ canh giữ một trạm thời tiết ở gần… Bắc Cực, họ đã bị mất liên lạc với sở chỉ huy từ tháng 5 và không biết chính xác điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi. Lý do những người lính này ra đầu hàng là do thiếu tiếp tế và họ sợ rằng tổng hành dinh đã “quên” mất những người lính đóng ở vùng hẻo lánh này. Nguồn ảnh: USmilitary.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Những người lính Đức này đã phải trải qua một cuộc hành trình kéo dài cả tháng trời từ vùng cực bắc Na Uy – gần Bắc Cực bằng đường bộ đi xuống phía Nam và may mắn cho họ là đã kịp đầu hàng trước khi mùa đông ở Bắc Âu ập xuống. Nguồn ảnh: Gettyimg.

Bài viết "Bất ngờ số phận những lính Đức cuối cùng ra hàng quân Đồng Minh"Bài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_0aca40f1f8 www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Tuy nhiên, kỷ lục về người lính đầu hàng muộn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 hiện nay vẫn thuộc về một binh lính Nhật Hoàng, ông đã chiến đấu liên tục trong gần 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc trong rừng rậm ở Philippines và chỉ ra hàng vào năm 1974 khi người ta tìm được chỉ huy trực tiếp của ông để ra lệnh cho ông đầu hàng.

Nguồn ảnh: Pinterest.

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng

Công nhận văn bằng tại Đức

logo cong nhan van bang duc

Bạn muốn chứng chỉ học nghề của mình được công nhận tại Đức?

Bạn có thể tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web “Công nhận văn bằng tại Đức“.

Các nhà tư vấn của bộ phận “Công nhận văn bằng tại Đức“ sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, kể cả trên điện thoại.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về đường dây nóng tại đây
tại đây