Nhật Bản cho bán thực phẩm biến đổi gen tân tiến

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản xác nhận, sẽ cho phép đưa ra thị trường một số loại thực phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật chỉnh sửa gen tân tiến, mà không cần trải qua khâu xác nhận an toàn của bộ này. 

Bài viết "Nhật Bản cho bán thực phẩm biến đổi gen tân tiến"Bài viết dmca_67bbe7bb9a www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COMBài viết dmca_67bbe7bb9a www_tapchinuocduc_com này - tại trang TAPCHINUOCDUC.COM

Bài viết Nhật Bản cho bán thực phẩm biến đổi gen tân tiến này tại: www.tapchinuocduc.com

Kỹ thuật chỉnh sửa gen tân tiến là cách tạo ra các gen đột biến bằng phương pháp như tác động loại bỏ một số đoạn ADN trong gen làm cho gen đó ngừng hoạt động, mà không đưa vào gen mới.

Kỹ thuật chỉnh sửa gen này được cho là gần với những đột biến xảy ra trong tự nhiên vốn là phương thức chọn lọc những đặc tính tốt.

Đây cũng là lý do khiến cho thực phẩm sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen này nằm ngoài đối tượng điều chỉnh của luật hiện hành đối với thực phẩm biến đổi gen.

 

 

Tạp chí NƯỚC ĐỨC

Tin tức hàng ngày về cuộc sống ở Đức

Bài nóng trong tháng